keskiviikko 28. joulukuuta 2011

Vertaus leivisköistä puhuttelee!

Nimi: Paavo - 03.09.2008 08:13
Leiviskät puhuttelevat edelleen!
Toiset ihmiset saattavat ajatella, että minulle ei ole annettu mitään erikoista lahjaa, joten toimikoot ne, joille on annettu paljon kykyjä ja lahjoja. Yhden talentin saaneen, "kootut selitykset", puheenvuoro, paljastaa hänen asenteensa lahjan antajaan. Tämä asenne tuli ihmisen sydämeen syntiinlankeemuksen seurauksena. Jumalaa syytetään omista virheistä, laiminlyönneistä, käyttäytymisestä, sanomisista, tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Syntejään puolustelevat ihmiset syyttävät usein Jumalaa ankaraksi tuomariksi, vaativaksi ja kovaksi Jumalaksi, joka on epäoikeudenmukainen "tyranni". Tällainen henki on aistittavissa yhden leiviskän saaneen "puolustuspuheenvuorossa". Synnille ei ole puolustusta. Nöyrtyminen, synnin tunnustaminen, katumus ja parannus johtavat ihmiset oikeaan elämän asenteeseen. "Isä, kirkasta nimesi" (Joh. 12:28) oli Jeesuksen Kristuksen elämän perussävel. Jos olemme Hänen omiaan ja seuraamme Häntä, se on meidänkin elämämme perussävel. Olen kuullut, että Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, saks. kreivi katseli kerran pitkään ja hartaasti ristiinnaulittua Jeesusta kuvaavaa maalausta ja erikoisesti tekstiä sen alla: "Tämän minä olen tehnyt sinun puolestasi, mitä sinä olet tehnyt minun puolestani". Zinzendorf koki voimakkaan herätyksen. Zinzendorf (1700-60) tunnetaan merkittävänä uskonnollisena herättäjänä, jonka julistuksen ytimessä oli Kristuksen kärsiminen ja sovitustyö. Herrnhutilaisuus ja veljesseurakunnat liittyvät hänen palvelutyönä hedelmiin. Hän käytti leiviskänsä Herran tahdon mukaan!

Ei kommentteja: