torstai 23. huhtikuuta 2020

Raamattu on ylin auktoriteetti totuudesta!

Jeesus sanoo: "Joka uskoo minuun, niin hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat" (Joh. 7:38).

Me uskomme Jeesukseen, jos uskomme hänen sanaansa. Pyhä Henki on innoittanut Raamatun kirjoittajat, mutta Pyhä Henki ei koskaan ilmoita suoraan uskoville sellaisia totuuksia, joista Raamatussa ei puhuta mitään. Pyhä Henki on aina sanalle uskollinen ja käyttää sanaa puhutellessaan ja opettaessaan meitä.

"Jotkut ihmiset väittävät saaneensa erityisiä "ilmoituksia" ja ohjeita Pyhältä Hengeltä, mutta silti ne ovat Raamatun selkeän sanoman vastaisia. Nämä ihmiset ovat antaneet Pyhälle Hengelle suuremman arvovallan kuin Jumalan sanalle. Se, joka mitätöi Jumalan kirjoitetun ja innoitetun sanan ja torjuu sen selkeän sanoman, liikkuu vaarallisilla vesillä eikä seuraa Jumalan Hengen ohjausta. Raamattu on ainoa hengellinen suojamme. Se yksin on luotettava mittapuu kaikissa uskon ja käytännön kysymyksissä." (RS 2/20 s. 141).

Paholainen käyttää sanaa, mutta tulkitsee sitä tahallaan väärin. Jos ihminen tekee näin, hän on pahan hengen vallassa.

Henkilökohtaiset tuntemukset, tunteet, vaikutukset, unet, näyt ja muut kokemukset eivät ole ylin auktoriteetti totuudesta, vaan se on yksin Raamatun sana, jonka Pyhä Henki kirkastaa.

tiistai 21. huhtikuuta 2020

Caymansaaret

Caymansaarilta katsoja blogillani!

maanantai 20. huhtikuuta 2020

Älä pelkää!

"Hiljenny Herran edessä ja odota häntä" (Ps. 37:7).

"Katso, että pysyt rauhallisena, älä pelkää, älköön sydämesi arkailko --- "Ellette usko, ette kestä" (Jes. 7:4,9).

"Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä levollisina te pelastutte, hiljainen luottamus on teidän voimanne" (Jes. 30:15).

Kysyy uskoa, että vaikeiden asioiden edessä pysymme rauhallisina ja luotamme Herraan. Epäusko on pahin vihollisemme silloin, kun joudumme koettelemuksiin. Epäusko pelkää, mutta usko pysyy rauhallisena ja luottaa Herraan.

Tämän aamun sana rohkaisee meitä jättämään kaikki asiamme, pienet ja suuret, Herralle. Meidän ei tarvitse ryhtyä tänään mihinkään toimeen omin voimin ja omin neuvoin. Omassa voimassa työskenteleminen on raskasta ja altistaa meidät virhearviointeihin ja epäonnistumisiin.

Voimamme ja väkevyytemme on Kristuksessa. Hänen lupauksensa kestävät ja kantavat meidät vaikeuksien vuorten yli.

Olkoon tämän päivän mottolaulusi: "Älä pelkää!"

"Älä pelkää, olen sinut kutsunut, verelläni lunastanut. Jos vetten läpi kuljet, olen kanssasi. Jos virtain poikki, et silti vahingoitu. Jos tulen läpi käyt, et kärvenny. Jätä pois jo pelko, lapseni, olen Herrasi. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, ylistys Herralle!" (Tuntematon, Jes. 43:1-5).

torstai 16. huhtikuuta 2020

Sanan äärellä olemme Jumalan kasvojen edessä ja hän puhuu meille!

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa?" Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa on hänestä sanottu" --- "Eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille Kirjoitukset?" (Luuk. 24: 25-27, 32).

Jeesus joutui usein nuhtelemaan ihmisten hitautta ja epäuskoa uskomaan kirjoituksia. Epäusko tekee ihmisestä sokean. Sokea ei näe valoa, jota sana on. Kirjoitukset olivat Jeesukselle Isän puhetta. Jeesuksen Raamattu oli Vanha Testamentti. Se, mitä Kirjoituksissa sanotaan, on Jumalan puhetta. Jumala puhuu meille sanassaan. Raamattu on kokonaan Jumalan puhetta. Se on totuus Jumalasta ja hänen tahdostaan ja hänen teoistaan. Ihmisen alkuperä ja historia luomisesta alkaen on kirjoitettu juuri niin kuin se on tapahtunut. Voimme aina luottaa sanaan.

Jeesus, Apostolit ja kaikki Uuden Testamentin kirjoittajat uskoivat Vanhan Testamentin olevan Jumalan sanaa ja he lainasivat kaikkia kirjoituksia ja uskoivat sanojen olevan totuutta ja Jumalan puhetta. Kun avaamme Raamatun mistä kohdasta hyvänsä ja luemme sitä, niin olemme Jumalan kasvojen edessä ja hän puhuu meille.

perjantai 10. huhtikuuta 2020

Kun sinä tänään katsot Jeesukseen, niin kuka hän sinun mielestäsi on?

"Kantaen itse ristiään hän kulki niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan heprean kielellä Golgataksi. Siellä hänet ristiinnaulittiin ja kaksi muuta hänen kanssaan, yksi kummallekin puolelle ja Jeesus heidän keskelleen" (Joh. 19:17,18).

Via Dolorosa, Kärsimyksen tie, oli Jeesuksen viimeinen matka ennen hänen kuolemaansa. Se oli tuskien tie, mutta seurauksiltaan voiton tie. Jeesus lähti taivaasta vapaaehtoisesti Ristin tielle, kun hän syntyi tähän maailmaan. Ristin kantaminen kidutetulle Jeesukselle oli liian raskasta. Loppumatkan kantoi Simon Kyreneläinen, joka oli tulossa pellolta, työpäivän päätyttyä. Hänet pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä. Myöhemmin tämän tehtävän suorittaminen koitui hänelle siunaukseksi. Jos Pietari olisi seurannut Jeesusta, niin kuin hän lupasi, niin hän olisi mahdollisesti kantanut ristin Jeesuksen puolesta Golgatalle. Hän ei kuitenkaan ollut Jeesuksen rinnalla, kun hän kuoli.

Golgatasta on tullut kuuluisa paikka, meidän pelastuksemme paikka. Siitä tehdyt laulut ovat rohkaisseet meitä katsomaan ristille ja uskomaan Jeesukseen, syntiemme sovittajana.

Synnittömästä Jeesuksesta tehtiin kaikkein suurin syntinen, pahantekijä ja rikollinen. Paholainen luuli voittaneensa Jeesuksen, kun sai hänet tapetuksi, mutta kävikin päinvastoin, Jeesus voitti hänet ikuisiksi ajoiksi ja hankki tällä teollaan voiton myös niille, jotka uskovat Jeesukseen.

Ristillä riippuvat pahantekijät edustivat koko ihmiskuntaa. Toinen ryöväri, joka tuli ristillä uskoon, sai Jeesuksen lupauksen iankaikkisesta elämästä paratiisissa. Hän edustaa kaikkia uskovia, jotka elävät nyt ja tulevaisuudessa ja jotka ovat eläneet luomisesta alkaen. He pääsevät taivaaseen ja elävät siellä iankaikkisesti. Toinen ryöväri ei nähnyt Jeesuksessa mitään erikoista. Pilkkaavan ryövärin sydän pysyi kylmänä, kovana ja paatuneena. Jumalan hyvyys ja rakkaus eivät vetäneet häntä parannukseen, Jeesuksen luo. Hän edustaa kaikkia jumalattomia, jotka ovat paaduttaneet sydämensä, kääntäneet selkänsä Jeesukselle, ja jotka joutuvat kadotukseen. He palavat helvetissä ja kärsivät iankaikkisen eli toisen kuoleman viimeisen tuomion jälkeen, kun tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.

Kun sinä tänään katsot Jeesukseen, niin kuka hän sinun mielestäsi on?

torstai 9. huhtikuuta 2020

Uskotko tämän?

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu" (Jes. 53:4,5).

Jeesuksen sieluntuska alkoi Getsemanessa ja päättyi vasta ristillä, kun hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Rakastavan Isän rooli muuttui oikeudenmukaisen tuomarin rooliin. Jeesuksen päälle laskettiin koko maailman synnit. Synnit, joita Jeesus itse, ja Isä vihasivat. Jeesus on sijaisemme. Hän on sijaiskärsijämme. Hänet tehtiin synniksi, jota meidän on vaikea käsittää. Jumala siirsi syntimme Jeesuksen päälle. Synti on lain rikkomista. Synnitön Jeesus kärsi syntisen lain rikkojan tuomion, kuoleman, toisen kuoleman kauhut. Iankaikkisen eron Jumalasta. Tämä taakka oli niin suuri, että Jeesuksen sydän murtui tuskasta. Tämän kaiken hän teki rakkaudesta meitä langenneita ihmisiä kohtaan, ettei kukaan meistä hukkuisi synteineen ja joutuisi iankaikkiseen kadotukseen. Maan päällä ei ole ketään niin suurta syntistä, ettei hänen puolestaan annettu uhri riittäisi häntä sovittamaan Jumalan kanssa.

Synnin sairaus on kaikkein pahin tauti. Tähän tautiin ei ollut muuta parannuskeinoa kuin Jeesuksen veri.

Jeesuksen saamat haavat ovat parantaneet meidän haavamme ja sydämeemme virtaa jatkuvasti hänen haavojensa kautta sovituksen tuoma rauha! Uskotko tämän?

keskiviikko 8. huhtikuuta 2020

Sanan synnyttävä ja elämää ylläpitävä voima on suuri!

"Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta" (Joh. 1:14).

Jeesuksen persoonassa yhdistyivät jumalallisuus ja ihmisyys. Maria tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä ja hän synnytti täydellisen ihmisen. Jeesus oli Isän puolelta Jumala ja äidin puolelta ihminen. Jeesus käytti itsestään nimeä: Ihmisen Poika.

Raamatun sanan syntymisessä jumalallisuus ja ihmisyys kohtaavat toisensa. Pyhä Henki innoittaa kirjoittajat ja näin syntyy ihmisten synnyttämänä Jumalan sana.

Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Raamattu, Jumalan sana, on täynnä armoa ja totuutta. Jeesuksessa ja Jumalan sanassa saamme katsella Jumalan luonteen kirkkautta, joka on armo ja totuus.

"Raamatussa, jossa Jumalan antamat totuudet on esitetty ihmiskielellä, jumalallisuus ja inhimillisyys liittyvät toisiinsa. Samanlainen jumaluuden ja ihmisyyden yhtyminen ilmeni Kristuksen olemuksessa. Hän oli Jumalan Poika ja ihmisen Poika. Siten Raamatusta voidaan sanoa samoin kuin Kristuksesta: 'Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme' (Joh. 1:14). (8 AO 183.)

Kun sana tulee lihaksi meissä, niin meistä tulee uudestisyntymisen kautta Jumalan lapsia. Jumalan lapsesta tulee syntymän hetkellä taivasten valtakunnan kansalainen. Ihminen on silloin uusi luomus. Pyhästä Hengestä ja vedestä syntynyt on siirtynyt pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Näillä valtakunnilla on suuri ero. Toinen on maasta ja toinen taivaasta.

Pyhän Hengen asuminen meissä merkitsee Jeesuksessa Kristuksessa olemista. Sanassa pysyminen ja eläminen jokaisesta Jumalan sanasta on Kristuksessa elämistä. Kristuksessa eläminen tarvitsee ravinnokseen Jumalan sanaa. Sana on hengellistä leipää, joka pitää meidät elävänä Kristuksessa. Sanan synnyttävä ja elämää ylläpitävä voima on suuri!

tiistai 7. huhtikuuta 2020

Jeesus ei ole kaukana niistä, jotka häntä etsivät!

Pääsiäisaamuna aikaisin Maria lähti etsimään Kristusta. Hän etsi Jeesusta vielä silloinkin, kun muut olivat lopettaneet etsimisen ja poistuneet haudalta. Jumala valitsi Marian Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäiseksi todistajaksi. Elävän Jeesuksen kohtaaminen oli Marialle suuri yllätys. Sitä oli vaikea uskoa todeksi, mutta totta se oli!

"Minä olen nähnyt Herran!" (Joh. 20:18). Tämä oli Marian todistus murheellisille opetuslapsille. Tätä heidän oli vaikea uskoa todeksi. Pian kuitenkin toisetkin opetuslapset saivat nähdä ylösnousseen Jeesuksen, kun hän tuli lukittujen ovien läpi toivottaen heille Rauhaa! Sitä he nyt kaikkein eniten kaipasivatkin.

Nyt alkoi opetuslasten elämässä uusi vaihe. Elämän veden virrat alkoivat virrata ja ne kuohuivat yli äyräiden, kun helluntaipäivä koitti. Ylösnousemusvoimassa lähetyskäskyn noudattaminen oli suuri ilo! Tätä voimaa tarvittiin todistustyön alussa ja sitä tarvitaan entistä enemmän nyt, kun todistustyö päätetään ja sato korjataan talteen.

Jeesus ei ole kaukana niistä, jotka häntä etsivät!

Toivotan sinulle rauhaa! Pääsiäisrauhaa!

"Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta" (Room. 5:9).

"Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa" (Room. 8:1).

Syytön Jeesus otti päälleen meidän syntimme ja kärsi Jumalan vihan ja tuomion, joka olisi kuulunut meille. Vapahtajamme on sovitusuhrimme, joka on tuonut kertakaikkisen sovituksen ja anteeksiannon niille, jotka uskovat häneen. Raamattu vakuuttaa meille, ettei sovitusta ole ilman verenvuodatusta. Synnittömän Jeesuksen veri on ainoa lääke syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tämän veren puhdistavaan voimaan saamme vedota, kun tulemme syntisinä Kristuksen ristin juurelle. Me tarvitsemme Jeesuksen välimieheksemme, että voimme lähestyä Pyhää Jumalaa. Olemme vanhurskautettuja Jeesuksen veressä. Jumalan viha syntiä vastaan on kohdistunut Jumalan ainoaan Poikaan. Sen tähden meillä ei ole kadotustuomion pelkoa, kun olemme Kristuksessa Jeesuksessa.

Tänään Jumalan rakkaus vetää meitä Jeesuksen luo uskomaan häneen. Rakkaus kutsuu meitä tänä pääsiäisenä katsomaan ainoaan toivoomme. Ajattele ristiä ja häntä, joka on naulittu siihen sinun tähtesi. Näetkö rakkauden ja myötätunnon ja synnin suuruuden, jota ei voitu poistaa ilman virheetöntä Jumalan Karitsaa.

Hyvä uutinen on se, että meidät on sovitettu! Synnit on anteeksiannettu Jeesuksen veressä, joten saamme iloita rauhasta!

Toivotan sinulle rauhaa! Pääsiäisrauhaa!

sunnuntai 5. huhtikuuta 2020

Armahdettu ja anteeksi annettu on tuomiosta parhain!

"Iloitse, nuorukainen, nuoruudessasi, sydämesi ilahduttakoon sinua nuoruusikäsi päivinä. Vaella sydämesi teitä ja silmiesi halun mukaan, mutta tiedä: kaikesta tästä Jumala tuo sinut tuomiolle. --- Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Niin tulee jokaisen ihmisen tehdä, sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle. Tämä koskee kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa" (Saarn. 11:9,13,14).

Danielin kirja ja Ilmestyskirja ilmoittavat meille, että tuomion aika on jo tullut. Sitä käydään taivaassa parhaillaan. Vanhaikäinen on istuutunut ja Ihmisen Pojan kaltainen on saatettu hänen eteensä ja kirjat on avattu. Tuomio on alkanut Jumalan huoneesta 2300 vuoden aikaprofetian päättymisen jälkeen 1844 ja sitä on jatkunut jo 176 vuotta. Emme tiedä kuinka kauan sitä vielä kestää. Sen tähden Jeesus pyysi meitä rukoilemaan ja valvomaan, ettei hänen tulonsa yllättäisi meitä valvomattomina.

Vaikka ihmisiä on ollut maan päällä paljon Adamista alkaen, niin jokaisen ihmisen elämä ja kohtalo tutkitaan hyvin perusteellisesti. Jumala ei tee yhtään virhettä kenenkään ihmisen kohdalla. Jumalan kirjoissa ei ole virheitä, eikä väärennöksiä.
Kaikki vanhurskautetaan uskon mukaan ja tuomitaan tekojen mukaan. Synnit, joita ei ole kaduttu, tunnustettu, hylätty ja pyydetty anteeksi, jäävät merkintöinä kirjoihin, mutta tunnustetut synnit on Jeesuksen verellä pesty. Synnit pyyhitään pois myös taivaan kirjoista. Jeesus kehotti iloitsemaan siitä, että nimi on elämän kirjassa. Elämän kirja on uuden maan asukasluettelo.

Emme selviäisi tuomiosta, ellei Jeesus olisi siellä puolustamassa meitä ja vetoamassa oman verensä ansioihin. Jeesukseen uskovat ovat turvassa ja saavat hänen armostaan vapauttavan tuomion. Armahdettu ja anteeksi annettu on tuomiosta parhain! Siitä voi iloita ja riemuita koko sydämestä!

"Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto"!

"Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Emmehän ole tuoneet maailmaan mitään, emme voi myöskään mitään täältä viedä. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin" (1. Tim. 6:6-8).

Syntyessään ja kuollessaan ihmisellä on tyhjät kädet. Ne, mitä tarvitsemme näiden kahden välillä, ovat perustarpeet: ruoka, juoma, vaatteet, terveys, koti, läheiset ja usko, toivo ja rakkaus. Kun perustarpeet ovat tyydytetyt, niin meidän tulisi olla tyytyväisiä elämäämme. Meidän tulisi arvostaa uskonrikkautta enemmän kuin rahalla saatua rikkautta.

Se, että ihminen haluaa aina vain jotakin lisää, perustuu himoihin.

"Ne taas, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusaukseen, ansaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka syöksevät ihmiset turmioon ja kadotukseen. Rahanhimo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla" (1.Tim. 6:9-10).

Kukaan ihminen ei peri tyytyväisyyden lahjaa. Jokaisen on opittava se elämänsä aikana.

Jeesus sanoo: "Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa" (Matt. 6:33-34).

Paavalin neuvo nuorelle Timoteukselle sopii myös meille:

"Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista! Tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä. Kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monen todistajan edessä" (1. Tim. 6:11-12).

lauantai 4. huhtikuuta 2020

Luominen ja Lunastaminen ovat Raamatun pääteemat!

"Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään" (2. Tim. 3:16).

Raamattu on syntynyt Jumalan Hengestä yli 40 hengen kirjoittamana, jotka olivat Pyhän Hengen innoittamia. Ihmisyys ja jumaluus tulevat sanassa esille, kuten Jeesuksessakin. Sekä oppineet että oppimattomat ovat saaneet Jumalalta kutsun kirjoittaa elävää sanaa Jumalasta, hänen teoistaan ja tahdostaan. Raamattu on kokonaan totuus. Raamattu on ainutlaatuinen kirja, jonka tutkiminen synnyttää ihmisen uudesti, jos ihminen ottaa sanan vastaan. Iankaikkinen evankeliumi Jeesuksessa Kristuksessa ja sen vastaanottaminen johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Raamatun profeetallinen sana vahvistaa Raamatun luotettavuuden ja valaisee ymmärryksemme ja synnyttää uskon Jeesuksen jumaluuteen. Uskon kautta voimme ottaa vastaan kaikki Jumalan lahjat ja lupaukset ja tulla niiden kautta jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastua tästä maailmasta.

Luominen ja Lunastaminen ovat Raamatun pääteemat. Nämä aiheet antavat syyn kiitokseen ja ylistykseen tässä ja tulevassa elämässä.

"Jeesus on Raamatun keskipiste ja tarkoitus! Hänen lihaksi tulonsa Messiaana oli Vanhan testamentin lupausten täyttymys. Hän eli, kuoli ja elää jälleen. Tämä vahvistaa Raamatun paikkansapitävyyden ja todistaa oikeaksi lupauksen ikuisesta elämästä!" (RS 1/2020 s. 116).

torstai 2. huhtikuuta 2020

Tansania ja Mali

Katsojat Tansaniasta ja Malista

Anna Herran pelastaa sinut!

"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille" (Mark. 16:15).

Tämän käskyn Jeesus antoi kaikille seuraajilleen. Maailma, jossa elät, on se maailma, jonne sinut on kutsuttu viemään evankeliumin sana. Kristuksesta todistaminen jouduttaa Kristuksen tulemista. Syntinen saa toivoa ristiinnaulitulta Jeesukselta, joka on noussut kuolleista ja astunut ylös taivaaseen, rukoilee siellä meidän puolestamme ja on pian saapuva takaisin hakemaan omansa taivaaseen. Tämä sanoma on täynnä rakkautta.

Tätä sanomaa tarvitaan nyt, kun maailman meno on pysähtynyt koronaviruksen tähden. Jumalan sana rohkaisee ja vahvistaa meitä. Sanan kautta tulee myös synnintunto. Syntinen elämänmeno ei viehätä, kun katsomme Jeesukseen. Raamattu vakuuttaa meille, että synti, joka on laittomuutta, on erottanut meidät Jumalasta ja toisista ihmisistä. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Näin meidänkin tulisi asennoitua omassa elämässämme. Monilla ihmisillä on vastakkainen elämänasenne, he rakastavat syntiä, mutta vihaavat Jumalaa ja niitä, jotka rakastavat ja seuraavat Herraa. Tästä tilasta Herra haluaa pelastaa meidät todelliseen rakkauteen.

Jumala on hyvin kärsivällinen ja pitkämielinen meidän suhteemme. Kerta toisensa jälkeen hän armahtaa meitä, kun käännymme hänen puoleensa. Hänen rakkautensa on hidas tuomitsemaan meitä, mutta nopea antamaan anteeksi, kun kadumme pahoja tekojamme ja pyydämme niitä anteeksi. Katuva ihminen huomataan taivaassa ja apua lähetetään hyvin nopeasti. Eksyneitä etsitään ja johdatetaan vanhurskauteen ja pyhyyteen ja vahvistetaan pysymään Herrassa.

Seulomisen ja sinetöimisen aika vetää rajaviivoja uskovien ja jumalattomien välille. Paholainen seuloo, mutta Jumala sinetöi. Kristuksen veren suojaava voima on suurempi kuin mitkään paholaisen juonet. Anna Herran pelastaa sinut!