lauantai 31. maaliskuuta 2018

Jumalisuuden ja tyytyväisyyden voitto!

"Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto." (1. Tim. 6:6.)

"Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan emmekä voi viedä mitään täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä." (1. Tim. 6:6-8. KR 1992).

Jumalisuus on jumalantahdonmukaista elämää, joka kertoo siitä, että henkilö on aidosti uskossa, rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä.
Paholainen vihaa todella paljon niitä, jotka elävät näin. Jumalinen ihminen ei kuitenkaan ole täydellinen vaan hän heijastaa Kristuksen täydellisyyttä. "Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto". Kun ihmisellä on ruoka, vaatteet, asunto, työ, perhe ja terveys, hän voi olla hyvin tyytyväinen ja onnellinen osaansa.

Tyytyväinen ihminen on löytänyt elämässä oman paikkansa. Sen paikan ja tehtävän, jonka Jumala on hänelle suunnitellut ja tehnyt.
Paavali oli oppinut olemaan tyytyväinen kaikissa olosuhteissa. Hänen elämänsä olikin hyvin vaihtelevaa, ja usein myös vaarallista. Jumalan armon avulla hänen uskonsa pysyi vahvana loppuun asti. Hän ei jättänyt elämäänsä oman ymmärryksensä varaan vaan luotti kaikessa Jumalaan ja hänen johdatukseensa. Jumalisuus ja tyytyväisyys näkyivät hänen elämässään ja se oli suuri voitto hänelle itselleen ja hänen kuulijoilleen.

Jeesus haluaa seuraajiensa olevan valona ja suolana maailmassa. Molempia tarvitaan totuuden säilymisen tähden.

perjantai 30. maaliskuuta 2018

Totuuden todistus totuuden puolesta kirkastaa Kristuksen!

"Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudessa, kuulee minun ääneni." (Joh. 18:37.)

Jeesus lausui nämä sanat Pilatukselle, joka kuulusteli Jeesusta pitkäperjantaina. Pilatus oli kiinnostunut tietämään, oliko Jeesus kuningas? Hän sai tietää, ettei Jeesuksen kuninkuus ollut tästä maailmasta vaan taivaasta.

Jeesus on niiden kuningas, jotka kruunaavat hänet kuninkaaksi sydämessään. Jumalan valtakunta on niiden sydämessä, jossa Jeesus hallitsee kuninkaana. Jeesus sanoi syntyneensä maailmaan totuuden todistajaksi. Jeesus ei ollut vain totuuden todistaja vaan itse totuus. Totuus vapauttaa ihmisen vääryyden kahleista.

Pilatusta sitoi ihmispelon kahle ja tämän maailman tarjoamat väärät lupaukset. Jeesus halusi vapauttaa hänet näistä kahleista.
Pilatus ei kuitenkaan rohjennut tunnustaa Jeesusta Herrakseen ja Vapahtajakseen vaan torjui hänet ja ruoskitti Jeesuksen ja päästi vapaaksi Barabbaan, joka oli rikollinen. Pilatus luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Jos Pilatus olisi ollut totuudessa, hän olisi kuullut Jeesuksen äänen ja uskonut sen olevan Jumalan ääni.

Jeesuksesta tehtiin pilkkakuningas. Hänen päälleen puettiin kuninkaallinen viitta ja päähän orjantappurakruunu. Kansa hylkäsi kuninkaansa ja antautui keisarin vallan alaisuuteen. "Ei meillä ole kuningasta vaan keisari", he sanoivat.
Kun ihminen luovuttaa sydämensä valtaistuimen tämän maailman hallitsijalle, hänestä tulee saatanan palvelija. Tämän valinnan seuraukset ovat järkyttävät. Tästä todistaa ihmiskunnan verinen historia.

Jeesus todistaa tänäänkin totuuden puolesta. Hänen todistuksensa on kirjoitettu Raamattuun. Raamattu on kokonansa totuus. Se on Jumalan puhetta meille. Kuuletko sinä tämän puheen? Ne, jotka vaeltavat Hengessä ja totuudessa, ottavat sanan todistuksesta vaarin ja uskovat sen sielunsa pelastukseksi. Totuuden todistus totuuden puolesta kirkastaa Kristuksen ja pelastaa ihmisen!

keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Hyvää Pääsiäistä! Tervetuloa tilaisuuksimme!


Kuukausi on tietenkin maaliskuu, eikä huhtikuu! Lehdessä painovirhe!
PÄÄSIÄINEN EI OLE TÄNÄ VUONNA HUHTIKUUSSA VAAN MAALISKUUSSA!

Jeesus on täydellinen lahja meille!

"Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä". (Jaak. 1:17.)

Paavali tunsi itsensä maailman suurimmaksi syntiseksi, koska hän oli vainonnut ja tappanut Jeesukseen uskovia. Hän koki itsensä turmeltuneeksi synnin orjaksi, vaikka hän olikin tehnyt parannuksen ja tullut uskoon. Hän kaipasi ja toivoi olevansa puhdas, mutta ei kyennyt omin voimin muuttamaan itseään. Kaikki ihmiset ovat samassa tilanteessa kuin Paavalikin. Kukaan ihminen ei kelpaa Isän edessä ilman Jeesusta. Meidät hyväksytään Jumalan edessä vain Jeesuksen työn ansiosta. Jeesus, Jumalan Karitsana, on ottanut pois maailman synnin.

Tieto Jumalan lain hyvyydestä ja pyhyydestä näyttää meille oman epävanhurskaan tilamme, mutta ei kykene muuttamaan sydäntämme vanhurskaaksi. Tarvitsemme joka hetki Kristuksen vanhurskauden puhtaan puvun, joka peittää, tuhlaajapojan isän viitan tavoin, saastaiset vaatteemme.

Mitä voimme siis tehdä, että kelpaamme Jumalalle?

Emme voi tehdä muuta kuin tulla sellaisena kuin olemme Jeesuksen luo. Tunnustaa hänelle syntimme ja pyytää ja anoa häneltä armoa ja anteeksiantoa ja uskoa häneen ja ottaa uskossa vastaan hänen lahjansa ja kiittää siitä. Antautuminen Kristukselle ja pysyminen hänessä uskon kautta on toivomme.

Synti toi kuilun ihmisen ja Jumalan välille, mutta Jeesus on tehnyt sillan tämän kuilun yli, niin että pääsemme takaisin Jumalan yhteyteen ja hänen ystävyyteensä. Kristus on yhdistänyt taivaan ja maan ja mahdollistanut myös sen, että Jumalan enkelit voivat tulla luoksemme, auttaa, lohduttaa ja palvella meitä eksyneitä, etsittyjä ja löydettyjä lampaita.

Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan on käsittämättömän suuri. Koko taivas tyhjennettiin meidän tähtemme. Tänä pääsiäisenä saamme ihmetellä ja kiittää Jumalan suurta rakkautta ja kertoa tästä niille, jotka eivät ole vielä kuulleet tätä hyvää uutista!

Jeesus on täydellinen lahja meille!

tiistai 27. maaliskuuta 2018

Armosta pyhitettyjä!

"Jumala ei ole antanut määräystä, jonka perusteella syntisiä pidettäisiin kelvottomina ikuiseen elämään, vaan heidän oma sopimattomuutensa sulkee heidät taivaan ulkopuolelle. Jumalan pyhyys merkitsisi heille tuhkaksi polttavaa tulta. He haluaisivat kuolla, jotta heidän ei tarvitsisi katsoa silmiin Jeesusta, joka kuoli heidän puolestaan.

Meidän ei ole omin voimin mahdollista välttää synnin voimaa. Sydämemme on syntinen, emmekä pysty muuttamaan sitä. "Voiko saastaisesta tulla puhdas? Ei koskaan!" (Job. 14:4.) "Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua" (Room. 8:7.)

Sivistys, hyvät tavat ja tahdonvoima auttavat meitä osaltaan toimimaan hyväksytysti, mutta ne eivät voi muuttaa vaikuttimia tai tehdä elämästä puhdasta. Vain ylhäältä saatu uusi elämä, sisimmässämme vaikuttava voima, voi muuttaa meidät syntisistä pyhiksi. Tämä voima on yhtä kuin Kristus. Ainoastaan hänen armonsa voi antaa elämän ja vetää meidät Jumalan ja pyhyyden yhteyteen." (TKL s. 14.)

maanantai 26. maaliskuuta 2018

EIKÖ JEESUKSEN RUKOUSTA KUULTU JA TOTEUTETTU?

"Jeesuksella oli lähes elämänsä viimeisiin tunteihin asti raskas huoli seuraajistaan ja heidän keskinäisistä suhteistaan.

Johannes kirjoitti muistiin Jeesuksen rukouksia tuosta aiheesta, josta me Joh. 17. luvusta voimme lukea. ”Että he yhtä olisivat” oli pääaiheena tuossa Herran rukouksessa. Rukous sisälsi monia arvokkaita tavoitteita. Jeesus rukoili Isää: ”Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus”. – Jae 17.
”Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan.” – Jae 18. Huomaa, että samankaltaisuus ei liity Jeesuksen syntymään, vaan hänen lähettämiseensä. Tästä Mooses ilmoitti 5. Moos. 18:17-19 kansalle pitämässään puheessa:
”Ja Herra sanoi minulle: ’… Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.’”
Jeesus ei puhunut tästä kovin monille. Evankeliumeissa saattaa jossakin olla ikään kuin sivuasiana viittaus tähän erityisen suureen arvovaltaan, joka Jeesuksella oli. Hän ei juossut poistuvien kuulijoiden perään sanoen esim.: ”Ajatelkaa, minkä vahingon te voitte kokea jättäessänne minut.” Pilatukselle Jeesus ilmaisi selvimmin tehtävänsä luonteen
Joh. 18:37: ”Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.”
Eikö sinun mielessäsi herää kysymys: Miksi ei Jeesusta kuultu, kun kristikunta on niin pirstoutunut moniin lahkoihin? Varmasti tämä kysymys herää monen mielessä ja on vaikea ymmärtää, että Jeesuksen rukous todella kuultiin. Jeesus ei kuitenkaan vain rukoillut, vaan hän myöskin toimi rukouksensa mukaan.
Lähettäessään oppilaansa maailmaan viemään Herran sanomaa, Jeesus sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” – Matt. 28:18-20. Jeesuksen oppilaat tiesivät menevänsä jakamaan ihmisille mitä arvovaltaisimman Johtajan sanomaa.
Jeesus jatkoi: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
Tuo koulutus ja opetus valmisti uskoon tulleita niin, että he olivat kuin yksi kansa. Paavali on näistä kirjoittanut useissa kirjeissään. Esim. efesolaisille hän kirjoitti: ”Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Niin ette siis ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus.” – Ef. 2:17-20.
”Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta voittaa maailman ja tämä on se voitto, mikä on maailman voittanut, meidän uskomme.” – 2. Joh. 5:2-4.
Rooman keisari Konstantinus teki v. 321 sunnuntain viettoa koskevan säädöksen. Kirkolliskokous kokoontui ja teki tämän lain nojalla päätöksen, jossa ns. pakanakristityt saivat oman ”sapatin”, sunnuntain, joka oli Rooman valtakunnassa tuttu auringonjumalalle pyhitetty päivä. Silloin valtaa kristillisessä kirkossa pitivät piispat, joiden koulutus perustui pakanallisten oppineiden, Aristoteleen ja Platonin oppeihin.
2. Noihin aikoihin juutalaiset kapinoivat Rooman valtaa vastaan ja nämä saivat aikaan, että myös kristittyjä vihattiin, sillä sapatti, jota näiden keskuudessa oli pyhitetty, oli myös juutalaisten selvin tuntomerkki. Kristillisen kirkon piispat eivät halunneet maksaa totuuden
hintaa, joka vainottua alkuseurakuntaa oli kohdannut. Nämä alkukirkon piispat toteuttivat Paavalin Apt. 20:29 ennustusta: ”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.”
Tuon kirkolliskokouksen päätös todistaa parhaiten sen, että kristillisessä seurakunnassa oli siihen saakka pidetty Herran sapattia pyhänä, eivätkä sen jälkeenkään kaikki alistuneet ihmisten päätöksiin, jotka koskivat jumalallista säädöstä. Uhreja syntyi, mutta tällä kertaa omasta joukosta nousseiden valheveljien toimesta, kuten Paavali oli ennustanut.
Olisiko tässä työtä uskonpuhdistuksen työtä jatkavilla? Sen esikuvana voisi olla Hengellä täytetty Pietari, joka julisti Jerusalemin temppelin käytävällä: ”Kuulkaa häntä, (Jeesusta) tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan.” – Apt. 3:22,23 v:n 92 käänn.
Mikä tulisi olemaan kristittyjen ykseyden ja yhteyden kohtalo, ellei ”tätä profeettaa kuulla”? Herran sana kestää aikojen koetukset. ”Sinä kuulet nöyrien halajamisen, Herra, sinä vahvistat heidän sydämensä, auttaaksesi orvon ja sorretun oikeuteensa, ettei ihminen, joka maasta on, enää saisi kauhua aikaan.” – Ps. 10:17:18."

Raimo Aaltonen.

perjantai 23. maaliskuuta 2018

Kuulumisia

Torstaina 22.3. tulin Ouluun. Olin perillä tasan klo 20. Kolme tuntia meni ajaessa Kuusamosta. Tänään klo 13 oli Oulun Adventtikirkolla ruoka-avustuksen jako ja hartaus, sekä ruokailu. Puhuin sokeasta kerjäläisestä ja Sakkeuksesta. Sanoma kosketti kuulijoita. Tilaisuuden jälkeen menin erään seurakuntalaisen kanssa sairaalaan katsomaan kahta potilasta. Molemmilla potilailla oli suuria huolia terveydestään. He halusivat öljyllä voitelun ja rukouksen sairauksiensa paranemisen puolesta. Toisen potilaan äiti oli katsomassa tytärtään ja hänkin halusi rukouksen ja öljyllä voitelun puolestaan ja tuli siitä hyvin iloiseksi. Sairaala on todella sokkeloinen, mutta löysimme potilaat kyselemällä. Eräs sairaalan käytävällä tapaamani opastaja oli niin tutun näköinen, että kysyin häneltä, että olemmeko tavanneet jossakin ennen? Hoitohenkilökuntaan kuulunut hoitaja tai lääkäri sanoi, että maailma on kyllä niin pieni, että olemme voineet tavatakin jossakin aikaisemmin.

Käynnit olivat siunaavia puolin ja toisin. Vierailusta jäi hyvä olo. Toivottavasti paraneminen tapahtuu pian ja molemmat potilaat pääsevät kotiin. Jään odottamaan uutisia näistä henkilöistä ja heidän terveydentilansa kohentumisesta. Pyydän teidänkin esirukouksianne heidän puolestaan.

Kuusamosta eräs särkynyt ihminen soitti ja pyysi rukousta puolestaan. Tämä päivä oli särkyneiden sydänten päivä!

Sitten minulle soitti asuntoa vailla oleva henkilö, jolla on toive päästä kotiin ensi maanantaina. Ihmisillä on monenlaisia vaikeuksia ja koettelemuksia, vaikka elämmekin maailman onnellisemman kansan keskellä.

Ensi maanantaina on minun vuoroni mennä sairaalan korvaklinikalle. Kuuloni on huonontunut ja nyt tutkitaan, jospa tarvitsen kuulokojeen korvaani. Sitten ei tarvitse jatkuvasti kysellä, että mitä sinä sanoit?

Alkuviikosta naapuritalossamme tehtiin kattoremontti. Uusi peltikatto räystäskouruineen ja vesiränneineen valmistui kolmessa päivässä. Kun ammattimiehet tekevät työn, niin se onnistuu vaivatta. Katolle annettiin 50-vuoden takuu. Se riittää lastenlapsillekin, jos aika jatkuu.

Sitten vielä yksi kuuluminen. Mikael oli oman koulunsa hiihtokilpailussa toinen ja sai näin ollen hopeaa. Hän pääsi koulujenväliseen kisaan, jossa oli Kuusamon eri koulujen parhaat hiihtäjät, yhteensä 14 kilpailijaa. Tässä kisassa Mikael tuli viidenneksi ja hävisi neljännestä sijasta vain yhden sekunnin. Tämä oli hyvä sijoitus, koska Mikael ei ole harrastanut hiihtoa juuri lainkaan. Enemmän hän on ollut kiinnostunut frisbeegolfista. Mikael näytti minulle erään kerran hyvin urheilullisen miehen kuvan ja oli leikkauttanut hiuksensa samaan tyyliin hänen kanssaan. Kysyin Mikaelilta, että onko tämä mies hänen idolinsa? Sain myöntävän vastauksen. Mies oli Paul McBeth, joka on nelinkertainen frisbeegolfin maailmanmestari. Paul MCBeth vierailee ensi heinäkuussa Suomessa. Toivottavasti Mikael tapaa hänet ja saa hänen nimmarinsa omaan kiekkoonsa. Mikaelilla on suunnitelmissa osallistua frisbeegolfin suomenmestaruuskisoihin omassa sarjassaan.

Vanempien antama paras perintö lapsilleen!

"Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen." (2. Tim. 1:7.)

Raittius, terve harkinta ja järki ovat Jumalan Hengen antamia lahjoja, jotka ohjaavat meitä valinnoissamme. Raamatussa kerrotaan kuninkaista, jotka tekivät sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, ja kuninkaista, jotka tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä ja vihastuttivat näin Herran. Oikein tehneitä oli paljon vähemmän kuin niitä, jotka tekivät pahaa ja väärää Herran silmissä.

Hengen hedelmän viimeisenä ominaisuutena mainitaan itsehillintä. Tämä on kuitenkin yksi tärkeimmistä luonteenominaisuuksista, jota tarvitaan niiltä, jotka tekevät sitä, mikä on oikein Herran silmissä.

Vanhempien antama paras perintö lapsilleen on se, että he ovat opettaneet heille itsehillinnän merkityksen elämässä, Jumalan tuntemisen, uskon ja rukouksen ja lähimmäisten palvelemisen tärkeyden.

Kun Jumala katselee ihmisten elämää maapallolla, niin mitä hän näkee? Hän näkee paljon saatanan vallassa eläviä nautintojen orjia, jotka ovat antautuneet halujensa ja himojensa valtaan.

"Maailma on nautintojen orja. Väärät opit ja tarut ovat vallalla. Saatana lisää ansojaan sielujen tuhoksi. Kaikkien, jotka haluavat täydellistä pyhyyttä Jumalan pelossa, on opittava kohtuullisuuden ja itsehillinnän läksy. Halut ja himot on pidettävä korkeampien sielunvoimien alaisina. Tämä on välttämätöntä voidaksemme savuttaa sen henkisen voiman ja hengellisen näkemyksen, joka tekee meidät kykeneviksi ymmärtämään ja käytännössä toteuttamaan Jumalan sanan pyhiä totuuksia." (4AO 74.)

Huippu-urheilijoiden menestys vaatii paljon itsekuria ja harjoitusta. Jos hyvä fyysinen kunto vaatii tätä, niin kuinka paljon treeniä tarvitaankaan hengelliseen voimaan ja hyvinvointiin.

"Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itsehillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi." (1.Kor. 9:24-27.)

torstai 22. maaliskuuta 2018

Usko on kuin avain, joka avaa oven autuuteen!

Jokainen ihminen kaipaa rakkautta ja rauhaa. Näitä asioita ei voi ostaa rahalla. Niitä ei voi hankkia millään ihmisen keksimällä keinolla. Onnen oppaat, jotka tarjoavat ihmisille erilaisia keinoja rauhan saavuttamiseksi, pettävät lukijansa. Rauhaa ei voi kehittää opiskelemalla. Viisautta on hyvä etsiä, mutta rauha ei tule viisauden kautta.

Jeesus haluaa antaa sinulle oman rauhansa. Sinun tulee vain antaa hänelle siihen mahdollisuus. Antautumalla Jeesukselle saat häneltä uuden sydämen ja uuden hengen. Syntien anteeksisaamiselle ei ole mitään muuta ehtoa kuin syntien tunnustaminen. Kun tunnustat syntisi ja päätät valita luopua niistä Herran armon avulla, saat anteeksiannon kautta rauhan, Jeesuksen työn ansiosta. Kun Pyhä Henki on johdattanut meidät tähän tilanteeseen, saamme lahjan, joka on lahjoista suurin ja arvokkain. Kun pyydät Jeesusta tulemaan elämääsi ja uskot häneen, niin sinusta tulee uusi luomus. Rauha on sinulle lahja, josta saat kiittää joka päivä Jeesusta.

Jeesus on luvannut antaa meille oman rauhansa, kun tulemme hänen tykönsä. Meidän tulee uskoa tämä totuus ja vastaanottaa se uskon kautta. Usko on kuin avain, joka avaa oven autuuteen.

tiistai 20. maaliskuuta 2018

Kuusamon Adventtikirkolla uutta toimintaa!


Sinua kutsutaan tietöihin!

"Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi!" (Mark. 1:3.)

Parannussaarnat ja niihin vastaaminen valmistavat tietä Herralle. Väärät opetukset ja käsitykset Jumalasta ja hänen tahdostaan kasaavat eteemme "synnin kiviä", joihin kompastutaan ja kaadutaan. Nyt tarvitaan raivausmiehiä tietöihin, koska tiet ovat tulleet mutkaisiksi ja vaikeakulkuisiksi. Omatekoiset pelastustiet ovat vieneet ihmiset louhikkoihin, joissa he ovat ruhjoutuneet ja haavoittuneet. He eivät pääse tasaiselle tielle omin avuin. Sitä tietä, joka vie meidät elämään, ei tarvitse tehdä, koska emme pysty siihen, ja se tie on jo valmiina kuljettavaksi, mutta se tie, joka johtaa meidät elämän tielle, on raivattava kaikista esteistä. Tämä tie on monilta hukassa, koska esteiden lisäksi tienviitat ovat kaadetut tai ne ovat väännetyt osoittamaan väärään suuntaan. Jumala kutsuu omiaan teiden korjaajiksi. Kun vastaamme tähän kutsuun, voimme olla rohkealla mielellä. Vaikka koemmekin vaikeuksia, meidän ei pidä lannistua, sillä tien raivaaja kulkee edellä. Jeesus on tie ja silta kuilujen yli. Tie on turvallinen, vaikka se onkin kapea.

maanantai 19. maaliskuuta 2018

Synti on harhaan menemistä!

Kun olemme Kristuksessa, niin Jumalan viisaus ohjaa meitä valinnoissamme oikeaan suuntaan. Joutuessamme eroon Jumalasta, joudumme oman ymmärryksemme varaan ja eksymme tieltä ja ajaudumme harhaan. Kun Jeesus täyttyi viisaudella, se tapahtui sanan ja Pyhän Hengen kautta. Kun me täytymme viisaudella, sekin tapahtuu sanan ja Pyhän Hengen kautta. Jumalan sana on viisaampaa kuin ihmisten sanat. Totuutta etsivät ovat löytäneet sen Raamatusta, kun Pyhä Henki on sen kirkastanut. Ihminen täyttyy totuudella, samalla tavalla, kuin hän täyttyy rakkaudella. Totuus ja rakkaus vuodatetaan sydämiimme sanan ja Pyhän Hengen kautta.

Kun Eeva erkaantui miehestään, ja kun Aadam erkaantui Jumalasta, he joutuivat pois Jumalan viisaudesta, sanasta, ja paholaisen viisastelut johtivat heidät harhaan. Synti on harhaan menemistä.

sunnuntai 18. maaliskuuta 2018

Leipäveitsikammo!

Kun ihmiset osoittavat meille myötätuntoa, se rohkaisee vaikeuksien keskellä. Paholainen valehtelee meille ja yrittää saada meidät uskomaan, ettei Jumala tunne meitä kohtaan myötätuntoa ja rakkautta. Jumala on täynnä myötätuntoa meitä kohtaan. Meidän ei pitäisi ajatella kovaa osaamme ja virheitämme. Jos ajattelemme niitä koko ajan ja puhumme niistä ystävillemme, sydän tulee murheelliseksi ja ilo katoaa. Elämän ei pitäisi olla raskasta raadantaa. Saamme jättää kaikki murheet Herralle ja uskoa hänen auttavan meitä päivittäin. "Riittää kullekin päivälle oma vaivansa". Luottamus Herraan kasvaa, kun ajattelemme häntä ja puhumme hänestä koko ajan hyvää. Jumala on hyvä. Hän ei koskaan toivo meille pahaa. Jumalan johdatus on aina taivaan näkökulmasta paras mahdollinen. Jos me näkisimme päämäärän samalla tavalla kuin Jumala sen näkee, emme valittaisi kovaa osaamme. Olisimme osaamme tyytyväisiä ja kiittäisimme kaikista kokemuksista Herraa.

Viime perjantaina soitti minulle eräs hätääntynyt mies. Hänet oli yritetty tappaa leipäveitsellä. Hän oli päässyt pakoon yön selkään ja löysi turvakodista väliaikaisen turvapaikan. Jouduttuaan turvakodista pois hän oli jälleen vailla yösijaa. Soitin hätäkeskukseen. Ensin minut torjuttiin, mutta sitten sain puhelimeen henkilön, joka otti asian vakavasti ja järjesti ystävälle yöpaikan. Kaupunki on auttanut asunnon takuuvuokrassa, mutta ei kokonaan. Tänään tässä kaupungissa oleva seurakuntamme, jossa apua tarvitseva mies kääntyi puoleeni, tuli avuksi ja lupasi antaa lainaksi takuuvuokrasta puuttuvan summan. Mies itki ilosta ja nyt hänellä on toivo muuttaa omaan uuteen asuntoon. Miehelle jäi kauhea pelkotila leipäveitsestä. Hän ei voi mennä sellaiseen paikkaan, jossa hän näkee leipäveitsen. Hänen piti mennä yöksi erääseen paikkaan, mutta kun näki siellä miehen, joka leikkasi kurkkua leipäveitsellä, hän sai paniikkikohtauksen, eikä uskaltanut mennä sinne yöksi. Hän sanoi hävittävänsä myös kaikki omat leipäveitsensä, koska hän ei voi nähdä niitä missään. Voi olla, että hän sai elinikäisen kammon leipäveitsistä. Rukoillaan, että tämä kammo lähtisi häneltä pois ja hän parantuisi peloistaan.

Sinä voit olla pelastava kirje, valontuoja pimeään sydämeen!

"Te itse olette meidän kirjeemme, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Onhan selvää, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin vaan sydämen lihatauluihin." (2. Kor. 3:2,3.)

Taivaan Isä lähetti oman Poikansa maailmaan kertomaan ihmisille, millainen Isä meillä on taivaassa. Jeesus oli Isän rakkauskirje. Jeesus on lähettänyt opetuslapsensa kertomaan maailmalle, millainen Jeesus on ja mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme. Olemme Jeesuksen rakkauskirjeitä.

Kristuksen omien pitäisi kertoa maailmalle elämänsä kautta totuutta Jumalan luonteesta. Samalla tavalla kuin Jeesus kertoi Isänsä luonteesta, kuinka sekä Isän että Pojan luonne ovat samanlaisia. He ovat täynnä armoa, totuutta, hyvyyttä ja rakkautta. Paholainen on vääristänyt jumalakuvan. Hän on onnistunut monien kohdalla siirtämään oman turmeltuneen luonteensa ominaisuudet kuvaamaan Jumalaa. Ankara ja rankaiseva Jumala saa ihmiset pelkäämään häntä. Jumalan rakkauden käskyt paholainen on selittänyt olevan onnea ja vapautta rajoittavia kahleita.

Jokaisen Jeesukseen uskovan etuoikeus ja tehtävä on poistaa väärä jumalakuva. Uskovien tekojen tulisi heijastaa Jumalan tekoja. Kun uskovat osoittavat lähimmäisilleen rakkautta Jeesus tulee kirkastetuksi.

Jeesuksen parantama riivattu olisi halunnut lähteä Jeesuksen mukaan, mutta Jeesus lähetti hänet omaistensa luo kertomaan, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Hänet lähetettiin Kristuksen kirjeeksi läheisilleen. Jokainen uskoon tullut on rakkauden lähettiläs omalla paikallaan. Hänen tulee olla avoin kirje, jonka kaikki voivat lukea ja tulla siunatuksi ja kosketetuksi Jumalan rakkaudesta, hyvyydestä ja armosta.

"He ovat voittaneet hänet Karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta eivätkä ole rakastaneet henkeään vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti." (Ilm. 12:11.)

Uskovan todistus otetaan vastaan tai torjutaan. Torjuttu todistus voi saada kuulijoissa aikaan niin suuren vihan, että todistaja tapetaan, kuten Stefaanus, joka oli ensimmäinen marttyyri. Veritodistajan vaikutus on kuitenkin siemen evankeliumin voitolle. Paavalin elämä kertoo siitä.

Uskovien todistus Herrasta on valoa, joka loistaa pimeydessä ja ohjaa pimeydessä eläviä todellisen valon, Jeesuksen, luokse.
Sinä voit olla pelastava kirje, valontuoja pimeään sydämeen!

torstai 15. maaliskuuta 2018

USKOPUHDISTUKSEN MERKKIPÄIVÄNÄ AJATELTUA

Tässä ystäväni ajankohtainen kirjoitus!

"Maailmassa kristinuskon merkittävintä johtohahmoa on seurattu ihmetellen, suurella kunnioituksella (Ilm. 13:3). Olettehan nähneet Paavin vierailleen jossakin, jossa ihmiset ovat heittäytyneet kumartamaan arvokasta vierastaan. En ole selvillä siitä, kuka Paavi on ensimmäisenä esittänyt ajatuksen, että hänen istuimensa on jatkumoa Pietarin istuimesta.

Pietari ei kuitenkaan hyväksynyt sitä, että häntä kumarrettiin. Apt 10:25,26 on hyvä esimerkki Pietarin käyttäytymisestä. ”Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius, (Roomalainen sadan päämies) häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan. Mutta Pietari nosti hänet pystyyn sanoen: Nouse, minäkin olen ihminen” Pietarin ajattelutapa poikkesi melkoisesti Paavin ajattelusta.

Pietari oli vain ihminen ja ymmärsi asemansa. Apostoli Johanneskin oli ihminen ja erään Ilmestyskirjan näyn edessä hän suorastaan haltioitui. Tästä hän itse kertoo olleensa enkelin seurassa, joka näytti hänelle Jumalan Valtakunnan ihmeitä: ”Ja hän (enkeli) sanoi minulle: ’Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!’ Vielä hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat”.
”Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: ’Varo, ettet sitä tee, minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa”

Johannes ei ollut kaikkein oppivaisin Jeesuksen oppilaista, sillä aika pian tapahtui kömmähdys uudelleen. Siitä Johannes kertoo Ilm. 22:8,9 näin: ”Minä , Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: ’Varo, ettet sitä tee, minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija. Ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin,: kumartaen rukoile Jumalaa”.

Historian kohtalokkaat vaiheet ovat tainneet sittenkin antaa meille pohjoismaalaisille paremman osan. Tällä kohtalonomaisella johdatuksella meidät on asetettu etäälle tuosta kirkon päämiehestä, johon viittasin. Voisimme kiitollisuuden osoituksena lukea itse Raamatusta noita valaisevia tekstejä. Mehän saimme Suomen kielellä painetun Raamatun, jossa viimeisenä kirjana on tuo ihmeellinen Ilmestyskirja.

Olen itse lukenut Raamatun läpi n. 30 kertaa ja siitä olen kiitollinen, sillä tämä auttaa minua tekemään yhteenvetoja monista tärkeistä kirjan sisältämistä opeista. On niin kuin Martin Lutherin tekemässä laulussa sanotaan: ”Se sana seisoo vahvana”, eivätkä pahat ihmiset voi sitä estää."

Raimo A. Aaltonen, Kihniö.

keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Syvyydestä korkeimpaan iloon!

"Syvyyksistä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Kuunnelkoot korvasi tarkoin rukousteni ääntä". (Ps. 130:1,2.)

Syvyydellä kuvataan maata autiona, pimeänä ja tyhjänä. Ihminen voi kokea oman elämänsä maailman tällaisena silloin, kun synti on saanut hänet pauloihinsa. Syvyyden enkeli, joka on paholainen, riistää ihmiseltä valon, kun synnin syyllisyys on vienyt sydämestä rauhan ja ilon. Kun näin tapahtuu, ihmisen sisäinen maailma pimenee, autioituu, ja tyhjenee. Rohkaisevaa on tietää, että Jumalan Henki liikkuu autiuden keskellä. Kun näin on, niin voimme olla varmoja, että huutomme kuullaan. Kun huutaja on tietoinen Jumalan armon olemassaolosta, hänellä on toivo päästä syvyydestä ylös.

Jumalan armo ja anteeksiantamus nostavat syviin vesiin joutuneet pelastettujen joukkoon. Herra on antanut meille sanansa, ettei toivomme iankaikkisesta elämästä katoaisi. Sana ei ole kuollut kirjain, vaan elävä ja voimallinen auttamaan meitä. Sana on Jeesus, jolle syvyys, leveys, pituus ja korkeus eivät ole ongelmia vaan mahdollisuuksia. Jumalan rakkaus on niin ihmeellinen asia, että se mahdollistaa kaiken. Jumalan rakkaus ympäröi sinut kaikkialta. Kun avaamme sydämemme oven, niin tuo rakkaus astuu ovesta sisään ja täyttää elämämme korkeimmalla mahdollisella ilolla!

tiistai 13. maaliskuuta 2018

Kokonaisvaltaisen terveyden ystävät

Näin viime yönä erikoista unta. Olin perustamassa yhdistystä. Pöydän ympärillä oli joukko terveydestään kiinnostuneita ihmisiä. Kerroin kokoontuneelle joukolle, että ensiksi meidän pitäisi keksiä yhdistykselle nimi. Kukaan ei osannut sanoa, mikä olisi sopiva nimi perustamallemme yhdistykselle. Ehdotuksia kyllä tuli, mutta mikään ehdotuksista ei saanut kannatusta. Mietin kuumeisesti, että mikä tuon yhdistyksen nimi voisi olla. Sitten tuli mieleen ehdotus: Terveyden ystävät. Kaikki olivat sitä mieltä, että se olisi hyvä nimi. Sitten uneen tuli Terveysprojekti Karpalon johtaja, jolle tarkensin nimiehdotusta:

"Kokonaisvaltaisen terveyden ystävät!"

Nimi tuntui sopivan kaikille. Sitten heräsin ja mietin, että pitäisiköhän ihan oikeasti perustaa tällainen yhdistys?

maanantai 12. maaliskuuta 2018

Jumalan läsnäolo kosketti!

Aamulla soitin Ouluun. Eräs sisar oli menossa tänään vaativaan leikkaukseen. Rukoilin hänen puolestaan, ettei hän pelkäisi leikkausta ja leikkaus menisi hyvin.

Kävin tänään päivällä sairaalassa viemässä Herran pyhää ehtoollista seurakuntamme jäsenelle. Kun olin suorittanut toimituksen loppuun, viereisen potilaan vieras sanoi minulle, että kylläpä oli kauniisti tehty ja jatkoi, hienoa, että seurakunnan jäsenistä pidetään hyvää huolta ja heitä tullaan katsomaan sairaalaan. Hän kertoi rukoilleensa veljensä puolesta, joka oli parantunut ihmeellisesti ja hän oli antanut elämänsä Jeesukselle. Iloitsimme näistä kokemuksista yhdessä. Sitten hän sanoi, että hänellä on ollut pitkään mielessä tulla käymään kirkossamme. Toivotin hänet tervetulleeksi kirkkoomme sapattisin eli lauantaisin klo 11. Hän lupasi tulla! Olin todella rohkaistunut sairaalakäynnistä. Tunsin olevani juuri oikealla hetkellä oikeassa paikassa. Jumalan läsnäolo kosketti meitä kaikkia!

Hautajaismatkalla Rovaniemellä!

Lähdin eilen Rovaniemelle aamulla klo 8.30 ja palasin Kuusamoon klo 19.00. Toimitin Maarit L:n hautaan siunaamisen. Siunaus Viirinkankaan kappelissa ja muistotilaisuus Ravintola Turkoosissa jäivät puhuttelemaan ja siunaamaan mieltä. Kiitos kaikille tapaamilleni ihmisille. Kasvonne jäivät mieleeni. Muistan teitä rukouksin. Matka jatkuu kotia kohti! Nyt olen Kuusamossa ja uudet haasteet odottavat! Matka meni hyvin, vaikka ajokeli ei ollut paras mahdollinen lumisateen tähden. Onneksi oli kuitenkin valoisaa mennen tullen. Siunausta teille kaikille! Voimia ja Herran apua tuleviin päiviinne! Kiitos vielä kerran ystävällisyydestänne ja rakkaudestanne! Saakoon Maaritin valoisan olemuksen muisto rohkaista teitä kaikkia tulevina päivinä! Jumalan armo ja rakkaus ja ylösnousemuksen toivo lohduttakoon surussa ja kaipauksessa.
Tapaamisiin!

Älkäämme lannistuko ja väsykö rukoilemaan!

"Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Aamen." (Ef. 3:20,21.)

Rukouksilla saavutetaan suurempia voittoja kuin miekalla. Nämä voitot nähdään lopullisesti vasta taivaassa. Jos rukoilija ei näe vastauksia tässä ajassa, hän saattaa menettää uskonsa rukouksia kuulevaan Jumalaan. Jos rukousvastaukset ovat sellaisia, ettemme huomaa niitä ollenkaan, niin meillä on ollut toisenlaiset odotukset Jumalan toiminnasta. Jumalan tiet ovat usein meiltä salassa. Jumala tekee enemmän, kuin olemme ajatelleet. Jumala näkee elämämme kokonaisuutena. Hän tietää mikä on ikuisuuden kannalta meille parasta. Joka päivä saamme jättää kaikki asiamme Herralle, tietäen ja uskoen, että "kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut." (Room. 8:28.)
Älkäämme lannistuko ja väsykö rukoilemaan!

perjantai 9. maaliskuuta 2018

Totuuden puolesta kannattaa taistella!

"Emme näet voi mitään totuutta vastaan vaan ainoastaan totuuden puolesta." (2. Kor. 13:8.)

Totuutta on vaikea löytää, kun se on sekoittunut valheeseen. Emme löytäisi totuutta ollenkaan, ellei meillä olisi Raamattua ja Pyhää Henkeä, joka on totuuden Henki. Jumalan sana on kokonansa totuus ja se pyhittää totuuden etsijän.
Ne, jotka etsivät totuutta, ovat oikealla tiellä. Jeesus on totuus ja hänen polkunsa on suora. Vanhurskaus, armo, oikeus ja totuus ovat perustuksia, jotka tekevät Jumalan valtakunnasta lujan ja kestävän. Jumalan laki ja kaikki hänen vanhurskautensa oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Armoa ja totuutta ei voi koskaan erottaa toisistaan. Kun opimme tuntemaan nämä Jeesuksessa ja otamme ne vastaan, vapaudumme valheen vankilasta. "Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä." (1. Joh. 2:4.)

Maailma tarjoaa totuutta monessa eri paketissa. Ne näyttävät usein hyvin kauniilta ja houttelevilta, mutta johtavat harhaan, jos ne syrjäyttävät Jeesuksen.
Jeesus sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." (Joh. 14:6.)

torstai 8. maaliskuuta 2018

Ketä rangaistaan ja ketä ei!

"Herra on pitkämielinen ja suuri voimassaan, mutta hän ei jätä rankaisematta." (Naah. 1:3.)

"Kuka on Jumala, sellainen kuin sinä, joka annat anteeksi pahat teot perintösi jäännökselle ja jätät rankaisematta heidän rikoksensa?" (Miik. 7:18.)

Näissä teksteissä on kaksi ajatusta, jotka koskevat rankaisemista: "hän ei jätä rankaisematta", "jätät rankaisematta".
Milloin Jumala rankaisee ja milloin hän ei rankaise?

Monet ovat menettäneet uskon rakkauden Jumalaan, koska heitä on peloteltu lapsena helvetillä ja Jumalan rangaistuksilla.
Toiset uskovat Jumalan olevan rakkaus, joka ei rankaise ketään, vaan päästää kaikki ihmiset taivaaseen, vaikka he eläisivät miten hyvänsä.

Millainen Jumala on?

Saamme Jumalasta oikean kuvan, kun opimme tuntemaan Jeesuksen. Isä ja Poika ovat luonteeltaan samanlaiset.

Alussa, "Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn: "Syö vapaasti kaikista muista puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet." (1. Moos. 2:16,17.)

"Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room. 6:23.)

Jeesus on kärsinyt synnin rangaistuksen meidän puolestamme ristillä. Uskon kautta me voimme ottaa vastaan hänen ansionsa ja tulla vapautetuiksi synnin rangaistukselta, iankaikkiselta kuolemalta.

"Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu." (Jes. 53:5.)

Jumalan viha ja rangaistus seuraavat niitä, jotka hylkäävät Jeesuksen, mutta "sula hyvyys ja armo seuraavat" niitä, jotka valitsevat Jeesuksen!

keskiviikko 7. maaliskuuta 2018

Silmätikuksi joutuminen tietää ongelmia!

"Herran silmät näkevät joka paikkaan, ne pitävät silmällä hyviä ja pahoja." (San. 15:3.)

Silmälläpitäminen tuo meille monenlaisia mielikuvia. Pienten lasten kohdalla silmälläpitäminen merkitsee huolehtimista ja vaaroilta suojelemista. Silmätikuksi joutuminen tietää jotakin pahaa. Kukaan ei halua olla kenenkään silmätikkuna. Suojelun ja turvallisuuden tarpeessa olemme kaikki. Silmät paljastavat meille sen, onko katsoja puolellamme vai meitä vastaan.

Kaikkinäkevän Jumalan silmien alla olemme läpinäkyviä. Emme voi salata häneltä mitään. Mitä hän näkee, tekee hänet iloiseksi tai surulliseksi. Hyvä ilahduttaa, paha murehduttaa. Vanhurskaiden kasvot eivät punastu häpeästä, kun Herra katsoo niihin. Jumalattomien laita on toisenlainen, ne eivät kestä Herran katsetta.

Jumalattomat ihmiset pettävät toisiaan ja kätkevät pahan valheiden verhoon. Paatuneen sydämen puheet ovat sellaisia, että ne korostetusti vakuuttavat kuulijalle puhujan aitoutta ja rehellisyyttä. Valheen puhuja kehuu itseään luoden näin hyvän mielikuvan itsestään kuulijan ajatuksiin. Mitä enemmän ihminen puhuu toisista ihmisistä pahaa, sitä enemmän hän alkaa itsekin uskoa omiin valheisiinsa. Omiin vaheisiinsa kietoutunut ihminen on ajatustensa vanki. Hän ei enää erota sitä mikä on totta ja mikä valhetta. Rikostutkimuksissa henkilökohtainen kuulustelu on täkeä asia, koska silmät paljastavat kuulustelijoille sen, mitä sydämessä liikkuu. Ihmisten keksimät valheenpaljastuskoneet ovat tehokkaita, koska elimistön reaktiot tuovat esiin sellaisia asioita, mitä aistit eivät näe. Jumala ei tarvitse valheenpaljastuskonetta, koska hän itse näkee kaiken ja tietää kaiken.

Herra pitää silmällä sekä hyviä että pahoja. Jumalan tiedostot ovat aina päivitettyjä, ajan tasalla olevia. Ne antavat oikean ja rehellisen kuvan toimistamme, elämästämme ja luonteestamme. Kukaan ei voi niitä väärentää tai tuhota.

Kun Herra näkee oman vanhurskautensa viitan meidän suojanamme, hänen silmälläpitäminen merkitsee meille kaikkea hyvää. Kun näemme Herran kasvoissa armon, anteeksiannon ja rakkauden, kuten Pietari, niin tiedämme, että hän on meidän puolellamme, eikä meitä vastaan. Ajatus siitä, että Herra tietää ja näkee, rohkaisee meitä! Voimme olla varmoja hänen armostaan ja oikeudenmukaisuudestaan! Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, mekin tapaamme nämä Jeesuksessa Kristuksessa, hänen silmissään, sydämessään ja koko olemuksessaan!

tiistai 6. maaliskuuta 2018

Sinun Jumalasi!

"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani." (2. Moos. 20:2,3.)

Kun olet löytänyt elävän Jumalan, niin kuolleet jumalat ovat merkityksettömiä. Elävän Jumalan kanssa voimme kommunikoida kaksisuuntaisesti, mutta kuolleen Jumalan kanssa vain yksisuuntaisesti. Epäjumalat eivät vastaa rukouksiimme. Ne eivät pysty auttamaan, koska niillä ei ole elävää sydäntä.

Kun Jumala ilmoittaa olevansa sinun Jumalasi, se tarkoittaa läheistä ja henkilökohtaista suhdetta sinun kanssasi. Aina, kun Jumala lähestyy tai kutsuu meitä, hän on "Jumala meidän kanssamme". Tämä maailma asettaa eteemme niin paljon erilaisia jumalia, että sotkeudumme niihin hyvin helposti ja kompastumme. Jumala haluaa suojella meitä epäjumalien rakkaudelta. Siksi hän pyytää poistamaan ne hänen rinnaltaan. Kenelle me luovutamme sydämemme, hän on Jumalamme. Jeesukselle luovutettu sydän saa elää, vaikka kuoleekin. Jos raivaamme sydämessämme tilaa Jeesukselle, hän tulee ja painaa omistusoikeuden sinetin sinne ja muistaa sen hyväksemme. Elävän Jumalan rinnalla ei ole toista kilpailevaa jumalaa. Tämä on hyvä, että voimme keskittyä vain häneen, joka on "elämä ja ylösnousemus"!

Katsoja Afganistanista

Tänään katsoja Afganistanista!

maanantai 5. maaliskuuta 2018

"Heitä jo taakkasi pois!"

"Siunattu olkoon Herra, joka päivittäin kantaa kuormamme, Jumala meidän pelastajamme." (Ps. 68:20.)

Tämän päivän taakka ei ole sinulle liian raskas kantaa, koska Herra kantaa sinua ja sinun kuormaasi.
Jos yritämme kantaa kuormiamme yksin, niin väsymme ja uuvumme. Omat voimamme eivät riitä pitämään meitä vahvoina, tarvitsemme auttajan.

"Sinun huomaasi minut on jätetty syntymästäni saakka, äitini kohdusta asti sinä olet ollut Jumalani. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on lähellä eikä auttajaa ole." (Ps. 22:11,12.)

Jos sinusta tuntuu tänään, ettei sinulla ole auttajaa, niin se ei pidä paikkaansa. Sinulla on aina auttaja ja pelastaja vierelläsi. Jeesus on meidän auttajamme ja pelastajamme! Jeesus ei ole hävinnyt yhtään taistelua. Hän on jaksanut kantaa raskaimman kuorman, meidän syntimme, ristille asti. Sinulla ei ole mitään niin raskasta asiaa kannettavana, ettei Jeesus pystyisi sitä kantamaan puolestasi.

"Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, varma apumme hädän hetkellä." (Ps. 46:2.)

"Heitä taakkasi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen." (Ps. 55:23.) "Heitä jo taakkasi pois! Usko jo taakkasi pois! Rukoile jo taakkasi pois! Laula jo taakkasi pois! Hymyile jo taakkasi pois!"

sunnuntai 4. maaliskuuta 2018

Kiitollisuus on taivaallista!

Jumalan Hengen herättämä anteliaisuus ei liity laskelmoivaan vaan uhrautuvaan rakkauteen. Jumalan rakkaus tulee esille siinä uhrissa, jonka hän on antanut meille Jeesuksessa. Meidän rakkautemme Jeesusta kohtaan tulee esille kiitollisuudessa häntä kohtaan. Kiitollisuus johtaa korkeimpaan iloon sekä antajan että saajan sydämessä. Saamiemme lahjojen herättämä kiitollisuus tuo esille rakkautemme antajaa kohtaan ja saa meidät uhraamaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Marian kokema armon, syntien anteeksisaamisen ja pelastuksen lahjan vastaanottaminen johtivat siihen suureen uhraukseen, minkä hän teki, kun hän voiteli Jeesuksen jalat kallisarvoisella nardusöljyllä.

Kaikkien antamiemme uhrilahjojen taustalla oleva motiivi ratkaisee sen, ovatko uhrilahjamme sulotuoksuisia Jumalan valtaistuimen edessä. Kiitollisuus on taivaallista, mutta kiittämättömyys saatanallista!

Mitä paremmin tunnemme Jeesuksen sitä kiitollisemmaksi tulemme!

"Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka pitää huolen vaelluksestaan, se saa nähdä pelastuksen, jonka Jumala antaa." (Ps. 50:23.)

torstai 1. maaliskuuta 2018

Kaikkensa menettäneillä on toivoa!

"Hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat menettäneet kaikkensa, eikä halveksi heidän rukoustaan." (Ps. 102:18.)

Kirjoitan tänään sanan niille, jotka ovat kokeneet suuren menetyksen ja ovat epätoivoissaan sen johdosta. Ihminen voi kokea menetyksiä monilla eri alueilla. Täydellinen romahtaminen fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella ja hengellisellä alueella on rankka kokemus. Onnettomuudet itselle tai läheisille vie jalat alta. Kaikkensa menettänyt ajattelee, ettei elämästä tule enää mitään. Tällaisessa tilanteessa elämä voi mennä niin mustaksi, että ihminen päättää päivänsä oman kätensä kautta, kun kaikki toivo on kadonnut tai se on hukassa. On rohkaisevaa tietää, että kaikkensa menettänyt ei ole menettänyt rukouksen etuoikeutta. Kun kääntyy rukouksessa Jumalan puoleen, niin ei ole mitään menetettävää, vain voitettavaa. Jumala ei halveksi onnettoman ihmisen rukousta. Ihmiset voivat halveksia elämän raunioilla elävää onnetonta sielua. Tappion kärsineitä usein vieroksutaan ja heidät jätetään oman onnensa nojaan. Jumala ei tee näin. "Hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat menettäneet kaikkensa". Kun kaikki omat mahdollisuudet on käytetty loppuun, niin Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat. Jumalan mahdollisuudet ovat rajattomat. Hän käyttää niitä sinun hyväksesi, jos tulet hänen luokseen ja pyydät häneltä apua.

Kun Jumala katsoo alas maahan ja hän näkee tuskissaan vaikeroivia ihmisiä, hänen tulee heitä sääli, samalla tavalla kuin Jeesuksella, kun hän näki sairautta ja tuskaa. Jumalan sääli ei jätä häntä toimettomaksi. Hän tulee meitä lähelle ja ilmoittaa itsensä ja rakkautensa meitä kohtaan, niin että uskallamme olla hänen edessään avoimia. Sinun huokauksesi on kuultu taivaassa. Hän vapauttaa kuoleman lapset ja antaa elämän ja tulevaisuuden ja toivon. Herran kanssa et koskaan menetä kaikkea. Sinulla on hänen kanssaan kaikki, mitä tarvitset, ollaksesi eheä. Jeesus on vastaus rikkinäisyyteemme!