sunnuntai 30. kesäkuuta 2013

Elämän leivän kautta saamme iankaikkisen elämän!

Leipäihmeen jälkeen ihmiset tunnustivat Jeesuksen Jumalan lähettämäksi profeetaksi. He aikoivat tehdä hänestä väkisin kuninkaan, mutta Jeesus esti sen ja vetäytyi vuorelle yksinäisyyteen. Ihmiset ajattelivat, että Jeesuksesta tulisi hyvä kuningas. Heillä oli mielessään taloudellinen hyöty. Heidän ei tarvitsisi enää hankkia leipää otsa hiessä, jos Jeesus olisi heidän kuninkaansa. Kalatkin tulisivat tyhjästä, kuin itsestään. Jeesus huomasi ihmisten seuraavan häntä maallisen edun vuoksi. Hän sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte syödä leipää ja tulitte ravituiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa vaan sitä ruokaa, joka säilyy iankaikkiseen elämään ja jota ihmisen Poika teille antaa. Häneen Isä, Jumala itse on painanut sinettinsä." (Joh. 6:26,27.)

Huomaamme nyt, että leipäihmeen tarkoitus oli kiinnittää ihmisten huomio Jumalan todelliseen leipään, Jeesukseen, Elämän leipänä. Jeesus puhui tästä Kapernaumissa seuraavana päivänä siitä, kun hän oli ruokkinut suuren kansanjoukon järven toisella puolella. Maalliset asiat ovat katoavia. Jos mielemme ja elämämme ovat keskittyneet koko ajan vain maallisiin asioihin, niin elämän perusta on silloin katoavalla pohjalla. Elämän leipä saadaan Jeesukselta uskon kautta. Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat. Kun me otamme vastaan hänen sanansa, niin me otamme vastaan Elämän leivän, joka antaa meille iankaikkisen elämän. Jeesus puhuu lihansa syömisestä ja verensä juomisesta. Nämä ajatukset viittaavat Jumalan antamaan uhriin Jeesuksessa. Ehtoollinen, jossa leipä edustaa Kristuksen ruumista ja ehtoollisjuoma Jeesuksen sovittavaa verta, tuo Kristuksen lähelle meitä. Uskossa vastaanotettu ehtoollinen liittää meidät Kristukseen, joka antaa meille todellisen ruoan ja todellisen juoman. Tätä ruokaa ja juomaa nauttiva elää ikuisesti. Lihan syöminen tarkoittaa osallisuutta Kristuksesta ja veri mahdollistaa yhteyden Jeesukseen. Jeesus tulee meidän tykömme leivän ja viinin kautta. Ehtoollinen on Kristuksen työn muistoateria, mutta se on myös yhteysateria. Yhteys Kristukseen antaa meille iankaikkisen elämän. Ehtoollinen kirkastaa meille lunastuksen salaisuuden. Se tuo lähelle Kristuksen kärsimisen, kuoleman, ylösnousemuksen ja hänen paluunsa noutamaan kansansa taivaaseen nauttimaan Karitsan hääateriaa kirkkaudessa. Ehtoollista tuleeekin viettää aina siihen asti kun Jeesus saapuu takaisin. Jeesus on läsnä ehtoollisella ja antaa meille läsnäolollaan voimaa.

Jeesuksen suora todistus sai monet luopumaan Jeesuksen seuraamisesta. Jeesuksen seuraamiseen tarvitaan hengellinen nälkä ja hengellinen jano. Jeesus sanoi: "Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä." (Joh. 6:44.)
Elämän leivän kautta saamme iankaikkisen elämän!

Itsensä väheksyminen ei ole nöyryyttä vaan syntiä!

Paikassa, jonne suuri kansanjoukko järjestettiin ruokailemaan, oli paljon ruohoa. Heille ei kuitenkaan syötetty tätä ruohoa, vaan pienen pojan eväitä, ohraleipiä ja kaloja. Leipien ja kalojen määrä lisääntyi valtavasti Jumalan siunauksen myötä, koska kaikki saivat syödyksi kylliksi ja tähteitä jäi vielä paljon enemmän kuin ruokaa oli alun alkujaan ollut, kaksitoista täyttä korillista. Jeesuksen suorittama ihme ei ollut taikatemppu, vaan hän teki luomisihmeen, jonka vain Jumala pystyy tekemään. Talteen kerätyt leipäpalat oli tarkoitettu todistukseksi Jeesuksen jumaluudesta niille ihmisille, jotka eivät olleet paikan päällä kokemassa tätä ihmettä. Niitä oli yksi korillinen jokaiselle Israelin kahdelletoista sukukunnalle. Leipäpalat olivat konkreettinen todistuskappale Jumalan ihmeestä. Jumala on huolehtiva ja rakastava Jumala, joka toimii aina meidän parhaaksemme. Silloin kun me ajattelemme toistemme parasta, eikä vain omaa parastamme, niin me olemme Jeesuksen seuraajia. Leipäihmeellä oli toinenkin tarkoitus, josta kirjoitan vähän myöhemmin.

Minkä opetuksen saamme pienen pojan eväistä? Poika antoi Jeesukselle kaikki, mitä hänellä oli. Jumalan käsissä vähäiset eväät lisääntyivät suuresti ja niistä riitti tuhansille. Kun annamme Jeesukselle kaikkemme, niin Herra voi tehdä kauttamme suuria ihmeitä. Vähäiset ja pienet asiat ovat tärkeitä. Hymy, ystävälliset sanat, kädenpuristus, kohteliaisuus, toisten hyväksi tehty palvelu, vieraanvaraisuuden osoittaminen, kuunteleminen, Jumalan sanan julistaminen ja rukoileminen toisten puolesta, voi koitua tunhansien pelastukseksi. Meidän ei pitäisi koskaan aliarvioida pieniä asioita. Oletko koskaan kuullut ihmisten sanovan, että jokin pieni asia on pelastanut heidän päivänsä"? He tarkoittavat tällä sitä, että joku henkilö on tehnyt heille jonkun pienen palveluksen ja ovat olleet heille ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja tämä asia on "pelastanut päivän". Meidän ei pitäisi koskaan ajatella, ettei meistä ole mihinkään. Itsensä väheksyminen ei ole nöyryyttä vaan syntiä.

Jatkuu ...

lauantai 29. kesäkuuta 2013

"Viisi ohraleipää ja kaksi pientä kalaa"!

"Sen jälkeen Jeesus meni Galilean- eli Tiberiaanjärven toiselle puolelle. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, koska he olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki sairaille. Jeesus nousi vuorelle ja asettui istumaan sinne opetuslastensa kanssa. Pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Kun Jeesus kohotti katseensa ja näki paljon kansaa tulevan luokseen, hän sanoi Filippokselle: "Mistä ostaisimme leipää, että nämä ihmiset saisivat syödä?" Tämän Jeesus sanoi koetellakseen häntä, sillä hän itse kyllä tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippos vastasi hänelle: "Eivät kahdensadan denaarin leivät riitä heille, niin että jokainen saisi edes vähän." Yksi Jeesuksen opetuslapsista, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle: "Täällä on pieni poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi pientä kalaa. Mutta mitä ne ovat näin monelle!" Jeesus sanoi: "Järjestäkää ihmiset aterioimaan." Siinä paikassa oli paljon ruohoa, ja miehet, joita oli noin viisituhatta, asettuivat maahan. Sitten Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi ne syömään asettuneille, samoin kalatkin, niin paljon kuin he tahtoivat. Kun he olivat kylläisiä, hän sanoi opetuslapsilleen: "Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan." Niin he kokosivat kaksitoista korillista palasia. Ne olivat jääneet aterioivilta tähteeksi viidestä ohraleivästä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, joka oli tuleva maailmaan." Mutta Jeesus ymmärsi, että he aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, hän vetäytyi jälleen vuorelle yksinään." (Joh. 6:1-15.)

Jeesus toteutti joka päivä tarkalleen Isänsä toimintasuunnitelmaa. Hän tiesi mitä hänen piti kunakin päivänä tehdä. Betsaidan kalastajakylän lähelle oli kerääntynyt suuri joukko ihmisiä, ehkä noin 10.000, jos kaikki naiset ja lapsetkin lasketaan mukaan. He olivat tulleet sinne, "koska he olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki sairaille".  Filippos oli kotoisin Betsaidasta. Ehkä juuri tästä syystä Jeesus esitti hänelle leipien ostoon liittyvän kysymyksen, uskonkoetuksen lisäksi. Filippoksella oli paikallistuntemusta. Hän tiesi seudun leipäpaikat ja leipien hintatason. Filippos ajatteli taloudellisia mahdollisuuksia ja totesi leipien ostamisen mahdottomaksi tehtäväksi näin suurelle joukolle. Sanonta: "Seurakunnan kassassa ei ole varoja", piti paikkansa tuolloinkin. Andreas oli tutustunut kuulijakunnan joukossa olevaan pieneen poikaan, jolla oli eväinä viisi ohraleipää ja kaksi pientä kalaa. Hän kertoi pienen pojan eväistä Jeesukselle, mutta totesi: "mitä ne ovat näin monelle!" Kansanjoukon ruokkiminen oli inhimillisesti katsottouna  mahdoton tehtävä.

Jatkuu ...

torstai 27. kesäkuuta 2013

Pyhät kirjoitukset antavat kestävyyttä, lohtua ja toivoa!"Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa." (Room. 15:4.)

Kaikki ihmiset tarvitsevat päivittäin kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Kestävyys on tarpeen erityisesti koettelemusten keskellä eläessämme, samoin lohdutus ja toivo. Lohdutus ja toivo antavat voimaa kestää koettelemuksia. Huomaamme siis, että nämä kolme "kaveria" tukevat toisiansa. Näemme ne paremmin, kun avaamme sanan. Ne ovat kuin "ystäviä", joiden käteen voimme tarttua ja silloin jaksamme kulkea eteenpäin. Ne ovat kuin "tukipilareita", joihin voimme nojata, ettemme horjuisi ja kaatuisi. Raamattua voi lukea monella tavalla, mutta on vain yksi asia, jolloin sen sanoma tuo kestävyyden, lohdun ja toivon. Se on usko! Luja usko saa aikaan suuria ihmeitä. Jumala on kätkenyt uskon, sanan siemeniin. Usko voi olla aluksi hyvin heikko ja olematon, mutta se voi kasvaa hyvässä maaperässä Pyhän Hengen avulla. Jumala on lahjoittanut meille uskon. Se on pakattu sanan siemeniin. Syödessämme nuo siemenet, niistä alkaa kasvaa uskon puu, johon aikanaan kypsyy uskon hedelmiä. Epäusko on uskon suurin vihollinen. Rukous lähettää sen pois "tietä mittaamaan". Rukous on sanan kanssa sellainen "pari", josta epäusko ei tykkää. Pyhät kirjoitukset sisältävät kaiken, mitä tarvitsemme elämämme aikana. Siinä on ruokaa, juomaa ja lääkettä pitämään meidät kunnossa.

Avasin Raamatun ja silmieni eteen aukeni psalmi 103. Olen kirjoittanut tästä psalmista blogillani aikaisemmin. Etsin tuon kohdan ja kopioin sen tämän aamun sanaksi.

Tänään on pelastuksen päivä!

Psalmi 103 on Daavidin kirjoittama. Siinä kuvataan Herran suurta armoa ja ihmisen heikkoutta, pienuutta ja katoavaisuutta. Daavid sai kokea Herran suuren armon omassa elämässään runsaana, joten hän kirjoittaa kokemuksen antamalla viisaudella. Psalmi 103 on yksi esimerkki siitä, miten Jumala voi kääntää tappion voitoksi. Kuinka monet ovatkaan saaneet lohdutusta ja rohkaisua tästä psalmista. Psalmia 103 siteerataan kaikkialla maailmassa hyvin paljon. Kun tämän psalmin lukee tai kuulee luettuna, tulee hyvä ja levollinen olo. Kiitollisuus täyttää sydämen ja henkemme yhtyy ylistykseen ja kiitokseen, joka annetaan Herralle.

"Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. --- Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni!" (1,2,20-22.)

"Ylistys" -sana esiintyy tässä seitsemän kertaa. Seitsemän kuvaa, täydellisyyttä. Johannes sai kuulla seitsenkertaisen ylistyksen valtaistuinsalista. Taivaan joukot antavat Jeesukselle täydellisen ylistyksen, koska hän on arvollinen saamaan sen. Luominen ja luotujen lunastaminen tuo esille Jeesuksen täydellisyyden. Kaikki Jeesuksen teot ovat täydellisiä. Hänen rakkautensa, armonsa ja oikeudenmukaisuutensa ovat täydellisiä.

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomiomme erääseen tärkeään totuuteen, jota ei kuitenkaan useinkaan nosteta esille armon julistuksen yhteydessä, mutta joka mainitaan psalmissa 103.

"Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan." (Ps. 103:17-18.) Jumalan armon saanut pelkää ja rakastaa Herraa. Hän haluaa pysyä uskollisena Herran palvelijana ja muistaa hänen käskynsä ja elää niiden mukaan. Laki ja armo ovat ikuisia. Ne eivät ole "sotajalalla" toisiansa vastaan. Risti ei ole poistanut käskyjä eikä tehnyt "liittouskollisuutta" tarpeettomaksi. Armo ja totuus kohtaavat meidät joka päivä. Valinnoillamme vaikutamme kohtaloomme. Ihminen voi saada armon, mutta hän voi sen myös menettää.
"Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!" (2 Kor. 6:1.)
Jos ihminen ei ota vastaan Jeesusta, silloin armo jää turhaksi.
" - Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä." (2 Kor. 6:2.)
 

tiistai 25. kesäkuuta 2013

Tietoisuus Herran läsnäolosta elämässämme antaa meille rohkean ja kestävän uskon ja kannustavan tuen!

"Mooses kutsui Joosuan esiin ja sanoi hänelle koko Israelin edessä: "Ole luja ja rohkea, sillä sinä saat mennä tämän kansan kanssa siihen maahan, jonka Herra on heidän isilleen vannomallaan valalla luvannut antaa heille, ja sinä jaat sen heille perinnöksi. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Herra on sinun kanssasi; hän ei jätä eikä hylkää sinua. Älä pelkää äläkä säiky." (5. Moos. 31:7,8.)

Kaikki Raamatun lupaukset ovat meitä varten. Kun laitamme oman nimemme Raamatun lupauksiin ja luemme ne ääneen, niin lupaukset tulevat meitä lähelle ja vahvistavat meitä. Lupaukset eivät jää vain historian sivuille, vaan niiden vaikutukset koskettavat meidän omaa historiaamme. Herran kulkeminen meidän edellämme ja vierellämme antaa meille voimaa, rohkeutta ja uskoa. Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa maailman loppuun asti! Tätä lupausta kukaan ei voi tehdä tyhjäksi! Se antaa meille lujuutta ja rohkeutta taivastiellä kulkiessamme!

Joosua oli Mooseksen työn jatkaja ja Herra oli hänet tähän asemaan valinnut. Jumalan kansan johtajan virkaa ei voida laittaa avoimien työpaikkojen listalle. Tähän virkaan ei voi kukaan suositella itseään. Jos joku suosittelee itseään tähän virkaan, niin se on varmin merkki siitä, ettei tämä tehtävä ole häntä varten. Jumala itse tekee valinnan ja kutsuu johtajat ja apulaisjohtajat oman kansansa johtoon.

Monet Raamatun henkilöt olivat esikuvia Jeesuksesta. Em. tekstissä mainitaan kaksi vahvaa johtajaa, Mooses ja Joosua. He olivat molemmat esikuvia Jeesuksesta. Joosuan nimikin viittaa Jeesukseen. Joosua sai johdattaa kansan perille, siihen maahan, jonka Herra oli heille valinnut. Hän jakoi Israelin heimoille heidän perintöosansa. Jeesus tulee jakamaan uuden maan perintöosat omalle kansalleen. Uuden maan "tontit" eivät ole kaupan ja niitä ei voi kukaan vallata itselleen tai suvulleen. Vahvemmat eivät ehdi heikompien edelle!

Säikkyminen ja pelkääminen ilmaisevat epävarmuutta ja uskon puutetta, mutta tietoisuus Herran läsnäolosta elämässämme antaa meille rohkean ja kestävän uskon ja kannustavan tuen!

maanantai 24. kesäkuuta 2013

sunnuntai 23. kesäkuuta 2013

Kuvia, jotka olen ottanut kännykkäkamerallani juhannuksena 2013

Mikael ja Anne uimassa Tolpanniemen uimarannassa.
Roosa nukahti Sinin syliin.
Irma lukemassa lehteä verannan keinussa. Iso nalle keinutuolissa.
Irma lukee lehteä ja ihailee kauniita niittykukkia Paavon 50-vuotisjuhlamaljakossa.

Kuvia juhannuksena 2013

Tämän omenapuun istutin 10.6.2013 isäni 90-vuotissyntymäpäivän muistoksi.
Mansikkamaa kukassa. Kuvaajakin on päässyt kuvaan mukaan.
Linnunpönttö
Linnunpönttö
Villapajussa on kauniin vihreät lehdet.
Kullerot ovat vielä kukassa.
Leikkimökki ja hiekkalaatikko ovat kuvan päässä.
Irma lukemassa lehteä verannalla.
Verannalta otettu kuva leikkimökistä.
Nämä kynttilät olivat meidän juhannuskokkomme tänä kesänä.
Mikael nauttii kesästä. Pöydällä on kivikokoelmani.
Lennokki lensi hyvin.
Lennokin lennättämistä leikkimökin terassilta.
Tässä pöntössä oli tänä kesänä talitiaisen pesä. Nyt pönttö vaikuttaa olevan hiljainen.
Mikael totesi kiipeämisen olevan hauskaa puuhaa.
Viimeinen askel ja sitten ollaan perillä.
Lennokki sai ilmaa siipiensä alle ja lensi hyvin.
Mikaelin päätä ei huimannut.
Välillä kurkitaan piilopaikasta, leikkimökin aidan takaa.

Juhannuksena 2013 otettuja kuvia Kuukkelintien kotimme pihapiiristä

Lippu sai liehua salossa pari päivää yhteen menoon.
Suomen lippu ja kotikoivu.
Kuvauskulma vähän erilainen sembramännyn takaa.
Hautalan sukupuu istutettu 25.6.2010 klo 18.00. Sukupuu on hopeakuusi, jonka korkeus on tällä hetkellä 120 cm. Korkeus 14.7.2015 on 145 cm. Korkeus 26.7.2016 on 160 cm. Korkeus 12.8.2017 on 175 cm.
Tänä kesänä olen antanut olla tämän viheriön luonnontilassa.
Lippu liehumassa kesätuulessa.
Viiruhelpi
Unkarin syreeni
Tämäkin viheriö on nyt lunnontilassa.
Kasvihuoneen satoa tänä kesänä. Olen vienyt useaan otteeseen vihreää Karpaloon.

lauantai 22. kesäkuuta 2013

Kuvia juhannuksena 2013

Mikael heittämässä lennokkia katolta, Kuukkelintiellä.
Anne ja Irma-mummi venesatamassa Tolpanniemessä
Mikael heittelee pieniä kiviä veteen Tolpannimen venesatamassa
Kivien keruuta
Kivien heitto on kiinnostavaa puuhaa.
Tässä on HT Vene ja Vuokrauksen uusi saunalla varustettu kalastuslautta. Järvellä voi saunoa, ottaa aurinkoa, kalastella ja uida.
Mikaelilla on firman paita päällä.
Mikaelista on tullut voimamies!


Puukeppi oli muurahaispesässä ja Mikael maistelee ensimmäistä kertaa miltä muurahaisten pissa maistuu.
95-vuotias Irma-mummi katselemassa Annnen ja Mikaelin uimista.Tolpanniemen uimarannassa.

perjantai 21. kesäkuuta 2013

Ensimmäinen blogivieras Costa Ricasta!

Sain tänään 21.6.2013 blogilleni ensimmäisen vieraan Costa Ricasta. Tervetuloa!

Costa Rica – Wikipedia

Kuvat aiheesta costa rica

torstai 20. kesäkuuta 2013

Juhannussatu

Sinulla on nyt mahdollisuus osallistua juhannusadun kirjoittamiseen. Voit jatkaa satua kirjoittamalla kommenttiin oman lauseesi.

Olipa kerran lämmin kesä. Uimavedet olivat poikkeuksellisen lämpimät vuodenaikaan nähden. Naapurin Ulla, Tarja, Matti ja Pentti päättivät lähteä uimaan. Kesken kaiken tuli aivan yllättäen kova sade ja uimareiden piti lähteä pois, koska he eivät pitäneet kaatosateessa uimisesta. Uimaporukka hämmästyi nähdessään matkalla upean sateenkaaren pilvissä. Tarja sanoi, että sateekaaren päässä on aarre. Matti ehdotti, että he lähtisivät etsimään sitä yhdessä. Kaikki lähtivät innoissaan etsimään sateenkaaren päässä olevaa aarretta. He kävelivät pitkin uimarantaa, poikki niittyjen ja metsäpolkujen. Niityt olivat täynnä kauniita kukkia ja metsäpolun varrella kukkivat metsätähdet ja vanamot. Sateenkaaren toinen pää näytti nousevan keskeltä järveä. Aarteenetsijät näkivät järvellä veneen, josta kaksi sukeltajaa hyppäsivät veteen. Pentti sanoi, että sukeltajat etsivät aarretta. Meitä aarteenetsijöitä on siis kaksi ryhmää, sanoi Ulla. Matti ehdotti, että he jäisivät katselemaan sukeltajien touhua. Rannalla olevat huomasivat, että sukeltajat nostivat vedestä veneeseensä arkun näköisen kapistuksen.

keskiviikko 19. kesäkuuta 2013

Kenialainen löysi blogini tänään!

Sain tänään 19.6.2013 blogilleni ensimmäisen vieraan Keniasta. Tervetuloa!

Kenia – Wikipedia

 

Kuvat aiheesta Kenia

tiistai 18. kesäkuuta 2013

Raitista juhannusta!

Kuusamoon on alkanut virrata juhannusvieraita. Sen huomaa marketeissa, kun ihmiset ostavat juhannusruokia ja juomia. Nyt pitää rohkaista ihmisiä viettämään raitista juhannusta, etteivät erityisesti lapsiperheet joudu kärsimään alkoholin tuomista ongelmista. Mustaherukanlehtijuoma, raparperijuoma ja sitruunavesi ovat raikkaita juomia, joita koko perhe voi nauttia juhlissa, kesämökeillä, rannoilla ja terasseilla. Niistä ei mene pää sekaisin ja kontrolli säilyy!
   
Nämä kauniit kesäkuvat löytyivät netistä, ilmaisista kuvista. Iloinen orvokkikuoro laulaa! Ne ovat tosi hauskan näköisiä. Tätä kuvaa katsellessa tulee hauska fiilis! Terveiset ja kiitokset hänelle, joka on nämä kuvat ottanut. Olet onnistunut ikuistamaan upean kesäisen hetken!

maanantai 17. kesäkuuta 2013

Blogivieras Itävallasta!

Sain tänään 17.6.2013 blogilleni ensimmäisen vieraan Itävallasta. Tervetuloa! Olen vieraillut Itävallassa vuonna 1975 kesällä. Osallistuin Wienissä 1975 pidettyyn Adventtikirkon pääkonferenssin yleiskokoukseen. Tämä oli historiallinen kokous, koska se pidettiin silloin ensimmäisen kerran Euroopassa.

Itävalta – Wikipedia

 

Kuvat aiheesta itävalta

Herran etsimisen kautta pääsemme vapaiksi peloista!

"Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani." (Ps. 34:5.)

Ihminen voi helposti joutua pelkonsa tai pelkojensa vangiksi. Monilla peloilla on yhteys lapsuuteen. Herkät ja puolustuskyvyttömät lapset ovat alttiita pelottaville asioille ja koska he eivät kykene käsittelemään pelkoja aiheuttavia tekijöitä aikuisen tavoin ja koska heiltä puuttuvat esimerkiksi kokemukset ja asioiden koko kuva, niin heille voi kehittyä erilaisia fobioita. Vanhemmilla on tärkeä tehtävä huolehtia pienen lapsen turvallisuudesta, ettei lapsille syntyisi sellaisia pelkotiloja, jotka ovat aivan kuin "mörköinä" lukkojen takana valmiina odottamassa niiden esiintuloa jonkun pelon laukaisevan asian tähden. Fobioita hoitavat lääkärit, terapeutit, "sielunhoitajat" ja muut ns. ammattiauttajat voivat olla suureksi avuksi henkisen, fyysisen, sosiaalisen ja hengellisen tasapainon saavuttamiseksi, mutta paras lääke kaikista peloista vapautumiseen ja parantumiseen on Daavidin kokemuksen mukaan Herran etsimisen kautta saatu Jumalan apu. Herran etsimisen kautta pääsemme vapaiksi peloista!

Herran etsiminen tapahtuu sanan ja rukouksen kautta. Sinäkin voit luottaa siihen, että Herra kuulee kaikki totiset ja vilpittömät rukouksesi ja vastaa niihin samalla tavalla kuin hän vastasi Daavidille, jonka kiitoslaulusta olen ottanut tämän aamun sanan. Tämän laulun sanat kannattaa toistaa itselleen niin monta kertaa, että ne jäävät pysyvästi mieleen. Jos toistamme näitä sanoja "mantrasanojen" tapaan, niin niistä ei ole apua. Mutta jos toistamme niitä sen tähden, että haluamme muistaa tuon tärkeän kehotuksen Herran etsimisestä ja haluamme toimia niin kuin nuo sanat kehottavat meitä toimimaan, niin löydämme avun oikeaan aikaan silloin kun sitä tarvitsemme. Aloitetaan tänä päivänä ja sanotaan em. sanat ääneen silloin kun muistamme tai kun pelko hiipii sydämeen. Sanojemme kautta ajatukset ohjaavat mieltämme oikeaan suuntaan ja ne antavat mielemme kautta "kipinän" tai "puhuttelun" siitä, että meidän tulisi siirtyä sanoista tekoihin, kokonaisvaltaiseen Herran etsimiseen. Illalla voit sitten kommentoida tämän kirjoituksen kohdalla ja kertoa siitä, että oliko näistä sanoista sinulle apua ja mitä sinulle tapahtui? Saitko yhteyden Jeesukseen, sanan ja Pyhän Hengen kautta, vastasiko Herra sinulle ja vapauttiko hän sinut peloistasi tai jostakin pahasta, sinua vaivaavasta, asiasta? Siunausta kesäpäivääsi! Muistan rukouksin erityisesti niitä, jotka lukevat tämän kirjoituksen! Kun luit tämän kirjoituksen, niin voisitko välittää tämän sanan esim. facebookin avulla kavereillesi? Jos olet uskossa, niin voit myös liittyä rukousketjuun tämän kirjoituksen lukijoiden puolesta! Muistetaan tänään rukouksin, erityisesti erilaisista peloista kärsiviä ihmisiä, lapsia ja aikuisia!

sunnuntai 16. kesäkuuta 2013

Ensimmäinen blogivieras Bulgariasta!

Sain tänään 16.6.2013 blogilleni vieraan Bulgariasta. Tervetuloa!

Bulgaria – Wikipedia

perjantai 14. kesäkuuta 2013

Auringon paahde voi satuttaa koko ruumista!

"Ei heille enää tule nälkä eikä jano. Aurinko ei satu heihin eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään." (Ilm. 7:16,17.)

Sain puhelimeeni tekstiviestin, jossa oli Eeron lähettämä teksti, Ilm. 7:17. Päätin kirjoittaa blogilleni jonkun ajatuksen tämän sanan innoittamana.

Sanalla: "heille", kuvataan Jumalan kansaa, joka on päässyt perille. He ovat pitkissä valkoisissa puvuissa valtaistuimen luona taivaassa. "Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä." (Ilm. 7:14.) Karitsa on valtaistuimen keskellä. Ilmestyskirja käyttää usein Jeesuksesta nimeä, Karitsa, jolla tahdotaan korostaa Jeesuksen keskeistä asemaa Pelastajana. Jeesus on teurastettu Jumalan Karitsa, joka ottaa pois syntimme ja mahdollistaa näin meidän pääsymme valkeavaatteisina Herramme luo uuteen Jerusalemiin, elämän vetten lähteille. Vaatteiden peseminen ja valkaiseminen ovat kaksi eri tapahtumaa, mutta molemmat tapahtumat ovat mahdollisia vain Karitsan veren kautta. "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta!" Pelastetut ovat kerran perillä Jeesuksen veren ansiosta. Muuta pelastustietä ei ole olemassa. Kukaan ei pääse perille hyvien tekojen ja omien ansioiden kautta. Pelastus annetaan armosta ja lahjana niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja ottavat Jumalan armon vastaan uskon kautta.

Tuntui mukavalta, kun aurinko paistoi Kuusamossa lämpimästi ja saimme nauttia kesäisistä päivistä jo toukokuussa. Nyt aurinko on pilviverhoon piiloutuneena ja sää on sateinen ja viileä. Aurigon paisteessa voimme kokea iloa ja mielihyvää, mutta toisinaan myös tuskaa, riippuen siitä millä voimalla aurinko paahtaa. Jumala voi käyttää aurinkoa tuomioittensa toteuttajana. Ilmestyskirjan 16-luvussa kuvataan Jumalan vihan maljoja. "Neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sen annettiin paahtaa ihmisiä tulella. Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset. He eivät tehneet parannusta eivätkä antaneet kunniaa Jumalalle." (Ilm. 16:8,9.) Jos aurinko paahtaa seitsemän kertaa kuumempana kuin tavallisesti, niin silloin auringon aiheuttama helle sattuu koko ruumiiseen. Vitsaukset eivät kuitenkaan saa parannusta aikaan. Jumalan hyvyys vetää parannukseen niitä, joiden omatunto ei ole palanut karrelle. Ihmiskunta on tehnyt auringosta jumalan, jota on palvottu vuositunhansien ajan. Nykyäänkin aurinko on keskeisellä sijalla ihmisten jumalanpalveluksissa, sitä ei vain huomata, koska tämä asia on taitavasti verhottu.

Ihmiskunnalle on tulossa kovat ajat. Suuresta ahdistuksesta voimme pelastua vain Jeesuksen kautta. Hän on luvannut olla kanssamme, joka päivä, maailman loppuun saakka. Tähän lupaukseen saamme luottaa. Suuresta ahdistuksesta tulleilla on silmissään paljon kyyneleitä, mutta Jeesus pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään.

torstai 13. kesäkuuta 2013

Kirja, joka sinun kannattaa hankkia ja lukea!

Sain tänään 13.6.2013 klo 21:45 luettua läpi kirjan: "Hän antaa enkeleilleen käskyn". Voin suositella kirjaa kaikille. Taivas ja maa ovat lähempänä toisiaan, sinun maailmassasi, luettuasi kirjan läpi. Kirja sisältää ihmeellisten kokemusten lisäksi selkeää, Raamattuun pitäytyvää ja raitishenkistä, opetusta enkeleistä ja heidän tehtävistään ihmiskunnan keskellä. Mielesi rohkaistuu ja uskosi vahvistuu tämän kirjan kautta!
Kirjan voi hankkia Kirjatoimelta. Tampereelta. Sen on kirjoittanut Marjorie Lewis Lloyd. Kirjassa on 110 sivua. Julkaisija: Media 7, julkaisutoiminta, Tampere, 2013. Kirjan hinta on 18,- €.

Marjorie Lewis
Kautta vuosisatojen enkelit ovat kulkeneet ihmislasten rinnalla lohduttaen, ohjaten, rohkaisten ja vaaroista pelastaen. Useimmiten he ovat pysytelleet näkymättömissä.
Hinta: 18,00 e

Kirjatoimi