sunnuntai 30. kesäkuuta 2013

Elämän leivän kautta saamme iankaikkisen elämän!

Leipäihmeen jälkeen ihmiset tunnustivat Jeesuksen Jumalan lähettämäksi profeetaksi. He aikoivat tehdä hänestä väkisin kuninkaan, mutta Jeesus esti sen ja vetäytyi vuorelle yksinäisyyteen. Ihmiset ajattelivat, että Jeesuksesta tulisi hyvä kuningas. Heillä oli mielessään taloudellinen hyöty. Heidän ei tarvitsisi enää hankkia leipää otsa hiessä, jos Jeesus olisi heidän kuninkaansa. Kalatkin tulisivat tyhjästä, kuin itsestään. Jeesus huomasi ihmisten seuraavan häntä maallisen edun vuoksi. Hän sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte syödä leipää ja tulitte ravituiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa vaan sitä ruokaa, joka säilyy iankaikkiseen elämään ja jota ihmisen Poika teille antaa. Häneen Isä, Jumala itse on painanut sinettinsä." (Joh. 6:26,27.)

Huomaamme nyt, että leipäihmeen tarkoitus oli kiinnittää ihmisten huomio Jumalan todelliseen leipään, Jeesukseen, Elämän leipänä. Jeesus puhui tästä Kapernaumissa seuraavana päivänä siitä, kun hän oli ruokkinut suuren kansanjoukon järven toisella puolella. Maalliset asiat ovat katoavia. Jos mielemme ja elämämme ovat keskittyneet koko ajan vain maallisiin asioihin, niin elämän perusta on silloin katoavalla pohjalla. Elämän leipä saadaan Jeesukselta uskon kautta. Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat. Kun me otamme vastaan hänen sanansa, niin me otamme vastaan Elämän leivän, joka antaa meille iankaikkisen elämän. Jeesus puhuu lihansa syömisestä ja verensä juomisesta. Nämä ajatukset viittaavat Jumalan antamaan uhriin Jeesuksessa. Ehtoollinen, jossa leipä edustaa Kristuksen ruumista ja ehtoollisjuoma Jeesuksen sovittavaa verta, tuo Kristuksen lähelle meitä. Uskossa vastaanotettu ehtoollinen liittää meidät Kristukseen, joka antaa meille todellisen ruoan ja todellisen juoman. Tätä ruokaa ja juomaa nauttiva elää ikuisesti. Lihan syöminen tarkoittaa osallisuutta Kristuksesta ja veri mahdollistaa yhteyden Jeesukseen. Jeesus tulee meidän tykömme leivän ja viinin kautta. Ehtoollinen on Kristuksen työn muistoateria, mutta se on myös yhteysateria. Yhteys Kristukseen antaa meille iankaikkisen elämän. Ehtoollinen kirkastaa meille lunastuksen salaisuuden. Se tuo lähelle Kristuksen kärsimisen, kuoleman, ylösnousemuksen ja hänen paluunsa noutamaan kansansa taivaaseen nauttimaan Karitsan hääateriaa kirkkaudessa. Ehtoollista tuleeekin viettää aina siihen asti kun Jeesus saapuu takaisin. Jeesus on läsnä ehtoollisella ja antaa meille läsnäolollaan voimaa.

Jeesuksen suora todistus sai monet luopumaan Jeesuksen seuraamisesta. Jeesuksen seuraamiseen tarvitaan hengellinen nälkä ja hengellinen jano. Jeesus sanoi: "Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä." (Joh. 6:44.)
Elämän leivän kautta saamme iankaikkisen elämän!

Ei kommentteja: