lauantai 30. syyskuuta 2017

Jumala on todella rakkaus!

"Jumala sanoi: "Ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon." ( 1. Moos. 22:2.)

Miksi Aabraham joutui uhraamaan poikansa Iisakin?

1) Evankeliumin todellisuus selvitettiin hänelle, koko maailmalle ja koko maailmankaikkeudelle.
2) Aabrahamin usko joutui tulikokeeseen.
3) Paholaisen syytökset mitätöitiin.

Aabrahamin uskon koetus oli ankarampi kuin Aadamin. Se oli ankarampi kuin Jobin tai kenen muun ihmisen tahansa, paitsi Jeesuksen. Aadamin uskon koetukseen ei liittynyt suurta tuskaa ja kärsimystä, mutta Aabrahamille annetun käskyn noudattaminen merkitsi Aabrahamille koko hänen elämänsä ja tulevaisuutensa luovuttamista Jumalalle. Iäkkään ja fyysisiltä voimiltaan heikentyneen miehen koetus kesti monta päivää Aabrahamin elämän romahtamispisteeseen asti. Iisakin menetys olisi ollut suuri katastrofi koko maailmalle. Kaikki ihmiskunnan pelastumista koskevat siunauksen lupaukset koskivat Iisakia ja hänen jälkeläisiään.

Aabrahamin usko herpaantui silloin, kun hän suostui vaimonsa Saaran ehdotukseen hankkia lupauksen lapsi Haagarin kautta. Tästä paholainen oli saanut syytöksen aiheen Aabrahamia ja Jumalaa vastaan. Iisakin uhraamisen jälkeen kaikki paholaisen syytökset Aabrahamia ja Jumalaa vastaan mitätöitiin.

Kun nyt katselemme lunastussuunnitelman toteutumista, niin näemme, että oinas, joka uhrattiin Iisakin (meidän) sijasta, kuvasi Jeesusta, Jumalan Karitsaa, joka on ottanut pois maailman synnin, meidän kaikkien synnit. Paholaisen syytökset meitä vastaan ovat turhia, jos olemme vastanottaneet Jeesuksen Vapahtajaksemme ja Herraksemme! Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan! Jumala on todella rakkaus!

perjantai 29. syyskuuta 2017

Jumala on jo rakastunut meihin!

"Näin sanoo Herra: "Älköön viisas kerskuko viisaudestaan, älköön sankari voimistaan, älköön rikas rikkaudestaan! Jos joku kerskuu, kerskukoon siitä, että tuntee minut, Herran, joka toimin uskollisesti, oikeudenmukaisesti ja vanhurskaasti maan päällä, sillä sellainen on minulle mieleen, sanoo Herra." (Jer. 9:22,23.)

Viisaus, voima ja rikkaus ovat monien kerskauksen aihe. Nämä ovat niitä asioita, joita maailma arvostaa ja joiden avulla etsitään ihmisten suosiota. Todellinen menestys löytyy kyllä muualta. Jumalan viisaus ja maailman viisaus ovat erilaista. Jumalan viisaus on täynnä hyviä hedelmiä, mutta "riivaajien viisaus" pahoja hedelmiä.

Ihmisten kerskauksen aiheet paljastavat, mitä sydän on täynnä.

Paavalin kerskauksen aihe oli Jeesuksen risti. Tämä toi esille sen, mitä hän arvosti kaikkein eniten. Iankaikkista elämää ei voi saavuttaa muuten kuin ristin kautta. Risti, yhdessä uskon kautta vanhurskauttamisen kanssa, ovat pelastuskysymyksiä, joiden tunteminen ja vastaanottaminen vievät meidät perille Isän kotiin, josta olemme niin kauan olleet poissa.

Jeesuksen kautta saamme kaiken sen, mitä tarvitsemme, ollaksemme onnellisia ja eheitä kokonaisvaltaisesti! Jumalan ja Jeesuksen tuntemisessa on iankaikkinen elämä! Kun opimme tuntemaan Jumalan läheisemmin, niin rakastumme häneen! Jumala on jo rakastunut meihin!

torstai 28. syyskuuta 2017

Jumalankieltäjät häviäisivät maasta!

"Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään pysymään Herran tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta minä voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen hänestä puhunut." (1. Moos. 18:19.)

Abrahamille annetut suuret lupaukset koskivat lunastussuunnitelman toteutumista maailmassa. Lupausten oli määrä siirtyä sukupolvelta toiselle hänen jälkeläisilleen. Tämä velvoitti Abrahamia opettamaan lapsilleen ja jälkipolville oikean Jumalan tuntemusta. Abraham opetti lapsilleen ja jälkipolvilleen aamuin illoin Herran tien alttarin äärellä.

Tämän päivän vanhempien tulisi seurata samaa käytäntöä. Kotien hartaushetket ovat tärkeitä tapahtumia kristillisen kasvatuksen kannalta. Lapset eivät automaattisesti opi tuntemaan Jumalaa.

Perheen isän tehtävänä on koota perheensä palvelemaan Herraa säännöllisesti aamuin illoin.
Jumalan sana ja rukous kuuluvat oleellisena osana kristilliseen kasvatukseen. Kun lapset kasvavat, niin kristittyjen maiden koulujen tulisi tukea kodeissa annettua kasvatusta ja vetää samaan suuntaan.
Jos näin tapahtuisi, maailma saisi suuren siunauksen. Kodit olisivat harmonisia ja onnellisia. Jumalankieltäjät häviäisivät maasta!

keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Jumalan äänen kuuleminen tuo pelastuksen siunauksen!

Kun Jumalan kutsu saapua hänen luokseen torjutaan päivästä päivään, niin ihminen luisuu hitaasti, mutta varmasti niin kauaksi Jumalan äänen vaikutuspiiristä, ettei hän kuule eikä näe kutsujaa. Ihminen on silloin paatunut rikoksiinsa ja pahan tekeminen ei aiheuta mitään syyllisyyttä. Tällainen tila on toivoton ja siitä seuraa perikato. Vedenpaisumuksessa hukkuneet, Sodomassa ja Gomorrassa palaneet, Egyptin faarao ja Juudas Iskariot, ovat vakavia esimerkkejä Jumalan kutsun hylänneistä.

Jumalan kutsun vastaanottaneiden elämä maan päällä on päinvastainen. Ihminen tulee vedetyksi lähemmäksi ja lähemmäksi Jumalaa. Jumalan hyvyys vetää parannukseen ja sydän herkistyy Jumalan äänen kuulemiselle ja kaiken voittava rakkaus täyttää sydämen ja rakkauden kautta vaikuttava usko toimii Jumalan kunniaksi ja siunaukseksi kaikille luoduille. Heprealaiskirjeen 11-luvussa on tällaisista ihmisistä lukuisia esimerkkejä. Heistä käytetään nimeä: uskon sankari. He kaikki olivat heikkoja itsessään, mutta heistä tuli uskon kautta Herrassa väkeviä.

"Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne." (Hepr. 4:7.)

Jumalan äänen kuuleminen tuo pelastuksen siunauksen!

Eheydymme Kristuksen vanhurskauden viitan alla!

"Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi." (Room. 4:3.)

Epäuskon lisääntyessä uskon ihmiset käyvät harvinaisiksi. Ihmiset arvostavat tänä päivänä enemmän näkyväisiä kuin näkymättömiä. Näkyväisiin luottavat perustavat toimintansa ensisijaisesti ihmisten mahdollisuuksiin. Koulutusta, sivistystä, taloudellista vaurautta ja maallista menestystä arvostetaan yli kaiken. Yleensä se, mikä nähdään ja jota voidaan käsin koskettaa, on maailmassa kaiken hyvinvoinnin perustana. Asiat ovat hyvällä mallilla, kun ympärillä on paljon "ihmisresursseja". Ihmiset kokevat itsensä turvattomiksi, jos heillä ei ole näkyviä hyvinvoinnin merkkejä ympärillään. Epäuskon kasvaessa, pelko ja epävarmuus kasvavat ja huolet lisääntyvät.

Usko katsoo näkymättömän maailman mahdollisuuksiin, jotka ovat Jumalan mahdollisuudet. Ne ovat rajattomat. Jumalaa uskova uskoo hänen sanaansa, jossa ovat kaikki aarteet kätkettynä. Uskon kautta saadaan kaikki, mitä me tarvitsemme, koska usko yhdistää meidät häneen, joka omistaa kaiken. Pyhä Henki saa uskon ja Jumalan sanan kautta yhteyden lähteeseen, josta kaikki elämä on peräisin, ja josta käsin elämän jatkuvuus on turvattu. Jos maailmasta katoaisi usko, niin sen mukana häviäisi toivo ja rakkauskin. Uskon kautta päästään, toivon ja rakkauden luo. Kun olemme päässeet perille, huomaamme rakkauden ympäröivän meidät kaikkialta ja sielumme saa pysyvän levon. Epäusko pelkää, mutta usko lepää ja vie toivon ja rakkauden syliin, jossa Kristuksen vanhurskauden viitta peittää, lämmittää ja korjaa kaiken ennalleen! Eheydymme Kristuksen vanhurskauden viitan alla!

maanantai 25. syyskuuta 2017

Aamulla huuto, illalla kuiskaus!

"Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksi huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksi huutavat." (Ps. 145:18.)

Siellä, missä Herraa etsitään ja rukoillaan Hengessä ja totuudessa, siellä Herra on lähellä ja neuvoo tien, mitä pitää kulkea. Jumalaan luottavan ei tarvitse epäillä Jumalan kaitselmusta silloinkaan, kun tapahtuu outoja asioita ja tie näyttää kulkevan kohti umpikujaa. Jumala voi sallia meille koettelemuksia, vahvistaakseen uskoamme ja luottamustamme Jumalaan. Jumalan sanan ohjauksessa on turvallista mennä eteenpäin. Herra kuulee rukoukset. Häneltä tulee viisaus ja ymmärrys tehdä sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Aabrahamin usko, joka ei kysele, miksi näin: on valaiseva esimerkki Jumalalle antautuneesta mielestä ja uskosta, joka kuulee ja erottaa Jumalan äänen, tämän maailman äänistä. Aabrahamin pystyttämät alttarit kertoivat hänen jumalanpalveluksensa tärkeydestä ja rukouselämän välttämättömyydestä menestymiselle ja Jumalan johdatuksen toteutumiselle. Ilman Jumalan johdatusta olemme oman ymmärryksemme varassa ja ajelehdimme kuin laiva ilman ankkuria tuuliajolla.

Herran armon avulla voitetut kiusaukset ja kestetyt koettelemukset karsivat elämästämme pois hedelmää tuottamattomat oksat. Herran tahtoon taipuminen, kärsivällisyys ja usko eivät synny ja kasva ilman koetuksia. Raamatussa kuvattujen uskon ihmisten elämä, kertoo sen meille selvästi. Omat kokemukset Herran koulussa ja toisten esimerkit Jumalan avusta ja johdatuksesta, vahvistavat suhdettamme elävään Jumalaan.

Ihminen ei itse tunne itseään kovin hyvin. Heikkoutemme ja voimattomuutemme ovat usein meiltä salassa. Salliessaan meille kiusaukset, koetukset ja lankeemukset, Jumala antaa meille mahdollisuuden tarkistaa elämämme suunnan ja valita Herran tie uudelleen, jos olemme poikenneet pois kaidalta tieltä.

Tänään Herra kutsuu sinua ja minua hänen luokseen, sillä hän on ainoa apumme, turvamme ja tukemme tässä epävarmassa ja kaikenlaisia vaaroja täynnä olevassa maailmassa!

Kun aamulla huudamme häntä avuksi, niin illalla saamme kuiskaten kiittää häntä hänen avustaan, joka on ihmeellinen!

sunnuntai 24. syyskuuta 2017

"Katso, Jumalan Karitsa!"

Mihin suuntaan meidän on hyvä katsoa?

"Minä nostan silmäni vuoria kohti". (Ps. 121:1.)

Meidän tulisi katsoa ylöspäin, eikä alaspäin!

Toinen hyvä suunta on eteenpäin, eikä taaksepäin!

"Katsokoot silmäsi suoraan, olkoon katseesi luotu eteenpäin." (San. 4:25.)

Ulospäin katsominen on parempi suunta kuin sisäänpäin katsominen.

"Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

Meidän ei pidä katsoa itseemme, toisiin ihmisiin, eikä olosuhteisiimme, vaan Jeesukseen Kristukseen, "Jumalan Karitsaan, joka ottaa pois maailman synnin!"

Meidän on hyvä kiinnittää katseemme Jeesukseen, koska häneen katsomalla, me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi!
Babylon ei anna toivoa, vaan Herra!

"Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat." (Ilm. 14:8.)

"Siitä on tullut riivaajien asuinpaikka ja kaikkien saastaisten henkien tyyssija, kaikkien saastaisten lintujen ja kaikkien saastaisten ja vihattavien petojen pesäpaikka." (Ilm. 18:2.)

Babylonin alkujuuret ovat Baabelissa. Baabelin tornin rakentaminen vedenpaisumuksen jälkeen oli vastoin, Jumalan tahtoa. Epäusko sai tornin rakentajat kapinoimaan ja uhmaamaan Jumalaa vastaan.
Tornin yhtenä tavoitteena oli estää hajaantuminen ja yhdistää Jumalaa vastaan kapinoivat ihmiset Jumalasta riippumattomaksi kansaksi.

Tämän päivän Babylonin rakentajat yrittävät luoda sellaista maailmajärjestystä, jossa kaikkia ihmisiä pyritään hallitsemaan uskonnon, politiikan, rahan, ihmisviisauden ja demonisten voimien keinoin. Maailmaa rakastavat kirkot sulautuvat pakanoiden kanssa yhteistyöhön Jumalaa vastaan ja luopuvat Raamatun ilmoituksesta. He luulevat olevansa oikealla asialla ja tekevänsä Jumalalle palveluksen, kun maailmasta tehdään suuren perheen kaltainen yhteisö, jossa kaikki on sallittua.

Babylonin rakentaminen näyttää menestyvän hyvin, mutta sen kukistuminen on jo varma. Babylonin harjoittamalla haureudella tarkoitetaan uskottomuutta Jumalan sanalle. Babyloniaa kannattavien ihmisten käsitykset oikeasta ja väärästä eivät ole sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa.

"Herra tekee tyhjäksi kansojen neuvon, estää kansojen aikeet. --- Herra katsoo taivaasta ja näkee kaikki ihmiset. Valtaistuimellaan hän valvoo kaikkia maan asukkaita, hän joka on luonut heidän kaikkien sydämensä, hän, joka ymmärtää kaikki heidän tekonsa." (Ps. 33:10, 13-15.)

"Sinun armosi, Herra, olkoon meidän yllämme, kun panemme toivomme sinuun." (Ps. 33:22.)

lauantai 23. syyskuuta 2017

Elämä on meille salaisuus!

"Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä." (Ps. 33:6.)

Raamatun luomiskertomus on totta. Kaikki tapahtui juuri niin kuin siinä kuvataan. Päivät olivat kirjaimellisia päiviä ja viikko saman pituinen kuin nykyäänkin. Viikkojärjestys on Jumalan luoma ja suunnittelema. Sapatti asetettiin levon päiväksi. Tämä päivä on luomisen muistopäivä. Maailmassa ei olisi ateisteja, jos kaikki ihmiset olisivat pyhittäneet sapatin alusta asti.

Tiede ei kumoa Raamatun ilmoitusta, jos tieteelliset johtopäätökset ovat oikeita ja perustuvat faktoihin. Luonto ei ole saanut itseänsä aikaan. Luonnolla on Luoja, joka loi kaiken ja pitää luonnosta huolta. Elämä ei ole itsestäänselvyys, vaan joka hetki olemme Luojan elämää ylläpitävän kädessä.

Elämä on meille salaisuus.

"Salatut asiat kuuluvat Herralle, meidän jumalallemme, mutta ne, jotka on ilmoitettu, kuuluvat ikuisesti meille ja meidän lapsillemme, että me toimisimme kaikkien tämän lain sanojen mukaan." (5. Moos. 29:28.)

Hyväntekijöillä on lannistumisen vaara!

"Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu." (Gal. 6:9.)

Tämä ajatus liittyy kylvämiseen ja niittämiseen. Kylvämisen ja sadon korjaamisen välillä on kasvun aika. Jokaiseen vaiheeseen liittyy huolta ja vaivaa. Tänä vuonna maanviljelijöillä on suuri huoli siitä, että saadaanko viljasato korjattua talteen vai jääkö se peltoon huonon säiden tähden.

Hyvän tekeminen on kylvämistä. Lähimmäisten palveleminen ja auttaminen vaatii paljon kärsivällisyyttä ja uhrautumista toisten puolesta. Hyvyys voi viedä toisinaan voimat, kun autettavat takertuvat auttajiin. Tarvitaan viisautta ja johdatusta auttamisen ja hyvän tekemisen toteuttamiseen.

Väsyminen ja lannistuminen tapahtuvat silloin, kun emme näe mitään tuloksia auttamisesta. Rukouselämä sammuu, jos emme saa rukousvastauksia. Jumala kyllä kuulee rukouksemme ja vastaa ajallaan ja sillä tavalla, että vastaukset koituvat iankaikkiseksi parhaaksemme. Tulokset näemme sitten perillä, taivaassa. Ne ovat varmaan ilahduttavia ja yllätyksellisiä.

Tänään meitä rohkaistaan jatkamaan hyvän tekemistä ja rukoilemista, joista tulee aikanaan hyvä sato Jumalan kunniaksi.

 "Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain". (Gal. 6:2.)

perjantai 22. syyskuuta 2017

Armosta olemme pelastettuja!

"Pankaa  täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä." (1. Piet. 1:13.)

Armo annetaan meille, kun otamme sen uskossa vastaan! Emme voi sitä ansaita millään tavalla. Armossa on meidän pelastumisen, toivomme. Siihen voi luottaa täydellisesti, koska Jeesus on luotettava. Armo on luomisvoimaa, joka synnyttää rikoksiin kuolleen uuteen elämään. Jumalan armoteoissa on paljon ihmettelemistä yhtä paljon kuin luomisteoissakin. Jumalan armo on joka päivä uusi. Jeesuksen risti on kirkastanut meille Jumalan armon ja tehnyt mahdolliseksi sen, että se on olemassa meitä varten. Armahdettu syntinen tietää mitä armo saa ihmisessä aikaan. Jumalan armoa ei voi ostaa, myydä, varastaa, lainata eikä toiselle antaa. Se on henkilökohtainen lahja niille, jotka kaipaavat, tarvitsevat ja anovat sitä Jumalalta.

"Jumala on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti". (Ps. 107:1.)

torstai 21. syyskuuta 2017

Tulipalo, jota ei pystytä sammuttamaan!

"Mutta Herran päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, maa palaa ja kaikki, mitä siihen on tehty." (2. Piet. 3:10.)

Jumalan käskyjen rikkominen on vienyt ihmiskunnan suuren enemmistön kauaksi Jumalan tahdosta. Samat synnit, jotka rehottivat ennen vedenpaisumusta ovat saaneet ihmiset pauloihinsa tänäkin päivänä. Maa on tullut täyteen väkivaltaa, moraalittomuutta ja kaikenlaista pahaa. Kaikesta tästä tulee loppu, kun Jumala hävittää pahan tulella. Tuhannen vuoden rauhan ja onnen ajan odottajat tulevat pettymään, koska sellaista aikaa ei tule. Jeesus tulee takaisin ennen tuhannen vuoden ajanjaksoa ja sen jälkeen maa tulee olemaan autiona tuhannen vuoden ajan. Tätä Raamatun ilmoitusta ei kuitenkaan monet usko, vaikka se on ilmoitettu hyvin selvin sanoin.

Luonnonlakien säätäjä on suurempi kuin luonnonlait, sentähden maapallolla voi tapahtua luonnonlakien vastaisia asioita, kun Herran päivä tulee. Jumalan ääni yritetään vaientaa melulla, huvituksilla juhlilla, viihteellä, väärillä puheilla ja - toiveilla. Viisasten viisastelut yrittävät poistaa Jumalan tuomioiden tulemisesta johtuvat pelot. Paholaisen järjestämä huuma tekee ihmisistä välinpitämättömiä, kylmiä ja raakoja elämää kohtaan. Jumalan sana on turvamme, koska sana on Kristuskallio, joka ei petä. Nyt meidän rakentajien ei saa hylätä elämämme kulmakiveä, Jeesusta Kristusta! Pian syttyy sellainen suuri tulipalo, jota ihmisvoimin ei pystytä sammuttamaan. Uusi Jerusalem on tulenkestävä kaupunki. Tämän tulevan kaupungin asukkaat ovat turvassa tulenpaisumukselta! 

keskiviikko 20. syyskuuta 2017

Epäusko purkaa sydämestä pilkkahuudot!

Nooan aikalaiset pilkkasivat tulevan katastrofin julistajien sanomia, eivätkä uskoneet niihin. Maailma kuitenkin hukkui vedenpaisumuksella ja varoitukset olivat totta. Viimeisinä päivinä julistetaan myös varoitussanomia ja niihin suhtaudutaan samalla tavalla kuin ennen vedenpaisumusta. Epäusko purkaa sydämestä pilkkahuudot ja elämä jatkuu niin kuin ennenkin. Varoitukset menevät kuuroille korville ja varoittajista tehdään syypäitä kaikkeen pahaan.

Hanokin ja Elian elämä päättyi elävältä taivaaseen!

"Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme." (1. Kor. 15:51,52.)

"Tämän me sanomme teille Herran sanana: Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa." (1. Tess. 4:15-17.)

"Uskonsa perusteella otettiin Hanok (Eenok) pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. "Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Ennen poisottamistaan hän näet oli saanut todistuksen, että hän oli kelvollinen Jumalalle." (Hepr. 11:5.)

"Kun he näin kulkivat ja puhelivat, ilmestyivät äkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset, jotka erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen." (2. Kun. 2:11.)

Hanok eli Eenok, joka eli ennen vedenpaisumusta, ja joka oli 7. Aadamista, oli ensimmäinen ihminen, joka pääsi kuolemaa maistamatta Jumalan luo Uuteen Jerusalemiin, pyhään kaupunkiin. Hän oli silloin 365-vuotias. Hanokin isä oli Jered, joka sai Hanokin 162-vuotiaana. Hanok oli 65-vuotias, kun hänelle syntyi Metusalah (Metuselah). Maailman vanhin ihminen, Metusalah eli 969-vuotiaaksi ja kuoli samana vuonna, kun vedenpaisumus alkoi. Metusalahin poika, Lemek, kuoli myös ennen vedenpaisumusta, ennen isäänsä, 777-vuotiaana, mutta hänen poikansa, 600-vuotias, Nooa, pelastui vedenpaisumukselta.

Hanokia ja Eliaa yhdistää se, että he ovat molemmat päässeet taivaaseen kuolemaa maistamatta. He edustavat niitä uskovia ihmisiä, jotka elävät juuri ennen Jeesuksen takaisintuloa, ja jotka muutetaan kirkastettuun ruumiiseen elävältä, ja temmataan yläilmoihin ja viedään taivaaseen.

Meidän lopun ajan uskovien on tärkeää tutustua erityisesti Hanokin ja Elian elämään, ja oppia heiltä, ja etsiä Herraa ja hänen tahtoaan yhtä antautuneesti kuin hekin omana aikanaan.

Hanokin ja Elian elämä päättyi elävältä taivaaseen! Voisiko näin käydä myös meille?

tiistai 19. syyskuuta 2017

Kaksi tietä, kaita tai lavea, kumpi niistä sinun ties?

"Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin." (Hepr. 11:4.)

Kain ja Aabel olivat saaneet molemmat saman uskonnollisen kasvatuksen. Kuitenkin heidän jumalanpalveluksensa erosivat toisistaan ratkaisevalla tavalla. Aabel uskoi Jumalaa. Rakkauden kautta vaikuttava usko vaikutti koko hänen elämäänsä. Kuuliaisuus Jumalan käskyille oli hedelmä uskosta vanhurskaaksi tulemisesta samalla tavalla kuin Aabrahaminkin kohdalla myöhemmin.

Kain luotti omiin tekoihinsa, eikä piitannut Jumalan käskyistä lainkaan. Hän ei halunnut sitoutua noudattamaan Jumalan tahtoa. Hänen mielestään puolittainenkin kuuliaisuus Jumalan käskyille oli tarpeeksi riittävä Jumalan suosion saavuttamiseksi. Hän luotti omaan vanhurskauteensa, eikä Jumalan vanhurskauteen, kuten Aabel.

Molemmat veljekset valitsivat elämänasenteensa omassa sydämessään. Aabel valitsi uskonkuuliaisuuden tien ja Kain epäuskon ja kapinamielen.

Nämä kaksi asennetta vaikuttavat tänäkin päivänä ihmisten valintoihin. Toiset hyväksyvät Jeesuksen Vapahtajakseen ja Herrakseen ja toiset luottavat omiin ansioihinsa.

Aabel edustaa uskovien kantaisää, joiden jälkeläiset pelastuvat iankaikkiseen elämään ja Kain edustaa jumalattomien kantaisää, joiden jälkeläisten tie päättyy iankaikkiseen kuolemaan.
Jokainen meistä joutuu tekemään valinnan kumpaa tietä seuraamme.

"Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua." (Ap.t. 4:12.)

Vain Jeesus on tie, totuus ja elämä! Valitsemalla Jeesuksen, valitsemme elämän tien! Hylkäämällä hänet valitsemme kuoleman tien!

On vain kaksi tietä, kaita tai lavea, kumpi niistä sinun ties?

maanantai 18. syyskuuta 2017

Entinen hallitus astuu pian voimaan!

"Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula! Sinun luoksesi on tuleva, on saapuva entinen hallitus, tytär Jerusalemia vallinnut kuninkuus." (Miik. 4:8.)

Tehokkain tapa saada maan asiat sekaisin, on tuhota tuon maan hallitus. Eripurainen hallitus on voimaton pitämään asiat järjestyksessä. Ensimmäinen hyökkäys hallitusta vastaan tapahtui taivaassa, kun Lusifer kritisoi Jumalan hallitusta. Jumalan saama kritiikki johti tilanteen lopulta avoimeen kapinaan ja sotaan taivaassa. Kristuksen ja Saatanan välinen suuri taistelu jatkuu yhä, vaikka ratkaiseva voitto onkin jo saavutettu ristillä. Ihmisen rikottua Jumalan lakia, saatana sai liittolaisen ja oman hallintoalueen, jonne hän alkoi perustaa omaa valtakuntaansa.

"Kenen voittama joku on, sen orja hän on." (2. Piet.2:19.)

Saatana voitti ihmisen puolelleen paratiisissa ja ihminen menetti hänelle uskotun maata koskevan hallintavallan saatanalle. Ihmisestä tuli saatanan orja ja saatanasta tuli tämän maailman jumala.

Varastettua omaisuutta ei saatu takaisin ilman lunnaita. Lunnaat olivat niin suuret, ettei mikään luotu voinut niitä maksaa. Maailmankaikkeudesta ei löytynyt kuin yksi, joka kykeni lunastamaan maan ja maan päällä asuvan saatanan orjan. Jumalan oma ainoa Poika, Jeesus Kristus, joka on meidän Luojamme, on kukistanut saatanan ja kuoleman vallan, ja maksanut ihmisestä ja koko luomakunnasta äärettömän kalliin hinnan, ottamalla päälleen Jumalan pyhän lain rikkomisesta johtuvan kuoleman rangaistuksen. Jumalan oli otettava rangaistus päälleen, koska Jumalan lakia ei voitu muuttaa. Jos Jumalan laki olisi pitänyt muuttaa hallituksen eheyttämisen tähden, niin saatanan syytökset olisivat olleet oikeita. Nyt saatanan syytökset on paljastettu vääriksi ikuisiksi ajoiksi ja meidän luoksemme on tullut entinen hallitus, joka astuu pian voimaan, kun Jeesus tulee takaisin!

sunnuntai 17. syyskuuta 2017

Turvapaikkahakemus Jeesukselle!

Syntiinlankeemus oli kuin suuri maanjäristys, jonka seurauksena valtava murheen tsunami syöksyi maailmaan. Viattomuuden koti menetettiin ja kirous alkoi vaivata koko luomakuntaa. Syyttäjän sormi nousi ylös ja katastrofin aiheuttajat alkoivat syyttää toisiaan ja etsiä vikoja kaikkialta muualta paitsi omasta sydämestään. Synnintunto, tulevaisuuden pelko, sielun alastomuus ja kuolema alkoivat vaivata ihmisen jokapäiväistä elämää. Menetykset seurasivat toisiaan nopeassa tahdissa. Kodista karkottaminen kirottuun maailmaan oli raskas isku. Tästä johtuvaa kompleksia kannamme sielussamme tänäkin päivänä. Kaikki ihmiset maan päällä ovat kuin pakolaisia, jotka etsivät turvapaikkaa ja lämmintä, onnellista kotia, jossa voisi elää vapaana huolista ja murheista.

Jumala ei jättänyt ihmistä oman onnensa varaan. Hänen rakastavat silmänsä seurasivat elämän kulkua. Hänen auttavat kätensä eivät olleet liian lyhyet auttamaan. Hänen korvansa kuulivat kaikki huokauksetkin ja saivat Jumalan sydämen tuntemaan sääliä ja rakkautta. Jumalalla oli varattuna ihmiselle tulevaisuus ja toivo päästä takaisin kotiin. Tämä toivo ja lupaus kotiinpaluusta antoi lohdutusta ja voimaa jatkaa elämää.

Kaksi vuotta sitten Suomeen ja muihin Euroopan maihin virtasi paljon turvapaikanhakijoita. Toiset ovat saaneet oleskeluluvan nopeasti, mutta toiset odottavat ja odottavat päätöstä tänäkin päivänä, eivätkä ole varmoja tulevaisuudestaan. Monet on palautettu takaisin kotimaahansa tai he ovat joutuneet etsimään turvapaikkaa muista maista.

Turvapaikka päätöksen odottaminen on kestänyt kauan. Positiiviset päätökset tuovat paljon iloa ja toivoa, mutta negatiiviset päätökset lisäävät epävarmuuden kuormaa entisestään.

Miten on meidän laitamme? Olemmeko saaneet positiivisen päätöksen luvatun maan hallitukselta uuden maan kansalaisuudesta?

Nyt meillä on vielä armon aikaa lähettää turvapaikkahakemus Jeesukselle. Hän ottaa asiamme käsittelyyn heti, kun käännymme hänen puoleensa, ja päätös tulee nopeasti, ja se on positiivinen, kun luovutamme elämämme hänen käsiinsä kokonaan!

lauantai 16. syyskuuta 2017

Lihan - ja hengen luonnon välinen taistelu!

"Vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa." (Gal. 5:16.)

Meillä on kaksi luotoa, lihan luonto ja hengen luonto. Lihan luonnon olemme saaneet syntyessämme tähän maailmaan ja hengen luonnon saamme uudestisyntymisen kautta. Näiden luontojen välillä on jatkuva taistelu. Sotatila jatkuu Jeesuksen takaisintuloon saakka.

"Liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiansa vastaan, niin ettette tee sitä, mitä tahdotte." (Gal. 5:17.)

Kun antaudumme Pyhän Hengen johtoon päivittäin, niin saamme sydämeemme voiman elää Hengen mielen mukaista elämää. Hengessä vaeltaminen on Jeesuksen seuraamista. Lihan mieli vaatii kaikkea synnin nautintoa, jota maailma tarjoaa. Tämän luonnon vallassa elämisen aikaansaannokset ovat turmelus ja kaikenlainen pahuus, josta seuraa kuolema. Henki saa aikaan hedelmän, joka on täynnä rakkautta. Tämä hedelmä parantaa ja eheyttää rikkinäisen ihmisen. Hengen hedelmä siunaa sen kantajaa ja koko maailmaa, jossa tämä hedelmä vaikuttaa.

Elämässä on kysymys hallintavallasta. Ketä tottelemme, sen hallinnassa olemme. Ketä kumarramme, sen valtakunnassa elämme.

"Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia" --- "Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme." (Room. 8:14,17.)

perjantai 15. syyskuuta 2017

Ääretön viisaus ja mittaamaton rakkaus!

"Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän- ja pahantiedon puun." (1. Moos. 2:9.)

Paratiisissa oli kaksi merkittävää puuta. Toinen oli elämän puu ja toinen hyvän- ja pahantiedon puu. Puut olivat keskellä puutarhaa, lähellä toisiaan. Elämän puu antoi nimensä mukaan elämää. Hyvän- ja pahantiedon puu oli asetettu koettelemaan Adamin ja Eevan kuuliaisuutta, uskoa ja rakkautta Jumalaa kohtaan. Paratiisissa oli paljon muitakin kauniita puita, joissa oli maukkaita ja terveellisiä hedelmiä.

Jumala ei luonut sellaista ihmistä, joka totteli Jumalaa automaattisesti tai pakosta. Jumala ei tehnyt ihmisestä robottia. Todelliseen rakkauteen kuuluu valinnan vapaus. Tätä vapautta meidän ei saa tänäkään päivänä loukata. Kaikkialla maailmankaikkeudessa vallitsee tämä luonteen kehittymiselle kuuluva periaate.

Koeteltu uskollisuus johtaa kestävään rakkauteen, joka ei petä, eikä turmele suhdetta.

Hyvän- ja pahantiedon puuhun liittyvä kielto ei rajoittanut ihmisen kokemaa vapautta ja onnea.

Jumalan lait ja asetukset suojelevat ja varjelevat elämää. Ne eivät ole koskaan meitä vastaan, vaan meidän puolellamme, mahdollistaen onnellisuutemme ja elämän harmonian.

Kaikkialla siellä, missä on älyllistä elämää, on lait kaiken järjestyksen perustana. Laiton hallitus tuhoaa elämän. Järki edustaa lakia, joka on tunteiden yläpuolella, halliten niitä.

Jumalan hallitus on ikuinen, koska sen perustuksia ei tarvitse muuttaa. Vanhurskaus, armo, totuus ja rakkaus mahdollistavat onnen, vapauden ja järjestyksen. Paholaisen hallituksen periaatteet johtavat kaaokseen ja kuolemaan, vaikka hän väittää toista!

Jumalan ääretön viisaus ja mittaamaton rakkaus herättävät kunnioitusta ja suurta kiitollisuutta häntä kohtaan ja halun elää hänen kanssaan ikuisesti!

torstai 14. syyskuuta 2017

Kilpi pahan voimia vastaan!

"Sinulla on voimallinen käsivarsi, sinun kätesi on väkevä, oikea kätesi on kohotettu. Vanhurskaus ja oikeus ovat sinun valtaistuimesi perustus. Armo ja totuus käyvät kasvojesi edellä. Onnellinen se kansa, joka tuntee juhlariemun ja vaeltaa sinun kasvojesi valossa, Herra! Sinun nimessäsi he riemuitsevat kaiken päivää, sinun vanhurskaudessasi heidät korotetaan. Sinä olet heidän voimansa ja kaunistuksensa, ja armossasi sinä kohotat meidän sarvemme. Herra on meidän kilpemme, Israelin Pyhä meidän kuninkaamme." (Ps. 89:14-19.)

Tänäänkin me saamme palvella hyvää, armollista ja vanhurskasta Jumalaa. Jumalan valtaistuimen perustukset ovat lujat. Armo ja totuus tapaavat toisensa siellä. Jumalan kohotettu oikea käsi on vahva. Se on aina valmiina auttamaan ja siunaamaan meitä. Jumalan oikea käsi on kohotettu siunaamaan niitä, jotka häntä etsivät, rakastavat ja palvelevat Hengessä ja totuudessa, mutta se on niitä vastaan, jotka hylkäävät hänet ja heittävät hänen sanansa selkänsä taakse.

Kun tunnustamme ja hyväksymme Jeesuksen Kristuksen Vapahtajaksemme ja Herraksemme ja rakastamme häntä koko sydämestämme ja palvelemme häntä vapaaehtoisesti rakkauden kuuliaisuudessa, niin sydämessä ei ole tilaa kapinahengelle. Jumalan sana ja Kristuksen Henki paljastavat meille vihollisen salaperäiset ja mystiset laittomuuden siemenetkin, niin ettemme salli niiden itää ja kasvaa sydämemme maaperässä laittomuuden salaisuuden hedelmäksi.

Raamattu määrittelee synnin laittomuudeksi. Se on Jumalasta luopumista ja Jumalan vastustajan puoleen kääntymistä. Saatana, joukkoineen, irtautuivat Jumalasta, luullen pääsevänsä vapaiksi, mutta joutuivatkin synnin orjuuteen ja pimeyteen. Synnin orjuus on raskasta ja se tekee elämän tuskalliseksi. Jumalasta luopuneet yrittävät piiloutua Jumalalta ja toisilta ihmisiltä erilaisten muurien taakse. Näiden muurien taakse ei loista valo. Juhlariemu katoaa. Jumalan kasvojen valo sammuu. Ihminen joutuu epätoivoon ja turvattomuuteen. On sellainen tunne, kuin niillä, joilta sarvet on revitty irti. Jumalan nimestä tulee kirosana. Tällaisesta pimeydestä ja kirouksesta ei kukaan pääse pois omin avuin. Tarvitsemme Pelastajan.

Meillä on Pelastaja, Jeesus Kristus! Jos huudamme häntä avuksi ja käännymme hänen puoleensa, niin saamme avun. Armossaan hän antaa meille uuden mahdollisuuden kohottaa "sarvemme". Hän kohottaa meidät synnin aiheuttaman alennustilan syövereistä siihen asemaan, johon meidät on luotu ja lunastettu. Jumalan kunniasta tulee meidän kunniamme, hänen kiitoksestaan meidän kiitoksemme! Pelastetut riemuitsevat kaiken päivää, kun Herra kaunistaa heidät ja korottaa heidät kuninkaalliseen sukuun. Herra antaa heille itsenä, kilveksi pahan voimia vastaan!

keskiviikko 13. syyskuuta 2017

Jumalan kodissa ei tunneta pakkoa, pahuutta eikä pelkoa!

"Kunnian valtaistuin, korkein ikiajoista asti, on meidän pyhäkkömme paikka!" (Jer. 17:12.)

"Kunnia ja loisto on hänen edessään, voima ja kauneus hänen pyhäkössään." (Ps. 96:6.)

Jumalan koti on pyhäkkö. Tässä pyhäkössä on ikuinen valtaistuin ja siinä istujalla on kädessään "oikeuden valtikka" ja se on ollut olemassa ikiajoista asti. Hänen nimelleen rakennetut kolme kaunista maanpäällistä pyhäkköä ovat olleet esikuvia tästä kauniista ikiaikaisesta pyhäköstä. Synnin tähden maanpäälliset, ihmisten rakentamat, pyhäköt ovat hävinneet. Ne ovat suorittaneet tehtävänsä, mutta taivaallinen pyhäkkö ei häviä koskaan, koska Jumala on ikuinen, joka ei häviä.

"Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi." (Hepr. 1:8,9.)

"Vanhurskaus ja oikeus ovat sinun valtaistuimesi perustus. Armo ja totuus käyvät kasvojesi edellä." (Ps. 89:15.)

Jeesus, Jumalan Poika, on yhtä Isän kanssa. Hän istuu Isän oikealla puolella taivaassa ja hän hallitsee koko maailmankaikkeutta iankaikkisesti. Hän on kaiken Luoja ja Lunastaja ja hänet on voideltu ylimmäiseksi papiksi.

"Sinä, Herra, olet alussa perustanut maan, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne kaikki katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki vanhenevat kuin vaate. Kuin viitan sinä käärit ne kokoon, kuin vaatteen, ja ne muuttuvat. Mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu." (Hepr. 1:10-12.)

Jumalan hallituksen perustana on rakkauden laki. Rakkauden palvelus tekee taivaasta onnellisen paikan. Jumalan kodissa ei tunneta pakkoa, pahuutta eikä pelkoa!

maanantai 11. syyskuuta 2017

Kristukseen kiinnitetty jalokivi!"Heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö, niin että voin asua heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen esineet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän." (2. Moos. 25:8,9.)

"Mooses sanoi israelilaisille: "Herra on kutsunut nimeltä Basalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan Juudan heimosta. Herra on täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, niin että hänellä on viisautta, ymmärrystä, tietoa ja kaikenlaista taitoa suunnitella ja valmistaa esineitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, työstää ja kiinnittää jalokiviä, veistää puuta ja tehdä kaikenlaisia taitoa vaativia töitä." (2. Moos. 35:30-33.)

Pyhäkön valmistamiseen tarvittiin taitoa ja viisautta ja taiteellista lahjakkuutta, että siitä tuli taivaallisen pyhäkön esikuva.

Pyhällä Hengellä täytetyt taiteilijat ja käden taidoilla varustetut ihmiset ovat Jumalan kutsumina tärkeitä Herran palvelijoita, joita seurakunnan tulisi arvostaa. Jumala antaa ihmisille erilaisia lahjoja, joita käyttämällä Herra toteuttaa suunnitelmiaan tässä maailmassa. Jumalanmielenmukainen kannustus, rohkaisu ja arvostus innostavat seurakunnan jäseniä rakentavaan yhteistyöhön, josta seuraa hyvää ja kaunista. Jumalan luonteen kirkastuminen lisää rakkauttamme häntä kohtaan ja saa meidät kunnioittamaan ja rakastamaan Jumalaa ja toisiamme. Jumalan hyvyys ja hänen armonsa saavat ihmislapset kiittämään ja ylistämään Jumalaa.

Israelilaisten rakentamat kolme temppeliä olivat kauniita rakennuksia, mutta kaikki ne ovat tuhoutuneet.

"Yhteistyössä Jumalan ja toistensa kanssa Israel rakensi temppelin. Näin heitä opetettiin sekä työssään että antamisessaan toimimaan yhteistyössä Jumalan ja toistensa kanssa. Heidän oli myös keskinäisessä yhteistyössä valmistettava hengellistä rakennusta - sielussa olevaa Jumalan temppeliä." (E. G. White, EK s. 37.)

"Jumalan tarkoitus iankaikkisista ajoista oli, että jokainen luotu kirkkaasta, pyhästä serafista ihmiseen asti, olisi temppeli, jossa Luoja asuisi. Synnin tähden ihmiskunta lakkasi olemasta Jumalan temppelinä. Synnin pimentämänä ja tahraamana ihmissydän ei enää ilmaissut Jumalan kunniaa. Mutta Jumalan Pojan tullessa lihaksi taivaan tarkoitus täyttyi. Jumala ottaa asuntonsa ihmisessä, ja pelastavan armon kautta ihmissydämestä tulee jälleen hänen temppelinsä. Jumalan tarkoitus oli, että Jerusalemin temppeli alituiseen muistuttaisi siitä korkeasta asemasta, jonka jokainen sielu voi saavuttaa. Mutta juutalaiset eivät ymmärtäneet sen rakennuksen merkitystä, josta he niin suuresti ylpeilivät. He eivät itse antautuneet pyhinä temppeleinä Jumalan Hengen asuttaviksi." (E. G. White, 4. Alfa ja Omega s. 129.)

"Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" (1. Kor. 3:16.)

Kun avaamme sydämemme oven ja kutsumme Jeesuksen tervetulleeksi asumaan sinne, niin meistä tulee Jumalan temppeli ja Jumalan Henki asuu meissä. Näin meistä tulee valon lapsia, arvokkaita Kristukseen kiinnitettyjä "jalokiviä", ja loistamme Kristus-valoa pimeässä maailmassa ja kerran uudessa kirkkaassa maailmassa!

 Salomon temppeli

perjantai 8. syyskuuta 2017

Kauneuden, totuuden ja hyvyyden etsiminen!

"Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät, katsella Herran ihanuutta, ja mietiskellä hänen temppelissään." (Ps. 27:4.)

"Sydämeni vetoaa sinun sanaasi: "Etsikää minun kasvojani." Herra, minä etsin sinun kasvojasi." (Ps. 27:8.)

Löydämme kauneuden, totuuden ja hyvyyden, kun etsimme Herran ihanuutta!