torstai 28. syyskuuta 2017

Jumalankieltäjät häviäisivät maasta!

"Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään pysymään Herran tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta minä voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen hänestä puhunut." (1. Moos. 18:19.)

Abrahamille annetut suuret lupaukset koskivat lunastussuunnitelman toteutumista maailmassa. Lupausten oli määrä siirtyä sukupolvelta toiselle hänen jälkeläisilleen. Tämä velvoitti Abrahamia opettamaan lapsilleen ja jälkipolville oikean Jumalan tuntemusta. Abraham opetti lapsilleen ja jälkipolvilleen aamuin illoin Herran tien alttarin äärellä.

Tämän päivän vanhempien tulisi seurata samaa käytäntöä. Kotien hartaushetket ovat tärkeitä tapahtumia kristillisen kasvatuksen kannalta. Lapset eivät automaattisesti opi tuntemaan Jumalaa.

Perheen isän tehtävänä on koota perheensä palvelemaan Herraa säännöllisesti aamuin illoin.
Jumalan sana ja rukous kuuluvat oleellisena osana kristilliseen kasvatukseen. Kun lapset kasvavat, niin kristittyjen maiden koulujen tulisi tukea kodeissa annettua kasvatusta ja vetää samaan suuntaan.
Jos näin tapahtuisi, maailma saisi suuren siunauksen. Kodit olisivat harmonisia ja onnellisia. Jumalankieltäjät häviäisivät maasta!

Ei kommentteja: