torstai 31. tammikuuta 2019

Sielun kuolemattomuusoppi johtaa monet harhaan!

"Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä." (Joh. 9:4.)

"Tee voimiesi mukaan se mikä tehtävissä on, sillä tuonelassa, jonne olet matkalla, ei ole tekoja, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta." (Saarn. 9:10.)

Päivä on työtä varten ja yö lepoa varten. Jeesus vertaa kuolemaa uneen. Tämä tila on tiedostamaton. Tietoisuus palaa ihmiseen ylösnousemuksessa. Kun ihminen luotiin, häneen ei tullut sielua vaan ihmisestä tuli sielu, kun Jumala puhalsi elottomaan ruumiiseen hengen. Kun Jumala ottaa ihmisestä pois puhalluksensa eli hengen, niin ihminen kuolee ja muuttuu maaksi. Henki on samanlainen kaikilla. Henki ei tee syntiä, vaan sielu, eli elävä ihminen, jossa on henki. Henki ei ole sama kuin sielu. Ihmisellä ei ole kuolematonta sielua, joka menee kuollessaan taivaaseen tai helvettiin. Jumalalla ainoastaan on kuolemattomuus. Jumala antaa kuolemattomuuden lahjaksi ylösnousemuksen jälkeen hänen omilleen, mutta jumalattomat hävitetään toisessa kuolemassa ja heistä ei jää mitään jäljelle, ei henkeä eikä sielua eikä ruumista. Heidän muistonsakin pyyhitään pois. He ovat niinkuin heitä ei olisi koskaan ollutkaan.

Päivä tarkoittaa meidän elämämme aikaa. Kuolema on yö, jolloin kaikki toiminta lakkaa. Yöstä eli kuolemasta herätetään joko ensimmäisessä tai toisessa ylösnousemuksessa, riippuen siitä kenelle olemme itsemme antaneet elämämme aikana. Olemme joko uskovia tai jumalattomia. Kukaan ei ole siltä väliltä. Uskovat herätetään Jeesuksen takaisintulon yhteydessä, mutta jumalattomat vasta tuhannen vuoden päästä Jeesuksen takaisintulosta. Kenelläkään ei ole kuoleman jälkeen mahdollista tehdä uusia valintoja, jotka vaiuttavat kohtaloomme! Tämä elämä, joka meillä nyt on, on armon aikaa, jolloin parannus on mahdollista! Meidän on nyt mahdollista valita Jeesus Vapahtajaksemme ja Herraksemme ja päästä kerran taivaaseen ja uuteen maahan! Valitse Jeesus, valitse elämä, se on kuolemaa parempi vaihtoehto!

Sielun kuolemattomuusoppi johtaa monet harhaan.

sunnuntai 27. tammikuuta 2019

Kristittyjen yhteinen tilaisuus 27.1.2019Pidin puheen Joh.14:27, Jeesuksen rauhan lupauksesta!

perjantai 25. tammikuuta 2019

Seitsemän Jumalan inhoamaa asiaa

"Näitä kuutta Herra vihaa, seitsemää hänen sielunsa inhoaa: ylpeitä silmiä, petollista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka miettii häijyjä juonia, jalkoja, jotka juoksevat kiireesti pahaan, väärää todistajaa, joka laskettelee valheita, ja riidanrakentajaa veljesten välille." (San. 6:16-19.)

Silmät, suu, kädet, sydän ja jalat ovat ruumiinosia, jotka tarvitsevat valvojan. Pyhä Henki on hyvä sellainen.
Kun antaudumme Jeesukselle päivittäin, niin olemme hyvässä turvassa kaikelta pahalta.

Petollinen kieli, väärä todistus ja riidanrakentaja liittyvät suuhun. Huomaamme, että 43 % Jumalan ihoamista asioista liittyvät meidän suuhumme.

"Herra, aseta suulleni vartija, vartioi huulteni ovea." (Ps. 141:3.) Tämä Daavidin rukous on hyvä rukous meillekin.

Sydän on elämän lähde, joten se mikä tulee suusta ulos tulee sydämestä. Sieltä lähtee joko hyvä tai paha, riippuen siitä kuka siellä asuu ja vaikuttaa.

Tehkäämme tänään sydämessämme tilaa Jeesukselle, että hänen hyvä tahtonsa saisi tapahtua!

torstai 24. tammikuuta 2019

Kristus luo uuden ihmisen juutalaisista ja pakanoista!

"Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä". (Ef. 2:19.)

Kun Jumalan rakkaus vetää kaukana elävät lähelle Jumalaa ja he uudestisyntyvät Jumalan lapsiksi, niin Jumalan perheväki iloitsee yhdessä Herran kanssa. Jumalan perheväkeen kuuluminen poistaa muukalaisuuden tunteen. Vihollisuudet poistuvat ja sovituksen tuoma rauha vahvistaa luottamusta ja ykseyttä. Kun Jeesus Kristus on elämämme kulmakivi, niin hengellisestä huoneestamme kasvaa vahva ja pyhä temppeli, jossa Pyhä Henki asuu. Rakennuksen kivet liittyvät toisiinsa lujin sitein, kun perustus on oikea ja vahva. Jumalan sana edustaa Kristus-kalliota, jolle rakennettu huone ei sorru myrskyjen ja tulvavesien syöksyessä sitä kohti.

Juutalaiset ja pakanat esikuvaavat Jumalasta lähellä ja kaukana eläviä kansoja.

"Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta."

Kristus luo uuden ihmisen juutalaisista ja pakanoista!

keskiviikko 23. tammikuuta 2019

Merkkipäivä 22.1.2019

Äidin kuolemasta tulee kuluneeksi 10 vuotta 22.1.2019.

"Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa? Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte." (Joh. 14:1-4.)

Tämä teksti oli kukkalaitteessa, jonka laskimme äidin haudalle!

Aloitin blogini pitämisen 1 kk 3 pv äidin kuolemasta!

Kaksi Jumalan kysymystä kutsuvat meitä rakastamaan!

"Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle: "Missä sinä olet?" (1. Moos. 3:9.)

Tämä Jumalan kysymys langenneelle ihmiselle avasi keskustelun Jumalan ja ihmisen välille. Jumala ei kysynyt tätä kysymystä itsensä tähden. Kyllä on tiesi missä Adam ja Eeva olivat. Jumalalta ei voi salata mitään. Tämä kysymys oli Jumalan kutsu tulla hänen kasvojensa eteen kuulemaan, miten rakkaussuhde langenneen ihmisen ja Jumalan välillä on mahdollista lankeemuksen jälkeen.
Jumalan järjestämä tutkiva tuomio ei jättänyt ihmistä oman onnensa nojaan. Jumalan armo ja hänen huolehtiva rakkautensa tulisivat aina kantamaan, nostamaan ja pelastamaan langenneet takaisin Jumalan luo. "Missä sinä olet" on Jumalan kutsu meille rakastaa häntä kaikesta sydämestämme, sielustamme ja mielestämme!

Toinen kysymys, jonka hän esitti Kainille, koski myös rakkautta.

"Missä on veljesi Aabel?" Jumala on kutsunut meidät rakastamaan ja huolehtimaan lähimmäisistämme.

"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." (Matt. 22:37-40.)

Kaksi Jumalan kysymystä kutsuvat meitä rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistämme!

tiistai 8. tammikuuta 2019

Kiitos Jumalalle, että hän antoi meille Jeesuksen!

"Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa". (Room. 6:110,11. Vuoden 1938 RK.)

"Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa." (Room. 6:10,11. Vuoden 1992 RK.)

"Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa." (Room. 6:10,11. Vuoden 2012 Raamattu Kansalle käännös.)

Kumpi ajatus korostaa enemmän Kristuksen tekoa ja kumpi meidän omaa tekoamme: "pitäkää itsenne synnille kuolleina" vai "pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina"? "Pitäkää itsenne" sanat suuntaavat ajatukset meihin itseemme. Yrityksiin pitää itsemme synnille kuolleina. Tämä on mahdotonta. Ihminen ei siihen pysty omassa voimassaan. "Pitäkää itseänne" viittaa sihen asemaan, mikä meillä on Kristuksessa. Elämä Kristuksessa on Jumalan armoa. Armossa eläminen on luottamista Kristukseen, synnin ja kuoleman voittajaan. Saamme levätä hänessä ja elää koko elämämme levosta käsin. Vapauttavaa!

Kun ihminen uudestisyntyy Kristuksessa, hänen kansalaisuutensa vaihtuu. Hän siirtyy pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Maailman lapsesta tulee Jumalan lapsi. Jumalan lapset kuuluvat hengelliseen Israeliin. He saavat hengellisen Israelin kansalaisoikeuden. He kuuluvat nyt Jumalan valittuun hengelliseen kansaan, Jumalan valtakuntaan. Usko Jeesukseen Kristukseen yhdistää Herran omat yhdeksi kansaksi, taustasta riippumatta.

Tietyin perustein Suomessa asuva ulkomaalainen voi saada Suomen kansalaisuuden, kun hän sitä anoo. Kun anomus on hyväksytty ja hän on saanut Suomen kansalaisuuden, hän voi pitää itseään suomalaisena.

Kristuksessa me kuolemme, meidät haudataan Kristuksessa, kasteessa. Kasteen jälkeen nousemme ylös yhdessä Kristuksen kanssa uuteen elämään. Nyt saamme elää yhdessä Kristuksen kanssa, hänen lapsenaan. Meitä rohkaisee ajatus, että olemme kuolleet pois synnistä ja saamme elää Jumalalle Kristuksessa. Synnin hallintavalta murtuu, kun elämän hallintavalta luovutetaan Kristukselle. Synti ei ole niiden hallitsija, jotka ovat antautuneet Jeesukselle ja ovat luovuttaneet hallintavallan hänelle. Kun olemme Kristuksessa, voimme pitää itseämme synnille kuolleina!

Uskomalla Jeesukseen, antautumalla hänelle ja pysymällä hänessä, olemme voittajia! Ei ole muuta pelastajaa kuin Jeesus! Kiitos Jumalalle, että hän antoi meille oman ainokaisen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen!

torstai 3. tammikuuta 2019

Aamuhartaus 15.12.2018


”LAULAKAA HERRALLE UUSI LAULU!”

"Laulakaa Herralle uusi laulu! Laulakaa Herralle, kaikki maa! Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Julistakaa päivästä päivään ilosanomaa hänen valmistamastaan pelastuksesta. Kertokaa kansojen keskuudessa hänen kunniastaan, hänen ihmeistään kaikkien kansojen keskellä, sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä". (Ps. 96:1-4.)

Uuden laulun sävelet alkoivat helähdellä korkeuksissa ja maan päällä, kun taivaallinen sotajoukko ilmoitti Vapahtajan syntymisen. Tämä laulu lauletaan Kuningasten Kuninkaalle kirkkaimmin sävelin Jumalan valtaistuimen edessä. Silloin Jeesuksen Kristuksen lunastamat, maasta ostetut ihmiset kajauttavat seitsenkertaisen ylistyslaulun Luojalle ja Lunastajalle.

Tänä sapattina, kun olemme vielä matkalla tuohon suureen juhlaan, meitä kutsutaan uuden laulun kuoroharjoituksiin. Nämä harjoitukset kestävät Jeesuksen tulemiseen asti.

Uusi laulu on Pyhän Hengen synnyttämä! Se on kuin virta, joka kasvaa kasvamistaan ja luo ympärilleen jatkuvasti uutta elämää. Uuden laulun voi oppia ja laulaa vain uudestisyntynyt ihminen. Kun ihmisestä tulee uusi luomus, niin hänen laulustaankin tulee uusi!

Tämän laulun sisäistämiseen tarvitaan koko elämä. Kaikki kokemuksemme Jumalan suuresta hyvyydestä, mittaamattomasta rakkaudesta ja iäti kestävästä armosta tekevät laulusta henkilökohtaisen. Kokemuksemme pelastuksesta on ainutlaatuinen ja se tuo kuoroon jotakin uutta. Jumalan henkilökohtainen tunteminen saa laulun tulemaan pintaa syvemmältä. Se ei tule vain huulilta vaan koko olemuksen kautta suoraan sydämestä. Kiitollisuus antaa laululle oikean sävelkorkeuden. Kun koko perhe on mukana kuorossa, niin taivas iloitsee kuulemastaan! Silloin enkelitkin haluavat yhtyä laulamaan meidän kanssamme ylistystä Jumalalle.

Uusi laulu lauletaan Herralle, hänen nimensä korottamiseksi!
Laulaminen ja ylistäminen Jumalan nimen kunniaksi on riemullista ja se karkottaa kaiken pimeyden. Jeesus, maailman valo, ja pimeys eivät voi asua samassa sydämessä.
Sydämessä, jossa Jeesus asuu ja hallitsee, pilvet eivät varjosta elämää. Mieli kirkastuu, kun Jeesus muuttaa epäuskon uskoksi ja sydämen puhtaaksi oman verensä kautta. Silloin hengelliset silmämme näkevät Jumalan kirkkauden ja ihanuuden ja laulu alkaa soida. Kun Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan vapaasti, niin Hengen hedelmä kypsyy ja rakkauden kautta vaikuttava usko elää ja toimii arjen keskellä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisille siunaukseksi.

Heikkoudet, lankeemukset ja vastoinkäymiset muuttavat uuden laulun usein itkuvirreksi. Tässä tilanteessa meidän tulee katsoa Jeesukseen. Vain hän voi kuivata kyyneleemme ja hoitaa sielumme! Hänen vanhurskautensa luettuna hyväksemme ja vuodatettuna sydämeemme Pyhä Hengen kautta, saa pyhiinvaeltajan laulamaan kiitosta Herralle!

Jumalan teoista, pelastuksen evankeliumi, on aihe, josta voimme laulaa ja ylistää Herraa päivästä päivään, sukupolvesta toiseen ja ikuisuudesta ikuisuuteen.
Jeesuksen veren voimasta laulaminen karkottaa paholaisen, koska hän ei kestä kuulla tästä aiheesta kertovia lauluja. Kun me kumarrumme Jumalan puoleen, niin hänkin kumartuu meidän puoleemme ja antaa meille erinomaisen Henkensä, joka on paras lahja mitä voimme ikinä toivoa.

Joulu on lahjojen ja laulun aikaa! Meille on syntynyt Vapahtaja! Hän on paras lahjamme! Tulkaa, laulakaamme hänelle uusi laulu! Kumartakaamme ja palvokaamme häntä! Korottakaamme hänen nimeään, niin huomaamme, että murheen päivät ovat ohitse, ovat menneet menojaan! Laulun aika on tullut! Aamen.

Ottakaa vastaan apostolinen siunaus

”Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!”

Virsi 27:1-4 Juhlimaan tulkaa

Kuusamossa 29.11.2018
Paavo Hautala

keskiviikko 2. tammikuuta 2019

"Enkeli" auttoi tiellä!

Lähdimme Annen kanssa perjantaina 29.12.2018 Kajaaniin n. klo 17.00. Keli oli hyvä. Eläimiä ei ollut tiellä. Piti kuitenkin ajella varovaisesti. Matkaan kului n. 4 tuntia. Talvikelillä ja pimeässä ei uskalla ajaa 80 nopeampaa. Usein mittari näytti 60. Pääsimme onnellisesti perille.

Mummi oli kotona pirteänä.

Sapattina oli kirkossa väkeä ihan mukavasti. Uudet jäsenet toivat piristystä. Rohkaistuimme yhteisestä uskosta ja Jumalan sanasta.

Otimme vastaan Uuden Vuoden rauhallisesti kotona. En nähnyt yhtään ilotulitusta, mutta kuulin kyllä pauketta. Jossain ulkomailla oli ammuttu 16 tuhatta kiloa raketteja. Järjetöntä! Maailma yskii pahemman kerran. Ihme, jos ihmiset pysyvät terveinä ja välttyvät hengityselinsairauksilta. Ilmakehä on taas paljon saastuneempaa kuin päivä sitten. Voi, voi tätä kurjaa maailmaa!

Uuden vuoden aattona huomasin, että autossani ajovalon polttimo oli palanut. Onneksi huoltoasema oli avoinna ja sain uuden polttimon. Lamppua vaihtava huloltomies totesi, että pissapojan korkki oli poissa. Joku oli sen varastanut. Ei se itsestään lähde irti. Kuusamossa, kun tankkasin autoni, tarkastin myös öljyt. Piti vähän lisätä öljyä. Jätin konepellin auki ja kävin ostamassa litran öljyä. Sillä välin korkki ehkä katosi.

Monen mutkan kautta löysin autohajottamon, josta löysin autooni sopivan korkin. Se maksoi 10 € ja löytyi lumen alla olevan toyota-romun nokkapellin alta. Hajottamon mies näki, että toisessa takarenkaassa oli liian vähän ilmaa. Ajattelin lisätä sitä seuraavana päivänä, kun lähden Kuusamoon.

Heräsin tänään kuudelta ja olin valmis lähtemään tien päälle seitsemältä. Ammulla huomasin tyynyliinassa olevan tekstin: "Hän lähettää enkelinsä varjelemaan sinua kaikilla teilläsi". Ajattelin, että sepä on sopiva aamuvartiojae tälle päivälle ja kiitin enkeleistä, jotka varjelevat matkani Kuusamoon. Tein lumityöt ennen lähtöä. Niitä olikin reippaasti, koska yöllä oli satanut melko paljon lunta. Olin jo tulossa Ristijärvelle, kun muistin, että se takarenkaan ilma pitäisi tarkistaa. Aamulla 8 aikaan kaikki näytti nukkuvan. Hulltoasema oli pimeä ja suljettu, eikä ilmaa ollut saatavissa. Huoltoaseman parkkipaikalla oli kuitenkin yksi auto pysäköitynä syrjäisessä paikassa. Kävelin kuljettajan luo ja kysyin häneltä, että missä olisi mahdollisuus lisätä renkaaseen ilmaa.

Mies ajoi autonsa minun autoni viereen ja sanoi, että hänellä on pieni kompressori auton takakontissa. Katsotaan, että voitaisiinko sillä saada ilmaa? Hän otti esille verenpainemittarin kokoisesta pienestä pussista esille lelua muistuttavan esineen, kompressorin. Sillä hän sai renkaaseen ilmaa tarvittavan määrän. Näin saatoin jatkaa matkaani turvallisesti. Hän sanoi, että oli aamulla menossa töihin, mutta tie oli aivan tukossa, koska sitä ei oltu vielä aurattu ja hänen piti palata takaisin ja tulla huoltaseman pihaan odottamaan aurausauton käyntiä. Tämä on kyllä johdatusta. Ajattelin, että hän on ihan oikea enkeli, jonka Herra lähetti tielleni auttamaan minua ja varjelemaan tielläni, kuten tyynyliinasta aamulla luin. Jumala tämän kaiken järjesti ihmeellisellä tavalla. Enkeleitä on todella olemassa ja ne auttavat meitä. Kiitin Herraa kauan aikaa ja iloitsin tästä kokemuksesta, joka vahvisti uskoani ja rakkauttani Jeesusta kohtaan! Hän on ihmeellinen auttaja! Pääsin turvallisesti Kuusamoon ja ehdin tehdä lumityöt kotona, käydä suihkussa ja pitää Leipäkirkon. Kerroin tietenkin tämän kokemuksen Leipäkirkon väelle, jotka saivat siitä rohkaisua. Saimme paljon ruokaa jaettavaksi. Jäi paljon tähteeksikin, jotka jaoin kirkon jälkeen suoraan koteihin. Lopulta kaikki tavara löysi onnellisen kodin, joissa oli syömämiehiä ja nälkäisiä suita! Kiitos kauppiaat, kun teette tämän ilon mahdolliseksi! Tekin olette "enkeleitä", joita Herra käyttää lähimmäisten auttamiseksi! Kiitos teille ja Herralle!