torstai 24. tammikuuta 2019

Kristus luo uuden ihmisen juutalaisista ja pakanoista!

"Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä". (Ef. 2:19.)

Kun Jumalan rakkaus vetää kaukana elävät lähelle Jumalaa ja he uudestisyntyvät Jumalan lapsiksi, niin Jumalan perheväki iloitsee yhdessä Herran kanssa. Jumalan perheväkeen kuuluminen poistaa muukalaisuuden tunteen. Vihollisuudet poistuvat ja sovituksen tuoma rauha vahvistaa luottamusta ja ykseyttä. Kun Jeesus Kristus on elämämme kulmakivi, niin hengellisestä huoneestamme kasvaa vahva ja pyhä temppeli, jossa Pyhä Henki asuu. Rakennuksen kivet liittyvät toisiinsa lujin sitein, kun perustus on oikea ja vahva. Jumalan sana edustaa Kristus-kalliota, jolle rakennettu huone ei sorru myrskyjen ja tulvavesien syöksyessä sitä kohti.

Juutalaiset ja pakanat esikuvaavat Jumalasta lähellä ja kaukana eläviä kansoja.

"Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta."

Kristus luo uuden ihmisen juutalaisista ja pakanoista!

Ei kommentteja: