maanantai 31. lokakuuta 2011

Rukouksen etuoikeus 8.

"Kerro aina tarpeesi, ilosi, surusi, huolesi ja pelkosi Jumalalle. Et voi rasittaa etkä uuvuttaa häntä. Hän on laupias ja anteeksiantava Jumala (ks. Jaak. 5:11.) Meidän tarpeemme eivät ole yhdentekeviä hänelle, joka on laskenut päämme hiuksetkin. Meidän murheemme, varsinkin kun ne puetaan sanoiksi, liikuttavat rakastavaa Jumalaa.
Vie rukouksessa hänelle kaikki, mikä sinua hämmentää. Mikään ongelma ei ole liian suuri Jumalan, maailmankaikkeuden hallitsijan ja ylläpitäjän, ratkottavaksi. Mikään ei myöskään ole vähäpätöistä hänen silmissään, jos se vain jollain lailla koskettaa rauhaamme. Elämämme kirjassa ei ole niin synkkää lukua, ettei hän haluaisi sitä lukea. Ei ole niin vaikeaa tilannetta, ettei hän osaisi sitä ratkaista. Mikään onnettomuus ei voi kohdata hänen vähäisintäkään lastaan, ei mikään huoli ahdistaa, ei mikään ilo ilahduttaa, eikä mikään vilpitön rukous kohota huulilta niin, ettei taivaallinen Isämme sitä huomaisi ja ottaisi sitä heti asiakseen. "Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa." (Ps. 147:3.) Jumalalla on jokaiseen ihmiseen suhde, joka on henkilökohtainen ja yksilöllinen aivan kuin maan päällä ei olisi ketään muuta ihmistä, josta hän pitää huolta, ei ketään muuta, jonka puolesta hän olisi uhrannut rakkaan Poikansa. Jeesus sanoi: "Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan Isä itse teitä --." (Joh. 16:26,27.) "Minä valitsin teidät, ja -- Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte." (Joh. 15:16.) Jeesuksen nimessä rukoileminen on jotakin enemmän kuin hänen nimensä mainitsemista rukouksen alussa ja lopussa. Hänen nimessään rukoileminen tarkoittaa rukoilemista Jeesuksen tavalla ja samassa hengessä kuin hän rukoili. Se tarkoittaa hänen lupauksiinsa uskomista, hänen armoonsa luottamista ja hänen hyviin tekoihinsa osallistumista."

Uskonpuhdistusta tarvitaan meidänkin aikanamme!

Tänään 31.10. oli meidän seurakuntamme vuoro aloittaa viikon kestävä rukousvartio. Minulla oli etuoikeus aloittaa vartio klo 10.00. Tämä päivä onkin hyvin merkittävä muistopäivä kirkkohistoriassa. Lokakuun viimeisenä päivänä 1517 Martti Luther julkaisi uskonpuhdistuksen sytyttäneet 95 teesiä katolisen kirkon erheiden johdosta. Lutherin suurista löydöistä on kulunut jo 494 vuotta. Nuo Lutherin löydöt olivat:
1) Raamattu, yksin Raamattu (Raamattu selittää itse itsensä)
2) Jeesus Kristus Vapahtaja ja Herra
3) "Vanhurskas on elävä uskosta"
4) Antikristus

Uskonpuhdistus jatkuu tänäkin päivänä. Meidän ei pidä pysähtyä paikoillemme, vaan mennä uskossa eteenpäin Pyhän Hengen kirkastaman sanan innoittamana ja johdattamana. Luther oli rukouksen ja sanan mies, joten rukousvartiomme sopi hyvin uskonpudistuksen muistopäivään. Saakoon Herra vaikuttaa uskonpuhdistuksen tarpeen kirkastumisen meille, myös omana aikanamme. Uskonpuhdistusta tarvitaan meidänkin aikanamme! Rukoilen voimia yövuorossa palveleville rukoilijoille. Herra olkoon kanssanne, myös Hyvinkäällä, sisarien ja veljien tukena. Kiitos, kun saamme tehdä yhteistä matkaa polvillamme, Herran edessä.

Sain rohkaisevan lupauksen, aloittaessani omaa rukousvuoroani rukouskammiossa.

"Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä." (Ps. 145:18-19.) Sain tästä lupauksesta paljon voimaa esirukouspyyntöjen lähettämiseen taivaan pyhäkköön Isän kämmenelle.

Rukouksen etuoikeus 7.

"Ei ole sellaista aikaa eikä paikkaa, joka olisi sopimaton rukoukselle. Mikään ei voi estää meitä kohottamasta sydäntämme Jumalan puoleen vilpittömän rukouksen hengessä. Väkijoukossa kaupungin kaduilla tai liiketapaamisessa voimme rukoilla Jumalaa ja pyytää hänen johdatustaan. Näin teki profeetta Nehemiakin, kun hän pyysi suosionosoitusta kuningas Artakserkseltä. Saamme aina yhteyden Jumalaan, missä sitten olemmekin. Pitäkäämme sydämemme ovi avoinna ja esittäkäämme jatkuvasti kutsu Jeesukselle tulla sinne taivaalliseksi vieraaksi.
Vaikka turmeltuneisuus ympäröisi meitä, meidän ei tarvitse myrkyttyä siitä, vaan elää taivaan puhtaassa ilmapiirissä. Kun kohotamme sydämemme Jumalan puoleen vilpittömästi rukoillen, voimme sulkea kaikki ovet, joista epäpuhtaat mielikuvat ja epäpyhät ajatukset yrittävät tunkeutua. Ne, joiden sydämet ovat avoimia Jumalan avulle ja siunauksille, elävät pyhemmässä ilmapiirissä kuin mikä maan päällä vallitsee, ja he ovat jatkuvassa yhteydessä taivaaseen. Meillä on oltava selkeämpi näkemys Jeesuksesta ja täydempi ymmärrys, iankaikkisesta todellisuudesta. Pyhyyden kauneuden tulisi täyttää Jumalan lasten sydämet. Jotta näin voisi tapahtua, meidän tulisi kääntyä Jumalan puoleen, jotta hän paljastaisi meille taivaallisia salaisuuksia. Sydämemme tulisi kurottautua ulospäin ja ylöspäin, jotta voisimme hengittää taivaan ilmapiiriä. Voimme elää niin lähellä Jumalaa, että jokaisessa odottamattomassa koettelemuksessa ajatuksemme kääntyvät häntä kohti yhtä luonnollisesti kuin kukka kääntyy aurinkoa kohti."

sunnuntai 30. lokakuuta 2011

Rukouksen etuoikeus 6.

"Jatkuva rukous on ihmisen katkeamatonta yhteyttä Jumalaan niin, että Jumalasta virtaa elämää meidän elämäämme, ja meidän elämästämme virtaa puhtautta ja pyhyyttä takaisin Jumalalle.
Ahkera rukous on tärkeää, älä anna minkään estää sinua rukoilemasta. Tee kaikki mahdollinen pitääksesi yhteytesi Jeesukseen avoinna. Käy tilaisuuksissa, joissa rukoillaan. Ne, jotka todella etsivät yhteyttä Jumalaan, käyvät rukouskokouksessa täyttämässä uskollisesti oman tehtävänsä ja vastaanottamassa halukkaasti kaikki saatavilla olevat siunaukset. He käyttävät hyväkseen kaikki tilaisuudet olla siellä, missä he voivat vastaanottaa taivaan valonsäteitä.
Meidän tulisi rukoilla perhepiirissä, mutta ennen kaikkea meidän tulisi rukoilla yksityisesti, sillä rukous on elinehto hengelliselle elämällemme. On mahdotonta ylläpitää hengellistä elämää, jos laiminlyömme rukouksen. Rukoileminen perhepiirissä tai yhteisissä tilaisuuksissa ei riitä.
Yksinäisyydessä voit avata sisimpäsi Jumalan tutkivalle katseelle. Yksityiset rukouksesi on tarkoitettu vain rukouksia kuulevalle Jumalalle, ja rukousten sisältämät taakat eivät kuulu uteliaille korville. Yksityisessä rukouksessa ihminen on vapaa ympäristön vaikutteilta ja ärsykkeiltä. Tyynesti mutta hartaasti sydän kurottautuu Jumalaa kohti. Suloista, jatkuvaa läsnäoloa tulvii hänestä, joka näkee salassa ja kuulee sydämestä lähtevän rukouksen. Luottavan ja yksinkertaisen uskon avulla ihminen on vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa. Hän kerää itseensä valon säteitä Jumalalta vahvistuakseen taistelussa Paholaista vastaan. Jumala on meidän turvalinnamme.
Rukoile yksinäisyydessä, mutta myös päivittäisen työsi lomassa käänny usein Jumalan puoleen. Tällä tavoin Henok vaelsi Jumalan yhteydessä. Hiljaiset rukoukset nousevat kuin suitsukkeen tuoksu armon valtaistuimen eteen. Paholainen ei voi voittaa häntä, jonka sydän on näin kääntyneenä Jumalan puoleen."

Kymmenen hyvää elämänohjetta!

Sain Rovaniemellä käydessäni kymmenen hyvää elämänohjetta. Kirjoitan ne muistiin blogilleni ja tiedoksi muillekin. Kirjoittaja on tuntematon.

1. Pidä vartija kielelläsi. Sano vähemmän kuin ajattelet.
2. Ole säästeliäs lupausten antamisessa. Ne lupaukset, jotka annat, velvoittavat sinua uskollisuuteen ja tinkimättömyyteen.
3. Älä koskaan päästä ohitsesi tilaisuutta sanoa ystävällinen sana lähimmäiselle, jonka tila kertoo hänen tarvitsevan sellaista.
4. Ole kiinnostunut toisista, heidän pyrkimyksistään, työstään ja perheestään.

(Huom. Meidän ei tarvitse ottaa omille harteillemme kaikkien maailman ihmisten murheita ja taakkoja, vaan antaa ne Korkeimman kannettavaksi. Meidän osamme on johdattaa avuntarvitsija Taivaallisen Auttajan luo, ja auttaa lähimmäistä siinä jalossa tarkoituksessa.)

5. Ole valoisa. Älä valita vähäpätöisistä vaivoista ja pienistä pettymyksistä.
6. Ole mieleltäsi avoin. Keskustele, mutta älä väittele. Ilmaise erimielisyytesi kohteliaalla ja ystävällisellä tavalla.
7. Vastusta juoruilua, se on tuhoavaa. Pysy tosiasioissa.
8. Käsittele varovasti muiden tunteita.
9. Älä kiinnitä huomiota ilkeämielisiin huomautuksiin sinusta itsestäsi. Elä ja käyttäydy niin, ettei kukaan usko niitä todeksi.
10. Älä pidä oleellisena sitä, saatko kiitosta ja tunnustusta vaiko et. Tee vain kärsivällisesti parhaasi uskossa ja totuudessa, ja Korkein on siunaava pyrkimyksesi.

Rukouksen etuoikeus 5.

"Ongelmamme vain lisääntyvät ja syvenevät, jos syrjäytämme uskon ja keskitymme epäilyihimme ja pelkoihimme tai yritämme korjata tilanteen inhimillisellä viisaudella. Menkäämme Jumalan luo avuttomina ja täysin hänestä riippuvaisina, jollaisia me olemmekin. Kertokaamme nöyrästi ja luottavaisesti tarpeemme hänelle, joka tietää kaiken ja näkee kaiken, ja joka hallitsee maailmaa tahdollaan ja sanallaan. Hän voi ja haluaa auttaa meitä hädässämme, ja antaa valon syttyä sydämissämme.
Vilpittömän rukouksen kautta pääsemme yhteyteen äärettömän kanssa. Meillä ei rukoillessamme välttämättä ole mitään erityistä todistetta siitä, että Lunastajamme kasvot olisivat myötätuntoisina ja rakastavina kääntyneet puoleemme, mutta näin se kuitenkin on. Emme ehkä tunne hänen kirjaimellista kosketustaan, mutta hänen kätensä on päällämme rakastavana ja hellän myötätuntoisena.
Kun rukoilemme Jumalalta armon tai siunauksen osoituksia, meidän pitäisi vaalia rakkauden henkeä ja anteeksiantavaa mieltä omassa sydämessämme. Kuinka voimme rukoilla, että Jumala antaisi anteeksi meille niin kuin "mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa" (Matt. 6:12)? Jos haluamme, että rukouksemme kuullaan, meidän tulee antaa anteeksi toisille samalla tavalla ja samassa määrin kuin toivomme itse saavamme anteeksi.
Kestävyys on yksi ehto rukousvastauksille. Meidän on rukoiltava lakkaamatta, jotta kasvaisimme uskossa ja hengellisessä kokemuksessa. Meidän tulee rukoilla "hellittämättä" (Room. 12:12). Paavali kehottaa: "Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen." (Kol. 4:2.) Pietari kehottaa uskovia: "Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla." (1. Piet. 4:7.) Paavali neuvoo: "Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon." (Fil. 4:6.) Juudas puolestaan sanoo: "Rakkaat ystävät, rakentakaa edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, Pyhässä Hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa --." (Juud. 20,21.)"

Rukouksen etuoikeus 4.

"Jumala ei kuule rukouksiamme, jos meillä on vääryyttä sydämessämme tai jos pidämme kiinni yhdestäkin tietoisesta synnistä. Katuvan, murtuneen ihmisen rukouksen hän kuulee aina. Kun olemme tehneet parannuksen koskien tietoisia syntejämme, Jumala vastaa rukouksiimme. Omat ansiomme eivät voi voittaa Jumalaa puolellemme, ainoastaan Jeesus voi pelastaa meidät verensä kautta. Kuitenkin meillä on oma osuutemme tehtävänä, jotta rukouksemme kuultaisiin.
Toinen ehto liittyy uskoon. "Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä." (Hepr. 11:6.) Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän". (Mark. 11:24.) Otammeko me Jeesuksen sanat todesta?
Hänen lupauksensa kattaa kaiken ja se ei rajaa mitään ulkopuolelle. Sen antaja on myös uskollinen. Mikäli emme heti saa sitä, mitä olemme rukoilleet, meidän on silti uskottava, että Herra kuulee ja vastaa rukouksiimme. Koska olemme erehtyviä ja lyhytnäköisiä, toisinaan pyydämme sellaista, joka ei koituisi meille siunaukseksi. Rakastava taivaallinen Isämme vastaa rukouksiimme antamalla meille sitä, mikä on meille parasta, sitä, mitä itsekin haluaisimme, jos vain näkisimme asiat niin kuin Jumala ne näkee. Kun tuntuu siltä, että rukoukseemme ei vastata, meidän tulee tarttua lupauksiin. Vastaus totisesti tulee, ja tulemme saamaan juuri sen siunauksen, jota eniten tarvitsemme. On erehdys uskoa, että rukoukseen vastataan aina juuri sillä tavalla kuin me haluamme. Jumala on niin viisas ja niin hyvä, että hän ei pidätä mitään hyvää niiltä, jotka vaeltavat oikein. Luota siis pelotta häneen, vaikka et näekään välittömiä vastauksia rukouksiisi. Usko hänen varmaan lupaukseensa: "Pyytäkää niin teille annetaan". (Matt. 7:7.)

lauantai 29. lokakuuta 2011

Matkakertomus 29.10.2011

Lähdin tänään Rovaniemelle klo 6.30. Tihkusade ja pimeys saattelivat minut autooni. Autoni perässä oli peräkärry, koska minulle kerrottiin, että saisin mukaani kirppistavaroita sekä Rovaniemeltä että Kemijärveltä. Hengellinen CD pyöri useampaan kertaan alusta loppuun. Saavuin Rovaniemelle yhdeksän jälkeen aamulla. Päivä oli jo valjennut sen verran, että pimeys oli poistunut. Taivas oli kuitenkin pilvinen ja "mustan puhuva", mutta lämmin. Ensimmäiseksi lastasimme, erään sisaren autotallista ja kellarista, tavarat kärryyn. Eräs sisar oli huolissaan avaimista. Hän etsi niitä moneen kertaan käsilaukustaan, mutta avaimia ei vain löytynyt. Toinen, vanhempi sisar, yritti lohduttaa dementiaa sairastavaa ikäihmistä, että ethän rupea itkemään, kyllä ne avaimet varmaan jostakin löytyvät. Tämä oli minulle tuttu tunne, koska minullakin on usein avaimet hukassa. Ikääntyneet sisaret jäivät etsimään avaimia, kun minä lähdin avustajani kanssa kirkolle. Ehdimme sitten hyvin valmistautua jumalanpalvelukseen. Meillä oli ehtoollinen. Raamatuntutkistelussa totesimme, että Galattalaisten eksyminen pois uskosta ja evankeliumin puhtaudesta johtui paholaisen lumouksesta. Samanlaista lumousta hän yrittää harjoittaa tänäkin päivänä ja onnistuu siinä yllättävän hyvin. Legalismi hämärtää uskon ja armon merkityksen ja johtaa ajatukset omiin suorituksiin ja tekoihin sekä ihmiskeskeiseen jumalanpalvelukseen. "Vanhurskauttaminen eli vanhurskaaksi julistaminen on lakimaailmasta lainattu kielikuva, kun taas ilmaus "luki uskon vanhurskaudeksi" on liikemaailmasta otettu kielikuva." (RS. 4/11 s. 37.) Paavalin mukaan tilillemme pannaan vanhurskaus eli meidät luetaan vanhurskaiksi. Tilimme näyttävät miinusta, koska meillä on niin suuri velka. Jeesus on kuitenkin maksanut suuren velkamme, joten huolet ovat vaihtuneet kiitokseen ja olemme päässeet plussan puolelle. Syntitaakan kantaminen oli Jeesukselle raskas kokemus. Pimein hetki Jeesuksen elämässä oli Isän kasvojen peittyminen. Tähän Jeesuksen pimeään hetkeen Isä oli varannut yhden valonsäteen. Se oli ryövärin rukous: "Muista minua, kun tulet valtakuntaasi". Ehtoollissaarnassa puhuin, Jeesuksen elämän kohokohdista.

Kirkonmenojen aikana taivas oli puhdistunut pilvistä ja aurinko paistoi täydeltä terältä, pilvettömältä taivaalta. Ulkona oli häikäisevän kirkasta, kuin kesällä. Tämä oli erikoinen kokemus, näin myöhään syksyllä. Ehdin hyvin Kemijärvelle. Minulle jäi hyvää aikaa käydä syömässä Kemijärven ABC:llä ennen klo 15 alkavaa jumalanpalvelusta. Kemijärven kirkossamme koin suuren yllätyksen. Eräs, lähes 90-vuotias leskimies, oli rakastunut, ja hän esitteli minulle kauniin morsiamensa, joka oli hämmästyttävän samannäköinen kuin hänen edesmennyt vaimonsa. He pyysivät minua vihkimään heidät vielä tämän vuoden puolella. Ihmeiden aika ei ole ohi. Rakkaus ei katso ikää ja henki ei vanhene, vaikka ruumis riutuisikin.
Matka oli kiinnostava, monella tavalla. Saavuin Kuusamoon klo 19.30. Rukouskammiossa oli viimeinen vuoro meneillään. Kävin tervehtimässä Timoa, joka valvoi ja rukoili Herran edessä iloisella mielellä. Rukouskammion tulta oli hyvin hoidettu koko päivän!

Muistakaa vartioida rukouskammion tulta!

Lähden tänään matkalle. Minulla on seurakuntavierailut Rovaniemellä ja Kemijärvellä.
Rohkaisevat terveiset kaikille rukousvartiossa olevalle, jotka tänään palvelevat esirukoilijoina. Pysykää lujina ja vahvoina! Muistakaa vartioida rukouskammion tulta!

perjantai 28. lokakuuta 2011

Rukouksen etuoikeus 3.

"Enkelit rakastavat kumartua Jumalan eteen ja olla hänen lähellään. Heille vuorovaikutus Jumalan kanssa on suurin ilo. Maan lapset taas näyttävät tyytyvän vaeltamaan ilman hänen Henkensä valoa ja ilman hänen kumppanuuttaan, vaikka tarvitsevat suuresti apua, jota Jumala yksin voi antaa.
Pimeys saartaa ne, jotka laiminlyövät rukouksen. Paholaisen kuiskaukset houkuttelevat heitä syntiin, ja vain siksi, että he eivät käytä etuoikeuttaan rukoilla Jumalaa, Miksi Jumalan lapset ovat vastahakoisia rukoilemaan, vaikka rukous on uskovan kädessä avain taivaan loputtomiin varastoihin, Kaikkivaltiaan äärettömiin rikkauksiin?
Ilman jatkuvaa rukousta ja ahkeraa valvomista me olemme vaarassa tulla välinpitämättömiksi ja harhautua oikealta tieltä. Paholainen, meidän vastustajamme, yrittää aina tukkia meiltä tien armonistuimen luo, ettemme hartailla rukouksillamme ja uskollamme saisi armoa osaksemme ja voimaa kiusausten voittamiseen.
Voimme odottaa Jumalan kuulevan meitä ja vastaavan rukouksiimme, mutta tietyin ehdoin. Ensimmäinen ehto on se, että tunnemme tarvitsevamme apua häneltä. Jumala on luvannut: "Minä annan vesien virrata janoavalle, purojen kuivaan maahan." (Jes. 44:3.) Ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano Jumalan puoleen, tulevat ravituiksi. Sydämen tulee olla avoin Pyhän Hengen vaikutukselle, jotta Jumalan siunaus voitaisiin vastaanottaa. Suuri hätämme jo itsessään puhuu voimallisesti puolestamme. Jumalaa on kuitenkin etsittävä, jotta hän voisi toimia puolestamme. Jeesus sanoo: "Pyytäkää, niin teille annetaan." (Matt. 7:7.) Paavali sanoo: "Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?" (Room. 8:32.)

Rukouksen etuoikeus 2.

"Maan päällä ollessaan Jeesus opetti opetuslapsensa rukoilemaan. Hän kehotti heitä kertomaan päivittäiset tarpeensa Jumalalle ja turvautumaan häneen kaikessa. Hän vakuutti opetuslapsilleen, että heidän pyyntönsä kuullaan. Tähän saamme mekin luottaa.
Eläessään ihmisten keskuudessa, Jeesus rukoili paljon. Vapahtajamme samastui meidän tarpeisiimme ja heikkouksiimme siinä määrin, että hän asettui pyytäjän, anojan paikalle. Hän pyysi Isältään jatkuvasti voimaa, jotta voisi vahvistua täyttämään velvollisuutensa ja kohtaamaan koettelemuksensa. Hän on esimerkkimme kaikessa. Hän on veli meille, jotka olemme heikkoja, "sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan" (Hepr. 4:15).
Synnittömänä Jeesus kuitenkin kavahti kaikkea pahaa. Hän kesti koettelemukset ja ahdistukset synnin maailmassa. Hänen ihmisyytensä teki rukouksen hänelle välttämättömäksi, se oli hänenkin oikeutensa. Hän löysi lohdun ja ilon vuorovaikutuksestaan Jumalan kanssa. Jos maailman Vapahtaja, Jumalan Poika, tunsi tarvetta rukoilla, kuinka paljon enemmän meidän, heikkojen ja syntisten kuolevaisten, tulisi tuntea palavan, jatkuvan rukouksen tarve.
Taivaallinen Isämme haluaa antaa meille täyden siunauksensa. Saamme tyydyttää janomme hänen rajattoman rakkautensa lähteestä. On merkillistä, että rukoilemme niin vähän! Jumala on valmis ja halukas kuulemaan vähäisimmänkin lapsensa vilpittömän rukouksen. Siitä huolimatta olemme tavattoman vastahakoisia kertomaan Jumalalle tarpeistamme.
Mitä mahtavat enkelit ajatella kiusauksille alttiista avuttomista ihmisraukoista, jotka rukoilevat niin vähän ja joilla on vain vähän uskoa? Jumala äärettömässä rakkaudessaan kiihkeästi haluaa auttaa heitä ja antaa heille enemmän kuin he osaavat pyytää tai ajatella."

Rukouksen etuoikeus 1.

"Tie Kristuksen luo -kirja on Ellen Whiten laajimmalle levinnyt teos. Se on klassikko, joka auttaa ihmisen ei vain uskonelämän alkuun vaan yhä läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa". Jos sinulla ei vielä ole tätä hyvää kirjaa, niin suosittelen, että hankkisit sen itsellesi ja myös lahjaksi ystävillesi. Olen tilannut kirjoja 12.11.2011 pidettävän rukouspäivän kirjamyyntipisteeseen. Voit tilata kirjan myös suoraan Kirjatoimelta Tampereelta. Kirjasta on vuonna 2010 ilmestynyt uudistettu, kauniisti kuvitettu, painos, jonka on suomentanut Satu Mäkelä. Lainaan tästä kirjasta luvun 11 (sivut 91-103), jonka otsikkona on "Rukouksen etuoikeus". Kirjoitan tämän luvun pieninä pätkinä. Tämä ajatus tuli mieleeni sen tähden, koska meillä on juuri meneillään kolmen viikon yhteiskristillinen rukouskampanja. Uskon, että saat näistä sanoista paljon rohkaisua ja myös hyviä neuvoja oman rukouselämäsi vahvistamiseen.

11
Rukouksen etuoikeus

"Jumala puhuu meille luonnon, Raamatun ja Pyhän Henkensä välityksellä. Myös Jumalan johdatus on hänen puhettaan. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Meidän on myös avattava sydämemme hänelle ja oltava todellisessa vuorovaikutuksessa taivaallisen Isämme kanssa. Silloin meillä voi olla hengellistä elämää ja voimaa. Ei riitä, että ajattelemme häntä ja hänen tekojaan, hänen armahtavaisuuttaan ja hänen siunauksiaan, sillä nämä asiat eivät sanan varsinaisessa merkityksessä ole kommunikointia hänen kanssaan. Meillä tulee olla jotakin sanottavaa omasta elämästämme, ollaksemme vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa.
Rukous on sydämen avaamista Jumalalle niin kuin ystävälle. Jumala kyllä tietää, minkälaisia me olemme, mutta rukouksen tarkoitus on auttaa meitä vastaanottamaan hänet. Rukous ei tuo Jumalaa alas meidän luoksemme, vaan ylentää meidät hänen luokseen."

torstai 27. lokakuuta 2011

Jumalan armon suuruutta ei voida mitata!

"Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi". (Ps. 5:4.) Tästä sanasta saavat iloita erityisesti ne, jotka ottivat varhaiset aamuajat, rukousvuorolistalta. Aamurukouksen tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa. Siitä on hyvä muistuttaa itseään ja toinen toistamme. "Pimeys saartaa ne, jotka laiminlyövät rukouksen" (TKL s. 92.) Olen kokenut suurta siunausta, kun olen varhain aamulla kirjoittanut blogilleni hengellisiä kirjoituksia. Toivottavasti ne ovat siunanneet myös niitä, jotka ovat aamulla avanneet tietokoneen ja löytäneet sivuiltani sopivan sanan päivän matkalle.

Rukousvartiomme on kestänyt neljä päivää, 15 päivää on jäljellä. On ollut rohkaisevaa kokea rukouksen voima ja uskovien keskinäinen rakkaus. Ev.lut. srk:n sisaret ja veljet ovat tulleet uskollisesti omalle vartiopaikalleen. Heidän järjestämänsä rukousvartio kestää ensi maanantaihin 31.10. klo 10.00 saakka. Sitten alkaa meidän seurakuntamme valvontavuoro, joka kestää 6.11. klo 10.00 saakka. Tästä jatkaa helluntaiseurakunnan esirukoilijat 11.11. klo 20.00 saakka. Herra antakoon kaikille runsaita siunauksia taivaan pyhäköstä.

"Sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä armollasi niin kuin kilvellä". (Ps. 5:13.) Jumalan armo on kuin kilpi, joka suojelee meidät pahan palavilta nuolilta, joita vihollinen ampuu meitä kohti. Ajatus kilvenkantajasta, antaa meille turvallisen olon vihollisen maaperällä liikkuessamme. Kilpi on niin suuri, että sen suojaan mahtuvat kaikki, jotka haluavat tulla sen suojaan. Jeesuksen Kristuksen luokse on hyvä tulla turvaa ja pelastusta etsimään. Jumalan armon suuruutta ei voi millään ihmismitalla mitata!

Iltavirren opetukset aamurukouksen aikaan!

Psalmi 4 on iltavirsi/iltarukous ja psalmi 5, on aamuvirsi/aamurukous. Vaikka nyt on aamu, niin tutkin kanssanne kuitenkin iltarukouspsalmia.

Onko elämäsi tilanne tällä hetkellä taistelua vai lepoa? Nukutko yösi rauhallisesti, vai painiskeletko ongelmiesi kanssa yölläkin? Kun heräät aamulla, niin käytkö heti "kuumana", vai onko mielesi tyyni, rauhallinen ja luottavainen? Kysymys: "Nukutko yösi rauhallisesti?" ei kenties sovi kuusamolaisille rukousketjussa oleville rukoustaistelijoille, jotka yötä päivää huutavat Herran puoleen paikkakuntamme pelastuksen puolesta kolmen viikon ajan. Mutta tämän aamun psalmin sanat herättivät mieleeni, nämä kysymykset.

Daavid kertoo psalmeissa elämänsä tilanteista hyvin avoimesti. Hän jakaa kokemuksensa meidän kanssamme, rohkaisten näin meitä uskomaan ja luottamaan Jumalaan.

"ahdingossa avarrat minun tilani" (2). Paavali sanoo, että "ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä". (Room. 5:3.) Miten ahdistukset voivat avartaa tilamme ja saada aikaan kärsivällisyyttä? Sielun tila avartuu ahdingossa, koska ahdistus vie ihmisen polvilleen ja ihminen "joutuu" tarrautumaan uskossa Jumalan lupauksiin. Jumalan lupausten kautta sielu rauhoittuu, mieli avartuu ja kärsivällisyys kasvaa.

"Vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa" (5). Paavali lainaa tätä psalmin kohtaa, kun hän kirjoittaa Efeson seurakunnalle:

"Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö" Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkää antako perkeleelle sijaa". (Ef. 4:25-27.)

On parempi puhua rukouksessa hiljaa vuoteella rehellisesti Herralle, kuin ääneen lähimmäiselle valheellisesti, suurennellen, kaunistellen ja kauhistellen. Vihastunut ihminen tarvitsee vahvan ovenvartijan, koska vihastuminen avaa pahan varaston oven. Kun pahan portti aukeaa, niin tuhon virran tulvaa on vaikea estää. Tällaisessa tilanteessa on parempi olla hiljaa, kuin avata suu, varsinkin vihastumisen kohteena olevan ihmisen edessä. Herran edessä saamme avata suumme ja sydämemme, myös vihaisina!

tiistai 25. lokakuuta 2011

Psalmi 3 "Herra on ahdistetun turva"

Psalmissa 3 kerrotaan Daavidin suuresta taakasta, kun hän joutui pakenemaan omaa poikaansa Absalomia. Absalomin kapinasta kerrotaan 2. Sam. 15-luvussa.

"Absalom hankki itselleen vaunut ja hevosia sekä viidenkymmenen miehen saattueen. Hän otti tavakseen asettua varhain aamulla kaupungin portille vievän tien varteen. Aina kun joku oli tulossa kuninkaan luo saadakseen oikeutta riita-asiassa, Absalom kutsui hänet luokseen ja kysyi: "Mistä kaupungista sinä olet?" Kun mies kertoi, mistä Israelin heimosta hän oli, Absalom sanoi: "Asiasi on kyllä hyvä ja oikea, mutta kuninkaan luona ei kukaan sinua kuuntele." Ja hän jatkoi: "Kunpa minut asetettaisiin tuomariksi tähän maahan! Minun luokseni voisi tulla jokainen, jolla on riita-asia tai oikeusjuttu, ja minä tekisin hänelle oikeutta. Aina kun joku lähestyi heittäytyäkseen hänen eteensä, hän kiiruhti kohottamaan tulijan maasta ja suuteli häntä, Absalom teki tällä tavoin kaikille israelilaisille, jotka tulivat kuninkaan luo hakemaan oikeutta. Näin hän houkutteli puolelleen Israelin miesten sydämet." (2. Sam. 15:1-6.)

Absalom onnistui liehakoimaan kansan puolelleen, Daavidia vastaan. Absalom menetteli samoin kuin Lusifer taivaassa, joka sai kolmannen osan taivaan enkeleistä puolelleen, Jumalaa vastaan. Liehakoinnin takana oli itsekorotuksen henki, joka janosi valtaa ja palvontaa.

"Silloin Daavid sanoi kaikille Jerusalemissa oleville miehilleen: "Tulkaa, meidän on paettava, muuten emme voi pelastua Absalomin käsistä. Pitäkää kiirettä, tai hän ehtii saavuttaa meidät. Silloin olemme tuhon omat, ja hän hävittää miekalla koko kaupungin." (2. Sam. 15:14.)

Em. kokemukset ovat psalmin kolme, taustalla. Daavidin ja hänen miestensä tilanne näytti siltä, ettei heillä ollut pelastusta eikä toivoa paremmasta ajasta. Kenen tahansa elämään voi tulla yllättäviä käänteitä. Ihmiset saattavat nousta meitä vastustamaan ja Jumalakin tuntuu olevan jossain hyvin kaukana.

"Ei Jumalakaan häntä auta", oli monien ääneen lausuttu ajatus Daavidin tilanteesta. Mistä ihminen saa voimaa näin suureen ahdistukseen? Samasta lähteestä kuin, Daavidkin!

"Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn. Minä huudan avukseni Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. En pelkää, vaikka tuhatpäinen joukko joka puolelta saartaisi minut." (Ps. 3:4-7.)

Usko Kristukseen antaa toivon, rauhan ja turvallisuuden, vaikka olosuhteet ja elämän tilanne olisi kuinka vaikea tahansa. Usko lepää, mutta epäusko pelkää!

"Yksin Herralta tulee apu, sinulta kansasi saa siunauksen." (Ps. 3:9.)

maanantai 24. lokakuuta 2011

Jeesuksen henki on anteeksiantamisen henki!

"Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?" "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus. (Matt.18:21-22 UKR.)

Sain tämän tekstin rukouskammion raamatunlausekiekkojen joukosta, kun poimin yhden muistoksi ensimmäisestä rukousvartiopäivästä.

Pietari laski anteeksiantamisen kertoja, mutta Jeesus sanoi hänelle, että anteeksiantamisen tulee olla jatkuvaa. Jeesuksen henki on anteeksiantamisen henki. Hän rukoili viimeisillä voimillaan anteeksiantamusta ristiinnaulitsijoille ja pahantekijöille. Jeesuksen hengen kautta saamme samanlaisen asenteen omaan elämämme, kun pyydämme sitä uskossa. Tarkoituksenamme on opetella ulkoa Jumalan lupauksia rukouskampanjan aikana. Sanoin ulkomuistista em. tekstin Annelle tänä iltana. Hyvä sana siunasi meitä! Anteeksiantamuksen kokemus on parasta mitä elämässä voi kokea!

Millä lupauksella Herra siunasi sinua, tänään?

Jatkan 25.10. em. tekstin tarkastelua edelleen.
VKR mainitsee anteeksiantamisen määrän toisella tavalla. Ei 77 kertaa, vaan 70 x 7. Tästä tulee luku 490. Tällä luvulla on yhteys Jumalan, Danielin kautta, antamaan profetiaan. Kun Israelin 70 vuotta kestävä vankeus Babyloniassa oli päättymässä, Jumala ilmoitti Danielille, että hän oli antanut juutalaisille ja Jerusalemin kaupungille 70 vuosiviikkoa kestävän armonajan. Raamatun profetioissa yksi profeetallinen päivä vastaa yhtä kirjaimellista vuotta (4. Moos. 14:34; Hes. 4:6). Tämän vuosi-päivä -periaatteen mukaisesti nämä Danielin kirjassa mainitut 70 vuosiviikkoa vastaavat 490 kirjaimellista vuotta. Profeetallinen luku 70 vuosiviikkoa kirjaimellisiksi vuosiksi muutettuna vaatii pienen laskutoimituksen. Tämä luku pitää muuttaa ensiksi profeetallisiksi päiviksi. Se tapahtuu siten, että luku 70 kerrotaan seitsemällä, 70 x 7 = 490 profeetallista päivää. Kun yksi päivä vastaa yhtä vuotta, saadaan luku 490 vuotta. Näen Jeesuksen vastauksessa Pietarin kysymykseen anteeksiantamisesta Jumalan kärsivällisyyden meille antaman armonajan suhteen. Jumala on antanut pitkän armonajan maan asukkaille. Raamatun ilmoituksen mukaan tiedämme, että jossain vaiheessa armonaika kuitenkin päättyy. Jokaisen ihmisen kohdalla se päättyy silloin, kun hän nukkuu kuolon uneen. Syntien tunnustamista, katumusta ja parannusta ei voi tehdä haudassa.

Nuorempana kuulin saarnoja, joissa puhujat vetosivat kuulijoihinsa sanomalla, että kahdesti, jopa kolmesti Jumala kutsuu ihmistä parannukseen. Tämän ajatuksen saarnaajat olivat ilmeisesti saaneet Job. 33:29 VKR: "Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle". Laskeeko Jumala kutsujensa määrän?
Job. 33:29 UKR sanoo asian näin: "Näin Jumala tekee ihmiselle. Kerran toisensa jälkeen Jumala pelastaa hänet kuoleman kidasta." Tässä ei puhuta Jumalan armahduskertojen lukumäärästä, vaan hänen pitkämielisestä ja kärsivällisestä asenteestaan meitä syntisiä ihmisiä kohtaan.

sunnuntai 23. lokakuuta 2011

Yhteiskristillinen rukouskampanja alkaa huomenna 24.10.2011 klo 10.00

Huominen päivä alkaa lipun nostamisella salkoon, koska 24.10. on YK:n päivä. Samalla vietämme kansainvälistä rukouspäivää. Tämä on oikein sopiva ajankohta aloittaa kolme viikkoa kestävä rukouskampanja Pohjois-Suomen, koko Suomen ja koko maailman evankelioimistyön puolesta.
Kuusamon Adventtikirkon alakerrassa oleva rukouskammio on valmiina ottamaan vastaan rukousvartion ensimmäisen päivän esirukoilijat. Lehden toimittajat tulevat kuitenkin ennen vartion alkamista klo 9.00 ottamaan kuvan historiallisesta hetkestä. Vastaavaa ei ole koskaan aikaisemmin toteutettu Kuusamossa. Olemme varanneet rukouspäiväkirjan, johon kaikki rukoilijat voivat kirjoittaa hengellisiä kokemuksia rukouskampanjan ajalta, rukousvastauksia, sydämen ajatuksia ym. palautetta yhteiseksi iloksi ja rohkaisuksi.
Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita kirkkoomme!

Jeesus sanoo:
"Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan." (Matt. 7:7-8.)

lauantai 22. lokakuuta 2011

Vanhurskauttamisessa on kysymys Jeesuksen uskosta ja uskollisuudesta!

Tämän päivän raamatuntutkistelun aihe: "Vanhurskauttaminen yksin uskosta", on mitä tärkein! Tämän aiheen väärin ymmärtäminen ja sekavat käsitykset siitä voivat jättää ihmisen kokonaan uskosta osattomaksi. Pelastuksemme perustuksessa on kokonaan kysymys Kristuksesta. Uskossakin, perustus on Kristus. Jeesuksen usko ja hänen uskollisuutensa Jumalaa kohtaan ja hänen synnittömyytensä on, toivomme. Lain tekoihin luottava ihminen ajattelee, että Jumala lukee hänet vanhurskaaksi hänen käyttäytymisensä perusteella. Pelastuksen toivomme ei milloinkaan lepää meidän varassamme. Jumala ei voi julistaa meitä vanhurskaiksi eli syyttömiksi Jumalan edessä lain tekojen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen uskon ja hänen tekojensa kautta. Vanhurskauttaminen tapahtuu kokonaan Jumalan toimesta, Kristuksen ansioiden perusteella, siihen ei meidän uskomme ja kuuliaisuutemme riitä. Kristuksella on oikeus julistaa syyttömäksi, omien ansioidensa perusteella, sellainen ihminen, joka uskoo Häneen. Usko on luottamista. Abrahamin usko tuli esille hänen vastauksessaan Jumalan lupauksiin. Jumalan lupauksen vastaanottaminen uskon kautta ja Häneen luottaminen antoi Abrahamille elävän toivon. Hän sai konkreettisen kokemuksen ja opetuksen pelastuksen perustuksesta Iisakin "uhraamisen" kautta. Iisakin "uhraaminen" esikuvasi Jumalan antamaa uhria Kristuksessa.

"Raamatun huolellinen tutkiminen paljastaa, että usko on paitsi tietoa Jumalasta myös tuon tiedon hyväksymistä ja siihen mukautumista. Siksi oikea tieto Jumalasta on ehdottoman tärkeää. Vääristyneet käsitykset Jumalasta voivat olla uskon este. Evankeliumin älyllinen hyväksyminen ei kuitenkaan riitä, sillä siinä mielessä "pahat hengetkin uskovat". Aito usko vaikuttaa myös tapaan, jolla ihminen elää. Paavali puhuu uskonkuuliaisuudesta (Room. 1:5). Hän ei tarkoita, että kuuliaisuus on sama kuin usko. Hän tarkoittaa, että usko vaikuttaa ihmisen koko elämään, ei ainoastaan mieleen. Kyse ei ole sitoutumisesta tiettyihin sääntöihin vaan Herraamme ja Vapahtajaamme. Usko on yhtä paljon sitä, mitä teemme ja miten elämme, kuin sitä, mitä uskomme." (RS. 4/11 s. 31.)

keskiviikko 19. lokakuuta 2011

Yhdeksän rukousvuoroa vapaana tällä hetkellä!

Meidän seurakunnan rukousvuorot ovat: maanantai 31.10. klo 10.00 - 6.11. klo 10.00 yhteensä 144 tuntia. Tällä hetkellä listallani on vielä yhdeksän rukousaikaa (9 tuntia) vapaana seuraavasti:
- tiistaina 1.11. yksi aika klo 14-15
- keskiviikkona 2.11. neljä aikaa klo 13-14, 15-16, 16-17, 18-19
- torstaina 3.11. yksi aika klo 15-16
- perjantaina kaksi aikaa klo 13-14, 14-15
- lauantaina 5.11. yksi aika klo 14-15

Ko. rukousvartiot pidetään Kuusamon Adventtikirkon rukouskammiossa Kitkantie 37. Sopisiko sinulle joku em. ajankohdista tulla rukousvartioon, niin että rukousketju säilyisi lujana ja vahvana? Jos tämä viesti on sinua varten, niin otathan minuun yhteyttä mahdollisimman pian! Kiitos!

maanantai 17. lokakuuta 2011

Rukouskammio vihittiin käyttöön tänään 17.10.2011 klo 13.30

Tämä päivä meni rukouskammion parissa. Toini Ervastin ja Kirsti Heikkilän kanssa teimme kirkkomme alakerran huoneessa suursiivouksen. Tästä huoneesta tulee rukouskammio kolmeksi viikoksi. Huoneesta tuli viihtyisä ja kauniin kodikas. "Rukousalttarille" laitoin kauniin ryijyn ja valkoiset rukoustyynyt. Tämä on sama ryijy, jonka päällä minut vihittiin pastoriksi, Kemijärvellä. Sain tämän ryijyn lahjaksi kemijärveläiseltä sisareltamme, Helvi Lassilalta, muistoksi pastoriksi vihkimisestä. Nyt Helvi-sisar on jo nukkunut pois. Siunasin Helvin haudan lepoon 7.1.2011 Kemijärvellä. Blogiltani löydät Helvi-sisaren muistokirjoituksen. Lupasin Helvi-sisarelle, että käyttäisin ryijyä vain kaikkein tärkeimmissä ja arvokkaimmissa juhlissa. Kaikkivaltiaan Jumalan kohtaaminen rukouksessa on arvokkainta, mitä maailmassa voimme kokea. Tämän tähden laitoin ryijyn rukouskammion alttarille. Saman ryijyn päällä olen vihkinyt ainakin kolme avioparia pyhään avioliittoon, kirkossamme. Tampatessani ryijystä pölyt pois, rukoilin, että Herra siunaisi jokaisen rukoilijan, joka tulee polvistumaan tämän ryijyn päälle rukouskampanjan aikana. Pyysin Herraa kuulemaan kaikkien rukoukset ja vastamaan niihin Herran tahtomalla tavalla ja ajalla. Pyysin Herraa antamaan saman suuren siunauksen, jonka minäkin sain vuosia sitten, kun olin tämän ryijyn päällä vastaanottamassa pappisvihkimystä.

Saatuani rukouskammion sisustettua, kirppiksen Maija tuli katsomaan sitä. Hän oli aivan ihastuksissaan näkemästään ja kokemastaan. Maija oli ensimmäinen, joka polvistui minun kanssani rukoukseen tässä paikassa. Tämä rukous oli historiallinen, koska se oli ensimmäinen tässä rukouskammiossa. Tämä hetki oli rukouskammion vihkimistilaisuus. Rukouskammio vihittiin tänään klo 13.30 paikaksi, jossa Herra ilmestyy, ottaa vastaan rukouksemme ja kiitoksemme ja vuodattaa siunauksia ylenpalttisesti. Saakoon tämä paikka olla kuin taivaan portti. Tämä ajatus tulee Jaakobin kokemuksesta, kun hän pakomatkallaan nukkui kivi päänalusena ja näki unessa tikapuut, joita pitkin enkelit kulkivat ylös ja alas tuoden viestejä taivaasta ja vieden niitä maasta ylös Jumalan luo. Jaakob antoi paikalle nimeksi Betel, Jumalan asuinsija, koska hän kohtasi tässä paikassa armahtavan Jumalan ja sai taivaallisen lohdutuksen Jumalan läsnäolon kirkkaudessa. Hän sai myös liittolupauksen vahvistuksen. Saman lupauksen, jonka hänen isänsä Iisak ja isoisänsä Abraham olivat saaneet. Saakoon jokainen rukouskammioon tuleva kohdata Herran kirkkauden ja kokea samaa omalla kohdallaan, mitä Jaakob koki elämänsä yössä.

Sain rukoilla erityisesti Maijan puolesta ja hänen läheistensä puolesta. Vähän myöhemmin samana päivänä, kun käväisin kukkakaupassa, Katariina tuli minua vastaan, ja hänkin halusi tulla katsomaan rukouskammiota. Rukoilin myös hänen kanssaan ja kerroin ryijyyn liittyvän kertomuksen. Katariina tuli suuresti siunatuksi ja hän halusi ottaa viisi omaa rukoustuntia rukouslistalta. Hän haluaa tulla rukouskammioon kohtaamaan Jumalaa ja vuodattamaan sydämensä esirukousaiheet Herralle. Katariina iloitsi suuresti tästä hetkestä. Hän pyysi minua kirjoittamaan kokemuksesta blogilleni. Tämä kirjoitus on syntynyt Katariinan rohkaisevien sanojen innoittamana. Minulle tuli tänään mieleen, että jos sinä haluaisit saada henkilökohtaisen rukouksen ja ehkä öljyllä voitelun sairauksiesi parantumisen puolesta, niin voisit tulla rukouskampanjan aikana siunattavaksi. Voit myös tilata yksityisajan sielunhoitoon. Sinulla on mahdollisuus pyytää sielunhoitokeskusteluhetkeä Adventtiseurakunnasta, ev.lut. srk:sta, ortodoksikirkosta tai helluntaiseurakunnasta. Voit ottaa minuun yhteyttä ja kertoa kenen kanssa haluaisit rukoilla ja keskustella sinulle tärkeistä asioista luottamuksellisesti. Voit ottaa yhteyttä etukäteen tai tulla rukouskammioon 24.10.-11.11.2011 klo 10-20 välisenä aikana, jolloin siellä on esirukoilija.

Torstaina 20.10.2011 klo 15.15 laitetaan Adventtikirkolle esirukouspyyntölaatikko, jonne voi tuoda esirukouspyynnöt. Esirukoilijat rukoilevat niiden puolesta kolme viikkoa ja ne tuodaan myös 12.11.2011 rukouspäivän tilaisuuteen, jossa ne kannetaan Jumalan kasvojen eteen. Sinulla on varmaan paljon pyyntöjä ja kiitosaiheita Herralle. Kirjoita ne paperille nimettömänä tai nimellä varustettuna. Herra tietää ja kuulee hänelle esitetyt pyynnöt ja kiitokset!

"Mutta kun ne, jotka Herraa pelkäävät, puhuvat kaikesta tästä. Herra kuulee, mitä he sanovat. Kaikki kirjoitetaan muistiin hänen edessään. Se koituu iloksi niille, jotka kunnioittavat häntä ja pelkäävät hänen nimeään. - Sinä päivänä, jonka minä määrään, he jälleen ovat minun oma kansani, sanoo Herra Sebaot. - Ja minä ole hyvä heitä kohtaan, niin kuin isä on hyvä pojalleen, joka tottelee häntä." (Mal. 3:16-17.)

sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Nyt on tullut aika kiinnittää huomiomme lamppuun ja öljyastiaan!

"Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkkiarvaamatta - varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!" (Mark. 13:33-37.)

Sana ja rukous kuuluvat valvomisen perusasioihin. Nyt sinulla on suuri etuoikeus osallistua kolme viikkoa kestävään rukouskampanjaan, joka alkaa kansainvälisenä rukouspäivänä, YK:n päivänä, 24.10.2011 klo 10.00 Kuusamon Adventtikirkon rukouskammiossa Kitkantie 37. Rukouskammiossa rukoillaan erityisesti lauantaina 12.11.2011 klo 10-20.30 pidettävän Pohjois-Suomen yhteiskristillisen rukouspäivän puolesta. Tämän päivän tärkeät tilaisuudet ovat avoimet kaikille ja ne pidetään Kuusamon seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 1. Sinulla on nyt mahdollisuus rukoilla kaikkien kristittyjen kanssa yhdessä yhteisten asioiden puolesta. Kuusamon ja kuusamolaisten pelastuksen puolesta rukoileminen innoittaa ainakin minua valtavasti! Uskon, että sinäkin koet samoin! Rukouskammiossa valmistaudumme ottamaan vastaan Herran lähettämän siunaussateen sydämiimme. Rukouslistat ovat valmiina odottamassa esirukoilijoiden nimiä. Kampanjaan tarvitaan paljon väkeä, että rukousketjusta tulee luja ja vahva, ja että yön hiljaisina hetkinäkin on joku valvomassa ja rukoilemassa.

Aamu 10:stä ilta 20:een rukoillaan Kuusamon Adventtikirkon rukouskammiossa ja muuna aikana rukoillaan kotona. Milloin ja missä sinä Herran urhoollinen sotilas haluaisit olla rukousvartiossa? Kerro siitä minulle (040-8474 582) ja ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopiva rukousvartiovuoro!

Kun Jeesus rukoili ja valvoi Getsemanessa kaikkien meidän puolestamme, hän pyysi opetuslapsia rukoilemaan ja valvomaan hänen kanssaan. Kaikille heille tuli kuitenkin uni, eivätkä he jaksaneet valvoa ja rukoilla (Mark. 14:32-42). Jeesuksen sanojen mukaan sama toistuu myös lopun aikana.

"Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!' Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat'. Mutta viisaat vastasivat: 'Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.' Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi: 'Totisesti, minä en tunne teitä'. "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä." (Matt. 25: 1-13.)

Toivottavasti me kaikki olemme viisaiden neitsyiden kaltaisia, joilla lamput palavat ja astioissa öljy riittää! Nyt on tullut aika kiinnittää huomiomme lamppuun ja öljyastiaan!

lauantai 15. lokakuuta 2011

Jumala on rakastava ja palveleva johtaja!

Olen miettinyt kahta tilannetta Jeesuksen elämässä, jossa rakkauden Jumalan luonne tulee koskettavalla tavalla kirkastetuksi. Toinen tilanne koskee Jeesuksen maanpäällistä jo tapahtunutta tapahtumaa ja toinen tulevaisuudessa taivaassa tapahtuvaa asiaa. Herran pyhä ehtoollinen yhdistää nämä tapahtumat, toisiinsa.

Jeesus ei esiintynyt viimeisellä ehtoollisella herrana, joka odotti opetuslasten palveluja, vaan hän toimi itse palvelijana. "Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla." (Joh. 13:4.)

Tämä kokemus osoittaa meille rakastavan ja palvelevan Jumalan luonteen hämmästyttävällä tavalla. Maan päälle tultuaan Jeesus oli riisunut kuninkaallisen viittansa ja ottanut päälleen palvelijan puvun, Jumala on rakastava ja palveleva johtaja.

Viimeisellä ehtoollisella Jeesus kertoi opetuslapsilleen, mitä hän tulee tekemään heidän kanssaan taivaassa.

"Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa." (Matt. 26:29.)

Jeesus viittaa tässä taivaassa vietettävään Karitsan hääateriaan. "Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle" (Ilm. 19:9.) Minulla on sellainen ajatus mielessäni, että kun kaikki on valmiina, pöydät katettu ja pöytävieraat ovat asettuneet paikoilleen, niin tapahtuu jotakin hyvin ihmeellistä. Jeesus nousee valtaistuimeltaan, riisuu jälleen kuninkaallisen viittansa ja palvelee kaikkia luotujaan. "Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä." (Luuk. 12:37.) Jeesus oli kaikkien palvelija maan päällä ja hän on sitä myös taivaassa. Jeesuksen palvelutyö osoittaa koko maailmankaikkeudelle, että Jumala on rakastava ja palveleva johtaja.

perjantai 14. lokakuuta 2011

Evankeliumi tuo todellisen ykseyden taivaassa ja maan päällä!

"Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli." (Fil. 2:1,2.)

Epäsopu ja erimielisyydet ihmisten kesken voivat johtua monista eri syistä. Oman edun tavoittelu, hyväksikäyttö, itsekkyys, väärinkäsitykset, perinnäistavat ja kulttuuriin liittyvät asiat tuovat usein vaikeita ristiriitoja ja konflikteja ihmisten välille ja niitä on vaikea selvittää. Vallan väärinkäyttö on vienyt historian aikana miljoonat ihmiset ennenaikaisesti, väkivallan uhreina, hautaan. Joukkohaudat kertovat siitä raakuudesta, mitä synti on saanut ihmiset tekemään toinen toisilleen. Kun Paavali sai tietää perustamissaan seurakunnissa esiintyneistä riidoista ja epäsovusta, hän ei lakaissut ongelmia maton alle, vaan selvitti ne perusteellisesti. Hän ei pelännyt nostaa "kissaa" pöydälle. Antiokiassa alkuseurakunnan johtajat Pietari ja Paavali joutuivat "napit" vastakkain Pietarin tekopyhän käyttäytymisen johdosta. Syvään juurtuneet perinteet ja kulttuuriin liittyvät tavat ja tottumukset ovat vahvoja siteitä, joita on vaikea muuttaa. Muistamme, kuinka Pietari tarvitsi voimakkaan kokemuksen Jumalan antaman näyn kautta, ennen kuin hän uskalsi lähteä tapaamaan Kesareassa asuvaa, Jumalan puhuttelussa olevaa, roomalaista sadanpäämiestä, Corneliusta. Ennakkoluulojen siteet eivät katkea helposti. Antiokian ja Kesarean kokemukset olivat hyvin tärkeitä. Jumalan kaitselmus johti asiat näin, jotta evankeliumin kirkkaus loistaisi meille kaikille, ajan loppuun saakka.

"Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille." (Ilm. 14:6.)

Emme voi lisätä evankeliumiin omiamme emmekä ottaa siitä mitään pois. Tehtävämme on julistaa se puhtaana ja pelastavana kaikille ihmisille, kaikkina aikoina. Evankeliumi tuo todellisen ykseyden taivaassa ja maan päällä!

Rukouskampanja 24.10-11.11.2011 joka päivä klo 10-20

Nyt on tullut aika liittyä yhteiseen rukousrintamaan rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta. Kuusamon kristityt päättivät eilen 13.10.2011 aloittaa yhteisen rukouskampanjan erityisesti Koillis-Suomen yhteiskristillisen rukouspäivän puolesta, joka pidetään la 12.11.2011 Kuusamon seurakuntakeskuksessa. Eo. kirjoituksesta näet tuon tärkeän päivän ohjelman, johon kaikki ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan. Tapahtumaan osallistuu Kuusamon lisäksi kymmenen muuta Pohjois-Suomen kuntaa/kaupunkia. Tapahtumasta tiedotetaan mediassa eri kanavien kautta.

Rukouskampanja alkaa 24.10.2011 klo 10.00. Tämä päivä on YK:n päivä ja myös kansainvälinen rukouspäivä. Rukouspäivän valmistelutyöryhmä valitsi eilisessä kokouksessaan rukousvartiopaikaksi Kuusamon adventtiseurakunnan tilat Kitkantie 37. Rukouskampanja kestää kolme viikkoa. Kokoonnumme rukousvartioon joka päivä klo 10.00-20.00 Kuusamon Adventtikirkolla, muuna aikana voi rukoilla kotona. Sinulla on mahdollisuus osallistua tähän kampanjaan 24.10.-11.11.2011 välisenä aikana. Ko. aika on jaettu tunnin rukousvartiovuoroihin. Jos haluat olla mukana rukoilemassa, niin ota minuun yhteyttä ja kerro mikä aika sinulle sopisi? Voit soittaa minulle 040 8474 582 tai tulla käymään Kuusamon Adventtikirkolla sopimuksen mukaan. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen paavo.hautala@pp1.inet.fi Tässä asiassa voit ottaa yhteyttä myös ev.lut.-, ortodoksi- tai helluntaiseurakuntaan. Heidän kanssaan on sovittu kullekin seurakunnalle varatuista rukouspäivistä. Minulla on rukousvuorolista, johon kokoan kaikkien rukousvartiossa olevien nimet. Jos sinusta tuntuu vaikealta rukoilla yksin, niin voit pyytää itsellesi rukoustoverin ja rukoilla hänen kanssaan yhdessä. Rukouskampanja päättyy 11.11.2011 klo 18.00 Kuusamon Adventtikirkolla alkavaan yhteiseen tilaisuuteen, jossa on mahdollisuus kertoa kampanjan aikana saaduista hengellisistä kokemuksista ja rukousvastauksista. Sinulla on myös mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä rukouspaikalla olevaan esirukouspyyntölaatikkoon. Niiden puolesta rukoillaan kampanjan aikana.

torstai 13. lokakuuta 2011

Koillis-Suomen yhteiskristillinen rukouspäivä la 12.11.2011

Koillis-Suomen yhteiskristillinen rukouspäivä la 12.11.2011 Kuusamon seurakuntakeskuksessa
Ohjelma:
10.00 - 10.30 Tulokahvit
10.30 - 11.00 Tervetulotoivotus, pastori Heli Kautonen
11.00 - 13.00 Häpeään sidottu ja kunniaan vapautettu, Helinä Sundelin ja Heikki Hilvo, rukouspalvelu
13.00 - 14.00 Lounas
14.00 - 15.30 Ilo Jumalan läsnäolossa, Helinä Sundelin ja Heikki Hilvo
15.30 - 16.15 Päiväkahvit
16.15 - 17.45 Lippujuhla, esirukousta Koillis-Suomen kuntien puolesta, Anne Kananen, Anna-Maija Partanen ja Jorma Lappalainen sekä kuntien lipunkantajat
17.45 - 18.15 Iltapala
18.15 - 20.30 Rukous, mahdollisuus muutokseen, Ylistys Tammy Yong, puhe Jorma Lappalainen, rukouspalvelu

Tapahtumassa on myytävänä rukousaiheista kirjallisuutta. Lounas 6 €, iltapalalla kahvia, teetä, voileipiä ja pullaa. Ilmoitathan erityisruokavaliosta Marjatta Ketolalle puh. 040-838 1562! Tiedustelut Anna-Maija Partanen puh. 040 735 0474

Kuusamon adventtiseurakunta on rukoilemassa yhdessä toisten kristittyjen kanssa koillismaalaisten puolesta! Tule sinäkin mukaan! Rukouksen etuoikeus on tarkoitettu kaikille ihmisille!

keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Herra ja hänen voideltunsa

Kapina on epäonnistunut aseellinen nousu esivaltaa vastaan. Kapinan tavoitteena on yleensä hallituksen kaataminen.

Psalmi 2 alkaa kysymyksillä: "Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan?

Lusifer aloitti kapinan taivaassa hänen puolelleen asettuneiden enkelien kanssa. Hän ei ole lopettanut kapinointiaan vieläkään. Hän on saanut lisätukea ihmisiltä, jotka hän on houkutellut puolelleen Jumalan hallitusta vastustamaan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen johtama hallitus on ollut hyökkäyksen kohteena pitkään, mutta kapina on epäonnistunut. Risti on ikuinen merkki siitä, ettei Jumalan hallitus ole kaatunut, eikä kaadu milloinkaan. Kukaan ei voi keksiä sellaisia juonia, joilla Jumalan voisi syrjäyttää tai syöstä vallasta. Jumalan hallituksen vastustajat näkevät Jumalan lain orjuuttavana ja vapautta rajoittavana ikeenä, jonka he haluaisivat katkaista. Laittomuus toimii näin. Riippumattomuuden henki etsii oman tiensä ja syrjäyttää Jumalan tahdon tien. Jumala syntyi ihmiseksi ihmisten keskelle. Jeesuksen persoonassa näemme Jumalan sydämen, joka on täynnä rakkautta. Rakkauden täyttämä sydän ei rajoita ihmisten eikä enkelien todellista vapautta, eikä riistä luotujensa onnea.

Psalmi 2 on profeetallinen eli messias-psalmi, kuten monet muutkin psalmit. Sanat: "voideltuaan (2x), kuninkaani, poikani, poikaa; viittaavat Jeesukseen. Psalmista kehottaa osoittamaan pojalle kunnioitusta ja hyvin läheistä kiintymystä. Suuteleminen on rakkaudellisen kiintymyksen näkyvä merkki. "Tervehtikää poikaa hänen voideltuaan, suudelkaa häntä" (Ps. 212.) Tämä sana ei anna meille kuitenkaan lupaa suudella Kristusta esittäviä kuvia tai patsaita. Kun ihminen antautuu Jeesukselle rakkaudessa, niin hän saa iloisen ja palvelualttiin sydämen, joka kohottaa Jumalalle riemuhuudon.

maanantai 10. lokakuuta 2011

Psalmin 1 kaksi tietä

Olen kirjoitellut blogillani ajatuksia psalmeista. Psalmeista 1-21 en ole vielä kirjoittanut mitään, mutta psalmit 22-150 ovat olleet tutkimusteni kohteina. Ajattelin kirjoittaa jokaisesta psalmista joitakin ajatuksia. Nyt on vuorossa psalmi, 1.

Psalmissa 1 kuvataan kahden tien kulkijoita, vanhurskaiden ja jumalattomien. Vanhempi käännös käyttää sanaa: "Autuas", niistä ihmisistä, jotka vaeltavat Jumalan yhteydessä. Uudempi käännös puhuu hyvästä osasta: "Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin."

Vanhurskaiden ja jumalattomien välillä on psalmin 1 mukaan suuri ero. Vanhurskaita kuvataan hedelmiä tuottavina puina ja jumalattomia, akanoina. Puilla ja akanoilla on suuri ero. Akanat ovat kevyitä ja arvottomia ja ne heitetään pois tai ne lentävät tuulen mukana teille tietymättömille.

Raamattu kuvaa jumalattomien tulevaa kohtaloa profeetta Malakian kirjassa:
"- Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin - sanoo Herra Sebaot - eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta." (Mal. 3:19.)

Hedelmää tuottavan puun arvo on aivan toisenlainen. Puut tarvitsevat kuitenkin ravintoa, vettä, valoa ja hoitoa, että ne tuottavat hedelmää. Juuret ovat puille elinehto. Juuret pitävät puun lujasti maaperässään, josta ne saavat juurien kautta ravintoa ja vettä. Vanhurskaat tarvitsevat Jumalan sanan maaperän pysyäkseen vihantana ja tuoreena. Hengellinen elämä riutuu, kuihtuu ja lakastuu kuin syksyinen puu, jos hengelliset juuremme eivät ole porautuneet lujasti Kristukseen ja hänen sanaansa. Herran lailla kuvataan koko Raamattua. Vanhurskas ymmärtää Raamatun arvon. Hän rakastaa sitä ja haluaa tutkia sitä päivin ja öin, eli lakkaamatta. Sanassa on aidon ilon ja rauhan siemenet ja ne itävät ja kasvavat Herran antaman siunaussateen vaikutuksesta. Vanhurskas ymmärtää, että menestys ei ole mahdollista ilman Jumalan siunausta ja armoa. Jumalattomia ajaa pahan tuuli pahaan, mutta vanhurskaita johdattaa ja ohjaa Pyhän Hengen tuuli hyvään. Tänään meitä muistutetaan kahdesta tiestä. Kumpaa tietä me kuljemme? Päivittäiset valinnat ja ratkaisut Herran puolelle ovat tärkeitä. "Herra ohjaa omiensa tietä mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon." Ps. 1:6 UKR.) "Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu." Ps. 1:6 VKR.) Herran omien tie johtaa taivaaseen ja uuteen maahan, joka on paljon parempi vaihtoehto kuin tuho ja hukkuminen.

"Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. Sinä päivänä, jonka minä määrään, te poljette jumalattomat maahan, tallaatte heidät tomuksi, sanoo Herra Sebaot." (Mal. 3:20,21.)

sunnuntai 9. lokakuuta 2011

Paraseurakunta vai varaseurakunta

Oletko koskaan kuullut paraseurakunnasta?
Paraseurakunta ajatus tuli mieleeni kädettömästä seurakunnasta ja paralympialaisista (sanassa ei ole o-kirjainta, vaikka alussa luulin). Asia kiinnosti minua niin paljon, että etsin tietoa netistä. Löysin seuraavaa:

paraseurakunta (kr. para-, rinnalla, sivulla, vierellä) seurakuntamuodostus, joka ei ole paikallisseurakunta, vaan syntynyt työn, opiskelun, vapaa-ajan ym. yhteydessä, esim. työpaikka-, koulu-, ylioppilas-lomanviettopaikkaseurakunta.

Mietin, että onko "nettiseurakunta" paraseurakunta?

lauantai 8. lokakuuta 2011

Vedessäkin voi juosta

Terho ja Sini saivat yövieraan Sauvosta ja Mikael oli Kuukkelintien mummilassa yökylässä. Hän sanoi perjantaina, kun hain hänet päivähoidosta, haluavansa olla meillä kymmenen yötä, mutta tänä iltana hän kuitenkin halusi lähteä jo kotiin äidin ja isän luokse, Hepokaarteelle, joten öitä kertyi tällä kerralla vain yksi. Oma koti on lapsen paras paikka. Meillä oli tosi hauskaa yhdessä. Kävimme aamupäivällä kirkossa. Minulla oli lastenluokan pitäminen. Aiheena oli: Jeesus myrskyssä.
Iltapäivällä tein Annen ja Mikaelin kanssa retken uimahalliin. Vesi on lapsille mukava elementti ja myös aikuisille. Kokeilin ensimmäistä kertaa juoksuvyötä ja totesin, että vesijuoksu olikin ihan mukava kokemus.

Paavalin taistelu lakihenkisyyttä vastaan!

Evankeliumin julistajan pitää olla kaikkia ihmisiä kohtaan puolueeton. Hänen ei saa etsiä ihmisten suosiota, eikä omaa kunniaa ja etuaan, vaan julistaa Herran sana sellaisena kuin se on tullut Jumalalta ja kirjoitettu Raamattuun Pyhän Hengen johtamana. Apostoli Paavalin kirjoitukset ovat pyhiä kirjoituksia, jotka ovat Jumalan puhetta meille. Paavalin omana aikana jotkut seurakuntaan kuuluvat epäilivät Paavalin kutsumusta. Erityisesti Galatiassa "väärät opettajat yrittivät mitätöidä Paavalin työn väittämällä, ettei hän ollut saanut virkaansa ja evankeliumiaan Jumalalta." (RS. 4/11 s. 19.) Koska Paavali ei ollut yksi kahdestatoista Jeesusta seuranneesta opetuslapsesta, niin jotkut eivät pitäneet häntä oikeana apostolina, eivätkä sen tähden arvostaneet häntä Herran sanansaattajana. Kaikki eivät myöskään hyväksyneet sitä, että Paavali liitti seurakuntaan pakanoita uskon perusteella, eikä vaatinut heiltä ympärileikkausta eikä muita juutalaisia tapoja, joiden aika oli päättynyt ristillä. Galattalaiskirje on vastaus tällaisiin syytöksiin. Paavali joutui käymään kovaa taistelua, erityisesti Galatian seurakunnissa kasvavaa lakihenkisyyttä vastaan, joka kasvaessaan olisi aikaa myöten tuhonnut koko kristinuskon.

"Aikoinaan jotkut kristityt uskoivat, että Paavalin kirjeiden rakenne oli ainutlaatuinen, Pyhän Hengen suunnittelema, jotta se voisi sisältää Jumalan innoitetun sanan. Käsitys muuttui, kun kaksi oxfordilaista tutkijaa löysi Egyptistä noin viisisataatuhatta muinaista papyrustekstiä. Löytöjen joukossa oli muutamia vanhimpia Uuden testamentin kopioita, laskuja, veroilmoituksia, kuitteja ja henkilökohtaisia kirjeitä. Useimpien yllätykseksi Paavalin kirjeiden perusrakenne oli tyypillinen kaikille tuon ajan kirjeenkirjoittajille. Kaavamaiseen rakenteeseen kuului (1) alkutervehdys, jossa mainitaan lähettäjä ja vastaanottaja, (2) kiitosrukous, (3) runko-osa, jossa kerrotaan varsinainen asia ja (4) loppusanat. Lyhyesti sanottuna Paavali viesti aikalaisilleen tutulla tavalla ja tyylillä." (RS. 4/11 s. 14.)

Kun katsotaan Galattalaiskirjeen rakennetta, niin huomataan, että alkutervehdys on lyhyt eikä kirjeen vastaanottajille heru kiitoksia. Kirjeen lähettäjän esittelyyn ja hänen kutsumukseensa Paavali käyttää paljon sanoja, vakuuttaakseen kirjeen vastaanottajat siitä, että kirjeen sanoma tulee Jumalalta, eikä ihmisiltä eli hänen omalta sydämeltään.

perjantai 7. lokakuuta 2011

Oikea päämäärä!

"Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta." (1. Tim. 1:5 VKR.)
"Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen." (1. Piet. 1:8,9.)

Käskyn päämäärä on rakkaus ja uskon päämäärä on sielujen pelastus. Kasvun päämäärä on hedelmä ja sato. Mikä on kastekäskyn päämäärä? Tätä asiaa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Jos sitä katsotaan seurakunnan näkökulmasta, niin mieleeni tulevat Jumalan temppelin elävät kivet. Jumalan temppeli on elävä, jos se on liikkeellä oleva temppeli. Kuollut ei liiku mihinkään, vaan se pysyy paikoillaan. Kuolleessa temppelissä veri ei kierrä.

"Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä." (Kol. 3:1,2.)

Kaste on alku Kristukselle eletylle elämälle. Jumala ei ole tarkoittanut temppeliinsä "paperijäseniä", vaan eläviä jäseniä, jotka elävät hänelle ja hänen seurakunnalleen. Kristityillä on palvelutehtävä Jumalan temppelissä ja temppelin ulkopuolella, maailmassa. Kristityn toimenkuva kirkastuu Häntä ajattelemalla. Palvelutehtävämme paikka on suunniteltu taivaassa. Kyvyt, lahjat ja voima palvelemiseen saadaan Jumalan armon virrassa. Kun meidät kastetaan tähän virtaan ja sitten antaudumme armon virran vietäväksi, niin Jumala vie alkamansa työn päätökseen ja oikeaan päämäärään.

torstai 6. lokakuuta 2011

Sympatia-keräyksellä Kiinalaisessa Ravintolassa

Olin eilen Sympatia-keräyksellä Kiinalaisessa Ravintolassa. Astuessani sisään tuttuun paikkaan, huomasin heti, että vastassani olivat vieraat ihmiset. Ravintolan omistaja oli vaihtunut. Esitettyäni asiani kassalla, sain tietää, että johtaja ei ollut paikalla. Rouva otti yhteyttä johtajaan puhelimella ja pian uusi omistaja tulikin paikalle ja ojensi minulle kätensä tervehdykseen. Hän ei ollut kuullut Sympatia-keräyksestä mitään aikaisemmin. Kielimuurin tähden hän ei ymmärtänyt mistä oli kyse. Esitteen kuvatkaan eivät antaneet hänelle riittävästi tietoa asiastani. Istuimme pöydässä ja yritin kaikin keinoin selvittää hänelle asiani, mutta en tullut ymmärretyksi. Sitten ystävällinen ravintolan johtaja haki Kiina-Suomi -sanakirjan ja etsi sanan Sympatia. Onneksi sana löytyi hänen kirjastaan. Saatuaan tietää, mitä Sympatia-sana tarkoitti kiinan kielellä, hänen kasvoilleen tuli iloinen ja hyväntahtoinen ilme. Sitten hän haki sanan: keräys. Tämäkin sana löytyi hänen sanakirjastaan eikä sekään sana muuttanut hänen ilmettään synkäksi eikä vakavaksi, vaan hän nousi pöydästä, meni kassalle, toi minulle lahjansa ja antoi näin Sympatia-keräykseen mukavan summan. Hän ymmärsi nyt, että olen hyvällä asialla ja hän halusi ilo mielin tukea vähempiosaisten auttamista. Kiitos Kiinalaiselle Ravintolalle lahjastanne ja piristävästä, kokemuksesta! Siunausta ja menestystä, yrityksellenne!

keskiviikko 5. lokakuuta 2011

Kirppis etsii vapaaehtoistyöntekijää tai työharjoittelijaa!

Maanantaina 3.10.2011 jouduimme sulkemaan kirppiksen, koska meillä ei ole nyt ketään työntekijää. Olisitko sinä vapaalla ja pystyisit tulemaan, joksikin ajaksi, kirppiksen pitäjäksi?

Tärkeä tiedote kaikille terveydestään kiinnostuneille!

Huom. Lue 3.10.2011 päivätyn kirjoituksen: "Vieraita Kuopiosta", kommentista, tärkeä terveysasiaa koskeva suunnitelma. Lisätietoja saat minulta. Alustava suunnitelma aikatauluun nähden on seuraava: meno Hopeaniemeen keskiviikkona 11.1.2012, iltakoneella ja paluu Hopeaniemestä sunnuntaina 15.1.2012, iltakoneella. Matka tehdään lentäen Helsinkiin ja sieltä ryhmä noudetaan Hopeaniemeen.
Annan mielelläni lisätietoja tulevasta tapahtumasta! Puh. 040-8474 582.

maanantai 3. lokakuuta 2011

Kahdeksan salaisuutta elämästäni

Aila haastoi minut kirjoittamaan elämäni kahdeksasta salaisuudesta, joista en ole blogillani vielä kertonut. Tämä on aika vaikea haaste. Yritän kuitenkin vastata haasteeseen jollakin tavalla, kokoamalla tälle kohtaa blogiani nuo kahdeksan, suurelle yleisölle tuntematonta, asiaa/kokemusta, elämästäni.

1. Taisin olla 15-vuotias, kun istuin äitini pyörän jopparilla, matkalla Pomarkun kirkolle, lääkäriin. Suuni oli vääntynyt kieroon kasvohalvauksen johdosta ja toinen silmäni ei mennyt kunnolla kiinni. Jouduin Porin diakonissalaitokselle pariksi viikoksi, hoitoon. Minulle tehtiin useamman kerran poskiontelo punkteeraus ja syötettiin pillereitä, jotka kuumensivat kasvojani erittäin paljon. Sairastuminen tapahtui loppukesästä ja pääsin pois sairaalasta, kun koulut olivat jo alkaneet, joten myöhästyin jonkin verran kouluvuoden alusta. Muistan, kun en pystynyt viheltämään halvauksen tähden. Toivottavasti tällainen kokemus ei toistu!

2. Olen saanut tikasta päähäni. Sain sen opetuksen, ettei pidä mennä liian aikaisin laskemaan toisen heittämää tulosta.

3. Olen nähnyt eräässä kodissa sellaista, mitä oikeasti ei tuona hetkenä ollut olemassa. Näin TV-tason alapuolella videolaitteen, johtoineen, vaikka niiden omistaja oli myynyt videot pois jo kaksi kuukautta ennen tätä tapahtumaa. Videolaitteiden näkemisellä oli tuolla hetkellä tärkeä merkitys. Se johdatti meidät vakavaan keskusteluun huonojen ohjelmien katselemisen turmelevasta vaikutuksesta ihmisen sisäiseen elämään. Jumala puhutteli tämän kokemuksen kautta erittäin paljon. - Ihminen muuttuu katselemalla!

4. Vuonna 1977 asuimme Annen kanssa Heinolassa. Toukokuussa lähdimme vihille Kajaaniin, junalla. Lahden rautatieasemalle tultuamme, lähdin ostamaan matkaevääksemme banaaneja. Jouduin menemään aika kauaksi rautatieasemalta, ennen kuin löysin "banaanikaupan". Aika kului yllättävän nopeasti ja minulle tuli hoppu, etten myöhästyisi junasta. Anne oli jo siirtynyt asemalta junaan ja ihmetteli, että minne hänen sulhasensa oli juuttunut. Onneksi hän oli kertonut junan konduktöörille, että yksi matkustaja vielä puuttui, muuten juna olisi jo jättänyt asemalaiturin ja minut, banaanipusseineen, pulaan. Juna teki lähtöään, liikkuikin jo hitaasti, ja minä juoksin asemalaiturilla, niin kovaa vauhtia kuin pääsin, banaanipussi kädessäni heiluen. Tilanne oli erittäin koominen. Se oli kuin pätkä elokuvasta: "Pulmat".
Tämä oli sellainen "pulmia" edeltänyt "hää-spurtti" -kohtaus, josta on riittänyt huvia pitkäksi aikaa. - Minulle tuli kiire naimisiin!

5. Kaikkiin urheilulajeihin liittyy monia vaaroja. Muistan erään tilanteen kansakoulun alaluokan ajoilta, kun löin vahingossa pesäpallomailalla kovan iskun suoraan syöttäjän käteen. Voi, sitä huutoa ja parkua, mikä siitä seurasi! Vieläkin tuntuu pahalta, aina kun tätä kokemusta ajattelen. Olisi mielenkiintoista tietää, että muistaakohan koulukaverini kyseisen tapauksen? Toivottavasti ei kuitenkaan millään pahalla! En muista, osasinko pyytää silloin lapsena edes anteeksi aiheuttamaani kipua ja tuskaa? Ellen, niin pyydän anteeksi nyt! Olen todella pahoillani sattuneesta vahingosta!

6. - Laitetaan seipäiltä vielä nämä heinät, niin saadaan pelto tyhjäksi kerralla, ajatteli Viljo, ja ojensi viimeisiä kahisevia heinähangollisia kuorman polkijalle, joka tällä kerralla olin minä. Tavallisesti heinäkuorma sidottiin köydellä. Toisinaan tyhjät heinäseipäät työnnettiin kuorman päältä heinien sisään pitämään kuormaa paremmin kasassa. Tuulisella ilmalla seipäistä oli varmaan apua, etteivät heinät lennelleet pitkin tien sivuja. En muista, oliko köyttä tarpeeksi tätä ylisuurta kuormaa varten ja laitettiinko seipäitä kuorman tueksi vähän vai paljon? Kovan urakan jälkeen oli mukava istahtaa tai käydä makaamaan kuorman päälle. Suurensuuren heinälastin tähden Viljon traktori kulki tavallista hitaampaa vauhtia. Tasaisella pelto-osuudella matkanteko sujui ihan hyvin. Sitten, pellolta metsätielle noustessa, kuorma alkoi uhkaavasti kallistua. Tunsin oloni hetken hyvin turvattomaksi, kun lähdin luisumaan korkealta kuorman päältä heinien mukana maata kohden. Onneksi en jäänyt heinävyöryn alle ja onneksi heinäseiväs ei seivästänyt minua hengiltä. Muistan hätääntyneen Viljon tulevan kiireesti katsomaan, miten selvisin vaarallisesta ja pahasta tilanteesta. Selvisin säikähdyksellä! Oikeastaan heinäkuorman päältä putoaminen olikin aika hauska kokemus. Se muistutti liukumäkikokemusta. Ajattelen näin jälkikäteen, että kyllä siinä tilanteessa oli enkelit mukana varjelemassa. Kiitos siitä, Jumalalle!

7. Minulla oli pienestä koulupojasta asti tapana rukoilla iltarukous peiton alla salaa muilta ihmisiltä. Muistan, että rukoukseeni sisältyi aina kaksi minulle tärkeää asiaa, jotka puhuin Jumalalle:
1. Auta, ettei kukaan kiusaisi minua!
2. Auta, etten jäisi koskaan luokalle!
Kiitos Herralle, Hän kuuli rukoukseni! Minusta ei tullut koulukiusattua, enkä ole jäänyt koskaan luokalle. Koulukiusatulla tarkoitan jatkuvaa kiusatuksi tulemista. Pientä kiusaamista joutuvat varmasti kaikki kokemaan, mutta se ei jätä, ainakaan suuria, traumoja.

8. Isäni vei minut erään kerran vaatekauppaan ja sanoi, että voisin ostaa itselleni uudet housut. Olin silloin, ehkä vähän alle, 20-vuotias. Olimme, muistini mukaan, Porissa. Tämä kokemus on ollut minulle ilmeisesti tärkeä, koska se on jäänyt mieleeni. Sovitin erilaisia housuja ja päädyin lopulta suoriin housuihin. Housujen väri sai isäni ilmeen hämmästyneen näköiseksi. Hän kysyi, että onko nuo sopivan väriset housut minun mielestäni? Annoin myöntävän vastauksen. Housujen erikoista väriä ei sen jälkeen enää kommentoitu. Isä maksoi ostoksen ja minä olin tyytyväinen ja iloinen lahjasta, jonka yllättäen sain. Nyt en kyllä laittaisi tuon värisiä housuja jalkaani. Housut olivat nimittäin kirkkaan siniset. Sininen väri on kyllä lempivärini, mutta suorien housujen värinä aika outo, vai mitä mieltä sinä olet?
Pidin näitä housuja monta vuotta "ykkösinä". Ostin myöhemmin ruskean vakosamettisen pikkutakin ja vihreäkuvioisen solmion ja tässä asussa osallistuin Wienissä pidettyyn Adventtikirkon pääkonferenssin yleiskokoukseen vuonna 1975. Eipä isäni osannut arvata, että kuinka tärkeään tilaisuuteen hän minut vaatetti. Isän lahjapuvussa me astumme kerran, vielä suurempaan juhlaan, taivaassa.

Haaste!
Nyt olen vastannut Ailan haasteeseen, ainakin jollakin tavalla. Aila kirjoitti blogillaan, että haastetut voisivat sitten vuorostaan haastaa muita kirjoittamaan samalla tavalla omilla blogeillaan. Muutan haastetta vähän toisenlaiseksi. Haastan sisarukseni ja muut sukulaiseni kirjoittamaan tämän kirjoituksen kommentteihin, joko omista kokemuksistaan tai lapsuuskotiimme liittyvistä asioita tai vaikkapa minusta, kun olin pieni poika tai jo nuoreksi varttunut. Koulukaverieni kirjoitukset olisivat myös iloisia yllätyksiä!

Vieraita Kuopiosta

Tänään klo 18.30 saamme kirkkoomme kaksi vierasta. Kirkkomme terveysjaoston johtaja Taneli Pirskanen ja Hannu Hätinen tulevat Kuusamoon, Kuopiosta. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita, Kuusamon adventtiseurakunnan järjestämään tilaisuuteen, tänään klo 18.30, Kitkantie 37.

sunnuntai 2. lokakuuta 2011

Ympärileikkaus lihassa vai Hengessä?

Abrahamin perheessä suoritettiin ensimmäisen kerran ympärileikkaus miespuolisille henkilöille. Tämä tehtiin Jumalan käskystä ja se oli merkkinä Jumalan ja Abrahamin ja hänen jälkeläistensä välisestä liittosuhteesta. Ympärileikkaamattomat piti poistaa kansasta, koska he olivat rikkoneet liiton. Abraham ei kuitenkaan saanut vanhurskautta ympärileikkauksen kautta, vaan hänet luettiin vanhurskaaksi uskon kautta. Ympärileikkaus oli merkkinä tästä kokemuksesta.

"Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympärileikkaamattomana uskoi. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympärileikkaamattomia. Samoin hän on ympärileikattujen isä, jos nämä myös seuraavat sitä uskon tietä, jota isämme Abraham kulki ollessaan vielä ympärileikkaamaton." (Room. 4:11,12.)

Huomaamme, kuinka tärkeä usko on. Usko on välttämätön vanhurskauden saamiseksi. Ilman uskoa kukaan ei voi olla otollinen, Jumalalle. Sydämen ympärileikkaus kuvaa sitä hengellistä ympärileikkausta, jonka Jumala suorittaa niiden sydämissä, jotka uskovat Jeesukseen. Kun Jeesus nautti viimeistä ehtoollista opetuslastensa kanssa, hän sanoi. "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi." (Matt. 26:28.) Uuden liiton merkkinä on Jeesuksen veri, jonka kautta sydämen ympärileikkaus on mahdollista. Kristuksen kuolema vahvisti uuden liiton. Tähän liittoon astutaan hengellisen ympärileikkauksen kautta. Jeesuksen sovituskuoleman ansioiden vastaanottaminen uskon kautta omalle kohdalleen on uuden liittosuhteen solmimishetki. Jumalan kansaan ei synnytä lihan mukaan, vaan Hengen mukaan. Hengellinen syntyminen ja hengellinen elämä ei ole mahdollista ilman ristiä. Ristiltä tulee pelastus! Meidän pitäisi aina tarkastella elämää ristiltä käsin. Ristiltä tulevassa valossa näemme Jumalan ja myös itsemme oikeassa valossa! Syntien anteeksisaaminen ja sovitus ei ole mahdollista ilman Jeesuksen ristiä. Ilmestyskirjan viidennessä luvussa kerrotaan Karitsasta ja sinetöidystä kirjakääröstä. Tämän Johanneksen saaman näyn kautta ymmärrämme, että koko maailman ja jokaisen yksityisen ihmisen iankaikkinen elämä ja kohtalo, on Juudan heimon leijonan, Daavidin juuriverson saaman voiton takana. Teurastettu Karitsa on Jeesus Kristus, jonka ristinkuolema ja ylösnousemus, ei jätä ketään minkäänlaisten "lukkojen" taakse, jos uskomme Häneen ja otamme vastaan Hänen voittonsa, lahjana.

"Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäärö. Se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin ja sinetöity seitsemällä sinetillä. Ja minä näin mahtavan enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä: "Kuka on arvollinen avaamaan kirjan ja murtamaan sen sinetit?" Mutta ei ollut ketään, ei taivaassa, ei maan päällä eikä maan alla, joka olisi kyennyt avaamaan kirjan tai edes katsomaan siihen. Minä itkin katkerasti, kun ei löytynyt ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan tai katsomaan siihen. Mutta yksi vanhemmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä." (Ilm. 5:1-5.)

"Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko". (Gal. 5:6.) "Oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki". (Room. 2:29.)

Mikä on merkki hengellisestä ympärileikkauksesta? Se on kaste! Hengellistä ympärileikkausta ei voi kukaan ihminen suorittaa itse eikä ihminen toiselle ihmiselle. Mitä ihminen voi tehdä? Hän voi vastustaa Hengen työtä tai nöyrtyä ja antautua Hengen työlle. Hengestä ja vedestä syntyneet ovat Jumalan lapsia, joiden sydämet Herra on saanut ympärileikata. Kasteessa ihminen riisutaan ja puetaan!

Hovioikeudenneuvos Ritva Husa täyttää 70 v 5.10.2011

Suomen Kuvalehdessä nro 39 (30.9.2011) s. 71 on kerrottu tunnettujen suomalaisten vaikuttajien syntymäpäivät. Kahdenkymmenen henkilön joukossa on vain neljä naista. Oikeassa yläkulmassa hymyilee nuorekas ystävämme hovioikeudenneuvos Ritva Husa Rovaniemeltä. Ritva Husa täyttää 70 v keskiviikkona 5.10.2011. Kuvatekstissä on ilmoitettu, että Ritva Husa viettää syntymäpäiviään lähipiirissä perjantaina 7.10.
Ritva Husan syntymäpäivä 5.10.1941 oli sunnuntai.

Lämpimät Onnittelumme ja siunauksen toivotukset, Kuusamosta!

"Elon päivistä kiittää saamme, kaikesta hyvästä riemuitkaamme." (Eino Leino.)

Husan perhe antoi minulle 50-vuotissyntymäpäiväksi rohkaisevan tekstin, Ps. 89:16-19. Haluamme rohkaista tällä samalla hyvällä tekstillä Ritvaa hänen 70-vuotispäivänään!

"Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra! Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa. Alati sinä olet ilomme lähde, sinä olet uskollinen, sinä annat meille menestyksen. Sinä olet meidän voimamme ja ylpeytemme, sinun hyvyytesi rohkaisee meitä. Herra on meidän kilpemme, Israelin Pyhä meidän kuninkaamme!" (Ps. 89:16-19.)

lauantai 1. lokakuuta 2011

Tarvitsemme Pyhän Hengen viisautta Raamattua tutkiessamme

Kun luemme Raamattua, niin meidän on hyvä rukoilla Jumalaa, että hän antaisi meille Pyhän Hengen kautta viisautta ja ymmärrystä, että osaisimme erottaa mitkä asiat ovat:
1. Pelastuskysymyksiä
2. Kulttuuriin liittyviä asioita
3. Mielipideasioita
4. Suorasanaista ilmoitusta, kirjaimellisesti otettava sanoma
5. Vertauskuvallista puhetta, vertaukset
6. Toteutunut profetia
7. Parhaillaan toteutuva profetia
8. Tulevaisuudessa toteutuva profetia
9. Ehdollinen profetia
10. Ehdoton profetia
11. Määrättyyn aikaan asti lukittu profetia
12. Avoin profetia
13. Tätä maailmaa koskeva sanoma
14. Taivasta tai uutta maata tarkoittavat ja siellä toteutuvat sanomat
15. Yksityisille ihmisille, ihmisryhmille, juutalaisille, maallisille kuninkaille, hallitsijoille, valloille, valtarakennelmille, hengellisille johtajille, seurakunnalle eri aikakausina ja pakanoille tarkoitetut sanomat eli kohderyhmät
16. Tekstien asiayhteydet ja taustat, konteksti
17. Sanoman tarkoitus: kirjoitushetkellä, nyt ja tulevaisuudessa
18. Hyviä kysymyksiä ovat: kuka, kenelle, missä, milloin, miten ja miksi?

Kahdenlaiset täysin erilaiset valtuudet samalla miehellä!

Stefanoksen todistus Jeesuksesta ja hänen marttyyrikuolemansa Jeesuksen tähden ei ollut turha, koska se teki, esimerkiksi Saul Tarsolaiseen, lähtemättömän vaikutuksen, joka omalta osaltaan vaikutti siihen, että seurakunnan raatelijasta tuli pakanain apostolina tunnettu Paavali. Stefanos ja Paavali saavat Jeesuksen takaisintulon päivänä ihmetellä valtavaa pelastettujen joukkoa, joka on saanut rohkaisua, Jeesuksen seuraamiseen heidän todistuksensa kautta.

Paavalin liittyminen seurakuntaan aiheutti seurakunnassa suurta hämmennystä, jopa pelkoa. Monet varmaan ajattelivat, että tämä uusi käänne Saulin elämässä kuului hänen seurakunnan hävittämisen strategiaansa. Ananias oli ensimmäinen kristitty, joka uskalsi lähestyä Jeesuksen seuraajaksi kääntynyttä Saulia. Hänkään ei olisi uskaltanut tehdä vierailua Saulin luokse, ellei hän olisi saanut Jumalalta näkyä, jossa häntä kehotettiin ottamaan yhteyttä sokeaan Paavaliin. Jerusalemin seurakunta tunsi epävarmuutta Paavalia kohtaan vielä kolmen vuoden jälkeen hänen kääntymyksestään. Kahdenlaiset valtuudet tekivät Paavalista ainutkertaisen persoonan. Jerusalemissa Saul oli saanut ylipapeilta valtuudet kristillisen uskon hävittämiseen. Jerusalemissa hän sai seurakunnalta valtuudet julistaa evankeliumia, erityisesti pakanoille. Jumalan suunnitelmat ja toimintatavat ovat ihmeelliset.

Uuden neljänneksen aiheet kirkossamme

Lokakuu-Joulukuu 2011 Raamatun Sanoman aihe on: Evankeliumi Galattalaiskirjeessä.
1. 1.10. Paavali, pakanoiden apostoli
2. 8.10. Paavalin arvovalta ja evankeliumi
3. 15.10. Evankeliumin ykseys
4. 22.10. Vanhurskauttaminen yksin uskosta
5. 29.10. Usko Vanhassa testamentissa
6. 5.11. Lupaus on etusijalla
7. 12.11. Tie uskoon
8. 19.11. Orjista perillisiksi
9. 26.11. Paavalin pastoraalinen vetoomus
10. 3.12. Kaksi liittoa
11. 10.12. Vapaus Kristuksessa
12. 17.12. Hengen mukaan eläminen
13. 24.12. Evankeliumi ja seurakunta
14. 31.12. Rististä kerskaaminen

Lähetyskertomukset tulevat Pohjois-Amerikan osaston alueelta. Osastossa on yhteensä yhdeksän aluetta, jonka väkiluku on 343.855.000. Seurakuntia alueella on 5.280 ja jäseniä seurakunnissa on 1.147.833.

Tämän neljänneksen kolmannentoista sapatin lahjalla tuetaan:
1. Seurakunnan perustamista navajoille Pagessa Arizonassa Yhdysvaltojen lounaisosassa.
2. Seurakunnan jäsenten kouluttamista ja osa-aikaisten pastorien ja raamattutyöntekijöiden palkkaamista toimimaan Pohjois-Amerikkaan tulleiden pakolaisten parissa.
3. LASTEN KOHDE: Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluvien opiskelijoiden kouluttamista ja varustamista pitämään lomaraamattukouluja reservaateissa eri puolilla Pohjois-Amerikkaa.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tilaisuuksiimme!

Vuoden 2011 blogitilastoa, uusien maiden mukaantulo

Syyskuun katsojamäärä blogillani oli yhteensä 2149. Eniten katsojia oli 21.9. (243), vähiten katsojia oli 28.9. (42). Päivittäinen katsojamäärä keskimäärin oli, 72.

Tänään 1.10.2011 sain ensimmäisen vieraan Togon tasavallasta eli Togosta. Togo on valtio Länsi-Afrikassa. Sen virallinen kieli on ranska. Togon väkiluku (2011) on 6.771.993. Suomen väkiluku on (2011) 5.385.633.

Lämpimät terveiset Togoon ja tervetuloa vierailulle uudelleen! Toivottavasti terveiseni menevät perille!