maanantai 24. lokakuuta 2011

Jeesuksen henki on anteeksiantamisen henki!

"Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?" "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus. (Matt.18:21-22 UKR.)

Sain tämän tekstin rukouskammion raamatunlausekiekkojen joukosta, kun poimin yhden muistoksi ensimmäisestä rukousvartiopäivästä.

Pietari laski anteeksiantamisen kertoja, mutta Jeesus sanoi hänelle, että anteeksiantamisen tulee olla jatkuvaa. Jeesuksen henki on anteeksiantamisen henki. Hän rukoili viimeisillä voimillaan anteeksiantamusta ristiinnaulitsijoille ja pahantekijöille. Jeesuksen hengen kautta saamme samanlaisen asenteen omaan elämämme, kun pyydämme sitä uskossa. Tarkoituksenamme on opetella ulkoa Jumalan lupauksia rukouskampanjan aikana. Sanoin ulkomuistista em. tekstin Annelle tänä iltana. Hyvä sana siunasi meitä! Anteeksiantamuksen kokemus on parasta mitä elämässä voi kokea!

Millä lupauksella Herra siunasi sinua, tänään?

Jatkan 25.10. em. tekstin tarkastelua edelleen.
VKR mainitsee anteeksiantamisen määrän toisella tavalla. Ei 77 kertaa, vaan 70 x 7. Tästä tulee luku 490. Tällä luvulla on yhteys Jumalan, Danielin kautta, antamaan profetiaan. Kun Israelin 70 vuotta kestävä vankeus Babyloniassa oli päättymässä, Jumala ilmoitti Danielille, että hän oli antanut juutalaisille ja Jerusalemin kaupungille 70 vuosiviikkoa kestävän armonajan. Raamatun profetioissa yksi profeetallinen päivä vastaa yhtä kirjaimellista vuotta (4. Moos. 14:34; Hes. 4:6). Tämän vuosi-päivä -periaatteen mukaisesti nämä Danielin kirjassa mainitut 70 vuosiviikkoa vastaavat 490 kirjaimellista vuotta. Profeetallinen luku 70 vuosiviikkoa kirjaimellisiksi vuosiksi muutettuna vaatii pienen laskutoimituksen. Tämä luku pitää muuttaa ensiksi profeetallisiksi päiviksi. Se tapahtuu siten, että luku 70 kerrotaan seitsemällä, 70 x 7 = 490 profeetallista päivää. Kun yksi päivä vastaa yhtä vuotta, saadaan luku 490 vuotta. Näen Jeesuksen vastauksessa Pietarin kysymykseen anteeksiantamisesta Jumalan kärsivällisyyden meille antaman armonajan suhteen. Jumala on antanut pitkän armonajan maan asukkaille. Raamatun ilmoituksen mukaan tiedämme, että jossain vaiheessa armonaika kuitenkin päättyy. Jokaisen ihmisen kohdalla se päättyy silloin, kun hän nukkuu kuolon uneen. Syntien tunnustamista, katumusta ja parannusta ei voi tehdä haudassa.

Nuorempana kuulin saarnoja, joissa puhujat vetosivat kuulijoihinsa sanomalla, että kahdesti, jopa kolmesti Jumala kutsuu ihmistä parannukseen. Tämän ajatuksen saarnaajat olivat ilmeisesti saaneet Job. 33:29 VKR: "Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle". Laskeeko Jumala kutsujensa määrän?
Job. 33:29 UKR sanoo asian näin: "Näin Jumala tekee ihmiselle. Kerran toisensa jälkeen Jumala pelastaa hänet kuoleman kidasta." Tässä ei puhuta Jumalan armahduskertojen lukumäärästä, vaan hänen pitkämielisestä ja kärsivällisestä asenteestaan meitä syntisiä ihmisiä kohtaan.

Ei kommentteja: