maanantai 31. lokakuuta 2011

Rukouksen etuoikeus 7.

"Ei ole sellaista aikaa eikä paikkaa, joka olisi sopimaton rukoukselle. Mikään ei voi estää meitä kohottamasta sydäntämme Jumalan puoleen vilpittömän rukouksen hengessä. Väkijoukossa kaupungin kaduilla tai liiketapaamisessa voimme rukoilla Jumalaa ja pyytää hänen johdatustaan. Näin teki profeetta Nehemiakin, kun hän pyysi suosionosoitusta kuningas Artakserkseltä. Saamme aina yhteyden Jumalaan, missä sitten olemmekin. Pitäkäämme sydämemme ovi avoinna ja esittäkäämme jatkuvasti kutsu Jeesukselle tulla sinne taivaalliseksi vieraaksi.
Vaikka turmeltuneisuus ympäröisi meitä, meidän ei tarvitse myrkyttyä siitä, vaan elää taivaan puhtaassa ilmapiirissä. Kun kohotamme sydämemme Jumalan puoleen vilpittömästi rukoillen, voimme sulkea kaikki ovet, joista epäpuhtaat mielikuvat ja epäpyhät ajatukset yrittävät tunkeutua. Ne, joiden sydämet ovat avoimia Jumalan avulle ja siunauksille, elävät pyhemmässä ilmapiirissä kuin mikä maan päällä vallitsee, ja he ovat jatkuvassa yhteydessä taivaaseen. Meillä on oltava selkeämpi näkemys Jeesuksesta ja täydempi ymmärrys, iankaikkisesta todellisuudesta. Pyhyyden kauneuden tulisi täyttää Jumalan lasten sydämet. Jotta näin voisi tapahtua, meidän tulisi kääntyä Jumalan puoleen, jotta hän paljastaisi meille taivaallisia salaisuuksia. Sydämemme tulisi kurottautua ulospäin ja ylöspäin, jotta voisimme hengittää taivaan ilmapiiriä. Voimme elää niin lähellä Jumalaa, että jokaisessa odottamattomassa koettelemuksessa ajatuksemme kääntyvät häntä kohti yhtä luonnollisesti kuin kukka kääntyy aurinkoa kohti."

Ei kommentteja: