maanantai 17. huhtikuuta 2023

JUMALAN PELKÄÄMINEN JA TOTTELEMINEN

"Jumalan pelkäämisellä ja hänen käskyjensä pitämisellä on yhteys. Jumalan pelkääminen on kunnioittavaa asennetta, joka johtaa meidät kuuliaisuuteen. Taivaan tärkeä vetoomus armosta pelastetuille on olla kuuliainen Jumalan käskyille (Ef. 2:8-10). Armo ei vapauta meitä noudattamasta Jumalan käskyjä. Evankeliumi vapauttaa meidät lain tuomiolta, ei velvollisuudestamme noudattaa sitä. Sen lisäksi, että armo vapauttaa meidät menneisyytemme syyllisyydestä, se antaa meille voiman elää kuuliaista elämää tässä hetkessä. Paavali sanoo, että Jeesuksen kautta "me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa" (Room. 1:5, VKR). Jotkut ajattelevat, että armosta pelastuminen jotenkin kumoaisi Jumalan lain tai vähentäisi kuuliaisuutemme tarvetta. He uskovat, että kaikki puhe kuuliaisuudesta on lakihenkisyyttä. He sanovat: "Haluamme vain Jeesuksen." Kysymys kuitenkin kuuluu: Minkä Jeesuksen? Heidän itsensä tekemän Jeesuksen vai Raamatun Jeesuksen? Raamatun Kristus ei koskaan johda meitä vähättelemään Raamatun oppeja, jotka paljastavat selvemmin kuka hän on ja millainen suunnitelma hänellä on tätä maailmaa varten. Raamatun Kristus ei koskaan johda pelkistämään hänen opetuksiaan hurskasteleviksi kliseiksi, jotka ovat täysin tarpeettomia. Kristus on kaiken opillisen totuuden ruumiillistuma. Jeesus on lihaksi tullut totuus. Hän on todeksi eletty oppi. Ilmestyskirjan viimeinen vetoomus kutsuu meitä uskon kautta vastaanottamaan kaiken, mitä Jeesus tarjoaa meille. Se kutsuu meitä Jumalan pelkoon, joka ilmaistaan uskomalla hänen lunastavaan voimaansa ja sen kykyyn voimaannuttaa meitäkin elämään kuuliaista elämää." Lue 5. Moos. 6:2, Ps. 119:73,74, VKR, Saarn. 12:13,14, Matt. 10:28, Ef. 2:8-10, Room. 1:5. (RS 2023, s. 130).

"JOS USKOT, SAAT NÄHDÄ JUMALAN KIRKKAUDEN"

”JOS USKOT, SAAT NÄHDÄ JUMALAN KIRKKAUDEN” ”Jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden” (Joh. 11:40). Näin Jeesus sanoi Martalle Lasaruksen, kuolleista herättämisen yhteydessä. Tämä sana olisi voinut rohkaista Jeesuksen kuolemaa surevia opetuslapsia, jos heillä olisi ollut vahvempi usko Jeesukseen ja Kirjoituksiin ja, jos he olisivat tunteneet Jeesuksen syvällisemmin Jumalan Karitsana, joka ottaa pois maailman synnin. Mutta Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen pelokkaat, yksinäiset ja alakuloiset opetuslapset toistivat sanoja: ”Me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin”. (Luuk. 24:21). Suuri suru, valtava pettymys, huoli tulevaisuudesta ja kuolemanpelko veivät opetuslapset lukittujen ovien taakse, yläsaliin. He olivat joutuneet epätoivoiseen tilaan, koska he eivät tunteneet Jeesusta ja hänen tehtäväänsä, vaikka kirjoituksissa oli kaikki etukäteen kerrottu. Myös Jeesus itse oli kirjoituksiin viitaten kertonut, että näin tulee tapahtumaan. Jeesuksen sanat: ”Te olette eksyksissä, koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa”, (Matt. 22:29), sopivat tähän tilanteeseen hyvin. Jeesuksen aikana Israelin kansa ja myös opetuslapset odottivat messiasta, joka voitokkaana kuninkaana vapauttaisi Israelin Rooman vallan alta, maallisesta orjuudesta. He eivät olleet kiinnittäneet huomiota Jumalan kärsivään palvelijaan, joka kuolee koko maailman syntien tähden, lunastaakseen ihmiset synnin vallasta ja sen orjuudesta, kuolemasta. Jeesus nimenomaan sanoi, ettei hänen kuninkuutensa ole tästä maailmasta. Jeesus ei tullut perustamaan 100 eikä 1000 vuoden valtakuntaa. Hänen valtakuntansa on ikuinen ei väliaikainen. Kirjoitusten oikea ymmärtäminen ja tulkinta on Pyhän Hengen työtä, joka johtaa kaikkeen totuuteen niitä, jotka etsivät Herraa ja ovat valmiit noudattamaan hänen tahtoaan. Jos emme pysy sanassa, emme pysy Kristuksessa. Sana on valoa, joka näyttää missä oikea tie kulkee. Epäusko pelkää, mutta usko luottaa ja pysyy rauhallisena. Suru, pettymys ja kyyneleet sokaisivat opetuslapset näkemästä valoa. Usko oli sammumaisillaan. Jeesus tiesi seuraajiensa tilanteen. Hän oli sanonut: ”Te joudutte murehtimaan, mutta teidän murheenne muuttuu iloksi.” (Joh. 16:20). Miten tämä murhe voisi muuttua iloksi? Ensiksi Jeesus lähetti Maria Magdaleenan ja muut naiset ja sitten hengästyneet emmauksen tien kulkijat todistamaan opetuslapsille, jotka olivat murheen murtamia, elävästä ylösnousseesta Jeesuksesta, jonka he olivat nähneet. Tämä sanoma on valtava ilosanoma, josta riippuu koko ihmiskunnan toivo tässä ajassa ja iäisyydessä. ”Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä! (Ps. 118:24). Ylösnousemuksesta todistavien sanoja ei vielä uskottu. Erityisesti naisten puheita pidettiin joutavina ja ne aiheuttivat hämmennystä. ”Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!”. He säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan luullen näkevänsä hengen. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Miksi olette järkyttyneitä, ja miksi teidän sydämeenne nousee epäilyksiä?” (Luuk. 24:36-38). Samassa paikassa, jossa he nyt näkevät ylösnousseen Jeesuksen ja kuulevat hänen rauhan tervehdyksensä, heille palautetaan Jeesuksen rauha, jonka he olivat menettäneet. Tämä toistuu kolme kertaa, myös silloin, kun epäilevä Tuomas on paikalla toteamassa, että Jeesus on ylösnoussut ja tunnustaa hänet Herrakseen ja Jumalakseen. Yläsalissa ennen kärsimyksiään ja kuolemaansa Jeesus oli antanut opetuslapsilleen rauhan testamenttinsa sanoessaan: ”Rauhan minä annan teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö.” (Joh. 14:27). Ja jäähyväispuheensa lopussa Jeesus oli todennut: ”Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman.” (Joh. 16:33). Jeesuksella on valta antaa oma rauhansa meille sen rauhantyön perusteella, jonka hän suoritti ristillä. Jeesuksen veren kautta meidät on sovitettu Jumalan kanssa. Risti kruunasi Jeesuksen Rauhan ruhtinaaksi. Syntien anteeksiantamisen kautta saatu Jeesuksen rauha on lääke, joka parantaa, puhdistaa ja pelastaa meidät. Tätä rauhaa me kaikki tarvitsemme. Korostaen kerrotaan, että Jeesus itse seisoi heidän keskellään. Kysymyksessä ei ollut henki-ilmestys tai näkytila eikä mielikuvitusolento. Uskomisen hitaus tuli esiin siinä, että, vaikka Jerusalemissa olleet ja Emmauksesta tulleet olivat juuri todistaneet yhtäpitävästi Jeesuksen ylösnousemuksesta, he säikähtivät ja pelästyivät eivätkä uskoneet, että Jeesus itse seisoi heidän keskellään. Säikähtyminen oli vähäuskoisuuden seurausta. Jos opetuslapset olisivat uskoneet Jeesuksen etukäteen kertomiin sanoihin kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Sekä kaikkeen siihen, mitä olivat itse kokeneet, nähneet ja kuulleet, he olisivat voineet olla valmiina Jeesuksen ilmestymiseen heidän luokseen, eivätkä pelästyneet sitä. Saamme tästä opetuksen valmistautuessamme Jeesuksen ilmestymiseen lopun aikana. Jeesus sanoo: ”Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä itse tässä olen. Koskettakaa minua ja katsokaa! Ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan.” Näin sanoessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta, kun he ilon tähden eivät vieläkään uskoneet vaan olivat ihmeissään, hän kysyi heiltä: ”Onko teillä täällä mitään syötävää?” He antoivat hänelle palan paistettua kalaa. Ja hän otti sen ja söi heidän nähtensä.” (Luuk. 24:39-43). Jeesus näytti ristiinnaulitsemisen merkit, voiton merkit, joita hän kantaa ikuisesti käsissään, jaloissaan ja kyljessään. Hän näytti kaikki ne haavat, joiden kautta me olemme parannetut. ”He katsoivat häneen, jonka ovat lävistäneet” (Joh. 19:37). Jeesus halusi antaa käsin kosketettavan todistuksen ylösnousemuksestaan, ettei kenenkään mieleen nousisi koskaan ajatusta siitä, että heille ilmestynyt Jeesus olisi ollut valejeesus, vaan sama Jeesus, joka kolme päivää sitten kuoli ristillä ja oli nyt elossa. Kalan syöminen opetuslasten nähden vahvisti opetuslasten uskoa siihen, että Jeesus oli todellinen, vaikka hänellä olikin ylösnousemusruumis. Ensin opetuslapset eivät voineet uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen heidän epäuskonsa ja pelkonsa vuoksi ja nyt he eivät voineet uskoa siihen heidän suuren ilonsa tähden. Tuntui, että tämä on nyt liian hyvää ollakseen totta. Sitten ”Jeesus sanoi heille: ”Tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa”. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja minä lähetän teille sen, minkä minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta.” (Luuk. 24:44-49). Nyt koolla olleiden opetuslasten silmät avautuivat samalla tavalla kuin Kleopaksen ja hänen ystävänsä silmät olivat avautuneet vähän aikaisemmin. He näkivät pääsiäisen tapahtumat ristin, ylösnousemuksen ja sanan valossa ja kirjoituksista tuli vahva perustus uskolle. He kaikki tunsivat nyt Jeesuksen ja ottivat hänet vastaan omana Vapahtajanaan ja Herranaan ja usko Jeesukseen ei perustunut yksistään tähän ilmestykseen, vaan kirjoituksiin, jotka Jeesus oli heille avannut. Kun kirjoitukset avautuvat, niin usko ja Jumalan rakkaus sytyttävät sydämet palaviksi Jeesuksen todistajiksi. Jeesuksen ylösnousemus on varma asia! Kaikki opetuslapset saivat nähdä ylösnousseen Jeesuksen. Paavali todistaa, että Jeesus näyttäytyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle ja myös hänelle itselleen. (1. Kor. 15:6-8). Onko Jeesus ilmestynyt sinulle? Tunnetko hänet henkilökohtaisesti? Oletko löytänyt hänet sanassa? Nyt oltiin siirtymässä uuteen aikakauteen. Jeesuksen henkilökohtainen työ maan päällä oli päättymässä ja Pyhän Hengen aikakausi oli alkamassa. Opetuslapsia alettiin varustaa iankaikkisen evankeliumin julistamiseen kaikkeen maailmaan. Apostoli Johannes kirjoittaa Jeesuksen sanat tässä yhteydessä: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät”. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: ”Ottakaa vastaan Pyhä Henki”. (Joh. 20:21,22). Tässä puhalluksessa oli valoa ja voimaa ja paljon suloista rakkautta, iloa ja rauhaa. Kaikkea sitä, mitä opetuslapset tarvitsivat tuona hetkenä, herätäkseen eloon. Puhaltakoon Jeesus myös meitä kohti, niin että Pyhä Henki herättäisi kaikki meidät hengellisesti eläviksi Jeesuksen seuraajiksi ja hänen todistajikseen. Alussa Luoja puhalsi ihmiseen elämän hengen ja elämä tuli, nyt Lunastaja puhalsi henkensä ja hengellinen elämä tuli. Tämä kokemus auttoi opetuslapsia kestämään vahvoina siihen saakka, kunnes heidät puettiin voimalla korkeudesta 40 päivän jälkeen, helluntaina, josta tuli seurakunnan syntymäpäivä. Opetuslapset pääsivät osallistumaan siitä öljystä, jolla Jeesus voideltiin taivaallisessa pyhäkössä ylimmäiseksi papiksi. Jeesuksen toiminta ylimmäisenä pappina taivaassa on tärkeä osa lunastussuunnitelman päätökseen saattamisessa. VT:n pyhäkköpalvelus oli esikuvallista, joka toteutuu ja kirkastuu todellisena Jeesuksessa Kristuksessa, hänen palvelutyössään, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan maan päällä ja ylimmäispapillisessa palveluksessa taivaan pyhäkössä. Paavali kirjoittaa Hebrealaiskirjeessä näin: ”Sanomamme pääkohta on siis tämä: Meillä on sellainen ylipappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Hän palvelee pyhäkössä, siinä oikeassa ilmestysmajassa, jonka on pystyttänyt Herra eikä ihminen.” (Hebr. 8:1,2). ”Koska meillä siis on suuri ylipappi, läpi taivaiden kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.” (Hebr. 4:14-16). Tänään on oikea aika käydä rohkeasti armon valtaistuimen eteen. Sana vakuuttaa: ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1.Joh. 1:9) Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi seuraajilleen lähetyskäskyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka”. (Matt. 28:19,20). Tämä käsky ja hänen lupauksensa tulla takaisin noutamaan omansa taivaaseen, siihen kotiin, jonka hän on meille valmistanut, rohkaiskoon meitä kaikkia. Jeesus sanoo: ”Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa? Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen”. (Joh. 14:1-3). Tämä on ihana, ja varma lupaus, jonka toteutuminen on lähellä, oven edessä! Silloin on meidän vuoromme herätä kuolleista, jos olemme nukkuneet kuolon uneen uskossa. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa näin: ”Veljet emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ettette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus kuollut ja noussut ylös, niin kuin me uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana: Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.” (1. Tess. 4:13-18). Ylösnousemustoivo on varma. Se on koeteltu sielumme ankkuri, joka estää meitä hukkumasta. Uskokaamme Jeesukseen, eläkäämme hänelle, rakastakaamme ja totelkaamme häntä, niin saamme nähdä Jumalan kirkkauden. Kirkas aamu pian koittaa! Aamen. Rukoilkaamme Herran rukous: ”Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.” Ottakaa vastaan Herran siunaus: ”Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.” Paavo Hautala Kuusamossa 1.4.2023 Radiojumalanpalveluksen saarna su 9.4.2023 Yle 1

keskiviikko 16. marraskuuta 2022

Mooses halusi nähdä Jumalan kasvot ja hänen kirkkautensa

Lue 2. Moos. 33-luku. Siinä on paljon esikuvia, jotka liittyvät Jeesukseen. Kultaisen vasikan palvonnan jälkeen Jumala pyysi Israelin kansaa lähtemään luvattuun maahan. Jumala lupasi lähettää enkelin kulkemaan Mooseksen ja kansan edellä ja karkottamaan kuusi kansaa heidän tieltään. 5. Moos. 7:1 mainitaan samat kansat, mutta mukana on myös girgasilaiset, joita 2. Moos. 33 listasssa ei mainita. Nuo kansat olivat: heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. Nämä kansat hävitettiin, koska näiden kansojen syntimitta oli tullut täyteen. Miten on meidän aikamme kansojen kohtalo? Hävittääkö Herra nekin, kun niiden syntimitta tulee täyteen? Lopulta Jumala hävittää kaikki kansat, kun armon aika päättyy maan kansoilta. Vain Jumalan kansaa ei hävitetä vaan se pelastetaan taivaaseen. Onko sinun nimesi kirjoitettu tuon kansan asukasluetteloon eli teurastetun Karitsan elämänkirjaan? Tämä on tärkeä kysymys? Kun Jumala sanoi Moosekselle, ettei hän itse kulje kansan kanssa, koska se on niskurikansa, Mooses vaatimalla vaati, että Jumala nimenomaan kulkisi itse kansan kanssa. Muuten hän ei lähde liikkeelle ollenkaan vaan pysyy paikallaan. Kansa järkyttyi Jumalan puheesta ja he ymmärsivät kuinka pahan synnin he olivat tehneet tehdessään kultaisen vasikan ja vaihtaneet Jumalan siihen. Jumala pyysi kansaa luopumaan kaikista koruista, ettei niistä enää koskaan tehtäisi toista jumalaa. Kansa halusi tehdä parannuksen luovuttamalla kaikki korut pois. Nyt Jumala harkitsi uudelleen, mitä hän nyt tekisi kansalle. Tämän jälkeen Mooses teki teltan, jota kutsuttiin ilmestysmajaksi eli pyhäköksi ja pystytti sen leirin ulkopuolelle. Oliko niin, että Leirissä tuli myöhemmin olemaan kaksi pyhäkköä, toinen leirin keskellä ja toinen leirin ulkopuolella. Vai purettiinko tämä leirin ulkopuolella oleva Mooseksen tekemä ilmestysmaja pois, kun leirin keskelle tehtiin telttatemppeli, jonka kaikkeinpyhimmässä säilytettiin liiton arkkua, jossa oli 10 käskysanaa. Jos lerissä oli kaksi ilmestysmajaa, niin tässä oli esikuva kahdesta pyhäköstä luvatussa maassa, Jerusalemissa. Jerusalemin temppeli kaupungissa ja Jeesuksen risti portin ulkopuolella, jossa Jumalan kirkkaus ilmestyi Jeesus-pyhäkön sortumisen kautta. Armo ja totuus ovat Jumalan kirkkautta ja tämä loisti valoaan maailman pimeään yöhön ja kirkasti Isän kasvot. Mooses meni leirin ulkopulolelle etsimään Jumalan kasvoja. Päästyään teltalle pilvipatsas laskeutui teltan ovelle. Teltassa oli myös Mooseksen työn jatkaja, Joosua. Jumala puhui Mooseksen kanssa kasvotusten, mutta pilven keskeltä. Jos Mooses olisi nähnyt Jumalan kasvot, hän olisi kuollut. Mooses halusi varmistua siitä, että Jumala itse kulkisi heidän kanssaan. Hän ei luottanut omiin kysyhinsä, että hän osaisi ja pystyisi johdattamaan kansan perille. Jumalan omakohtainen kulkeminen kansan kanssa olisi erityinen merkki muille kansoille Israelin kansan erityisasemasta muihin kansoihin nähden. Mooses pyysi Jumalaa näyttämään oman kunniansa ja kirkkautensa eli hänen kasvonsa. Jos näin olisi tapahtunut, Mooses olisi kuollut, koska Jumalan sanojen mukaan kukaan, joka näkee Jumalan kasvot, ei jää eloon. Jumala lupasi näyttää kaiken ihanuutensa ja kunniansa Moosekselle. Jumala sanoi, että hänen lähellään on kallio. Tämä kallio on Kristus, joka on Jumalan lähellä. Isän kirkkaus nähdään Kristuksen kautta. Jeesuksen sanat Tuomaalle: "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän". Kun astumme kalliolle, Kristus-kalliolle, niin näemme Jumalan kunnian ja kirkkauden. Hänen armosta, totuutensa ja rakkautensa kirkkaus nähdään Jeesuksessa, hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemisensa kautta, Jeesuksen ristin ja Jeesukseen lyötyjen haavojen kautta Isän kirkkaus säteilee halki ikuisuuksien. Niiden kautta meidät parannetaan. Mooses asetettiin kallion koloon, rotkoon tai kallion halkeamaan ja suojeltiin Isän kämmenellä. Isä peitti Jeesuksen mustaan pilveen, kun hän kärsi ja kuoli ristillä. Kristukseen lyötyjen haavojen kautta Mooses ja me kaikki näemme Isän kunnian ja kirkkauden. Isä joutui peittämään kasvonsa Jeesuksen riippuessa ristillä, jotta me näkisimme Isän kirkkauden, kun pääsemme taivaaseen ja saamme katsella häntä kasvoista kasvoihin ilman, että kuolemme. Kristuksen kuolema takaa meille Isän näkemisen. Ei vain selkäpuolta vaan hänen kasvonsa.

maanantai 14. marraskuuta 2022

Facebookista pieniä kirjoituksia tapahtumista

Kielikerho ukrainalaisille alkaa ke 2.11.2022 klo 15-17. Opettajan materiaali on tilattu. 44 oppilasta on nyt ilmoittautunut! Siunasin tänään Kuusamon ETRA ry:llä töissä olleen Kari Johan Huhtalan haudan lepoon. Muistotilaisuus pidettiin kirkossamme. Väkeä oli n. 30 henkeä. Herra siunasi meitä koko päivän. Kiitos kaikille teille, jotka kuljitte Karin rinnalla hänen matkansa viineiseen vaiheeseen saakka. Oli etuoikeus tavata teidät ja tutustua lähemmin. Jäämme Karia kaipaamaan! 😇 Sain tänään kielikoulua varten Prismasta ja Citymarketista koulutarvikkeita lahjoituksena. Vihkoja, kyniä, viivottimia, kopiopaperia, reijittäjän, nitojan, teroittimia, värityskirjoja ja kirjoja lapsille, Pidämme lapsille oman kielikerhon samaan aikaan aikuisten kanssa. Sain kauppojen johtajilta rohkaisevaa palautetta. He sanoivat, että teemme arvokasta työtä ja halusivat hyvin mielellään sponsoroida kielikoulua antamillaan koulutarvikkeilla. Tänään tiistaina 1.11. myös Tokmanni antoi materiaalia. Voi, kiitos miten anteliaita kauppiaat olivat. Kiitos heille. Jumala siunatkoon heidän liiketoimintansa. On ilo mennä heidän kauppaansa asioimaan ja kehua heitä kaikille ihmisille. Kerron kielikoulussa oppilaille, ketkä ovat sponsoroineet kurssia ja millä tavalla. Huomenna se alkaa. Tänään teimme kansiot (40 kpl), johon tuli seuraavat tuotteet: Muovitasku, jonka sisään tulivat, ohjelma, vihko, lyijykynä, kuulakärkikynä, viivotin. Jos olisi ollut vielä uusi pyyhekumi, niin olisi ollut täydellinen paketti. Minulla on kyllä vanhoja pyyhekumeja, mutta en tiedä ovatko ne vielä käyttökelpoisia. Ovat kovia. Sain Kuusamon kaupungilta uudet pyyhekumit kaikille! Kiitos siitä! Kuusamon ETRA ry:llä olisi nyt 6 avointa palkkatukipaikkaa. Jos sinulla on mahdollisuus saada palkkatukea, niin ota nopeasti yhteyttä. Suunnitellaan sinulle vuoden työpaikka. Paholainen yritti tappaa minut tänä aamuna. Kun astuin aamulla ulos ovesta, jalat meni alta ja lensin selälleni ja löin pääni kovalla voimalla jäiseen kivetykseen. Silmälasit lensivät päästä autotallin seinustalle. Päähän tuli iso kuhmu. Laitettiin heti kylmägeelipakkaus päähän. Menin terveyskeskukseen ja olin siellä useita tunteja. En menettänyt tajuntaani. Minua käsiteltiin aivotärähdys potilaana. Laitettiin heti petiin ja kytkettiin happivirtauskoneeseen ja verenpaine koneeseen, joka mittasi verenpaineen tietyin väliajoin. Sitten tuli lääkäri, joka teki monenlaisia kokeita ja tutkimuksia. Minut lähetettiin pään kuvaukseen ja lääkäri teki selkoa kuvien johdosta. Onneksi ei ollut tapahtunut pahempaa. Jumalalle kiitos, hän varjeli minua. Jos olisin lyönyt pääni sellaisella voimalla rautaiseen rappuralliin, joka oli muutaman sentin päässä, niin mitä olisikaan tapahtunut. Kun menin te-keskukseen, minua vastaan tuli mies, joka kertoi, että eräs henkilö oli kaatunut liukkaalla kelillä ja lyönyt päänsä tien viereiseen korokkeeseen ja kuollut siihen paikkaan. Pystyin tänään pitämään Leipäkirkon hartauden ja kuhmukin on jo tullut pienemmäksi. Leipäkirkossa oli tänään 70. Kirkkomme on täynnä ukrainalaisia avunsaajia, jotka saavat kuulla suomea neljänä päivänä viikossa. Kiitos, Liia! Hienoa, kun olet toimittanut ukrainankielistä kirjallisuuttamme kielikurssilaisille. Tulee oikeaan aikaan! Sapattina 12.11.2022 klo 11 olen puhumassa Oulun Adventtikirkossa, Tuulimyllynkatu 18. Tervetuloa!

sunnuntai 23. lokakuuta 2022

Paholaisen ulos heittäminen

Ilm. 12-luvussa kuvataan taivaassa syttynyttä sotaa. Tämä sota oli Kristuksen ja Saatanan välinen sota, valtataistelu herruudesta. Saatana syytti Jumalan hallitusta epäoikeudenmukaiseksi. Hänen mielestään tässä hallituksessa oli vikaa, koska Lusifer eli Saatana ei luotujen edustajana saanut olla mukana maailman ja ihmisen luomisessa. Lusifer syytti Jumalan lakia siitä, että se rajoittaa luotujen vapautta ja onnea. Lusiferin kapina sai kosmiset mittasuhteet ja Saatanasta tuli ihmisen syntiilankeemuksen jälkeen myös meidän ihmisten syyttäjä. "Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä ryhtyivät sotaan lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme ja sen enkelit tekivät vastarintaa mutta eivät kestäneet, eikä niillä ollut enää sijaa taivaassa. Suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, koko maanpiirin eksyttäjä, heitettiin maan päälle, ja sen enkelit heitettiin sen kanssa. Sitten minä kuulin voimakkaan äänen sanovan taivaassa: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä on heitetty ulos, hän joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä." (Ilm. 12:7-10). Saatana on syyttänyt ja syyttää meitä jatkuvasti synneistämme. Hän väittää meitä hänen omikseen, koska olemme siirtyneet yhdessä hänen kanssaan kapinaan Jumalaa vastaan. Jumala ja hänen lakinsa on syytettynä taivaassa ja maan päällä. Jobin aikana Saatanalla oli vapaa pääsy taivaaseen syyttämään Jumalaa ja Jobia heidän virheistään. Ennen rstiinnaulitsemistaan Jeesus sanoi: "... nyt pimeys saa vallan". Saatana, joka on pimeyden ruhtinas sai vallan hetkeksi pilkata Jeesusta ja riistää häneltä hengen. Mutta tehdessään näin hän hävisi koko taistelun. Jeesus sanoi ennen ristiinnaulitsemistaan: "Nyt on tämän maailman tuomion hetki. Nyt tämän maailman ruhtinas heitetään ulos" (Joh. 12:31). Jeesuksen kuolema ristillä on todistus koko maailmankaikkeudelle Jumalan lain vanhurskaudesta ja Jumalan armollisuudesta langenneita kohtaan. Kaikki Saatanan syytökset Jumalaa kohtaan on osoitettu vääriksi. Jumala on Rakkaus. Hän on oikeudenmukainen ja armollinen. Hänen hallituksessaan ei ole mitään vikaa. Vika on Saatanassa ja kaikissa niissä. jotka ovat menneet Saatanan puolelle. Jeesuksen kuolema ristillä oli se hetki, jolloin Saatana hävisi taistelun ja hän sai porttikiellon taivaaseen. Nyt hän on raivoissaan, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa hänen lopulliseen hävittämiseen helvetin tulijärvessä. Hän sotii nyt uskovia vastaan, joilla on mahdollisuus pelastua taivaaseen. Hän tietää, että häneltä on pääsy kielletty taivaaseen ja kaikilta hänen joukoiltaan myös. Kun pelastetut ovat taivaassa ja jumalattomat kuolleina maan päällä, Saatana on joutunut työttömäksi. Hän ei pysty enää ketään syyttämään, muuta kuin itseään, että hän on ollut kaiken aikaa väärässä.

keskiviikko 28. syyskuuta 2022

Leipäkirkko

Tiistaina 27.9.2022 Leipäkirkossa oli 60 ihmistä, puolet heistä olivat ukrainalaisia. Tänään 28.9.2022 eräs ukrainalainen mies tuli kirkkoomme ilmoittautumaan, että hän on seitsemännen päivän adventisti ja halusi tietää, milloin on kokouksia. Tänään hän lauloi kirkossamme omalla äidinkkelellään. Oli siunattu tilaisuus. Pidimme tänään "Se löytyi"-missiotilaisuuden. Nämä tilaisuudet jatkuvat 16.10.2022 saakka. Ma-pe klo 16-17 ja sapattina eli lauantaina klo 11-13. Tervetuloa mukaan!

tiistai 30. elokuuta 2022

Leipäkirkossa oli tänään yli 50 ihmistä hakemassa apua

Tänään oli Leipäkirkossa yli 50 ihmistä, joista ukrainalaisia yli 20. Kaikki meni hyvin. Ensi kerraksi saamme tulkin! Pirkko Aittala Vastaa 1 t Paavo Hautala Pirkko Aittala Kiitos, Pirkko, taputuksista. Marina sai heidät kirkkoon. Vastaa 28 min Tyyne Vanhanen Hyvä että tulkki,muutenhan menee hukkaan saarna. Kuulin että hyvää musiikkia ja kauniita lauluja,kertoi sieltä tulossa mummu.😀❤ Vastaa 1 t Paavo Hautala Tyyne Vanhanen Kiitos, Tyyne! Oli kyllä rohkaiseva kirkko. Elävä musiikki on aina koskettavaa. Kiitos, Tyyne, kun poimit maalta herneet. Niitä ei tarvitse avata, koska Niina laittaa ne salaattipöytään ja ruokailijat avaavat itse. Tuletko huomenna nostamaan sipulit? Tule klo 10, jos pääset. Vastaa 29 minMuokattu Paavo Hautala Kaksi leipäkirkkolaista osaa venäjää. Meillä on tulkit omasta takaa. Jumala on tämän järjestänyt hienosti. Vastaa 26 min Tyyne Vanhanen Tulisin ellei niska olisi nyt vähän uimreissun jälkeen kipeytynyt. Bandolin otin. Olipa se taas räätälöity sopivasti kun tulkit saitte.😀❤ Vastaa 19 min Paavo Hautala Tyyne Vanhanen Herra tekee ihmeitä ilman määrää! Rukoilin kokouksen alussa, että Herra toimisi tulkkina tämän kokouksen ajan. En tiedä mitä tapahtui, mutta kuulijat olivat tyytyväisen näköisiä.