sunnuntai 24. syyskuuta 2017

Babylon ei anna toivoa, vaan Herra!

"Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat." (Ilm. 14:8.)

"Siitä on tullut riivaajien asuinpaikka ja kaikkien saastaisten henkien tyyssija, kaikkien saastaisten lintujen ja kaikkien saastaisten ja vihattavien petojen pesäpaikka." (Ilm. 18:2.)

Babylonin alkujuuret ovat Baabelissa. Baabelin tornin rakentaminen vedenpaisumuksen jälkeen oli vastoin, Jumalan tahtoa. Epäusko sai tornin rakentajat kapinoimaan ja uhmaamaan Jumalaa vastaan.
Tornin yhtenä tavoitteena oli estää hajaantuminen ja yhdistää Jumalaa vastaan kapinoivat ihmiset Jumalasta riippumattomaksi kansaksi.

Tämän päivän Babylonin rakentajat yrittävät luoda sellaista maailmajärjestystä, jossa kaikkia ihmisiä pyritään hallitsemaan uskonnon, politiikan, rahan, ihmisviisauden ja demonisten voimien keinoin. Maailmaa rakastavat kirkot sulautuvat pakanoiden kanssa yhteistyöhön Jumalaa vastaan ja luopuvat Raamatun ilmoituksesta. He luulevat olevansa oikealla asialla ja tekevänsä Jumalalle palveluksen, kun maailmasta tehdään suuren perheen kaltainen yhteisö, jossa kaikki on sallittua.

Babylonin rakentaminen näyttää menestyvän hyvin, mutta sen kukistuminen on jo varma. Babylonin harjoittamalla haureudella tarkoitetaan uskottomuutta Jumalan sanalle. Babyloniaa kannattavien ihmisten käsitykset oikeasta ja väärästä eivät ole sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa.

"Herra tekee tyhjäksi kansojen neuvon, estää kansojen aikeet. --- Herra katsoo taivaasta ja näkee kaikki ihmiset. Valtaistuimellaan hän valvoo kaikkia maan asukkaita, hän joka on luonut heidän kaikkien sydämensä, hän, joka ymmärtää kaikki heidän tekonsa." (Ps. 33:10, 13-15.)

"Sinun armosi, Herra, olkoon meidän yllämme, kun panemme toivomme sinuun." (Ps. 33:22.)

Ei kommentteja: