keskiviikko 28. joulukuuta 2011

Totuutta etsimässä

Nimi: Paavo - 06.10.2008 23:02
Ihmiset, jotka kieltäytyvät uskomasta Raamattuun ja Raamatun Jumalaan vihaavat tuota pyhää kirjaa, koska se vaivaa heidän omaatuntoaan. Ranskan vallankumouksen aikana kävi juuri näin. "nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita" (10). Kaksi profeettaa tarkoittaa tässä yhteydessä Vanhaa Testamenttia ja Uutta Testamenttia eli Raamattua kokonaisuudessaan. Raamatussa vaikuttaa profetian henki, joka "vaivaa", nuhtelee ja puhuttelee maan asukkaita. Syvyydestä nouseva peto, joka on
paholainen, vihaa Raamattua yhtä paljon kuin se vihaa Jeesusta. Kun kahden säkkipukuisen todistajantyö oli päättymässä 1260 vuoden jälkeen "käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät". Suuri kaupunki, jonka kaduilla lojui paljon ruumiita oli Pariisi eikä Jerusalem. Raamatut poltettiin ja niihin uskovat tapettiin. Eikö tunnu pahalta, että Ranskassa vielä iloittiin heidän kohtalostaan ja pidettiin juhlia ja lähetettiin lahjoja toinen toisilleen, kun Jumalasta ja Hänen kahdesta todistajastaan päästiin vihdoikin eroon ja alettiin palvoa järkeä.

"Mutta noiden kolmen ja puolen päivän (3,5 vuotta) kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: "Nouskaa tänne!", ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen".
Ranskan lakia säätävä kokous antoi vuonna 1793 säädökset, jotka poistivat kristillisen uskonnon ja kielsivät Raamatun. Kolme ja puoli vuotta myöhemmin samanlainen kokous teki päätöksen, jolla mainitut säädökset kumottiin ja Raamattu siten otettiin suvaittujen kirjojen joukkoon. Maailma oli tyrmistynyt niistä ennen kuulumattomista rikoksista, jotka seurasivat Pyhien Kirjoitusten hylkäämistä, ja ihmiset käsittivät uskon Jumalaan ja hänen sanaansa välttämättömäksi hyveen ja siveellisyyden perustukseksi. Sen jälkeen kun Ranska kävi sotaa Jumalan kahta todistajaa vastaan, näitä on kunnioitettu enemmän kuin koskaan ennen. Raamattuja alettiin innolla kääntää eri kielille ja raamattuseuroja perustettiin nopeassa tahdissa eri puolille maailmaa. "Todistajat", Raamattu nousi jaloilleen. "Niihin tuli henki, jonka Jumala oli lähettänyt". Tämä oli Raamatun "ylösnousemuksen aikaa" ja vaikutukset ovat nousseet taivaaseen asti.

Nimi: Paavo - 06.10.2008 14:47
Totuutta etsimässä!
Ilmestyskirja ja Danielin kirja ovat apokalyptisia, näkyihin ja ilmestyksiin pohjautuvia kirjoja. Sanomat esitetään vertauskuvin ja symbolein. Monet lukevat ja tutkivat näitä kirjoja usein kirjaimellisesti ja päätyvät lopulta mitä ihmeellisimpiin selityksiin ja tulkintoihin. Profetioiden symbolit ja vertauskuvat avautuvat Raamatun ilmoituksen kautta ja sen kautta kun nuo tapahtumat historiassa tapahtuvat.
Kun katsotaan Ilm. 11-lukua ja sen alkua näemme heti, että kysymys on vertauksuvallisesta kielestä. Johannekselle annetaan mittakeppi ja häntä pyydetään mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari. Pitikö Johanneksen kulkea kirjaimellisesti mittakeppi kädessä ja mitata temppelin mitat? Huomaatteko, että samassa lauseessa mittaaminen vaihtuu laskemiseen "laske ne, jotka siellä rukoilevat". Koko luvun sanoma on vertauskuvallista puhetta, joka avautuu Ilmestyskirjan muiden tekstien ja muiden Raamatun profeetallisten kirjoitusten valossa. Mittaaminen ja laskeminen liittyvät Jumalan temppeliin. Kun Johannes sai tämän tehtävän Jerusalemin temppeli oli roomalaisten toimesta tuhottu maan tasalle. Maallista temppeliä ei ollut olemassakaan. Kysymys oli vertauskuvasta, jota selvitän myöhemmin.

Danielin kirjassa on monia avaimia, jotka avaavat Ilmestyskirjan ja päinvastoin, Ilmestyskirjan avaimet avaavat Danielin kirjan sanoman. Raamattua on tutkittava kokonaisuutena. Tärkeintä on tietenkin löytää Kristus ja pelastus Hänessä.

Ei kommentteja: