keskiviikko 28. joulukuuta 2011

Lasaruksesta

Nimi: Paavo - 17.09.2008 12:42
Jumala on auttanut!
Jeesus oli vetäytyneenä Jordan joen toisella puolella, välttääkseen pidätyksen ennen aikaansa. Häntä syytettiin jumalanpilkasta. Opetuslapset pelkäsivät lähteä Betaniaan, koska he ajattelivat joutuvansa kuoleman vaaraan Jeesuksen kanssa.

Juutalaisilla oli Jeesuksen aikana sellainen uskomus, että ihminen saattoi kolmen päivän sisällä herätä henkiin kuolemansa jälkeen ja palata elämään takaisin. Neljäntenä päivänä kaikki toivo elämään palaamisesta katosi. Oliko tässä syy, miksi Jeesus tuli Lasaruksen haudalle vasta neljän päivän kuluttua? Kukaan ei voinut keksiä heräämiselle luonnollista selitystä. Oli tapahtunut suuri ihme, joka oli esikuva ylösnousemuksesta.
Martta "esteli" kiven vierittämistä, koska ruumis mätäni jo. Juutalaisten kirjoitukset kielsivät haudan avaamisen sen jälkeen, kun kivi oli vieritetty haudan suulle. Kukaan ei saanut myöskään mennä kymmentä metriä lähemmäksi hautaa, ettei saastuisi. Tämän tähden haudat kalkittiin valkoisiksi, että kaikki näkivät missä hauta sijaitsi ja osasi näin varoa ja kiertää haudan tarpeeksi kaukaa.

Lasarus-nimi on muunnos heprean nimestä Eleasar, joka tarkoittaa "Jumala on auttanut". Jumala on auttanut meitä kaikkia ja tulee auttamaan. Kiitos Hänen avustaan!

Kun ajattelen tätä kertomusta, niin voin nähdä jälleen sen, että Jeesuksen elämän ja toiminnan keskipiste on aina kokonaan hänen ulkopuolellaan. Toisten hyväksi. Meillä se on itsessämme. Kenellä enemmän kenellä vähemmän.

Nimi: Paavo - 14.09.2008 21:19
Uskotko tämän?
"Jeesus itki". ---"Katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli." Jeesus ei itkenyt pelkästään myötätunnosta Mariaa ja Marttaa kohtaan. Kristus itki kaikkien surevien puolesta, jotka synnin seurauksena ovat joutuneet ja joutuvat kärsimään tuskaa ja ahdistusta maan päällä. Jeesus näki myös sen kuinka joidenkin itku oli vain teeskentelyä. Pian he suunnittelisivat Hänen ja myös Lasaruksen tappamista. Kun luet luvun loppuun huomaat tämän. "Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. ---Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen."
"Lasarus tule ulos!" Tämä oli voimakas käskyhuuto kuoleman vallan yli. Luomisen yhteydessä Hän sanoi ja tapahtui niin. Jeesus käytti jumalallista luomisvoimaansa ja kaikki saivat vahvan todistuksen, että Jeesus on Jumala. Jumalan kunnia ja Jumalan Pojan kirkkaus tulivat julki. "Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon Herra, Martta vastasi, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan." Mikä on sinun vastauksesi tähän Jeesuksen kysymykseen? Uskon Herra, on minun vastaukseni! Aamen!

Ei kommentteja: