keskiviikko 28. joulukuuta 2011

Kirjoituksiani vuodelta 2008

Nimi: Paavo - 22.11.2008 19:28
Ensimmäinen ja toinen Aadam!
I Adam
- Kohtasi kiusauksen Eedenin puutarhassa, täydellisessä ympäristössä, jota synti ei ollut turmellut
- Aadamilla oli runsaasti hyvää ja maukasta ja terveellistä ruokaa
- Aadam ei paastonnut
- Aadamia kiusattiin syömään Jumalan tahdon vastaisesti ja hän suostui siihen
- Aadamia kiusattiin kyseenalaistamaan Jumalan käsky, ja hän osoitti epäluottamusta Jumalan sanaa kohtaan
- Aadam rikkoi avoimesti Herraa vastaan ja liittyi näin Saatanan kapinaan Jumalan hallintoa vastaan

II Aadam (Jeesus)
- Kohtasi kiusauksen autiomaassa, ympäristössä, joka oli pahuuden voimien vaikutuksen alainen
- Jeesuksella ei ollut yhtään ruokaa
- Jeesus paastosi
- Jeesusta kiusattiin syömään Jumalan tahdon vastaisesti, mutta hän ei suostunut siihen
- Jeesusta kiusattiin epäilemään Jumalan sanan luotettavuutta, mutta hän torjui kiusauksen
- Jeesukselle luvattiin kaikki tämän maailman valtakunnat, jos hän kumartaisi Saatanaa ja liittyisi taisteluun Jumalan valtakuntaa vastaan. Jeesus pysyi kuitenkin uskollisena Isälle

Voittamalla Saatanan kaikissa niissä koetuksissa, joissa Aadam lankesi, Jeesus mitätöi Aadamin epäonnistumisen ja tarjosi oman voittonsa niille, jotka uskovat häneen. Jeesuksen voitto on myös meidän voittomme, kun otamme sen uskossa vastaan. Saatanan syytökset ovat turhia, kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa.

"Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden" (2 Kor. 5:21).

Nimi: Paavo - 22.11.2008 00:02
Jeesuksen ansiosta meillä on mahdollisuus yhteyteen!
Kaikkialla ympärillämme on paljon salaisuuksia, joita emme ymmärrä. Maailmankaikkeudessa, aurinkokunnassamme, maailmassamme, ihmisessä, Raamatussa jne. on paljon salaisuuksia. Suuri salaisuus on myös Jumalan pelastustyö meidän hyväksemme. Jumalan Pojan inkarnaatio on suuri salaisuus. Ilman sitä meillä ei olisi sovintoa. Kristuksen persoonassa ja työssä Jumala palauttaa harmonian maailmankaikkeuteen. Jeesus palauttaa yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. Hän palauttaa yhteyden jokaisen ihmisen oman itsensä kanssa ja toisten ihmisten kanssa. Jeesus on yhteyden luoja. Syntiinlankeemus ja siitä seurannut yhteyden rikkoutuminen oli suuri haaste taivaalle. Kuka korjaisi tilanteen ja toisi yhteyden takaisin? Jumala on tehnyt aloitteen yhteyden luomiselle. Jumala yhdisti itsensä ihmisen kanssa inkarnaatiossa. Inkarnaatiossa jumaluus ja ihmisyys yhdistyivät salaperäisellä tavalla. Jumalasta ja ihmisestä tuli Jeesuksessa yhtä. Yhteys Jumalan ja ihmisen välillä on nyt läheisempi kuin ennen syntiinlankeemusta. Jeesus on uusi alku ihmiskunnalle. Hän on uusi Aadam, josta on saanut alkunsa uusi ihmissuku. Tämä on suuri salaisuus. Jeesus samaistuu ihmiseen. Tämä tulee hyvin esille hänen kasteessaan. Jeesuksen kaste on erittäin merkityksellinen. Se on paljon enemmän kuin esimerkki. Jeesuksen kaste antaa meille mahdollisuuden liittyä häneen oman kasteemme kautta. Kaste on erittäin tärkeä asia yhteyden luomisessa. Jeesus tarjoaa niille ihmisille oman voittonsa, jotka uskovat Häneen.

Nimi: Paavo - 15.11.2008 19:23
Risti on alttari!
"Tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän" (2.Moos. 25:8,9).
Israelin uskonnollinen elämä keskittyi pyhäkköön. Pyhäkkö oli Jumalan maanpäällinen asuinpaikka. Minkään muun kansan "jumalien" temppeleitä ei voinut verrata tähän ainutlaatuiseen pyhäkköön ja erityisesti siihen pyhäkköpalvelukseen mitä tässä pyhäkössä suoritettiin Jumalan käskystä. Tässä ainutlaatuisessa pyhäkössä Jumala käsitteli synnin ongelmaa. Jumala käski israelilaisia rakentamaan alttarin pyhäkön esipihalle. Tälle alttarille tuotiin uhriveri kansan syntien sovittamiseksi. Jo ennen kuin tämä pyhäkkö rakennettiin uhraamista oli suoritettu kivisellä alttarilla. Uhraaminen alkoi Aadamin ja Eevan aikana heti syntiinlankeemuksen jälkeen. Ensimmäinen uhri oli se, josta Jumala teki puvut Aadamille ja Eevalle peittämään heidän alastomuutensa.

Veri on tärkeä elämän ylläpitäjä. Pelastussuunnitelmassa eläimen elämä edusti katuvan syntisen elämää, ja Jumala hyväksyi viattoman eläimen kuoleman syntisen kuoleman sijaan. Alttari oli Jumalan läsnäolon vertauskuva, ja ottamalla vastaan uhrin Jumala otti vastuun ihmisen synnistä. Tässä toimituksessa oli viesti Jumalalta: "Jos olette tehneet syntiä ja haluatte vapautua sen orjuuttavasta voimasta, tuokaa se minulle, minun asuinpaikkaani, niin minä hoidan asian. Tuokaa se minulle!" Israelilaiset poistuivat pyhäköstä Herran siunaamina ja hänen armonsa vanhurskauttamina. Ps. 118:26 on rohkaiseva sana: "Herran huoneesta teidät siunataan".
Kaikki tämä vertauskuvallinen palvelus oli esikuvaa Jeesuksen, meidän todellisen ylipappimme, työstä. Taivaallinen pyhäkkö on Jumalan asuinpaikka maailmankaikkeudessa. Sieltä käsin hän hallitsee koko maailmankaikkeutta. Sieltä meidät siunataan tänä päivänä. Hän on kaikkeuden kuningas, iankaikkinen ylimmäinen pappimme. Jeesuksen risti oli alttari, jolla Jumala uhrasi ainoan Poikansa meidän pelastamiseksemme. Tänään Jumala sanoo meille: "Jos kaipaatte vapautusta synnistä ja anteeksiantoa, tulkaa uhrialttarille, jolla minun Poikani kärsi teidän syntienne rangaistuksen!" Millainen Jumala meillä on? Katsomalla Jeesukseen opimme tuntemaan Jumalan. Risti kertoo meille Jumalan todellisen luonteen ja antaa meille lohtua ja toivoa!

Ei kommentteja: