maanantai 23. marraskuuta 2009

Pitäkää kiinni Jeesuksesta ja hänen sanastaan!

Tämän aamun aamuvartiojae, Ilm. 2:25, rohkaisi minua erittäin paljon. Kirjoitan tähän joitakin ajatuksia tämän sanan pohjalta.

"Pitäkää kiinni siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen."

Aasian seitsemälle seurakunnalle lähetetyt kirjeet ovat Jeesuksen rakkauskirjeitä Jumalan seurakunnalle alkuseurakunnan ajalta lopun aikaan asti.
Efeso, Smyrna, Pergamo, Tyatira, Sardes, Filadelfia ja Laodikea olivat Vähän-Aasian todellisia seurakuntia alkuseurakunnan aikana. Ilmestyskirjassa usein esiintyvä seitsenluku tulee esille myös seurakuntien - ja niille lähetettyjen sanomien lukumäärässä. Luku seitsemän, kuvaa täydellisyyttä ja kokonaisuutta. Se muodostuu luvuista kolme ja neljä. Kolme on jumaluuden pyhä luku ja neljä on maan luku. Luvussa seitsemän taivas ja maa yhdistyvät ja muodostavat täydellisen kokonaisuuden. Raamatussa on paljon Jeesusta kuvaavia esikuvia. Minusta luku seitsemän, kuvaa myös Jeesusta. Jeesus on täydellinen. Hän on täydellinen ihminen (4) ja täydellinen Jumala (3). Jumaluus ja ihmisyys yhtyvät Jeesuksessa täydellisesti.
Luku seitsemän muodostuu myös luvuista yksi ja kuusi. Yksi kuvaa Jumalaa ja kuusi on ihmisen luku. Ihminen luotiin kuudentena päivänä.

Ihmisen luku tulee esille pedon luvussa. Lusifer yritti valloittaa Jumalan valtaistuimen taivaassa. Hän epäonnistui vallankaappausyrityksessään. Nyt paholainen yrittää pimittää ihmisiltä Jumalan pelastussuunnitelman pedon välityksellä. Peto asettaa ihmiskeskeisen jumalanpalveluksen syrjäyttäen näin Jeesuksen hänelle kuuluvalta paikalta. Yksi tämän pedon tunnistamiseen liittyvistä asioista paljastetaan luvulla kuusi.
"Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja se luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi." Huomaatko, millä tavalla petoon liitetään luku kolme?

Nyt takaisin tekstiini.

On muistettava, että koko Raamatun sanoma on aina ajankohtaista kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Seitsemälle seurakunnalle annetut sanomat ovat ensimmäiset sanomat, jotka Johannes saa kirjoitettavaksi Jeesuksen käskyn mukaan.
"Kirjoita siis, mitä näet: se, mikä on nyt, ja se, mikä on myöhemmin tapahtuva. Sinä näit seitsemän tähteä oikeassa kädessäni ja seitsemän kultaista lamppua, ja niiden salaisuus on tämä: seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan enkelit, ja seitsemän lamppua ovat ne seitsemän seurakuntaa". (Ilm. 1:19,20.)
Sanomat lähtivät siitä tilanteesta mikä oli "nyt" eli Johanneksen omasta ajasta ja sitten kirjeiden sanomat paljastavat sen "mikä on myöhemmin tapahtuva." Nämä ajatukset rohkaisevat meitä tutkimaan kirjeiden sanomaa historian valossa.
Kristillisen seurakunnan historiassa voidaan nähdä erilaisia vaiheita. Seitsemälle seurakunnalle lähetettyjen kirjeiden sanomat kuvaavat hyvin kristillisen seurakunnan hengellistä tilaa ja sen toimintaa eri aikakausina.

Tämän aamun sana on Tyatiran seurakunnalle lähetetystä kirjeestä. Kirje on pisin seitsemästä kirjeestä. Historiallisesti tarkasteltuna Tyatira kuvaa kristillisen seurakunnan keskiajan paavinvallan aikaa (n. 538-1517).
Tyatira oli yksi Vähän-Aasian kauppakeskuksista. Kutomot ja purppuravärjäämöt olivat tämän kaupungin erikoisalaa.
Kun Paavali saarnasi evankeliumia Filippissä, hänen kuulijoidensa joukossa oli tyatiralainen purppuranmyyjä Lyydia.
"Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, jumalaapelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin." (Ap.t. 16:14,15.)

Jeesus esittäytyy Tyatiran seurakunnalle Jumalan Poikana, joka tietää kaiken, ja jolle ainoastaan kuuluu kunnia ja palvonta. Kristillisen seurakunnan ei saa koskaan nostaa palvonnan kohteiksi ihmisiä, ihmisten tekemiä järjestelmiä, eikä mitään epäjumalia.
Oliko niin, että Jeesus esittäytyy Tyatiran seurakunnalle Jumalan Poikana, koska tämän kaupungin suojelusjumala oli auringon jumala Apollon. Jumalan Poika on kaikkitietävä eikä Zeuksen poika Apollon, jota Tyatirassa palvottiin epäjumalana.

Tyatira saa Jeesukselta kiitosta rakkaudesta, uskosta, palvelualttiudesta ja kestävyydestä.
"Mutta sitä en sinussa hyväksy, että suvaitset tuota naista, tuota Isebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja johtaa opetuksellaan minun palvelijoitani harhaan, harjoittamaan siveettömyyttä ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa."

Israelin kuninkaan Ahabin puolison Isebelin missiona oli syrjäyttää Jumala ja asettaa epäjumalanpalvelus oikean jumalanpalveluksen tilalle. Jos Elia ei olisi noussut puolustamaan Herraa ja hänen asiaansa, niin luopumus olisi ollut järkyttävä.
Jumala ei hyväksy koskaan synnissä elämistä. Jos seurakunta tekee kompromisseja maailman kanssa, se johtaa Jumalasta luopumiseen ja maallistumiseen. Epäraamatullisten oppien hyväksyminen ja julistaminen Herran alttarilta johtaa kuulijat epäjumalanpalvontaan ja siveettömyyteen. Siveettömyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti hengellistä haureutta, joka on uskottomuutta Herran sanalle.

"Olen antanut hänelle aikaa kääntyä, mutta hän ei halua luopua siveettömästä elämänmenostaan."
Jumala on pitkämielinen ja kärsivällinen. Hän antaa armonaikaa yksityisille seurakunnan jäsenille kuin myös omalle kansalleen ja kaikille ihmisille. Jumala vetoaa ihmisiin voimakkaasti kaikkina eri aikakausina ja kutsuu luopumuksesta parannukseen. Kutsuna Jumala käyttää usein ahdinkoa. Sairaudet, onnettomuudet jne. Tyatiran seurakunnan kohdalla oli myös näin. Parannuskutsun hylkäämisen seurauksena tulevat Jumalan tuomiot. Ne kohtaavat vääjäämättä Jumalasta luopuneita.

"Mutta teille muille tyatiralaisille, jotka ette seuraa tuota oppia ettekä ole vihkiytyneet Saatanan salaisuuksiin, niin kuin sanonta kuuluu, teille minä sanon: Mitään uutta taakkaa en pane teidän kannettavaksenne. Pitäkää kiinni siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen".
Tämä sana oli rohkaiseva valdolaisille, jotka pitivät tiukasti kiinni Raamatusta pimeänä keskiaikana (Tyatiran aika), jolloin Raamattu oli kiellettyjen kirjojen listalla. Valdolaiset joutuivat pakenemaan henkensä edestä syrjäisille vuoristoseuduille, Piomonten alppilaaksoihin.
Meidän tulee myös pitää tiukasti kiinni Raamatusta ja kaikista sen opetuksista, koska Raamatun arvovaltaa poljetaan jatkuvasti maahan. Oikeat opettajat loistavat kuin tähdet, mutta väärät opettajat johtavat, jos mahdollista valitutkin harhaan. Pitäkää kiinni Raamatusta, on ajankohtainen sana meille kaikille!
Meidän tulee pitää kiinni Jeesuksesta ja hänen opetuksistaan. Jeesuksessa ja hänen sanassaan riippuva pelastuu. Jeesus on antanut tästä lupauksen.
"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan" (Ps. 91:14).

Ei kommentteja: