perjantai 6. marraskuuta 2009

Jumala on tuomarini!

Raamatun kääntäminen eri kielille on haastava ja vaikea tehtävä. Kääntäjien kielen tuntemus, heidän omat kokemuksensa ja vakaumuksensa vaikuttavat tekstin lopputulokseen. Heprean kielessä, niin kuin muissakin kielissä, samoilla sanoilla on monia eri merkityksiä. Kääntäjät tarvitsevat paljon viisautta ja Pyhän Hengen ohjausta, että he osaisivat valita parhaan mahdollisen sanan kuvaamaan sitä ajatusta, joka alkutekstistä tulee esille. Sanonnat ja sanaleikit ovat vaikeita käännettäviä. Vaikeiden Raamatun tekstien tulkinnoissa meille tulee usein ongelmia, koska emme tunne heprean kielen rakennetta ja meillä ei ole heprealaista ajatusmaailmaa.

Kun luimme aamurukouspiirissä psalmin 82, niin heti ensimmäinen jae pisti pään pyörälle. Samoin jakeet kuusi ja seitsemän.

"Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä" (Ps. 82:1 VKR.)
"Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa" (Ps. 82:1 UKR.)
"Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa" (Ps. 82:1 norj. käännös.)

"Minä sanon: "Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, niin kuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niin kuin kuka tahansa." (Ps. 82:6,7 VKR.)
"Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!" (Ps. 82:6,7 UKR.)

"Herra sanoi Moosekselle: "Minä asetan sinut jumalaksi faraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi." (2 Moos. 7:1.)

Olen pannut merkille, että Raamatussa esiintyvä sana, "jumala", tai sana, "enkeli", voi tarkoittaa myös ihmistä, joka toimii Jumalan sanansaattajana.

Olisiko niin, että psalmissa 82 mainitut "jumalat", jotka joutuvat tuomiolle, ovat valtaa pitäviä Jumalan kansan johtajia, tuomareita, pappeja ja kuninkaita, jotka joutuvat vastaamaan teoistaan Jumalan edessä.

Norjalainen käännös: "Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa", tuo mieleeni mahtavan Jumalan, joka on kaiken yläpuolella. Hän on aina valmiina puolustamaan orpoja, heikkoja, onnettomia, köyhiä ja kurjia, joita valtaa pitävät usein sortavat. Jumala on Kaikkivaltias. Hän näkee ja tietää kaiken salatuimpaan saakka. Emme voi kätkeä Hänen katseeltaan mitään. Psalmista rukoilee: "Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat." (8.)

Sanoihin, "Kaikki kansat", sisältyvät mielestäni Jumalan seurakunta, joka on Jumalan kansa, ja maalliset valtakunnat. Kukaan ei voi paeta Jumalaa ja Hänen "tuomioistuintaan".

"Tässä on lopputulos kaikesta, mitä on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista." (Saarn. 12:14.)

Jeesus, "jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä", tulee pian takaisin, ja silloin kaikki "maan perustukset järkkyvät." Maan päällä on silloin kaksi joukkoa, Jumalan omat ja paholaisen puolelle asettuneet jumalattomat. Jumalan omat pelastetaan ja kirkastetaan ja heidät viedään taivaaseen. Jeesuksen saapuessa takaisin uskossa kuolleet herätetään. He nousevat haudoistaan ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Jumalan omat ovat eläessään vieneet asiansa Jeesukselle, joka on heidän tuomarinsa ja asianajajansa. Kun asiat on selvitetty maan päällä, niin ne on selvitetty myös taivaassa. Elämme parhaillaan tuomion aikaa. Tuomion aika on tullut! Jeesuksen saapuessa jumalattomat saavat surmansa Kristuksen - ja suuren enkelijoukon kirkkauden vaikutuksesta. Jumalattomien lopullinen oikeudenkäynti tapahtuu Raamatun mukaan tuhatvuotiskauden aikana ja sen loputtua on jumalattomien tuomion julistaminen ja täytäntöön paneminen. Tässä yhteydessä paholainen ja hänen enkelinsä saavat myös rangaistuksensa. Paha hävitetään lopullisesti maailmankaikkeudesta. Sitten luodaan uusi maa, jossa vanhurskaus asuu.

Jumalan omien tuomio on vapauttava, koska Jeesus on kantanut heidän syntien rangaistuksen.

Raamattu esittää tuomion monivaiheisena prosessina, niin kuin se on myös maallisissa oikeusistuimissa. Oikeus saatetaan kunniaan, niin ettei kenellekään jää mitään epäilyksiä Jumalan rakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Ei kommentteja: