tiistai 27. syyskuuta 2011

Uusi elämä ei ole mahdollista ilman kuolemaa!

Kun ihmisen vanha minä on ristiinnaulittu yhdessä Kristuksen kanssa, niin hänen vanha elämänsä on silloin kuollut. Uskoon tullut ihminen haluaa hylätä entisen elämäntyylinsä ja kuolla pois synnistä. Ilman oman minän kuolemaa ja vanhan elämän hautaamista ei tapahdu uudestisyntymistä. Kun kuollut vanha elämä haudataan, niin uusi elämä syntyy. Uusi elämä ei ole mahdollista ilman kuolemaa! Kuolleen vanhan elämän hauta ei ole mullan alla, vaan vedessä. Vanha elämä haudataan hukuttamalla kasteveteen. Kastevedestä tulee näin vesihauta.

Joku voi ajatella, ettei hänestä tule parempaa ihmistä, vaikka hänet kastettaisiin kuinka monta kertaa tahansa. Voimme siis kysyä, että nouseeko kastevedestä parempi tyttö, poika, mies tai nainen, kuin ko. henkilö oli ennen kastetta? Minun mielestäni ei nouse, vaan kastevedestä nousee kokonaan uusi luomus. Jumala ei parantele vanhaa elämäämme, vaan luo kokonaan uuden luomuksen. Kaste on uudelleen alkamisen paikka. Eikö ole ihana asia, että Jumala antaa meille uuden mahdollisuuden, uudelle elämälle, jossa perustuksena on Kristus.

"Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! (". Kor. 5:17.)

Avioliittoon vihkiminen ja kastaminen muuttavat suhteen aivan toiselle tasolle. Ilman kastetta uskova elää "avoliitossa" Jeesuksen kanssa. Avoliitosta puuttuu se siunaus, jonka Jumala on varannut niille, jotka vihkiytyvät toisilleen tai Kristukselle. Jumala on mukana avioliittoa solmittaessa ja kasteessa, jossa uskova vihkiytyy Kristukselle.

Häiden jälkeen koittaa arki. Samoin kasteen jälkeen joudumme monenlaisiin kiusauksiin ja koettelemuksiin, joissa suhteen kestävyyttä "testataan".
Paavali antaa hyviä neuvoja sekä avio- että kasteenliiton solmineille. Lue esim. Ef. 5:21-33 ja 1. Kor. 13:1-13, niin saat paljon hyviä eväitä jumala- ja ihmissuhteiden hoitamiseen.

"Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa." (Room. 6:11 VKR.)

Ei kommentteja: