keskiviikko 21. syyskuuta 2011

Jeesus ei estänyt lapsia tulemasta hänen luokseen!

Ne, jotka syntyvät vain kerran kuolevat kahdesti, mutta ne, jotka syntyvät kahdesti kuolevat vain kerran. Tämä väittämä pitää paikkansa, mutta poikkeuksia on olemassa, tiedätkö millaisia?

Maailmaan syntyminen on Jumalan suuri luomisteko. Kun lasta odottavilta vanhemmilta kysytään ennen lapsen syntymää, että kumpaa he toivovat: tyttöä vai poikaa? He vastaavat yleensä, että tärkeintä ei ole sukupuoli, vaan terveys. Terveen lapsen syntyminen tuo lapsen kotiin ja sukuun paljon iloa, onnea ja siunausta.

Opettiko Jeesus, että vastasyntyneet lapset pitäisi kastaa? "Karl Barth myönsi: Uudessa testamentissa ei ole ainuttakaan kohtaa, missä vastasyntyneen kaste mainittaisiin." (Church Dogmatics, trans. G.W. Bromiley, Edinburgh, T.& T.Clark, 1969, vol.4/4, s. 179.)
G.R. Beasley-Murray tunnusti: "Havaitsen mahdottomaksi tunnistaa vastasyntyneen kasteessa Uuden testamentin seurakunnan kastetta." (Babtism in the New Testament (Grand Rapids, MI., Wm. B. Eerdmans, 1973), s. 392.)

Alkuseurakunta ei kastanut vastasyntyneitä lapsia, vaan uudestisyntyneitä uskovia, jotka olivat kääntyneitä ja halusivat antautua Kristukselle. Kasteelle tulevien piti olla sellaisia, jotka ymmärsivät kasteen merkityksen, uskoivat Jeesukseen ja halusivat seurata Jeesusta sekä liittyä seurakuntaan. Hengellinen ratkaisu ja valinta on aina omakohtainen kokemus, toinen ei voi tehdä sitä minun eikä sinun puolesta. Uskoon tulemisessa on kysymys suhteesta, johon ihminen antautuu Jeesuksen kanssa.

On huomioitava eräs valintaan liittyvä asia. Se ilmenee Jeesuksen seuraavista sanoista:

"Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte." (Joh. 15:16.)

Tekstiyhteys antaa ymmärtää, että tässä valinnassa on kysymys Jumalan valtakunnan työstä. Jeesuksen työkutsusta seuraa liikkeelle lähtö Herran viinitarhaan. Jeesus valitsee meidät työhönsä oman valintansa mukaan tänäkin päivänä.

Lapset ovat Jeesukselle hyvin rakkaita ja Jeesuksella on heille paljon annettavaa. Eläessään maan päällä, Jeesus antoi itse esimerkin siitä, miten meidän tulisi suhtautua lapsiin. Hän otti lapset syliinsä ja siunasi heidät. Tämä ei ollut kastetilaisuus, vaan siunaustilaisuus. Jeesus ei estänyt lapsia tulemasta hänen luokseen saamaan hänen armon valtakuntansa siunauksia. Kaikki tarvitsemme nämä siunaukset, olimmepa minkä ikäisiä hyvänsä.

Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen Jeesuksen seuraajat kastettiin Pyhällä Hengellä. Mekin tarvitsemme vesikasteen lisäksi Pyhän Hengen kasteen. Pyhän Hengen kaste annetaan meille palvelutehtävää varten.

"Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka." (Ap.t. 1:8.)

Ei kommentteja: