torstai 22. syyskuuta 2011

Joukkokaste pilvessä ja meressä ei auttanut pääsemään perille!

"Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi, kohtasihan heidät tuho autiomaassa." (1. Kor. 10:1-5.)

Israelin kansan lähtö Egyptistä ja heidän vaeltamisensa erämaassa on täynnä vertauskuvia ja varoittavia esimerkkejä meille, joiden osana on elää, lopun aikoja.

Noin kaksi miljoonainen kansa sai joukkokasteen. Tämä tapahtui matkalle lähdön alkutaipaleella. Tämä on varmaan suurin vertauskuvallinen kaste, mikä maan päällä on suoritettu Jumalan toimesta. Koko liikkeellä oleva kansa sai vertauskuvallisen kasteen pilvessä ja meressä Mooseksen seuraajiksi. Pilvi oli heidän yläpuolellaan ja suuret vesimassat ympäröivät heidät molemmilla sivuilla. Tästä kastekokemuksesta ei kuitenkaan ollut monillekaan mitään hyötyä, koska useimpia kohtasi matkalla tuho. Vain Joosua ja Kaaleb pääsivät perille luvattuun maahan niistä, jotka lähtivät Egyptistä. Usko vei heidät perille. Epäusko karsi joukon näin pieneksi. Vain yksi miljoonasta selvisi "maaliin" saakka. Joukkokaste pilvessä ja meressä ei auttanut Egyptistä lähtenyttä Israelin kansaa pääsemään perille luvattuun maahan.

Mitä voimme tästä oppia? Minun mielestäni tämä kokemus antaa meille varoituksen, ettemme tuudittautuisi ajattelemaan, että kaste tai mitkään muutkaan uskonnolliset seremoniat automaattisesti takaisi meille pelastuksen ja pääsyn uuteen maahan. Tarvitsemme Jumalan antaman uskon, jonka kautta saamme yhteyden hengelliseen kallioon, josta saamme hengellistä ruokaa ja - juomaa. Kristinusko ei ole ihmiskeskeinen eikä suorituskeskeinen uskonto. Se ei keskity meidän tekoihimme, vaan Kristuksen tekoon meidän hyväksemme ja meissä. Kristinusko on Kristuskeskeinen lahjauskonto, joka on täynnä rakkautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä sekä lepoa Kristuksessa. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä!

Ei kommentteja: