tiistai 20. syyskuuta 2011

Opettakaa heitä!

"--- ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:20.)

Nämä ovat viimeiset sanat Matteuksen kirjoittamassa evankeliumissa. Ne kuuluvat osana Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn.
Mitä Jeesus on sanonut ennen, ja -sanaa?

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." (Matt. 28:19.)

Nyt ymmärrämme Jeesuksen lähetyskäskyn paremmin. Jeesus käski omiaan tekemään kaikkien kansojen ihmisistä opetuslapsia, ei meidän ihmisten opetuslapsia, vaan Jeesuksen opetuslapsia.
Opetuslapsi on sellainen ihminen, joka seuraa opettajaansa. Jeesuksen seuraajien tehtävä on tehdä Jeesuksen seuraajia, niistä ihmisistä, jotka eivät tunne Jeesusta eivätkä seuraa häntä. Ihminen voi tuntea Jeesuksen tiedollisesti, seuraamatta kuitenkaan häntä. Kun ihminen tuntee Jeesuksen kokemusperäisesti, niin hän haluaa seurata Jeesusta. Tiedollisesti Jeesuksen tunteva ihminen ei ole vielä Jeesuksen opetuslapsi.

Miten Jeesuksen opetuslapsia tehdään?

Ymmärrän, että työ on Herran! "- Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot." (Sak. 4:6b.) Jumalan sanassa on uuden elämän siemen. Kun julistamme Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki herättää luetun ja kuullun sanan kautta uskon kuulijan sydämeen. Kun ihminen ottaa vastaan Jumalan sanan uskon kautta, niin hän ottaa vastaan Jeesuksen ja hänestä tulee Jeesuksen seuraaja, kun hän seuraa sanaa.

"Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani." (Joh. 8:31.) Vähän myöhemmin Jeesus sanoo opetuslapsilleen: "Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani." (Joh. 15:8.) Vain Jeesuksessa ja hänen sanassaan pysyminen tekevät opetuslapseuden ja Hengen hedelmän tuottamisen mahdolliseksi!

Jeesuksen lähetyskäskyssä mainitaan, kaste. Kaste-asia on herättänyt paljon keskustelua ja väittelyitä. Milloin ja miten kaste tulisi suorittaa, ovat yleisiä keskustelun aiheita? Monet miettivät myös, miten tärkeä kaste on? Vaatiiko Jumala todella kastetta? Kannattaako kasteen takia asettaa henkeään vaaralle alttiiksi, niin kuin monet ovat tehneet? Pelastuuko ihminen, jos häntä ei ole kastettu tai jos hän on saanut vääränlaisen kasteen?

Kun lähdemme etsimään vastauksia näihin kysymyksiin, niin paras lähtökohta on mielestäni Jeesuksen esimerkki.

Jatkan aiheen käsittelyä, myöhemmin ...

Toivon, että lukisit, lähetyskäskyn lisäksi, Matt. 3:13-17 ja Matt. 21:25 ja miettisit vastauksia em. kysymyksiin.

Ei kommentteja: