tiistai 20. syyskuuta 2011

Pakotettu liitto vai vapaaehtoinen sopimus?

Kaikki mitä Jeesus käski meidän tehdä, ovat pelastuksemme kannalta tärkeitä asioista. Kaste merkitsee uutta suhdetta Kristuksen kanssa. Avioliiton solmimista ja kastetta verrataan toisiinsa. Toisiinsa rakastuneet ihmiset haluavat vapaaehtoisesti sitoutua elämään toistensa kanssa koko elämän ajaksi, sen tähden heidät vihitään Jumalan kasvojen edessä, todistajien läsnä ollessa. Kun Jeesukseen rakastunut ihminen haluaa elää hänen kanssaan, niin hän haluaa liittoon Vapahtajan kanssa. Kasteen yhteydessä puhutaan liitosta. Uskova ihminen ei halua solmia salaliittoa Jeesuksen kanssa, vaan todistajien läsnä ollessa hän vihkiytyy Kristukselle. Pakkoavioliitot eivät ole Jumalan tahto. Rakkaus ja rakastavaisten keskinäinen sopimus, ovat kestävän avioliiton perusasioita. Uskoon ja rakkauteen ei voida ketään pakottaa. Jumala ei pakota meitä elämään hänen kanssaan maan päällä eikä taivaassa. Rakkauteen kuuluu valinnanvapaus. Jokainen suhde, joka ei perustu rakkauteen ja omaan valintaan, on tavalla tai toisella pakotettu suhde, jossa eri osapuolet kokevat orjuutta, alistamista tai pakkovaltaa, kukin omalla tavallaan ja tasollaan.

Jeesuksen ja hänen Isänsä suhde oli täydellinen. Täydellinen rakkaus yhdisti heidät toisiinsa ihmeellisellä tavalla. Jeesuksen synnittömyys teki hänestä erilaisen kuin mitä me olemme. Jeesus oli samanaikaisesti todellinen ihminen ja todellinen Jumala.

"Koska Kristus, vaikka oli synnitön, kastettiin, jotta Jumalan vanhurskas tahto täytettäisiin, meidät, jotka olemme syntisiä, meidätkin tulee kastaa." (TKPR s. 210.)

Oletko pannut merkille, että sekä Jeesuksen toiminnan alkuun että loppuun, liittyy kaste. Toimintansa alussa Jeesus tulee itse vapaaehtoisesti kasteelle ja toimintansa lopussa hän antaa käskyn kastaa hänen opetuslapsiaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Huomaatko, että sana "nimeen" on yksikkömuodossa? Tämä opettaa meille sen, että kolmiyhteinen Jumala on läsnä kasteessamme. Kun luet Raamatusta Jeesuksen kasteesta, niin huomaat, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat läsnä, Vapahtajamme kasteessa, kuten meidänkin kasteessamme.

Jatkan aiheen käsittelyä, myöhemmin ...

Ei kommentteja: