sunnuntai 18. syyskuuta 2011

Näkymätön ajatusmaailma on todellinen!

"Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen." (Fil. 4:8.)

Tänään puhutaan paljon elämänhallinnasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmisen arkirutiinit ovat kunnossa ja elämä sujuu tiettyjen sääntöjen mukaan. Hallitussa elämässä on tärkeää kokonaisvaltainen terveys, hyvä itsetunto jne. Kun ihminen tulee toimeen hyvin itsensä kanssa, eikä hän aiheuta ympäristössään vaikeita ongelmia, häntä pidetään sellaisena ihmisenä, jonka elämänhallinta on kunnossa. Näyttää siltä, että monilta elämänhallinta on kadonnut kokonaan. Voiko ihminen hallita elämäänsä?

Kaarina Honkasalon runossa on ajatus: "Voi ihminen ohjailemassa olla, mutta pelastustyössä hän on täysi nolla."

Vain Jumala pystyy hallitsemaan elämää. Meidän elämämme on kokonaan hänen kädessään. "Hänessä me elämme, liikumme ja olemme". (Ap.t. 17:28.)

On turvallista luovuttaa elämä päivittäin ja hetkittäin Jumalan käsiin. Jumalan johdatus on aina kaikkein parasta meille. Jos otamme elämämme johdon omiin käsiimme, niin huomaamme pian, että elämämme ei ole hallinnassa. Ajatukset, sanat, teot, tavat ja luonne "kulkevat" vääriä ratojaan ilman Jumalaa. Tämän päivän sana haluaa kiinnittää huomiomme ajatuksiin. Näkymätön ajatusmaailma on todellinen maailma, josta syntyy hyvää tai pahaa. Kun mielemme liikkuu tässä maailmassa, niin emme saisi lähteä kulkemaan yksin, ettemme eksyisi ja joutuisi vaaratilanteisiin. Jeesus on lähettänyt meille hyvän oppaan. Hänen kanssaan on turvallista liikkua tässä näkymättömässä, mutta hyvin todellisessa maailmassa. Jeesuksen lähettämä opas on Pyhä Henki. Pyhä Henki haluaa kiinnittää ajatuksemme totuuteen. Jumalan sana on kokonansa totuus. Jumalan sana synnyttää ajatuksia, jotka ovat: hyviä, kunnioitettavia, oikeita, puhtaita, rakastettavia ja kauniita. Ne ansaitsevat kiitoksen! Avataan tänään ajatusmaailmamme ovi Jeesuksen lähettämälle Pyhälle Hengelle, niin tästä päivästä tulee paras päivämme!

Ei kommentteja: