sunnuntai 25. syyskuuta 2011

Kasteen hengellisiä vertauskuvia

Jos ajatellaan Jeesuksen kastetta profeetallisesta näkökulmasta, niin mitä esikuvia voimme siitä löytää ja mihin nuo esikuvat voisivat viitata Jeesuksen elämässä?
Ensiksikin Jeesus tulee kasteelle erämaasta, jossa paholainen on häntä kiusannut ja koetellut hyvin ankarasti. Näen tässä esikuvan Getsemanen taistelusta, jossa Jeesus tulee käymään vielä ankaramman, mutta lyhyemmän viimeisen taistelun, kaikkien meidän puolestamme ennen hänen ristiinnaulitsemistaan. Omassa kasteessaan Jeesus käy vertauskuvallisesti läpi kärsimykset, kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemisen. Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa Paavali kuvaa meidän kastettamme, jossa meidät kastetaan Jeesuksen kohtalonyhteyteen.

"Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän." (Room. 6:3-5.)

Nämä em. esikuvat ovat mukana, kun kaste suoritaan veteen upottamalla ja kastettavalla on Jumalan antama usko sydämessä ja hän suostuu liittoon Jumalan kanssa. Ilman uskoa kaikki hengelliset toimitukset ovat turhia. "Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." (Mark. 16:16.) Jeesus samaistui omassa kasteessaan meidän ihmisten kokemuksiin ja me samaistumme kasteessamme Jeesuksen kokemuksiin. Kuolemme yhdessä Kristuksen kanssa, meidät haudataan yhdessä hänen kanssaan, nousemme uuteen elämään yhdessä Kristuksen kanssa. Emme tee mitään omassa voimassamme emmekä ole kokemuksissamme milloinkaan yksin, hän on aina meidän kanssamme ja kulkee koko ajan vierellämme. Tämä on suuri siunaus ja antaa meille turvan.

Ei kommentteja: