lauantai 10. lokakuuta 2009

Kansan valmistaminen

Israelin kansan vaeltaminen erämaassa oli kansan valmistamista ja kouluttamista tulevaan tehtävään. Jumalan tarkoitus oli tehdä Israelista itselleen pappisvaltakunta ja pyhä kansa sanan laajassa merkityksessä (2 Moos. 19:6.)
Erämaa oli Jumalan yliopisto, jossa koulutus järjestettiin. Oppilaita oli suuri joukko Aabrahamin jälkeläisiä. Mukana oli myös ns. sekakansa, jonka enemmistö oli varmaan egyptiläisiä, jotka olivat lähteneet Egyptistä heprealaisten mukana. Kaikki he olivat asuneet Egyptissä. Sairauksien ja tautien ehkäisemiseksi kansalle kerrottiin hygienian merkitys. Tätä samaa asiaa on tähdennetty meillekin sikainfluenssan leviämisen pelossa. Leiristä lähetettiin pois kaikki spitaalia sairastavat. Verenvuoto tai märkävuoto olivat uhka tautien leviämiselle, sen tähden näistä vaivoista kärsivien piti mennä leirin ulkopuolelle. Mätänevän ruumiin käsittely saastutti ihmisen. Karanteeni koski siis tämän asian kanssa tekemisissä olevia leiriläisiä. Leirin ulkopuolelle joutuminen oli varmasti kova kokemus. Jeesus karkotettiin myös leirin ulkopuolelle, kun hän kantoi syntimme ja sairautemme puolestamme. Jumala ei vihannut näitä leirin ulkopuolelle lähetettyjä. Jumalan huolehtiva armo piti heistä huolen. Parantumisen jälkeen he saivat tulla takaisin omaan yhteisöönsä. Jumala antoi lait ja määräykset Jumala- ja ihmissuhteiden suojelemiseksi. Niiden rikkomisesta seurasi rangaistus. Lähimmäisiä vastaan tehty vääryys piti myös korvata. Sakkeus ymmärsi tämän periaatteen ja sen tähden hän halusi korvata nelinkertaisesti niille, joilta hän oli ottanut jotakin vääryydellä. Jumalaa vastaan tehtyä vääryyttä ihminen ei pysty millään korjaamaan. Onneksi meillä on Jeesus, joka on korjannut suhteemme Jumalaan. Jeesus sanoo, että ilman häntä emme pysty tekemään mitään. Meidän tekomme eivät sovita syntejämme. Sovitus ja anteeksianto perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Tällä kohdalla voimme miettiä kuinka paljon Jeesus on tehnyt meidän hyväksemme korjatakseen suhteemme Jumalaan. Minkälaiset suhteet meillä on lähimmäisiimme? Olisiko niissä parantamisen varaa? Voisimmeko tehdä jotakin ihmissuhteittemme parantamiseksi. Jos olet esimerkiksi riidoissa jonkun ihmisen kanssa, niin voisitko tehdä aloitteen tilanteen korjaamiseksi?

"Pyhittäydy Jumalalle aamulla. Aseta se joka päivä ensimmäiseksi tehtäväksesi. Olkoon rukouksesi: 'Ota minut, oi Herra, kokonaan omaksesi. Minä lasken kaikki suunnitelmani sinun jalkojesi juureen. Käytä minua tänä päivänä palveluksessasi. Ole minun kanssani, ja suo kaiken työni tapahtua sinussa.' Pyhittäydy Jumalalle joka aamu siksi päiväksi. Tuo kaikki suunnitelmasi hänen hyväksyttävikseen tai hylättävikseen sen mukaan kuin hän johdatuksessaan osoittaa. Näin luovutat elämäsi päivä päivältä Jumalan käsiin, ja näin elämäsi muovautuu jatkuvasti yhä enemmän Kristuksen elämän kaltaiseksi." (TKL 61.)

"Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan."

Ei kommentteja: