tiistai 21. huhtikuuta 2009

Pienillä asioilla on suuri merkitys!

Aamuvartiojae pysäytti voimakkaalla sanomallaan!

"Sen tähden Herran, Israelin Jumalan, sana kuuluu näin: Olen kyllä luvannut suvullesi ja isäsi suvulle, että saatte aina palvella minua. Mutta nyt Herra sanoo: Näin ei tule käymään! Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat häpeään" (1 Sam. 2:30).

Kenen suvulle tämä Herran sana tuli? Tämä sana tuli pappi Eelin suvulle. Raamatussa on paljon Jumalan lupauksia, joiden toteutumiseen liittyy kuuliaisuuden ehto. Tottelemattomuuden ja epäuskon tähden monet Jumalan antamat lupaukset ovat jääneet toteutumatta ja jäävät vastaisuudessakin toteutumatta. Pappi Eelin pojat, Hofni ja Pinehas, olivat kelvottomia miehiä eivätkä välittäneet Herrasta. He joutuivat häpeään, koska he halveksivat Herraa. Jumala nostaa kunniaan ne, jotka häntä kunnioittavat. Näihin aikoihin Jumala kutsui Samuelin palvelemaan Herran pyhäkössä Eelin poikien sijaan. Nämä varoittavat esimerkit ovat ajankohtaisia myös meille tänä päivänä.

Sana: "Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea!", kuuluu meille kaikille!

Psalmi 35 muistuttaa meitä siitä taistelusta, jonka keskellä päivittäin elämme.

Ihmisten välillä käydään monenlaista taistelua. Pahat ihmiset ja pimeyden vallat piirittävät meitä kaiken aikaa. Valtataistelu on yleistä kaikkialla, perheissä, työpaikoilla, yhteisöissä, kansojen ja kansakuntien ja yksilöiden välillä jne. Tähän taisteluun osallistuvat yhtä lailla jumalattomat kuin uskovaisetkin. Ahneus, kateus ja itsekkyys ovat syntejä, jotka johtavat ihmiset toistensa kanssa napit vastakkain. Ensimmäisen murhan syynä oli kateus. Psalmi 35 opettaa meille sen, että meidän on syytä luovuttaa taistelu kokonaan, Herralle.

Nuorena miehenä kävin aseellisen palveluksen Niinisalossa. Palvelin tykistössä, mittauspatteristossa. Armeijan jälkeen sain hengellisen herätyksen ja anoin itseni aseettomaan palvelukseen. Ennen kuin tämä anomukseni hyväksyttiin, minun piti mennä Porin esikuntaan, todistamaan uskoontuloni aitous. Jouduin perusteelliseen kuulusteluun, josta esikunnan majuri teki pöytäkirjan ja myöhemmin minulle tuli kirjallinen lausunto, jossa minut hyväksyttiin aseettomaksi. On vapauttavaa luovuttaa kaikki aseet, Herralle. "Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!" (2 Moos. 14:14). Herra on kilpemme ja suojamme. Herran kanssa olemme turvassa ja voitamme Hänen kanssaan, koska Hän on voittanut pahan. "Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?" (Room 8:31).

Kenttätyössä sain kokea tänään ihmeellistä johdatusta. Vierailin kodeissa, joissa tunsin olevani juuri oikealla hetkellä ja oikeaan aikaan. Keskustelut ja rukoushetket koskettivat yhtä lailla minua itseäni kuin myös niitä, joiden luona sain käydä. Eräässä kodissa rukoushetken jälkeen sain kuulla sanat: "Tällaisista vieraista minä pidän!"
Toisessa kodissa minulle sanottiin: "Minusta tuntuu siltä kuin kaikki suomukset olisivat tipahtaneet päältäni pois!"
Tämä ei johtunut minusta, vaan Herran Hengen kosketuksesta näiden ystävien sydämessä. Kiitos Herralle!

Sain kuulla ihmeellisiä kertomuksia ihmisten elämässä tapahtuneista asioista. Eräs ikääntynyt henkilö kertoi kokemuksia poltetun Kuusamon ajoilta. Hän oli viettänyt hääyönsä korsussa, jossa oli ollut muitakin ihmisiä. Häälahjaksi hän oli saanut pienen maljakon ja pyykkilaudan. Maljakossa oli nytkin, kukkia.
Eräs henkilö kertoi kuinka elämä alkoi metsässä. Puut kaatuivat, pellot raivattiin ja talot rakennettiin. Työtä tehtiin aamusta iltaan. Esi-isämme ja esiäitimme ovat rakentaneet meille maan, jossa voimme elää vapaina ja onnellisina. Eikö meidän tulisi olla paljon kiitollisempia heille ja kunnioittaa heidän työtään enemmän ja muistaa heitä useammin. Minua puhutteli erään lesken kertomus siitä, että hän oli rohkaistunut valtavasti kortista, jonka olimme lähettäneet hänelle rukouspiiristämme, silloin kun hänen puolisonsa oli kuollut. Hän muisti vieläkin tuon kortin ja sanoi, että tuo kortti oli ollut paras lohdutus hänelle. Tuosta tapahtumasta on kulunut jo monta vuotta. Ymmärsin tässä hetkessä kuinka tärkeää ovat pienet asiat. Pienillä asioilla voi olla kauaskantoiset seuraukset. Tämä pätee niin hyvässä kuin pahassakin. Saakoon Herra auttaa meitä kasvamaan hyvyydessä ja heikentymään pahuudessa.

Ei kommentteja: