torstai 13. lokakuuta 2016

Missä on tuomion Jumala?

"Missä on tuomion Jumala?" (Mal. 2:17.)

Sellainen opetus, että kaikki pääsevät taivaaseen, riippumatta siitä miten he elävät, ei ole Jumalasta.
Raamattu kuvaa meille selvin sanoin jumalattomien ja vanhurskasten erilaista loppua. Vanhurskaat saavat iankaikkisen elämän ja perivät uudesti luodun maan, jumalattomat hävitetään polttamalla helvetin tulijärvessä, niin perusteellisesti, että heidän muistonsakin hävitetään.

"Sillä katso, se päivä tulee, joka palaa kuin pätsi. Kaikki julkeat ja jumalattomuuden harjoittajat ovat silloin kuin oljenkorsia. Heidät polttaa se päivä, joka tulee, sanoo Herra Sebaot, niin ettei heistä jää juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, koittaa vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien suojassa. Te lähdette ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Te tallaatte jumalattomat, ja he ovat tomua teidän jalkapohjienne alla sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot." (Mal. 3:20,21.)

Sellaiset papit ja profeetat, jotka unohtavat tuomion Jumalan, eivät ole Herran sanansaattajia.

"Papin huulilta tulee löytyä tieto. Hänen suustaan etsitään opetusta, koska hän on Herran Sebaotin sanansaattaja." (Mal. 2:7.)

Papin opetus vesittyy, jos hän ei usko Raamatun sanaan ja jos hän tuo inhimillisen viisauden sanat ihmiskäskyineen Jumalan sanan ja Jumalan käskyjen tilalle. Oikealta tieltä poikkeaminen tekee opetuksesta valheellisen ja saa monet kompastumaan, vaikka opetus esiintymisineen olisi kuinka lumoavaa ja kaunista tahansa. Valheen siemenet kasvattavat petoksen sadon.

"Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Kumartakaa ja palvelkaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja vesien lähteet." (Ilm. 14:7.)

Raamattu opettaa meille, että Jeesus Kristus on meidän Luojamme ja Lunastajamme ja Herramme. Meidän tulee kumartaa ja palvella häntä Hengessä ja totuudessa. Jeesuksen herruuden tilalle emme saa asettaa muuta herraa tai herruutta.

Jeesuksen paluu tulee paljastamaan totuuden ja valheen.

"Monet maan tomussa nukkuvat heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhuun. Ymmärtäväiset loistavat, niin kuin loistaa taivaankansi, ja ne, jotka johdattavat monta vanhurskauteen, loistavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti." (Dan. 12:2,3.)
"Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti." (Dan. 12:3.)

"Ja vielä: tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet." (Room. 13:11,12.)

"Loppupäätös kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Niin tulee jokaisen ihmisen tehdä, sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle. Tämä koskee kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." (Saarn. 12:13,14.)

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Raamatustahan voi poimia vaikka minkälaisia kohtia.... ristiriitainen kirja:)

Paavo Hautala kirjoitti...

Raamattu ei ole ristiriitainen kirja, vaikka kirjoittajia on ollut monta. Pyhä Henki on johdattanut Raamatun kirjoittajia. Pyhä Henki avaa ymmärryksemme käsittämään Raamatun sanoman.

Siinä olet oikeassa, että Raamatusta voi poimia vaikka minkälaisia kohtia, irroittaa ne asiayhteydestä ja tulkita miten sattuu.

Hengellisä asioita voi ymmärtää vain hengellisesti. Jumala puhuu meille sanansa kautta, kaikki eivät kuitenkaan kuule tuota puhetta, eivätkä ymmärrä, mitä Jumala puhuu. Uudestisyntyminen, nöyrä mieli, rukous ja halu totella Jumalaa ovat sanan ymmärtämisen kannalta välttämättömiä asioita.

Rukoilen puolestasi, että löytäisit Raamatusta pelastajan, Jeesuksen Kristuksen!