maanantai 13. joulukuuta 2010

13. päivä: Uskonto ja politiikka

"Oli mahdotonta noudattaa lakia kaikkine tarkkoine ja vaivalloisine määräyksineen. Ne, jotka halusivat palvella Jumalaa ja koettivat noudattaa rabbiinien säädöksiä, raatoivat raskaan taakan alla. He eivät saaneet rauhaa huonon omantuntonsa syytöksiltä. Näin Saatana toimi masentaakseen kansaa, alentaakseen heidän käsitystään Jumalan luonteesta ja saattaakseen Israelin uskon häpeään. Hän toivoi voivansa osoittaa todeksi väitteen, jonka hän oli esittänyt noustessaan kapinaan taivaassa: että Jumalan vaatimukset olivat epäoikeudenmukaisia, eikä niitä voitu noudattaa. Ei edes Israel, hän selitti, pitänyt lakia.
Vaikka juutalaiset toivoivat Messiaan tulevan, heillä ei ollut oikeaa käsitystä Hänen tehtävästään. He eivät etsineet lunastusta synneistään, vaan vapautusta Rooman vallasta. He odottivat Messiaan tulevan voittajana kukistamaan sortajan vallan ja antamaan Israelille maailman herruuden. Tämä valmisti tietä sille, että he hylkäsivät Vapahtajan.
Kristuksen syntymän aikoihin kansa huokaili vieraan vallan alla ja oli sisäisten taistelujen repimä. Juutalaisten oli sallittu säilyttää muodollisesti oma hallitus, mutta mikään ei voinut salata sitä tosiasiaa, että he olivat Rooman ikeen alla, tai saada heitä sopeutumaan valtansa rajoittamiseen. Roomalaiset vaativat oikeutta määrätä tai erottaa ylimmäisen papin, ja virka täytettiin usein petoksen, lahjusten tai murhankin avulla. Näin papisto yhä enemmän turmeltui. Kuitenkin papeilla oli yhä suuri valta, ja he käyttivät sitä itsekkäisiin ja voitonhimoisiin tarkoituksiin. Kansa oli heidän armottomien vaatimustensa alainen ja myös roomalaisten raskaasti verottama. Tämä asiantila herätti laajalti tyytymättömyyttä. Usein tapahtui yleisiä mellakoita. Ahneus ja väkivalta, epäluulot ja hengellinen välinpitämättömyys jäytivät kansan elinjuuria.
Roomalaisviha sekä kansallinen ja hengellinen ylpeys saivat juutalaiset vielä pitämään tarkasti kiinni jumalanpalvelusmuodoistaan. Papit koettivat ylläpitää pyhyyden mainetta noudattamalla turhantarkasti uskonnollisia menoja. Kansa pimeydessä ja sorrettuna ja hallitusmiehet vallanhimossaan odottivat Hänen saapumistaan, joka kukistaisi heidän vihollisensa ja asettaisi ennalleen Israelin kuninkuuden. He olivat tutkineet ennustuksia, mutta heiltä puuttui hengellinen näkemys. Näin heiltä jäivät huomaamatta ne kirjoitukset, jotka viittaavat siihen, miten vaatimattomana Kristus tulisi ensimmäisen kerran, ja he sovelsivat väärin niitä, jotka kertovat Hänen toisen tulemisensa kunniasta. Ylpeys himmensi heidän näkönsä. He tulkitsivat ennustuksia omien itsekkäiden toiveittensa mukaan."

13. Kysymys:
Löydätkö yhtymäkohtia Jeesuksen ajan uskonnosta ja politiikasta meidän aikaamme?

4 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tiivistetysti voisi sanoa:"Ei mitään uutta auringon alla."Tuossa tekstissä sanotaan "He eivät etsinet lunastusta synneistään, vaan vapautusta Rooman vallasta", Jeesuksen tärkein tehtävä oli hengellinen ja Hän opetti Miten ihminen selviää oman arkensa olosuhteissa, esim vuorisaarna jne. politiikka ei tänäkään päivänä vie meitä Jeesuksen luo, eikä vienyt silloinkaan. Helena

Paavo Hautala kirjoitti...

Jeesuksen aikana uskontoa ja politiikkaa käytettiin hyväksi ihmisten manipuloinnissa, hallitsemisessa ja alistamisessa kuten nykyäänkin.

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen ajatellut aiemmin, että politiikassa voi olla mukana vaikka olisi uskossakin, kun pitää asiat sopivasti sopusoinnussa keskenään, eikä politikoi uskon vastaisesti. Eilen kuitenkin jouduin ajattelemaan omalta kohdaltani tehdä radikaalin ratkaisun. Jätän poliittisen toiminnan kokonaan, koska koen kutsun aloittaa kotimaassa eräänlaisen lähetystyön tekemisen ja siinä tehtävässä on oltava poliittisesti sitoutumaton. Eikä puolueellisuus ole tässä työssä kannattavaa saatikka toivottavaa, evankelioimisen edistymiseksi. T. Kiia

Paavo Hautala kirjoitti...

Onnea Kiialle hyvästä valinnasta aloittaa evankeelinen työ ihmisten pelastamiseksi. Evankeliumin palveluksessa ei ole koskaan liian paljon työntekijöitä. Saakoon Herra osoittaa sinulle oikean kentän ja hedelmällisen työmuodon ihmisten auttamiseksi taivaan tielle. Haluan muistaa sinua rukouksin!