perjantai 10. joulukuuta 2010

10. päivä: Valittu kansa

"Yli tuhat vuotta Juudan kansa oli odottanut Vapahtajan tulemista. Tähän tapahtumaan he olivat perustaneet suurimmat toiveensa. Hänen nimensä oli sisällytetty lauluihin ja ennustuksiin, temppelipalvelukseen ja perhehartauteen. Eivätkä he kuitenkaan tunteneet Häntä, kun Hän tuli. Tuo taivaan rakastama oli heille "niinkuin juuri kuivasta maasta", "ei ollut Hänellä vartta eikä kauneutta", eikä Hänellä ollut sellaista muotoa, johon he olisivat mielistyneet. "Hän tuli omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan." Jes. 53:2; Joh. 1:11.
Kuitenkin Jumala oli valinnut Israelin. Hän oli kutsunut heidät säilyttämään ihmisten keskuudessa Hänen lakinsa tuntemusta ja tietoa niistä vertauskuvista ja ennustuksista, jotka viittasivat Vapahtajaan. Hän toivoi heidän olevan pelastuksen lähteitä maailmalle. Mitä Aabraham oli muukalaisuutensa maassa, Joosef Egyptissä ja Daniel Babylonin hovissa, sitä heprealaisten tuli olla muiden kansojen keskuudessa. Heidän tuli ilmaista Jumala ihmisille.
Herra oli sanonut kutsuessaan Aabrahamin: "Minä siunaan sinut, ... ja sinä olet tuleva siunaukseksi ... Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 1. Moos. 12:2,3. Samaa lupausta toistivat profeetat. Senkin jälkeen, kun Israel oli sodan ja vankeuden heikentämä, heille kuului lupaus: "Ja ne, jotka ovat jäljellä Jakobista monien kansain seasta, ovat niinkuin kaste, joka tulee Herralta, niinkuin sadekuuro ruohikolle; se ei odota miestä, ei varro ihmislapsia." Miika 5:6. Jerusalemin temppelistä Herra lausui Jesajan välityksellä: "Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi." Jes. 56:7.
Mutta israelilaiset kiinnittivät toivonsa maalliseen suuruuteen. Siitä asti, kun he saapuivat Kanaanin maahan, he hylkäsivät Jumalan käskyt ja seurasivat pakanain tapoja. Turhaan Jumala lähetti heille varoitussanomia profeettainsa välityksellä. Turhaan he kärsivät rangaistuksenaan pakanain sortoa. Jokaista parannusta seurasi entistä suurempi luopumus."

10. Kysymys:
Ketkä kuuluvat tämän päivän valittuun kansaan?

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hei!

Kaikki jotka uskovat Jeesukseen, sekä messiaaniset juutalaiset ja pakanat jotka ovat uudestisyntyneet Jeesukseen Kristukseen uskon kautta.

Paavo Hautala kirjoitti...

Oikea vastaus! Vastasit erittäin selkeästi ja lyhyesti. Kiitos!
Tämän päivän valittu kansa ei siis muodostu maallisen syntyperän eikä maallisen kansallisuuden mukaan, vaan perustana on usko Jeesukseen Kristukseen ja uudestisyntyminen, juuri niin kuin vastauksestasi tulee esille. Tämä kansa on nyt hajallaan kaikkien kansojen keskuudessa.
Jumalalla on tänä päivänä yksi valittu kansa, jonka rajoja ei näy kartalla. Vain Jumala tietää ketkä tähän kansaan kuuluvat. Elämän kirjassa on heidän nimensä.
"En mä aarteita etsi enkä onnea maan, mutta Jeesuksen löytää on nyt toivoni vaan. Elon kirjassa ovat nimet lastesi sun. Sano, Herrani, onko siellä nimi myös mun. Nimet autuaitten ovat kirjassa sun. Sano, Herrani, onko siellä nimi myös mun."