torstai 16. joulukuuta 2010

16. päivä: Puheväleissä Jumalan kanssa

"Jumala oli puhunut maailmalle luonnon, esikuvien ja vertauskuvien välityksellä. Ihmiskuntaa täytyi opettaa heidän omalla kielellään. Liiton enkelin täytyi puhua. Hänen äänensä piti kuulua Hänen omassa temppelissään. Kristuksen täytyi tulla lausumaan sanoja, jotka selvästi ja varmasti ymmärrettäisiin. Hänen, totuuden alkuperän, piti erottaa totuus ihmispuheen akanoista, jotka olivat tehneet sen tehottomaksi. Jumalan hallitusperiaatteet ja lunastussuunnitelma piti selvästi määritellä. Vanhan testamentin opetukset tuli täydellisesti selvittää ihmisille.
Juutalaisten keskuudessa oli kuitenkin uskollisia sieluja, sen pyhän suvun jälkeläisiä, jonka välityksellä tieto Jumalasta oli säilynyt. Nämä odottivat yhä isille annetun lupauksen täyttymistä. He vahvistivat uskoaan muistelemalla Mooseksen välityksellä annettua vakuutusta: "Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; Häntä kuulkaa kaikessa, mitä Hän teille puhuu." Ap.t. 3:22. Edelleen he lukivat, kuinka Herra voitelisi Erään "julistamaan ilosanomaa nöyrille", "sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta" ja "julistamaan Herran otollista vuotta". Jes. 61:1,2. He lukivat, kuinka Hän saattaisi "oikeuden maan päälle", kuinka "meren saaret odottavat Hänen opetustansa, kuinka kansat vaeltaisivat Hänen valkeuttansa kohti ja kuninkaat Hänen koitteensa kirkkautta kohti. Jes. 42:4; 60:3.
Jaakobin kuollessaan lausumat sanat antoivat heille toivoa: "Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee Hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat." 1. Moos. 49:10. Israelin heikentyvä valta todisti, että Messiaan tulo oli lähellä. Danielin ennustus kuvaili, miten Hän kunniassa hallitsi valtakuntaa, joka voittaisi kaikki maalliset valtakunnat ja josta profeetta sanoi: "Se itse on pysyvä iankaikkisesti." Dan. 2:44. Vain harvat ymmärsivät Kristuksen tehtävän luonnetta, kun taas laajat piirit odottivat mahtavaa ruhtinasta, joka perustaisi valtakuntansa Israeliin ja josta tulisi kansojen vapauttaja.
Ajan täyttymishetki oli tullut. Ihmiskunta, joka synnissä elettyjen aikakausien kuluessa oli huonontumistaan huonontunut, odotti Lunastajan tuloa.
Saatana oli koettanut luoda taivaan ja maan välille ylipääsemättömän kuilun. Hän oli valheillaan rohkaissut ihmisiä syntiin. Hänen tarkoituksensa oli kuluttaa Jumalan kärsivällisyys loppuun ja sammuttaa Hänen rakkautensa ihmistä kohtaan, niin että Hän jättäisi maailman Saatanan hallintaan."

16. Kysymys:
Mitä ajatuksia tämän päivän kirjoituksen otsikko sinussa herättää?

Ei kommentteja: