tiistai 14. joulukuuta 2010

14. päivä: Aikakausien Toivo

"Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, ... lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan." Gal. 4:4,5.
Vapahtajan tuleminen oli ennustettu jo Eedenissä. Kun Adam ja Eeva ensi kerran kuulivat lupauksen, he luulivat sen pian täyttyvän. Riemuiten he tervehtivät esikoistaan toivoen hänen olevan Lunastajan. Mutta lupauksen täyttyminen viipyi. Ne, joille se ensiksi annettiin, kuolivat täyttymystä näkemättä. Enokin päivistä lähtien lupaus uudistettiin patriarkkain ja profeettain välityksellä. Se piti yllä toivoa Hänen ilmestymisestään, mutta Häntä ei kuitenkaan kuulunut. Danielin ennustus ilmaisi Hänen tulemisensa ajan, mutta kaikki eivät käsittäneet oikein tätä ennustusta. Vuosisata toisensa jälkeen kului, ja profeettain ääni vaikeni. Sortajan käsi painoi raskaana Israelia, ja monet olivat valmiit huudahtamaan: "Aika venyy pitkälle, ja tyhjään raukeavat kaikki näyt." Hes. 12:22.
Kuten tähdet järkkymättä kiertävät niille määrättyjä suuria ratojaan, niin eivät myöskään Jumalan suunnitelmat tiedä kiireestä tai viivyttelystä. Pilkkopimeän ja suitsuavan pätsin vertauskuvien kautta Jumala oli Aabrahamille ilmoittanut Israelin orjuuden Egyptissä ja sanonut heidän muukalaisuutensa kestävän neljäsataa vuotta. "Ja sitten", Hän sanoi, "he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa". 1. Moos. 15:14. Tätä sanaa vastaan faraon ylpeän valtakunnan koko sotavoima taisteli turhaan. "Juuri sinä päivänä", joka oli määrätty jumalallisessa lupauksessa, "kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta". 2. Moos. 12:41. Samoin taivaan neuvostossa oli päätetty Kristuksen tulemisen hetki. Kun ajan suuri kello osoitti tuota hetkeä, Jeesus syntyi Betlehemissä.
"Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa." Kaitselmus oli ohjannut kansojen vaiheita ja inhimillisen pyrkimyksen ja vaikutuksen suuntaa, kunnes koko maailma oli kypsä Vapahtajan tulolle. Kansat olivat yhdistetyt yhden hallituksen vallan alle. Yksi kieli oli laajalle levinnyt puhekielenä ja kaikkialla tunnustettu kirjakieleksi. Kaikista maista kokoontuivat hajalla asuvat juutalaiset Jerusalemiin vuotuisiin juhliinsa. Palattuaan asuinpaikkoihinsa he saattoivat levittää tietoa Messiaan tulosta kautta maailman."

14. Kysymys:
Ilmoittiko Jumala Jeesuksen syntymän ajankohdan, jos ilmoitti, niin mistä Raamatun kohdasta ilmoitus löytyy?

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Helpointa oli katsoa sitä tietoa Ikuisista Kertomuksista. Daniel 9:25. Daniel oli tutkinut Jeremian kirjoituksia Jer.25:11, ja sai aiheen kääntyä Herran Jumalansa puoleen,(luku 9 alusta)pitkän ja hartaan rukouksen lopulla tuli enkeli Gabriel, joka selitti Danielille Jeesuksen syntymän ajankohdan. "käsitä siis se sana ja ymmärrä näky" Dan.9:23 Enkeli antaa laskutoimituksen jolla selviää että, vielä oli odotettava 483 vuotta, sitten Jeesus syntyisi. helena

Paavo Hautala kirjoitti...

Hyvä Helena! Löysit oikean vastauksen. Profeetta Danielin kautta Jumala ilmoitti Jeesuksen syntymän ajankohdan.
"Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan." Gal. 4:4.
Tässä Paavali viittaa mm. Danielin kirjassa ilmoitettuun aikaa koskevaan profetiaan, josta voimme laskea Jeesuksen syntymän ajankohdan.
Samassa profetissa on myös meidän aikaamme koskeva sanoma, josta meidän tulee ottaa vaarin ja joka auttaa meitä valmistautumaan Jeesuksen toiseen tulemiseen. Jeesuksen toisen tulemisen tarkkaa aikaa emme tiedä, mutta sen läheisyydestä kertovat merkit on annettu meille, ettei tuo päivä yllättäisi meitä äkkiarvaamatta.