maanantai 6. joulukuuta 2010

6. päivä: Armon ja totuuden kirkkaus

"Jumala puhui Mooseksen välityksellä Israelille. "Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään, (2. Moos. 25:8) ja Hän asuikin pyhäkössä kansansa keskellä. Koko rasittavan korpivaelluksen ajan Hänen läsnäolonsa merkki näkyi heidän luonaan. Samoin Kristus pystytti pyhäkkönsä meidän ihmisten telttojen keskelle. Hän pystytti telttansa ihmisten telttojen viereen asuakseen meidän keskellämme, jotta me oppisimme tuntemaan Hänen luonteensa ja elämänsä. "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä: ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta." Joh. 1:14.
Koska Jeesus tuli asumaan keskuuteemme, me tiedämme, että Jumala tuntee meidän koettelemuksemme ja ottaa osaa suruihimme. Jokainen Aadamin poika ja tytär voi ymmärtää, että meidän Luojamme on syntisten ystävä. Sillä jokaisessa armon sanassa, jokaisessa ilon lupauksessa, jokaisessa rakkaudenteossa, jokaisessa puoleensa vetävässä jumalallisessa vaikutuksessa, joita Vapahtajan maallinen elämä oli täynnä, me näemme sanat "Jumala meidän kanssamme".
Saatana esittää Jumalan rakkauden lain itsekkyyden lakina. Hän selittää, että meidän on mahdoton noudattaa sen vaatimuksia. Hän syyttää Jumalaa esivanhempiemme lankeemuksesta ja kaikesta tuskasta, mitä se toi mukanaan, ja saa näin ihmiset pitämään Jumalaa synnin, kärsimysten ja kuoleman aiheuttajana. Jeesuksen oli paljastettava tämä petos. Meidän kaltaisenamme ihmisenä Hänen olisi annettava esimerkki kuuliaisuudesta. Tämän vuoksi Hän otti päälleen meidän luontomme ja läpikävi meidän kokemuksemme. "Sentähden piti Hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi." Hepr. 2:17. Jos meidän olisi kestettävä jotakin, jota Jeesus ei kestänyt, voisi Saatana siinä kohdin sanoa Jumalan voiman olevan riittämättömän meille. Sentähden Jeesus oli "kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin". Hepr. 4:15. Hän kesti jokaisen koetuksen, johon me joudumme. Eikä Hän käyttänyt hyväkseen mitään muuta voimaa, kuin mikä vapaasti tarjotaan meille. Ihmisenä Hän kohtasi kiusauksen ja voitti Jumalan antamassa voimassa. Hän sanoo: "Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja Sinun laksi on minun sydämessäni." Ps. 40:8. Kun Hän kulki ympäri tehden hyvää ja parantaen kaikki Saatanan kiusaamat, Hän teki ihmisille selväksi Jumalan lain luonteen ja Hänen palvelemisensa laadun. Hänen elämänsä todistaa, että meidänkin on mahdollista noudattaa Jumalan lakia."

6. Kysymys:
Millaista on armon ja totuuden kirkkaus?

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ainoastaan tuo Johanneksen 1:14 tulee mieleen: Me saimme katsela hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä ARMOA ja TOTUUTTA. HS

Paavo Hautala kirjoitti...

Juuri tuosta mainitsemastasi tekstistä löytyy vastaus eo. kysymykseen.
Armon ja totuuden kirkkaus on Jumalan luonteen kirkkautta. Millainen Isä Jumala on? Hän on täynnä armoa ja totuutta. Millainen Jeesus on? Hän on täynnä armoa ja totuutta. Oikeudenmukaisuus ja armollisuus heijastuvat Jumalan luonteesta täydellisesti. Jeesuksella ja Isällä on samanlainen luonne. He ovat yhtä.
Jeesuksen persoonan, elämän ja toiminnan katseleminen on armon ja totuuden kirkkauden katselemista. Me tiedämme, että ihminen muuttuu katselemalla. Mitä enemmän katselemme Jeesusta sitä enemmän Hän muuttaa meitä hänen kaltaisekseen. Me muutumme hänen kaltaisekseen Kirkkaudesta kirkkauteen ... Kuinka tärkeä meidän onkaan katsoa Häneen joka hetki. Jos katsomme itseemme, omiin voimiimme tai toisiin ihmisiin, niin petymme. Meidän tulisi alati katsoa Jeesukseen Kristukseen ja siihen voimaan, jonka me saamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kun Sakkeus sai nähdä Jeesuksen, kaikkien esteiden yli, niin hänen elämänsä muuttui hetkessä. Hän sai voiman tulla Jumalan lapseksi. Jeesuksen näkeminen ja Häneen katsominen antaa meillekin ihmeellistä ylösnousemusvoimaa, joka muuttaa meitä sisältäpäin.
"Oi uupunut matkaaja milloin Et tielläsi valoa nää. Luo katseesi Jeesukseen silloin. Niin kirkastuu pilvisin sää. Hän haudan ja kuoleman voitti. Yön vallat ei vaikuttaa voi. Kun armonsa aurinko koitti Ja voiton Hän kaikille soi. Oi, kuuntele sanansa ääntä Niin hellää ja varoittavaa. Voi tappios' voitoksi kääntää Vain maailman Vapahtaja. Käänny Jeesuksen puoleen. Jää katsomaan kasvojansa. Siinä hiljaa himmenee maalliset Eessä armon ja kunniansa".
Nämä laulun sanat tulivat mieleeni rohkaisuksi meille kaikille.