tiistai 29. lokakuuta 2013

Usko ja kuuliaisuus Pojalle kuuluvat yhteen!


 
"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?' Silloin minä vastaan heille: 'Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.'" (Matt. 7:21-23.)

"Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee." (1. Kor. 8:3.)

"Jos te pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. --- Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä." (Joh. 15:10,14.)

"Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valhettelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä. Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi." (1. Joh. 2:3-6.)

"Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat." (1. Joh. 5:3.)

"Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään." (Joh. 3:36.)

"Jumalalla on oikeus vaatia rakkautta ja kuuliaisuutta kaikilta luoduiltaan. Hän on antanut heille laissaan oikeuden täydellisen ohjenuoran. Mutta monet unohtavat Luojansa ja pitävät parhaana noudattaa omaa tietään hänen tahtonsa vastaisesti. He vastaavat vihamielisyydellä rakkauteen, joka on yhtä korkea kuin taivas ja yhtä avara kuin maailmankaikkeus. Jumala ei voi alentaa lakinsa vaatimuksia vastaamaan jumalattomien ihmisten mittapuita. Ihminen ei myöskään kykene omin voimin täyttämään lain vaatimuksia. Vain uskomalla Kristukseen syntinen voi puhdistautua syyllisyydestään ja oppia osoittamaan kuuliaisuutta Luojansa laille." (E.W. A&O 6 s. 292.)

Usko ja kuuliaisuus Pojalle kuuluvat yhteen!

Ei kommentteja: