torstai 18. huhtikuuta 2013

Oikea ja väärät henget ovat liikkeellä! Olkaamme varuillamme!


 

On ihmeellinen asia, että kaikkialla maailmassa, missä Jeesus tunnetaan, siellä vaikuttaa sama henki. Jeesus sanoi Pyhän Hengen olevan toinen puolustaja. Isä lähetti maailmaan ensimmäisen puolustajan, Jeesuksen, ja Jeesus lähetti toisen puolustajan, Pyhän Hengen. Isä itse on myös puolustajamme, joten meillä on vahva puolustus pahaa ja pahan voimia vastaan. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin ja häviölle. Kenenkään elämän ei tarvitse osua harhaan. Pääsemme "maaliin" Pyhän Hengen ohjauksessa ja hyvässä puolustuksessa.

Jeesus rukoili maan päällä ennen kuolemaansa, Isää, että Hän antaisi Pyhän Hengen opetuslapsilleen Puolustajaksi. Hän tiesi, että hänen seuraajiaan vainottaisiin monella eri tavalla. Isän ja Jeesuksen lahja meille on kaikkein arvokkain, mitä voimme omistaa. Pyhässä Hengessä tulevat kaikki taivaan lahjat osaksemme. Maailma ei voi ottaa vastaan Pyhää Henkeä, koska maailma ei näe eikä tunne häntä. Pyhä Henki on maailmalle tuntematon asia. Paholainen pimittää ihmisiltä Pyhän Hengen, koska hän tietää, että ihminen on Pyhässä Hengessä vahvempi kuin hän. Paholainen pimittää oikean Hengen, väärennöksen taakse. Suurin eksytys maailmassa on hengen alueella. Tekeytymällä Jeesukseksi ja Pyhäksi Hengeksi, Jumalan vastustaja saa lähes koko maailman valtaansa. Varoitus: "Älkää jokaista henkeä uskoko", on erittäin tärkeä ja ajankohtainen tänä päivänä, koska paholainen pistää kaiken taitonsa ja viekkautensa peliin, eksyttääkseen, jos mahdollista valitutkin. Aistiemme todistus ja hengen todistus pitää alistaa sanan todistuksen alle. Sanan todistus on vahvin todistus. Ihmeet tulevat ja menevät, mutta sana pysyy lujana. Oikea Pyhä Henki ei ole koskaan ristiriidassa sanan ilmoituksen kanssa. Kun tunnemme sanan, niin tunnemme myös oikean Pyhän Hengen.

Pyhä Henki edustaa maan päällä Kristusta. Koska Pyhä Henki on inhimillisyydestä riippumaton, niin hän voi olla läsnä kaikkialla maailmassa yhtä aikaa. Jumalan lapset eivät ole maailmassa tuuliajolla. Heitä varjellaan tarkasti ja heistä pidetään huolta. Jeesus sanoi, ettei hän jätä seuraajiaan orvoiksi. Joka päivä kaikkialla maailmassa Jumalan lasten ei tarvitse olla peloissaan, orpoina, masentuneina ja yksinäisinä. Ulkoisen ahdistuksen keskellä uskovilla on sisäinen lepo ja rauha, koska Pyhä Henki on heidän kanssaan Lohduttajana ja Puolustajana. Kristuksen rakkaus on kaikkea tietoa ylempänä. Tämän rakkauden saamme osaksemme ja opimme tuntemaan Pyhän Hengen kautta. Meille on tärkeää tuntea kokemusperäisesti kaikki Jeesuksen lupaukset, jotka koskevat Pyhää Henkeä, ettemme eksyisi, menettäisi voimaamme ja rohkeuttamme, emmekä uskoamme! Oikea ja väärät henget ovat liikkeellä! Olkaamme varuillamme!

Ei kommentteja: