torstai 11. huhtikuuta 2013

Jumalan liitto on ihmeellinen!

"Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä" (Ps. 119:129.)

Liitto on vähintään kahden persoonan välinen tietoinen sopimus. Se ei ole koskaan yksipuolinen. Se on aina henkilökohtainen. Toinen ei voi tehdä sitä toisen puolesta. Kaikkiin liittoihin sisältyvät tietyt asetukset, säädökset, ehdot, lupaukset, etuoikeudet ja velvollisuudet. Jumala haluaa henkilökohtaisesti solmia kaikkien ihmisten kanssa liiton. Hän ei pakota tähän ketään, mutta hän kutsuu ja vetoaa meihin väkevällä rakkaudellaan, että suostuisimme liittosuhteeseen hänen kanssaan. Tämä on ihmeellinen asia. Jumalan ja ihmisen välisen liiton sinettinä on Pyhä Henki. Pyhä Henki johdattaa ihmisen lähelle Jumalaa, jossa sydän vakuuttuu Jumalan todellisuudesta. Hänen pyhyydestään ja rakkaudestaan, mutta myös ihmisen omasta heikkoudesta, syntisyydestä ja vajavaisuudesta. Pyhä Henki kirkastaa sanan kautta liiton Jumalallisen vahvan osapuolen. Vapahtajamme armon, totuuden ja rakkauden istuttaminen sydämeemme valmistaa meidät liiton solmimishetkeen. Koko jumaluus on silloin mukana, kun liitto vahvistetaan pyhässä kasteessa. Ilman sanaa ja uskoa kasteessa ei täyty liiton ehdot. "Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät". (Hep. 11:6.) Jos ihminen ei suostu Jumalan tarjoamaan liittoon kanssaan, vaan torjuu Pyhän Hengen vetoomukset ja paaduttaa sydämensä, niin ettei hän kuule Jumalan kutsua, niin ihminen syyllistyy Pyhän Hengen pilkkaan ja hän jää silloin oman valintansa seurauksena liiton ulkopuolelle."Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä".

Ei kommentteja: