sunnuntai 27. marraskuuta 2011

Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi!

"Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä joka tutkit sydämen ja ajatukset. Minun kilpeni on Jumala, hän on vilpittömien auttaja. Jumala on vanhurskas tuomari, hän langettaa tuomioita joka päivä". (Ps. 7:10-12.)

Maailma on vääryyden maailma. Ihmiset tekevät jatkuvasti päivästä päivään paljon vääryyttä toinen toisilleen ja koko luomakunnalle, koska heidän sydämensä ajatukset ovat vääriä ja pahoja. Psalmissa seitsemän pyydetään, että Jumala lopettaisi jumalattomien pahuuden. Tämä toive toteutuu viimeistään viimeisenä tuomion päivänä. Silloin Jumala lopettaa kaiken jumalattomuuden ja sen alkujuuretkin täydellisesti, oikeudenmukaisesti, mutta myös armollisesti. Kenellekään ei jää silloin pienintäkään epäilystä siitä, että tuomio olisi jonkun kohdalla väärä ja epäoikeudenmukainen, ei edes paholaiselle. Koska Jumala on vanhurskas, niin hänen tuomionsakin ovat vanhurskaat. Jumalan tuomioissa toteutuvat myös hänen armollisuutensa, laupeutensa ja rakkautensa, koska Jumala on laupias ja armahtavainen. Jumala on rakkaus. Jumalaa ei voi kukaan pettää, manipuloida eikä lahjoa. Jumalalta ei voi kukaan salata mitään. Jumala näkee sydämen ja kaikki ajatukset sekä tekojen vaikuttimet eli motiivit. Hän tutkii sydämen ja ajatukset hyvin huolella, ei ulkonaisesti, kuten me ihmiset, vaan syvällisesti, tarkasti ja oikein. Jumala ei takerru yksittäisiin tekoihimme. Hän on kiinnostunut tekojemme vaikuttimista. Hyvienkin tekojen vaikuttimet voivat olla hyvin alhaiset, itsekkäät, petolliset, jopa jumalattomat. Paholainen on hyvin häijy, ovela ja petollinen. Hän osaa pukeutua valkeuden enkeliksi ja verhota työnsä "rakkauden" kaapuun, jotta hänen tekonsa ja tavoitteensa eivät paljastuisi. Jumalaton ihminen toimii paholaisen innoittamana samalla tavalla.

"Vihollinen teroittaa taas miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää. Hän tekee aseensa tappaviksi, nuolensa polttaviksi. Hän hautoo pahoja aikeita, kantaa sisimmässään tuhoa, synnyttää valhetta. Hän kaivaa kuopan, kaivaa sen syväksi, mutta putoaa itse omaan kuoppaansa. Hänen pahuutensa kääntyy häntä itseään vastaan, hänen väärät tekonsa kasautuvat hänen oman päänsä päälle." (Ps. 7:13-17.)
"Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa, joka kiveä vierittää, jää itse sen alle." (San. 26:27.)

Raamattu kehottaa meitä tutkimaan itseämme ja sydäntämme, että olemmeko uskossa ja oikealla tiellä. Tämä on tärkeä ja varteenotettava neuvo meille kaikille. Olkoon rukouksemme tänään:

"Tutki minut Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla , väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle." (Ps. 139:23-24.)

Jumala näkee kaiken aikaa kaiken, eikä hän unohda mitään. Jumalan tiedostot eivät tuhoudu. Rohkaiseva tieto meille on kuitenkin se, että "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä". (1. Joh. 1:9.)

"Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden enkä muistele sinun syntejäsi." (Jes. 43:25.)
"Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi." (Jes. 44:22.)

Ei kommentteja: