torstai 22. elokuuta 2013

Profeetta, pappi ja kuningas!

"Herra, sinun Jumalasi, antaa nousta sinulle profeetan, minun kaltaiseni, sinun kansasi keskeltä, veljiesi joukosta. Kuunnelkaa häntä. Juuri tätähän sinä pyysit Heralta, sinun Jumalaltasi, kun seurakunta oli koolla Hoorebilla. Sinä sanoit: 'En voi enää kuunnella Herran, minun Jumalani ääntä, enkä nähdä tätä suurta tulta. Pelkään, että kuolen.' Silloin Herra sanoi minulle: 'He ovat puhuneet oikein. Minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeetan heidän veljiensä keskuudesta ja panen sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaiken, mitä minä käsken hänen puhua. Ja jokaisen, joka ei kuule minun sanojani, jotka hän puhuu minun nimessäni, minä vaadin tilille." (5. Moos. 18:15-19.)

Tämä ennustus täyttyi Jeesuksessa täydellisesti. Kuitenkin vain pienelle joukolle kirkastui Jeesuksen tehtävä profeettana, pappina ja kuninkaana. Profeettana Jeesus välitti Jumalan sanan. Hän ilmoitti ja täytti Jumalan tahdon jokaista yksityiskohtaa myöten. Ilosanoma, jota Jeesus julisti, liittyi hänen omaan tehtäväänsä. Ilo tuli ja tulee siitä, että ihminen sovitetaan Jumalan kanssa. Jeesuksen tulo maailmaan mahdollisti meille pelastustien, pääsyn Jumalan luo. Jeesuksen puhetta kuultuaan toiset sanoivat: "Tämä on varmasti se profeetta." Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus." Mutta toiset sanoivat: "Eihän Kristus Galileasta tule." (Joh. 7:40,41.)

Jeesus oli kuitenkin enemmän kuin profeetta. Hänellä oli papillinen tehtävä. Pappina ja uhrina hänellä oli ja on täydellinen ratkaisu synnin ongelmaan. Jeesuksen suorittama sovitustyö mahdollisti syntiemme anteeksiannon. Tähän sovitustyöhön meidän pitää turvautua tänäkin päivänä joka hetki. Jumalan edessä kukaan ihminen ei voi olla syytön ilman Kristuksen vanhurskautta. Kristuksen syyttömyyden puhtauteen ei kykene ainoakaan ihminen omassa voimassaan. Sovituksen saanut syntinen ei koskaan vetoa uskoonsa, vaan ymmärtää pelastuksen perustan olevan Jumalan armossa. Ristin kirkastama Jumalan armo vaikuttaa niissä sieluissa, jotka vastaanottavat Jumalan sanan ja uskovat siihen. Jeesuksen tehtävä, ylimmäisenä pappina, jatkuu edelleen taivaassa. Hän on välimiehemme joka hetki. Hänen verensä ansiot riittävät kaikille syntisille, jotka tunnustavat syntinsä, katuvat niitä ja haluavat luopua niistä Pyhän Hengen voimassa. Jumalan armon saaminen ei ole vain kerran koettu asia, vaan se vaikuttaa uskovan elämässä ja seuraa häntä läpi elämän. Elämme Jumalan armosta koko ajan. Rohkaisevaa on tietää, että armon pisaroita on niin paljon, että niistä muodostuu armon meri, josta riittää kaikille sitä kaipaavalle.

Jeesuksen kuninkuus antaa hänelle luonnostaan tuomarin oikeudet. Jeesuksen vanhurskas hallinto on täynnä ilosanomaa, niille, jotka ovat hyväksyneet Jeesuksen puolustusasianajajakseen. Kun jätämme asiamme ja elämämme Jeesukselle joka hetki, niin selviämme voittajina perille!

1 kommentti:

Kristian kirjoitti...

www.rakkaudenlaki.com !
(Totuus Kristuksen paluusta)