sunnuntai 18. elokuuta 2013

Jeesus suojelee kansaansa ja pelastaa sen suuresta ahdistuksesta!

"Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti." (Dan. 12.:2,3. UKR.)

"Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhuun. Ymmärtäväiset loistavat, niin kuin loistaa taivaankansi, ja ne, jotka johdattavat monta vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet aina ja iankaikkisesti." (Dan. 12:2,3. RK.)

"Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. " (Dan. 12:2,3. VKR.)

Tässä on kolme eri käännöstä samoista jakeista. Näiden jakeiden teemana on ylösnousemus. Raamatussa kerrotaan kahdesta ylösnousemuksesta, vanhurskasten ja jumalattomien. Vanhurskaat herätetään Jeesuksen takaisintulon yhteydessä. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Toisessa ylösnousemuksessa, joka tapahtuu tuhat vuotta myöhemmin, herätetään jumalattomat viimeiselle tuomiolle. Ensimmäisessä ylösnousemuksessa herätetyt saavat iankaikkisen elämän, mutta toisessa ylösnousemuksessa herätetyt saavat ikuisen kauhun. Ikuinen kauhu on iankaikkinen kuolema eli toinen kuolema. Tämä kuolema hävittää jumalattoman muistonkin. Jumalattomista ei jää minkäänlaista muistoa. He ovat niin kuin heitä ei olisi ollut ikinä olemassakaan. Taivaassa ja uudessa maassa ei ole valokuva-albumeita, joita katselemalla voisimme muistella menneitä.

Jumalan omista, jotka saavat iankaikkisen elämän, käytetään eri käännöksissä erilaisia nimiä: oikeat opettajat, ymmärtäväiset ja taidolliset. Heidän tulevaisuutensa kuvataan valoisana. He tulevat loistamaan ikuisesti Jumalan antamaa valoa, tähtien tavoin. "Ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti." Tämä ajatus korostaa sitä, kuinka tärkeää työtä on evankeliumin julistaminen.

"Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon!" (Matt. 13:43. RK.)

Ylösnousemusta edeltää vaikea ahdistuksen aika. Dan. 12:1. kuvaa sen meille näin:

"Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi lasten suojana. Se on oleva ahdistuksen aika, jollaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina siihen aikaan asti. Sinä aikana pelastetaan sinun kansasi, jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan." (Dan. 12:1. RK.)

Miikael tarkoittaa hepreaksi. "Kuka on Jumalan vertainen". Enkelit eivät ole Jumalan vertaisia, koska heidät on luotu. Jeesus, joka on Jumala, on joka suhteessa Jumalan vertainen. Minulla on sellainen käsitys, että Miikaelilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Jeesusta, joka suojelee kansaansa suuren ahdistuksen aikana.

Jumalan kansan jäsenistä on taivaassa tarkka tieto. Elämän kirjassa on kaikkien niiden nimet, jotka kuuluvat Jumalan kansaan. Tämä kansa pelastetaan ahdistuksen keskeltä taivaaseen, kun Jeesus, tämän kansan suojelija, tulee takaisin. Kun meillä on uskon kautta varmuus Kristuksessa siitä, että meidän nimemme on kirjoitettuna elämän kirjaan, niin se antaa meille aiheen suureen iloon.

Ei kommentteja: