keskiviikko 6. maaliskuuta 2013

Jumalan vilja sisältää uskon siemenet!

"'Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät he silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, etteivät he kääntyisi enkä minä parantaisi heitä.' Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet."

Hengellinen sokeus ja - kuurous estävät hengellisen parantumisen. Pyhä Henki antaa näkökyvyn, kuulevat korvat ja ymmärtäväisen sydämen. Jeesuksen jumaluuden kirkkaus oli verhoutunut Jeesuksen inhimillisyyden taakse. Kaikilla ihmisillä oli mahdollisuus nähdä Jeesuksen jumaluus ja tulla vakuuttuneeksi siitä, että hän on oikea Messias, koko maailman Vapahtaja.

Jeesuksen käyttämä kylväjävertaus on kuin avain kaikkiin muihin Jeesuksen esittämiin vertauksiin, jotka koskevat Jumalan valtakuntaa. Jumala on kätkenyt elämän salaisuuden siemeneen. Hyvä siemen tarvitsee hyvän maan, kasvaakseen ja tuottaakseen hyvän sadon. Jeesuksen sanat ovat puhdasta siementä ja meidän sydämemme maaperän tulisi olla hyvää maata, jossa Jeesuksen sanojen tulisi itää, kasvaa ja tuottaa satoa taivasten valtakuntaan. Jumala on antanut meidän tehtäväksemme varjella ja viljellä maata. Tämä ei tarkoita vain tätä maata, vaan ennen kaikkea sydämen maaperää. Meidän nukkuessamme vihamies kylvää rikkaviljaa sinne, minne Jumala on kylvänyt hyvää siementä. Vihamies on kylvänyt niin paljon rikkaviljaa, että tämän maailman vilja-aitat ovat täynnä rikkaviljaa. Rikkaviljasta "tehty leipä" sairastuttaa ihmisen sokeudella ja kuuroudella niin, ettei ihminen näe Vapahtajan tarvetta ja Jumalan valtakunnan todellisuutta. Rikkavilja sisältää epäuskon siemenet ja epäuskon kasvaessa ihminen etääntyy Jumalasta ja hänen valtakunnastaan. Sokeus, kuurous ja paatumus ovat hyvin yleisiä hengellisiä kansantauteja kaikkina aikakausina. Sokeus ja kuurous ovat sairauksia, jotka pahenevat yleensä huomaamatta, vähitellen ja asteittain. Jumalan puhdas vilja sisältää uskon siemenet. Uskon kasvaessa "vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka ". Näille ihmisille annetaan sana: "Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat." Näemmekö Jumalan kasvot ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kuulemmeko hänen äänensä ja seuraammeko Jeesusta hänen opetuslapsinaan? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka nousevat tämän aamun sanasta.   

Ei kommentteja: