sunnuntai 5. tammikuuta 2014

Sinetöiminen takaa turvallisuuden!

"Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja toteuttakaa vanhurskautta, sillä minun pelastukseni tulee. Se on lähellä, ja minun vanhurskauteni ilmestyy. Autuas se ihminen, joka tämän tekee, ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka varoo saastuttamasta sapattia ja tekemästä käsillään mitään pahaa. Älköön muukalainen, joka on liittynyt Herran joukkoon, sanoko: "Varmasti Herra erottaa minut kansastaan." Älköönkä kuohittu sanoko: "Minähän olen kuiva puu." Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini, valitsevat sen, mikä on minulle mieleen ja pysyvät minun liitossani, minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on parempi kuin pojat ja tyttäret. Minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä. Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran kansaan palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitaan - kaikki, jotka varovat saastuttamasta sapattia ja pysyvät minun liitossani - heidät minä tuon pyhälle vuorelleni, ja he saavat iloita minun rukoushuoneessani. Heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa minun alttarillani ovat minulle mieluisat, sillä minun huonettani on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Herra, Herra sanoo näin, hän, joka kokoaa Israelin karkotetut: Minä kokoan vielä muitakin näiden koottujen lisäksi." (Jes. 56:1-8.)

Tämä Jumalan puhe ei ole vanhentunut ja menettänyt voimaansa. Se kuuluu kaikille kansoille, myös tänä päivänä. Jeesuksen ristinkuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen eivät ole poistaneet yhtäkään Jumalan käskyistä. Jeesus itse sanoi, ettei "hän ole tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään." Lain täyttäminen ei tarkoita lain poistamista ja tyhjäksi tekemistä. Kun Jeesus palaa takaisin, niin maan päällä on kansa, joka noudattaa oikeutta ja toteuttaa vanhurskautta, koska Pyhä Henki on kirjoittanut tähän kansaan kuuluvien sydämeen pyhän ja muuttumattoman lakinsa. Tämä kansa ei ole hylännyt yhtäkään kymmenestä käskystä, joten se ei vastusta sapatti käskyäkään.  Ihminen saastuttaa sapatin, jos se polkee sapattikäskyn maahan ja pitää sen roskana.

Me elämme nyt sinetöimisen aikaa. Herra sinetöi omansa itseään varten niin lujalla sinetillä, ettei se murru lopun ajan suuressa ahdistuksessakaan. Profeetta Jesaja sanoo: "Sido todistus, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini." (Jes. 8:16.)

Jumalan lain neljäs käsky, joka on lepopäivää koskeva käsky, sisältää Jumalan lain sinetin. Tässä käskyssä tulevat esille Lainsäätäjän nimi ja arvo sekä hallinta-alue eli kaikki sinettiin kuuluvat tärkeät tiedot.

Ilmestyskirjan Johannes näkee lopun ajan sinetöimistyön ja kirjoittaa siitä seuraavasti: "Älkää vahingoittako maata, älkää merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijoiden otsaan." (Ilm. 7:3.) Sinetöiminen takaa turvallisuuden!

Jos otsamme on ylpeydestä niin kova, ettei Pyhä Henki voi painaa siihen Jumalan sinettiä, niin sellainen ihminen jää vaille Jumalan suojaa, kun sodan tuulet puhaltavat maan neljällä kulmalla. Pedon merkki ei tätä suojaa anna. Pedon merkin vastaanottaneet joutuvat juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan.


Ei kommentteja: