lauantai 11. tammikuuta 2014

Pitäkää itsenne puhtaina!

"Pois, pois, lähtekää Babylonista! Saastaiseen älkää koskeko, lähtekää pois sieltä, pitäkää itsenne puhtaina, te pyhien astioiden kantajat!" (Jes. 52:11. UKR.)

"Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen. Lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat". (Jes. 52:11. RK.)

Herran astioiden ja aseiden tulee olla puhtaita, jotta niitä voidaan käyttää!

Tässä on vakava käsky Herralta. Herra aivan hoputtaa meitä lähtemään pois Babylonista. Käsky hoputtaa meitä tekemään nopeita ratkaisuja Babylonista pois lähtemisen suhteen. Herra sanoo rohkaisevan ja kannustavan sanan lähtijöille seuraavassa jakeessa:

"Ei teidän tarvitse hädissänne lähteä, ei kulkea paeten, sillä Herra kulkee teidän edellänne, Israelin Jumala seuraa suojananne." (Jes. 52:12. RK.)

Lähtemiseen liittyy puhdistautuminen.

Herralla on omat astiansa ja aseensa, joita kristityt kantavat. Kristitty itse on astia ja Jumalan ase, jota Herra haluaa käyttää työssään. Astian käyttökelpoisuus ja arvokkuus ei johdu materiaalista vaan astian puhtaudesta. Herra ei voi puhdistaa astiaansa ja asettansa, ellei puhdistettava ole valmis tunnustamaan ja luopumaan synneistänsä. Ylpeys, kunnianhimo, herkästi loukkaantuva mieli, katkeruus, viha, leppymättömyys, vilppi, vääryys, moraalittomuus, ahneus, kateus jne. ovat syntejä, joista meitä kutsutaan puhdistautumaan. Puhdistautumisella tarkoitetaan pyhitystä. Pyhitys on erottautumista Jumalalle, Jumalan pyhittämistä varten. Ne, jotka ovat tulleet pyhitetyiksi, saavat kantaa Herran astioita ja aseita.

Jumalan seurakunta on uloskutsuttujen yhteisö, josta Babylonista lähtevät Herran astioiden - ja aseiden kantajat löytävät turvapaikan. Lähteminen on turvallista, koska Herra itse kulkee edellämme. Hän on Hyvä Paimen. Hän tuntee tien ja hän vie lapsensa turvallisesti perille asti. Luottakaamme Häneen ja pitäkäämme itsemme puhtaina!

Ei kommentteja: