keskiviikko 1. toukokuuta 2013

Tarvitsemme valkeutta ja vapautusta!

"Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes." (Joh. 1:6.)

Jumala valitsee omat työntekijänsä kutsumalla heidät nimeltä. Tähän kutsuun voi liittyä joku erityinen kokemus, näky tai ilmestys. Kuitenkaan kutsun ei välttämättä tarvitse olla mitenkään dramaattinen tapahtuma. Raamatusta lukemamme sana tai Herran palvelijan julistama saarna voi osua sydämeemme niin voimakkaasti, että vakuutumme siitä, että Jumalan Henki puhuu meille ja kutsuu meitä Kristuksen todistajiksi ja evankeliumin palvelijoiksi. Jokainen ihminen on oma yksilönsä. Herra tietää tarkalleen, miten hän pystyy parhaiten vaikuttamaan mieleemme ja tahtoomme. Hän tietää myös sen, missä tehtävässä kukin voi parhaiten palvella Herran asiaa. Jumalalla on tuhansia palvelutehtäviä ja tuhansia keinoja kutsun lähettämiseen eri ihmisille. Kaikissa tilanteissa hän kunnioittaa valinnanvapauttamme ja tahtoamme. Jumala ei painosta eikä pakota meitä mihinkään, ei uskoon tulemiseen eikä työhön lähtemiseen. Uskoon tuleminen ja uudestisyntyminen ovat Jumalan teko. Uudestisyntyminen on niin suuri ja ihmeellinen asia, että sen kokenut ihminen ei voi jäädä paikoilleen, vaan hänen on lähdettävä liikkeelle kertomaan kokemuksestaan toisille. Evankeliumin kuuleminen ja vastaanottaminen herättävät meissä suuren halun jakaa sen ilon, jonka evankeliumi tuo mukanaan. Hengellisen työn menestyminen on mahdollista vain Pyhän Hengen toiminnan kautta.

"Näin sanoo Jumala, Herra, joka loi taivaan ja kaarrutti sen, joka muovasi maan ja mitä siitä versoo, joka antoi henkäyksensä maan ihmisille ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat: Minä, Herra, olen vanhurskaudessa sinut kutsunut, minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle, valkeudeksi pakanoille, avaamaan sokeiden silmät, päästämään vangit tyrmästä, pimeydessä istuvat vankilasta." (Jes. 42:5-7.)

Tämä sana liittyy erityisesti Herran palvelijaan, Jeesukseen Kristukseen, mutta sama periaate toteutuu myös siinä kutsussa, jonka Jeesus esittää meille Henkensä kautta, kun hän kutsuu meitä työtovereikseen Herran viinitarhaan tuomaan ihmisille valkeutta ja vapautusta synnin kahleista. Jumala haluaa tehdä meistä laupeuden astioita, joiden kautta hän haluaa saattaa ilmi kirkkautensa. Jumalan kirkkaus on hänen armonsa ja totuutensa esiin tuleminen meissä ja meidän kauttamme. Kaikki tarvitsemme jatkuvasti valkeutta ja vapautusta kahleistamme!

Ei kommentteja: