tiistai 14. toukokuuta 2013

Ilo tulee täydelliseksi Pojan kautta!

Saarnatekstini Torniossa 11.5.2013 oli 1.Joh. 1:1-4.

"Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen."

Evankeliumin kuuleminen ja vastaanottaminen tuo elämän ja ilon. Elämän sana on sitä leipää, joka tulee alas taivaasta. Ilman tätä leipää hengellinen elämä ei ole mahdollista. Opetuslapsilla oli etuoikeus nähdä ja kuulla elämän sanaa aivan kuin suorana lähetyksenä paikan päällä, koska lihaksi tullut sana oli heidän keskellään. Kuuleminen, näkeminen ja koskettaminen loivat vahvan yhteyden Kristukseen ja sana tuli lihaksi myös opetuslapsissa, jotka saarnasivat Kristusta Hengen johdossa ja voimassa. Jokaisen saarnan tarkoituksena on luoda yhteys Kristukseen. Kun yhteys Kristukseen tulee sanan kautta, niin silloin tulee myös todellista Hengen yhteyttä kuulijoiden kesken. Jeesus on yhteyden Herra. Jos sanan julistajalla ei ole henkilökohtaista yhteyttä Jeesukseen Kristukseen, niin kuulijat eivät välttämättä saa vahvaa ruokaa ja he voivat jäädä nälkäisiksi ja janoisiksi. Saarnaajilla ja opettajilla on suuri vastuu. Elämän sanasta puhuminen tuo kuulijat valoon. "Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä." Valoon tuleminen ja valossa vaeltaminen muodostavat todellisen kristittyjen yhteyden. Keskinäisellä yhteydellä ja Jeesuksen Kristuksen puhdistavalla verellä on yhteys keskenään. Syntien tunnustaminen, niistä luopuminen, anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen, Jumalan ja lähimmäisten rakastaminen, kuuliainen ja pyhä elämä ja rohkea luottamus Jumalaan ovat teemoja, joihin apostoli Johannes haluaa kiinnittää huomiomme. Jos pysymme sanassa, niin pysymme silloin myös Isässä ja Pojassa ja Pyhä Henki varjelee meidät maailmalta, vääriltä hengiltä ja laittomuudelta.

"Jolla on Poika, sillä on myös elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää." (1. Joh. 5:12.)

Ilo tulee täydelliseksi Pojan kautta!

Ei kommentteja: