torstai 21. lokakuuta 2010

Jumalan ilmoitus on Raamatussa

"- Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen." (Miika 6:8.)

Jumala on ilmoittanut ihmisille sen mikä on hyvää. Jumalan ilmoitus on Raamatussa. Seurakuntien, kirkkojen, pappien ja kaikkien ihmisten etuoikeus ja velvollisuus on perehtyä Jumalan ilmoitukseen. Kukaan ei voi jättää sielunsa kohtaloa toisten ihmisten varaan. Jokaisella pitää olla oma henkilökohtainen tieto siitä mikä on hyvää. Jokainen ihminen tulee Jumalan opettamaksi, kun hän avaa Raamatun ja rukoillen etsii Herraa ja hänen johdatustaan elämässään. Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen johtamana ja Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään Jumalan tahdon ja Pyhän Hengen kautta saamme myös voiman elää Jumalan johdatuksessa, oikealla tiellä. Sellaiset ihmiset, jotka eivät usko Raamattuun antavat harhaanjohtavia neuvoja ja ohjeita.
Jos eksymme oikealta tieltä, emme voi syyttää siitä ketään ihmistä. Jokaisella ihmisellä on oma valinnanvapautensa ottaa vastaan tai hylätä kuulemansa opetus ja ilmoitus. Omakohtainen ja kokemusperäinen sanan tunteminen on tänä aikana tärkeää. Raamattu varottaa, että jopa valitutkin eksyvät, jos meillä ei ole rakkautta totuuteen. Tässä on kaksi tärkeää sanaa, rakkaus ja totuus. Tarvitsemme molempia pysyäksemme oikealla tiellä.

Kaikilla ihmisillä on myös omatunto, joka ohjaa meitä oikeaan suuntaan, jos se on herkkä ja Jumalan ilmoitukseen ankkuroitunut. Omatunto paatuu ja menettää herkkyytensä, jos ihminen torjuu Pyhän Hengen vetoomukset ja Jumalan sanan.

Jumalan puhetorvet: Nooa, Mooses, Elia, Jesaja, Jeremia, Daniel, Johannes Kastaja, Paavali jne. ilmoittivat Jumalan ilmoituksen sellaisena kuin he saivat sen Jumalalta. He eivät ajatelleet sitä, että loukkaako heidän julistamansa sana kuulijoita niin, että he jättävät "kirkon, seurakunnan, yhteisön jne." He eivät välittäneet siitäkään miten heihin suhtauduttiin. Monet profeetat tapettiin, koska heidän nuhteleva äänensä haluttiin vaientaa. Kuitenkin he olivat uskollisia tehtävälleen ja sanomalleen. Nykyään monet ihmiset etsivät opettajansa "korvasyyhyynsä" eli he valitsevat usein sellaisen opettajan ja opin, joka sopii heille parhaiten ja miellyttää heidän lihallista mieltään. Parannukseen kehottavat saarnaajat eivät ole suosittuja.
Maailma tarvitsisi nyt sellaisia ihmisiä, jotka ovat Jumalan sanalle yhtä uskollisia kuin kompassineula on uskollinen pohjoisnavalle. Meidän ei pidä kysellä neuvoja "lihalta ja vereltä" eikä myöskään "hengiltä, jotka supisevat ja mumisevat", vaan meidän kaikkien on kyseltävä neuvoa Herralta. Herralla on jo vastaus valmiina kaikkiin kysymyksiimme Jumalan sanassa. Jumalan sana on seitsenkertaisesti puhdistettu, ja jokainen sana on tulessa koeteltu ja sataprosenttisesti taattu.

"Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani." (Joh. 7:17.)

Ei kommentteja: