sunnuntai 6. tammikuuta 2013

Kaiken alkuperä

   
L. James Gibson on Loma Lindan yliopiston geotieteen tutkimuslaitoksen johtaja. Hän on kirjoittanut lukuisia artikkeleita luomisen ja tieteen välisistä suhteista. Saamme tutkia hänen laatimaansa raamatuntutkistelu opas sarjaa "Kaiken alkuperä" tammi-maaliskuun ajan vuonna 2013. Tänään avasimme alkujen kirjan. Sain uuden näkemyksen Jumalan suuruudesta. Vain Jumala pystyy luomaan sanallaan tyhjästä (lex nihilo) aineellisen maailmankaikkeuden. Maailmakaikkeus ei ole ollut aina olemassa, mutta Jumala on ollut aina olemassa. Maailmankaikkeuden synnyllä on alkunsa, mutta sillä ei tule olemaan koskaan loppua. Tämä on niin ihmeellinen asia, että emme pysty sitä käsittämään järjellämme, vaikka olisimme miten viisaita hyvänsä. Jumala toimii luonnonlakien kautta, mutta hän on suurempi kuin nämä lait. Luoja on aina suurempi kuin luotu. Jumala on keksinyt ja asettanut luonnonlait ohjaamaan elämää, mutta ne eivät rajoita Jumalan toimintaa luomakunnassa. Jumalan sana voi luoda meidänkin tyhjään ja olemattomaan maailmaamme ihmeellisiä todellisuuksia. Jos sinun maailmasi on autio ja tyhjä, niin Jumalan Henki voi liikkua sinun päälläsi ja sanoa: "Tulkoon valo". Kun avaat sydämesi Jumalan valolle, niin silloin valo saapuu sydämeesi ja sen mukana uusi elämä.

"Mikä tahansa maailmankaikkeus ei kykenisi pitämään yllä elämää. Itse asiassa näyttää siltä, että maailmankaikkeus on suunniteltu tarkasti elämää silmällä pitäen. Ensinnäkin aineen perusosien, atomien, on oltava tarpeeksi aloillaan vakaan materian luomiseen. Atomien vakaus riippuu voimista, jotka pitävät atomien osat koossa. Atomissa on varautuneita hiukkasia, jotka sekä hylkivät toisiaan että vetävät toisiaan puoleensa. Näiden voimien on oltava tasapainossa keskenään. Jos puoleensa vetävät voimat olisivat liian vahvoja, muodostuisi ainoastaan suuria atomeja, eikä vetyä olisi. Ilman vetyä ei olisi vettä, eikä ilman vettä olisi elämää. Jos hylkivät voimat olisivat liian vahvoja, muodostuisi ainoastaan vedyn tapaisia pieniä atomeja, eikä hiiltä eikä happea olisi. Ilman happea ei olisi vettä eikä elämää. Myös hiili on välttämätöntä kaikille tuntemillemme elämänmuodoille.
Lisäksi on kyettävä vuorovaikutukseen keskenään erilaisten kemiallisten yhdisteiden muodostamiseksi. Molekyylejä yhdessä pitävien voimien ja niiden pilkkomiseen tarvittavan energian on oltava tasapainossa, jotta elämälle välttämättömät kemialliset reaktiot olisivat mahdollisia.
Maailmankaikkeuden tarkka sopivuus elämälle on ihastuttanut tiedemiehiä, ja monet heistä ovat todenneet, että maailmankaikkeus näyttää älykkään olennon suunnittelemalta.
Myös maailma on suunniteltu tarkasti elämälle sopivaksi. Lämpötilan on oltava sopiva, joten etäisyyden auringosta, maapallon pyörimisnopeuden ja ilmakehän koostumuksen on oltava oikeassa tasapainossa. Myös monet muut yksityiskohdat on pitänyt suunnitella tarkasti. Luomistyö tosiaan kertoo Jumalan viisaudesta." (L. James Gibson RS 2013 s. 8.)   

Ei kommentteja: