lauantai 6. lokakuuta 2012

Langenneet uskaltavat katsoa Jeesuksen rakastaviin silmiin!

"Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan! Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään. Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa! Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan." (Ps. 105:1-4.)

Kiittäkää, huutakaa, kertokaa, laulakaa, ylistäkää, turvautukaa, etsikää. Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa! Tässä on monia voimakkaita kehotuksia Herraa etsiville Jumalan palvelijoille. Psalmin 105 sanoista monet löytyvät myös 1. Aik. 16-luvusta, leeviläisten kiitosvirrestä. Sanat: "Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa", kohdistavat huomiomme kaikkein tärkeimpään asiaan.

Jokainen ihminen etsii kohteita tai asioita, joihin hän voi tukeutua ja turvautua. Turvallisuuden tunne on tärkeä asia. Jokainen ihminen kaipaa ja tarvitsee turvaa. Turvattomuus tekee elämästä pelottavan ja epävakaan. Ihmiset etsivät turvaa monella tavalla. Jotkut saattavat tuntea turvallisuutta, kun heillä on aineellisesti kaikki hyvin. Menestyvä, nuori, kaunis, rikas ja terve ihminen saattaa kuitenkin kokea sisäistä turvattomuutta ja epävarmuutta elämässään. Vaikka em. asiat ovatkin hyviä, niin ne eivät suojele ihmistä pahan tsunamilta. Herrassa meillä on turva aina, tuomiopäivänäkin.

Köyhyys, sairaus, vanheneminen, läheisten menettäminen, hylätyksi tuleminen, onnettomuuden pelko ja yksinäisyys ovat varmasti suurimpia turvattomuuden tunteen aiheuttajia. Herran avulla pääsemme näiden kokemusten yläpuolelle. Jos keskitymme miettimään ja ajattelemaan ongelmiamme, niin joudumme niiden vangeiksi ja mieli masentuu. Meidän ei pitäsi askarrella kaiken aikaa ongelmiemme kimpussa, vaan meidän tulisi kääntää katseemme häneen, jolta saamme avun ja voitamme vaikeudet. Jos turvallisuuden tunteemme järkkyy tai katoaa kokonaan, niin miten saamme sen takaisin?

Vastaus löytyy sanoista: "etsikää aina hänen kasvojaan". Herraan ja hänen voimaansa turvautuva löytää rauhan ja tasapainon. Herran kasvojen etsimisellä tarkoitetaan katsekontaktin etsimistä Jumalan kanssa. Pieni vauva rauhoittuu yleensä heti, kun hän saa äitiinsä, isäänsä tai hoitajaansa katsekontaktin. Katsekontakti liittyy yhteyteen. Yhteys luo turvallisuutta kaikissa suhteissa. Yhteys Herraan antaa vahvan turvan. Herran kasvojen näkeminen poistaa pelon ja ahdistuksen, koska Herran kasvot ovat rakastavat kasvot, niille, jotka häntä rakastavat. Silloin, kun Pietarin usko horjui ja hänen turvallisuudentunteensa oli nollan alapuolella, hän sai uuden voiman, kun hän sai katsella hetken Jeesuksen rakastaviin kasvoihin. Jeesuksen kasvoihin ja silmiin uskaltavat langenneet katsoa tänäkin päivänä. Langenneet uskaltavat katsoa Jeesuksen rakastaviin silmiin, koska niistä heijastuu armo ja anteeksianto.

"Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla."

Ei kommentteja: