perjantai 9. huhtikuuta 2010

Ylistys Jumalalle, siunausten lähteelle!

Olemme siirtyneet uuden neljänneksen tutkisteluihin. Raamatun Sanoman tämän vuoden toinen neljännes käsittää huhti-kesäkuun aikajakson ja aiheena on Terveys ja parantuminen - ruumiimme lunastus. Tutkisteluoppaan on laatinut pääkonferenssin terveysjaoston viisihenkinen työryhmä.

Raamatussa on paljon terveyteen liittyviä opetuksia. Meidän on tärkeä ymmärtää ja omaksua terveyden lait ja niihin liittyvät ohjeet. Jumala on kiinnostunut meidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistamme.

"Ruumiimme on ihmeellinen lahja rakastavalta Jumalalta, joka loi meidät omaksi kuvakseen ja joka haluaa meidän nauttivan fyysisestä olemassaolostamme siinä määrin kuin se tässä langenneessa maailmassa on mahdollista." (RS s. 3.)

"Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!" (1. Kor. 6:19,20.)

"Jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi." (2. Moos. 15:26.)

Nämä jakeet alkavat puhutella meitä ainakin siinä vaiheessa, kun terveytemme alkaa reistailla.

Muistan erään itkevän rouvan ovemme takana. Hän ei tahtonut saada sanoja suustaan itkunsa tähden. Hän oli juuri kuullut lääkäriltä vakavan ilmoituksen miehensä terveydentilasta. Nuori mies, jolla elämä oli vielä edessäpäin, oli sairastunut syöpään. Rouva tuli kysymään minulta neuvoa. Hän halusi tietää mitä Raamattu opettaa terveyteen liittyvistä asioista. Rouva oli hyvin kiitollinen kaikista niistä Raamatun neuvoista, joita hänelle annoin ja hän lähti kotiinsa rohkaistuneena.

Olen kirjoittanut blogillani Jumalan rakkaudesta armosta ja hyvyydestä. Näistä aiheista ei voida koskaan kirjoittaa liian paljon. Nämä ovat ehtymättömiä aiheita ja ne siunaavat meitä aina, kun niistä kirjoitetaan tai, kun niistä puhutaan. Vielä enemmän ne siunaavat meitä, kun saamme kokea nämä aiheet todeksi omassa elämässämme.

Kaikki Raamatun opetukset ja opit on käsiteltävä ristiltä tulevassa valossa. Kaiken opetuksen keskuksena tulee olla risti ja ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Ellei näin ole opetuksemme johtaa meidät harhapoluille.

"Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä." (Ef. 2:8,9.)

Yksikään pelastettu sielu ei koskaan ylpeile siitä, että hän on teoillaan ja ansioillaan saavuttanut pelastuksen, koska hän ymmärtää ettei kukaan pääse taivaaseen omin avuin.

Terveyskysymykset voivat tulla meille joskus niin tärkeiksi, että ne ottavat evankeliumin julistamisessa pääroolin, vaikka sen paikka pitäisi olla oikeana kätenä. Oikea käsi on vahva ja voimakas. Se ohjaa työtä ja tekee usein sen kaikkein raskaimman ja vaativimman työosuuden. Mutta pää on sittenkin se tärkein, joka kaiken ohjaa ja josta käskyt tulevat myös kädelle. Jeesuksen Kristuksen tulee persoonana aina olla päänä. Terveyskysymyksillä on hyvin tärkeä tehtävä ja näitä kysymyksiä meidän ei tule laiminlyödä. Kuitenkin meidän on muistettava, että terveyskysymysten ei saa hajottaa Jumalan työtä. Paavali sanoo, että "Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa." (Room. 14:17.) Tätä ajatusta on hyvä miettiä, ettei ala toisten tuomariksi syömisen ja juomisen tähden. Jos olemme fanaattisia terveysintoilijoita saatamme laittaa mielessämme ihmisiä eriarvoiseen asemaan sen perusteella miten he elävät uskoaan todeksi. Saatamme asennoitua lähimmäisiimme kylmästi, ennakkoluuloisesti, arvostelevasti, tuomitsevasti ja kovasydämisesti, jos he eivät omaksu tai välitä hyvää tarkoittavista neuvoistamme. Ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla monista eri syistä. Jokainen ihminen on erilaisessa kasvuvaiheessa Jumalan koulussa. Meillä kaikilla on erilaiset elämän tilanteet ja erilaiset asiat eivät ole kirkastuneet samalla lailla kuin ne ovat meille kirkastuneet. Ihmissuhteissa tavitaan paljon viisautta, rakkautta ja kärsivällisyyttä.

"Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla." (Room. 12:1.)Tätä ajatusta voimme miettiä mielessämme, omalla kohdallamme, että mihin tämä sana kutsuu meitä tänään?

Olen kirjoittanut blogillani ajatuksia psalmeista. Tämän johdosta minua kiinnosti Raamatun Sanoma -oppaassa kuvaus Daavidin elämästä.

"Nuoren miehuutensa kauneudessa ja verevyydessä Daavid valmistui täyttämään korkean paikkansa maan valioiden joukossa. Kykynsä hän käytti Jumalalta saatuina kalliina lahjoina ylistämään taivaallisen Antajan kunniaa. Mietiskelyhetkinään hän sai sitä viisautta ja hurskautta, joka teki hänet rakkaaksi sekä Jumalalle että enkeleille. Mietiskellessään Luojansa täydellisiä tekoja hän sai yhä selvemmän käsityksen Jumalasta. Hämärät aiheet kirkastuivat, vaikeatajuiset selkenivät, pulmakysymykset ratkesivat, ja sitä mukaa kuin hän sai lisävaloa, hän entistä haltioituneemmin ylisti Jumalan ja Lunastajansa kunniaa. Innoittava rakkaus, ahdistava suru ja saavutetut voitot antoivat hänelle mietiskelyn aihetta, ja kun hän tarkkaili Jumalan rakastavaa ohjausta elämässään, hän halusi entistä palavammin ja kiitollisemmin palvella häntä koko sydämestään. Se kirvoitti hänen kanteleestaan yhä riemukkaampia säveleitä. Näin paimenpoika varttui voimasta voimaan ja tiedosta tietoon, sillä Herran Henki vaikutti hänessä." (2AO 223.) Jospa mekin voisimme kasvaa Jumalan lapsina samalla tavoin!
Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään." (Ps. 103:1.)

Ei kommentteja: