lauantai 24. huhtikuuta 2010

Vesi on elämälle välttämätöntä!

Maapallo kiertää akselinsa ympäri 1600 km/h ja samalla kiidetään auringon ympäri 108 000 km/h. Meillä on siis kova vauhti päällä. Kaikki tapahtuu äänettömästi ja aivan kuin pysyisimme koko ajan paikallamme. Jumala rakastaa vauhtia ja liikettä. Luomakunta on täynnä suuria ihmeitä.

Eräs suuri ihme on vesi. Tämän päivän raamatuntutkistelun aiheena oli "Elämän vesi". Vesi on elämälle välttämätöntä. Jumala on sekä fyysisen että hengellisen veden lähde. Fyysisen ja hengellisen elämän hyvinvoinnille vesi on elinehto.

Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä hän ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Ennen Jeesuksen syntymää maailmaan Marian kohdussa tapahtui Jumalan ihme. Maria tuli raskaaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pyhä Henki tekee ihmisen sydämessä Jumalan ihmeen, jota sanotaan uudestisyntymiseksi. Sanan siemen "hedelmöittyy" Pyhän Hengen kautta, synnyttäen Jumalan lapsen. Vedestä syntyminen viittaa kasteeseen. Kaste liittyy uudestisyntymiseen. Ihminen jää Jumalan valtakunnan ulkopuolelle, jos hän ei astu kasteveteen ja jos kuollutta vanhaa ihmistä ei haudata kasteessa. Tämä asia koskee niitä ihmisiä, joille vesikasteen suorittaminen on mahdollista. On myös sellaisia tilanteita, ettei vesikastetta voida suorittaa. Esimerkiksi ryöväri ristillä ei voinut mennä kasteelle olosuhteiden tähden. Hän sai kuitenkin lupauksen paratiisiin pääsystä. Hän pääsi sisälle Jumalan valtakuntaan, vaikka häntä ei kastettu. Usko Jeesukseen Kristukseen on pelastuksemme kannalta tärkein asia. Ilman uskoa kasteella ei ole merkitystä. Joka uskoo ja saa kasteen, se pelastuu.

Meidän pitäisi juoda n. 1,5-2 litraa vettä päivässä ja lisätä määrää, jos teemme raskasta työtä kuumassa ympäristössä. Vesi antaa meille voimaa ja energiaa. Veden puute aiheuttaa suuria ongelmia. Veden puutteen tähden ihminen kuivuu ja kuihtuu. Ihminen ei elä monta päivää ilman vettä.

Kuinka paljon meidän pitäisi juoda hengellistä, elämän vettä, että hengellinen elämämme ei olisi kuivaa ja ettemme kuolisi hengellisesti? Tätä voimme miettiä kukin kohdallamme.

Pietari sanoo vedestä seuraavasti:
"Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta". (2. Piet. 3:5.)

Tässä tekstissä on meille atomitiedettä. Vesi on peruselementti, josta Jumala pystyy tekemään mitä tahansa.

Jeesuksen tarjoama elämän vesi tyydyttää kaikki tarpeemme ikuisesti.

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". (Joh. 4:13,14.)

Haluatko saada tätä pelastuksen vettä?

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Voi myös, ja pitääkin uskolla omistaa jo suoritetussa kasteessa annetut lahjat. Syntien anteeksiantamus ja Jeesuksen vanhurskauteen pukeminen.Kasteessa tulimme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen osallisuuteen liitetyiksi. Jumalan puolelta liitto on pätevä ja voimassa, mutta ilman uskoa se ei meitä hyödytä. Syy on meidän epäuskossamme, Jumalan teot ovat varmat täydelliset. Siis etsi ja pyydä uskoa, älä "parempaa", "vaikuttavampaa" kastetta.

Paavo Hautala kirjoitti...

Mitä meidän pitää etsiä?

Jeesus sanoo: "Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan." (Matt. 6:33.)

"Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne." (Jer. 29:13.)

Meidän on etsittävä persoonaa, jolta kaikki lahjat saamme. Oppien ja rituaalien etsiminen ei tyydytä sielun janoamme. Vaikka opit ja uskonnolliset toimitukset olisivat kuinka vaikuttavia tahansa ja "teknisesti" oikein suoritettuja, niillä ei ole mitään merkitystä ilman Jeesusta.

Opetuslapset pyysivät Jeesusta lisäämään heidän uskoaan.

Jumalan sanassa on uskon siemenet. Kun vastaanotamme Jumalan sanan, vastaanotamme Jeesuksen, persoonan. Pyhä Henki tekee sanan eläväksi ja elävä sana vastaanotettuna vaikuttaa kaiken sen mitä varten Jumalan sana on lähetetty. Usko on Jumalan teko niiden ihmisten sydämessä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan Vapahtajana ja Herrana. Kysymys on Jeesuksen uskosta. Jeesus antaa oman uskonsa, kun pyydämme Hänet elämäämme. Meillä ei ole siis mitään ansioita eikä tekoja tuotavana Herralle. Herran antaman uskon lahjan kautta saamme ottaa vastaan kaikki Jumalan lahjat. Iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa on kaikkein suurin lahja. Tämä on armolahja, jota emme pysty millään teoillamme ansaitsemaan. Kaste ei ole ansio eikä pelastuksemme perustus, vaikka se suoritettaisiin millä tavalla tahansa. Kaste on kuitenkin tärkeä uudestisyntymisen ja Jumalan valtakuntaan pääsemisen kannalta. Lue Jeesuksen opetus Joh. 3-luvusta.

"Ja tämä on se se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä." (1. Joh. 5:11-13.)

Usko Jeesukseen ja Jeesuksen etsiminen, löytäminen, seuraaminen, rakastaminen ja palveleminen ovat kaikkein tärkeintä elämässämme!